Byla 2A-776/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Artūro Driuko ir Egidijaus Žirono, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NN Valda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-267-258/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „TransRental“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „NN Valda“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „NN Valda“ 100 000 Lt skolą, 1360 Lt delspinigius, 279,45Lt palūkanas, 15 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

5UAB „TransRental“ ieškinyje nurodė, kad 2008 m. balandžio 28 d. UAB „TransRental“ ir UAB „NN valda“ sudarė preliminarią sutartį (toliau - sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo įsigyti iš atsakovo 10,95 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Molėtų r. sav. Antašventės k. ( - ) už 300.000 Lt. Sutarties 4 p. šalys įsipareigojo pasirašyti šio turto pirkimo-pardavimo sutartį iki 2008 m. birželio 13 d. Vykdydamas sutarties 6 p. ieškovas 2008 m. balandžio 30 d. sumokėjo atsakovui dalį kainos - 150.000 Lt sutarties vykdymo išlaidoms padengti (mokėjimo nurodymas Nr. 1290). Skirtingai nei ieškovas, atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė t.y. pirkimo-pardavimo sutarties nurodytu terminu sudaryti nepasiūlė ir nepranešė ieškovui apie preliminarios sutarties sąlygų nevykdymo priežastis. Kadangi per sutartyje nustatytą terminą šalys pirkimo-pardavimo sutarties nesudarė, prievolė ją sudaryti pasibaigė (CK 6.165 str. 5 d.). 2008 m. rugpjūčio 22 d. ieškovas raštu nutraukė sutartį su atsakovu ir pareikalavo grąžinti sumokėtus 150 000 Lt, tačiau atsakovas iki šiol neatsiskaitė su ieškovu. Atsakovas nepateikė ieškovui tokių savo veiksmų (neveikimo) paaiškinimo, vengė bendradarbiauti su ieškovu. Dėl šios priežasties ieškovas buvo priverstas kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl atsakovui pagal preliminarią sutartį sumokėtų piniginių lėšų priteisimo (civ. bylos Nr. 2-3633-392/2008). Bylos nagrinėjimo metu tarp šalių vyko derybos dėl skolos grąžinimo galimybės, taip pat laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo, kad atsakovas pats galėtų perleisti jam nuosavybės teise priklausantį turtą ir atsiskaityti su ieškovu. 2008 m. lapkričio 24 d. atsakovas išdavė ieškovui paprastą neprotestuotiną vekselį, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo iki 2008 m. gruodžio 15 d. padengti 150 000 Lt įsiskolinimą ieškovui pagal 2008 m. balandžio 28 d. sudarytą preliminarią sutartį. Ieškovas atsisakė ieškinio atsakovui civilinėje byloje Nr. 2-3633-392/2008, tokiu būdu suteikdamas galimybę atsakovui tinkamai atsiskaityti su ieškovu. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimų pagal 2008 m. lapkričio 24 d. vekselį pilnai neįvykdė t.y. sumokėjo ieškovui tik 50 000 Lt, todėl liko skolingas ieškovui 100 000 Lt. Ieškovas matydamas, kad atsakovas nepajėgs su juo atsiskaityti taikant priverstines skolos išieškojimo priemones, atsakovo prašymu, sutiko dar kartą atidėti viso įsiskolinimo sumokėjimo terminą. 2009 m. vasario 2 d. šalys sudarė sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo padengti įsiskolinimą dalimis iki 2009 m. rugpjūčio 15 d. (sutarties 1 p.), taip pat atsakovas įsipareigojo mokėti 15 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos iki visiško visų savo įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Be to, atsakovas įsipareigojo, mokėjimo terminų pažeidimo atveju, už kiekvieną uždelstą dieną mokėti ieškovui 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigius, apskaičiuotus nuo laiku nesumokėtos sumos, iki visiško prievolės įvykdymo. Atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų ir pagal šią sutartį, todėl ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo visą įsiskolinimo sumą t.y. 100 000 Lt skolą, 1360 Lt delspinigius, priskaičiuotus nuo sutarties eilinės įmokos mokėjimo dienos (2009 m. vasario 15 d. ir kovo 15 d.) iki 2009 m. balandžio 1 d. bei 15 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 16 d. sprendimu ieškovo UAB „TransRental“ ieškinį patenkino iš dalies. Teismas ieškovo naudai iš atsakovo UAB „NN Valda“ priteisė 100 000 Lt skolą, 1 360 Lt palūkanų, 3 032,79 Lt žyminio mokesčio, 800 Lt advokato atstovavimo išlaidų bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2009 m. gegužės 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo UAB „NN Valda“ išieškojo 25 Lt į valstybės biudžetą už procesinių dokumentų siuntimo išlaidas. Taip pat paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi taikytas laikinosios apsaugos priemones, kurios galioja iki teismo sprendimo įvykdymo.

72010 m. balandžio 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo UAB „NN Valda“ apeliacinis skundas. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimą (civilinėje byloje Nr. 2-267-258/2010) dalyje dėl 1 360 Lt palūkanų priteisimo bei bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pakeisti ieškovo naudai priteistą 1 360 Lt palūkanų sumą mažinant iki 136 Lt dydžio delspinigių, ieškovo naudai priteistą bendrą 3 832,79 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą, kurią sudaro 3 032,79 Lt žyminio mokesčio ir 800 Lt advokato atstovavimo išlaidų, sumažinti iki bendros 2 975,30 Lt sumos, kurią sudaro 2 975,30 Lt žyminis mokestis. Taip pat atsakovas apeliaciniu skundu prašo priteisti iš ieškovo UAB „TransRental“ atsakovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas, turėtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Apeliantas skundą grindžia šiais argumentais:

81.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 16 d. sprendimu ieškovo naudai priteisė 1 360 Lt palūkanų, nors ieškovas prašė tik 279,45 Lt palūkanų. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas prašė 1 360 Lt delspinigių. Iš šių faktų matyti, kad teismas 1 360 Lt delspinigių sumą pakeitė į tokio paties dydžio palūkanas ir jas priteisė ieškovo naudai. Taigi Vilniaus apygardos teismas aiškiai peržengė ieškinio ribas, pasiremdamas šalių nenurodytais faktais pakeitė ieškinio pagrindą ir dalyką ir tuo pažeidė CPK 12 str., 13 str. nuostatose nustatytus rungimosi bei dispozityvumo principus.

102.

11Vilniaus apygardos teismas skundžiamu sprendimu priteisė aiškiai per didelius 0,2 procentų dydžio delspinigius. Tai, kad tokio dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (LAT CBS 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1070/2003; LAT CBS 2005 m. birželio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-316/2005; LAT CBS 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-394/2005). Teismų praktikoje taip pat nurodoma, kad „aiškiai per dideli“ delspinigiai mažintini iki 0,02 procentų dydžio.

123.

13Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai priteisė ieškovo UAB „TransRental“ naudai 800 Lt advokato atstovavimo išlaidų, nes ieškovas jokių su advokato teikiamomis paslaugomis susijusių bylinėjimosi išlaidų neturėjo ir įrodymų, kad minėtųjų išlaidų turėjo, teismui nepateikė. Taigi Vilniaus apygardos teismas pažeidė CPK 93 str. 1 d. nuostatas, kurios įpareigoja teismą šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš kitos šalies priteisti tik pirmosios šalies turėtas ir įrodytas bylinėjimosi išlaidas.

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 16 d. sprendimu pažeidė CPK 93 str. 2 d. nuostatas, nes skirstydamas bylinėjimosi išlaidas neatsižvelgė į minėtosios CPK normos reikalavimą, kad, jeigu ieškinys yra patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai t. y. teismas turėjo priteisti 2 975,30 Lt, o ne 3 032,79 Lt žyminio mokesčio.

162010 m. gegužės 7 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo UAB „TransRental“ atsiliepimas į apeliacinį skundą. Atsiliepime ieškovas nurodė, kad jis sutinka su atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 16 d. sprendimu klaidingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą bei klaidingai prašomas netesybas pavadino palūkanomis. Taip pat ieškovas pažymėjo, kad jis neprieštarauja, kad apeliacinės instancijos teismas ištaisytų minėtus teismo sprendimo trūkumus, tačiau jis nesutinka su apelianto prašymu sumažinti priteistus delspinigius. Ieškovas UAB „TransRental“ atsiliepime išdėstytą poziciją grindė šiais argumentais:

171.

18CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatos nustato, kad netesybos įskaitomos į nuostolius, o tai reiškia, kad netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Atsakovas daugiau nei 2 metus yra skolingas ieškovui 100 000 Lt pagal 2008 m. balandžio 28 d. preliminarią sutartį. Netesybų suma yra 1 360 Lt, paskaičiuota už 44 dienas. Palyginus su bendra skolos suma ši netesybų suma yra pakankamai nedidelė ir net nepadengia rinkoje 2008-2009 m. galiojusių bankinių palūkanų. Dėl šios priežasties išvada, kad 2009 m. vasario 2 d. sutartyje nustatyti 0,2 proc. dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli, negalima.

192.

20Teismų praktika (LAT CBS 2007 m. spalio 12 d. nutartis civ. byloje J. N. V. T. M. ir V. M., Nr. 3K-7-304/2007) pripažįsta, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas yra kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Dėl šios priežasties mažinant netesybų dydį būtina atsižvelgti į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Abi ginčo šalys yra patyrę verslininkai, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas. 0,2 procentų dydžio netesybos buvo nustatytos šalių tarpusavio 2009 m. vasario 2 d. susitarimu. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo bendrą ieškovui mokėtinų sutartinių netesybų sumą mažinti dešimt kartų ir nustatyti 0,02 procentų dydžio netesybas. Toks nepagrįstas netesybų sumažinimas iš esmės paneigtų šalių valią dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir neatitiktų sąžiningos verslo praktikos principų (CK 6.228 str. 2 d.).

212010 m. liepos 28 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo UAB „TransRental“ ir atsakovo UAB „NN Valda“ prašymas, kuriame šalys nurodė, kad jos sudarė taikos sutartį. Šalys prašo patvirtinti 2010 m. liepos 20 d. tarp šalių pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-267-258/2010 nutraukti.

22Prašymas dėl taikos sutarties tvirtinimo tenkintinas.

23Taikos sutartis, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl nėra pagrindo atsisakyti šią sutartį tvirtinti (CPK 42 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, tarp dalyvaujančių byloje asmenų sudaryta taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 3 p.). Bylos nutraukimo teisinės pasekmės dalyvaujantiems byloje asmenims žinomos ir suprantamos (CPK 294 str. 2 d.).

24Sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ieškovui grąžintini 75 procentai už ieškinio nagrinėjimą sumokėtos žyminio mokesčio sumos – 2 274,59 Lt, o atsakovui grąžintini 75 procentai už apeliacinio skundo nagrinėjimą sumokėtos žyminio mokesčio sumos – 48,68 Lt (CPK 87 str. 2 d.). Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 4 d.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio antrąja dalimi, 150 straipsnio ketvirtąja dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimą panaikinti.

27Patvirtinti tarp ieškovo UAB ,,TransRental“ ir atsakovo UAB „NN Valda“ sudarytą tokio turinio taikos sutartį:

281. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-267-258/2010, kuriuo Ieškovo ieškinys buvo patenkintas iš dalies, yra naikinamas.

292. Ieškovas atsisako nuo visų savo šioje byloje pareikštų ieškinio reikalavimų t. y. atsisako nuo reikalavimų: a) priteisti iš atsakovo UAB „NN Valda“ ieškovo UAB „TransRental“ naudai 100 000 Lt skolos, 1 360 Lt delspinigių ir 279,45 Lt palūkanų iki ieškinio paeikimo dienos, iš viso – 101 639,45 Lt; b) priteisti iš atsakovo UAB „NN Valda“ ieškovo UAB „TransRental“ naudai 15 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (be palūkanų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

303. Taikos sutarties šalys susitaria, kad Atsakovas UAB „NN Valda“ sumoka Ieškovui UAB „TransRental“ 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų).

314. Taikos sutarties šalys viena kitai patvirtina, jog šios Sutarties 3 punkte nurodytą pinigų sumą Atsakovas UAB „NN Valda“ sumokėjo Ieškovui UAB „TransRental“ mokėjimo pavedimu į Ieškovo UAB „TransRental“ atsiskaitomąją sąskaitą ( - ) šios Taikos sutarties pasirašymo dieną, iki Sutarties pasirašymo momento. Pasirašydamas šią Sutartį, Ieškovas UAB „TransRental“ patvirtina, jog Atsakovas UAB „NN Valda“ šios Sutarties 3 punkto įsipareigojimą yra įvykdęs pilnai ir tinkamai.

325. Atsakovas neatlygina ir Ieškovas nereikalauja atlyginti pastarojo turėtų ir su šiuo ginču susijusių bylinėjimosi išlaidų.

336. Ieškovas neatlygina ir Atsakovas nereikalauja atlyginti pastarojo turėtų ir su šiuo ginču susijusių bylinėjimosi išlaidų.

347. Teismo turėtas išlaidas (pašto išlaidos ir pan.) šioje byloje atlygina Ieškovas ir Atsakovas lygiomis dalimis.

358. Taikos sutarties šalys yra susipažinusios ir supranta CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d. numatytas pasekmes, atsirandančias sudarius ir teismui patvirtinus šią Taikos sutartį bei dėl to nutraukus civilinę bylą t. y. supranta, kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl to paties ginčo, tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

369. Taikos sutarties šalys viena kitai pareiškia, kad sudarius šią Taikos sutartį tarp jų kilęs teisminis ginčas šioje civilinėje byloje yra visiškai ir galutinai išspręstas.

3710. Ši Taikos sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, iš kurių vienas pateikiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, likę du – šios Taikos sutarties šalims.

38Civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,TransRental“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „NN Valda“ dėl skolos priteisimo, nutraukti.

39Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NN Valda“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą 101 639,45 Lt (vieno šimto vieno tūkstančio šešių šimtų trisdešimt devynių litų ir keturiasdešimt penkių centų) sumai .

40Iš ieškovo UAB „TransRental“ ir atsakovo UAB „NN Valda“ išieškoti po 12,50 Lt (dvylika litų penkiasdešimt centų) į valstybės biudžetą procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

41Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi civilinėje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „NN Valda“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą 101 639,45 Lt sumai.

42Ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „TransRental“ grąžinti 2 274,59 Lt (du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt keturis litus ir penkiasdešimt devynis centus) už ieškinio nagrinėjimą sumokėto žyminio mokesčio, atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „NN Valda“ grąžinti 48,68 Lt (keturiasdešimt aštuonis litus ir šešiasdešimt aštuonis centus) už apeliacinio skundo nagrinėjimą sumokėto žyminio mokesčio.

43Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 5. UAB „TransRental“ ieškinyje nurodė, kad 2008 m. balandžio 28 d. UAB... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 16 d. sprendimu ieškovo UAB... 7. 2010 m. balandžio 16 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo UAB... 8. 1.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 16 d. sprendimu ieškovo naudai... 10. 2.... 11. Vilniaus apygardos teismas skundžiamu sprendimu priteisė aiškiai per... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai priteisė ieškovo UAB... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 16 d. sprendimu pažeidė CPK 93 str. 2... 16. 2010 m. gegužės 7 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo UAB... 17. 1.... 18. CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatos nustato, kad netesybos... 19. 2.... 20. Teismų praktika (LAT CBS 2007 m. spalio 12 d. nutartis civ. byloje J. N. V. T.... 21. 2010 m. liepos 28 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo UAB... 22. Prašymas dėl taikos sutarties tvirtinimo tenkintinas.... 23. Taikos sutartis, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo neprieštarauja... 24. Sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ieškovui grąžintini 75... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimą panaikinti.... 27. Patvirtinti tarp ieškovo UAB ,,TransRental“ ir atsakovo UAB „NN Valda“... 28. 1. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 16 d. sprendimas civilinėje byloje... 29. 2. Ieškovas atsisako nuo visų savo šioje byloje pareikštų ieškinio... 30. 3. Taikos sutarties šalys susitaria, kad Atsakovas UAB „NN Valda“ sumoka... 31. 4. Taikos sutarties šalys viena kitai patvirtina, jog šios Sutarties 3 punkte... 32. 5. Atsakovas neatlygina ir Ieškovas nereikalauja atlyginti pastarojo turėtų... 33. 6. Ieškovas neatlygina ir Atsakovas nereikalauja atlyginti pastarojo turėtų... 34. 7. Teismo turėtas išlaidas (pašto išlaidos ir pan.) šioje byloje atlygina... 35. 8. Taikos sutarties šalys yra susipažinusios ir supranta CPK 293 str. 5 p. ir... 36. 9. Taikos sutarties šalys viena kitai pareiškia, kad sudarius šią Taikos... 37. 10. Ši Taikos sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, iš kurių vienas... 38. Civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,TransRental“... 39. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi taikytas... 40. Iš ieškovo UAB „TransRental“ ir atsakovo UAB „NN Valda“ išieškoti... 41. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi... 42. Ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „TransRental“ grąžinti 2 274,59 Lt... 43. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...