Byla 2-267-258/2010

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė,

2Sekretorė Eglė Čeponienė,

3Dalyvaujant ieškovo atstovui E. S. ,

4atsakovo atstovui advokatui Almantui Žmuidai,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Trans Rental“ ieškinio pareiškimą atsakovui UAB „NN Valda“ dėl 101 639,45Lt. piniginės prievolės išieškojimo,

Nustatė

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB „NN Valda“ 100 000,00 Lt skolą, 1360 Lt delspinigius, 279,45LT. palūkanas, 15procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Nurodė, kad 2008 m. balandžio 28 d. UAB „TransRental“ ir UAB „NN valda“ sudarė preliminarią sutartį (toliau - sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo įsigyti iš atsakovo 10,95 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, ( - ) už 300.000,00 Lt. Sutarties 4 p. šalys įsipareigojo pasirašyti šio turto pirkimo-pardavimo sutartį iki 2008 m. birželio 13 d. Vykdydamas sutarties 6 p. ieškovas 2008 m. balandžio 30 d. sumokėjo atsakovui dalį kainos - 150.000,00 Lt sutarties vykdymo išlaidoms padengti (mokėjimo nurodymas Nr. 1290). Skirtingai nei ieškovas, atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė, t.y. pirkimo-pardavimo sutarties nurodytu terminu sudaryti nepasiūlė ir nepranešė ieškovui apie preliminarios sutarties sąlygų nevykdymo priežastis. Kadangi per sutartyje nustatytą terminą šalys pirkimo-pardavimo sutarties nesudarė, prievolė ją sudaryti pasibaigė (CK 6.165 str. 5 d.). 2008 m. rugpjūčio 22 d. raštu ieškovas nutraukė sutartį su atsakovu ir pareikalavo grąžinti sumokėtus 150.000,00 Lt, tačiau atsakovas iki šiol neatsiskaitė su ieškovu. Atsakovas nepateikė ieškovui tokių savo veiksmų (neveikimo) paaiškinimo, vengė bendradarbiauti su ieškovu. Dėl šios priežasties ieškovas buvo priverstas kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl atsakovui pagal preliminarią sutartį sumokėtų piniginių lėšų priteisimo (civ. bylos Nr. 2-3633-392/2008). Bylos nagrinėjimo metu tarp šalių vyko derybos dėl skolos grąžinimo galimybės, taip pat laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo, kad atsakovas pats galėtų perleisti jam nuosavybės teise priklausantį turtą ir atsiskaityti su ieškovu. 2008 m. lapkričio 24 d. atsakovas išdavė ieškovui paprastą neprotestuotiną vekselį (b.l.14), kuriuo besąlygiškai įsipareigojo iki 2008 m. gruodžio 15 d. padengti 150 000 Lt įsiskolinimą ieškovui pagal 2008 m. balandžio 28 d. sudarytą preliminarią sutartį. Ieškovas atsisakė ieškinio atsakovui civilinėje byloje Nr. 2-3633-392/2008, tokiu būdu suteikdamas galimybę atsakovui tinkamai atsiskaityti su ieškovu. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimų pagal 2008 m. lapkričio 24 d. vekselį pilnai neįvykdė, t.y. sumokėjo ieškovui tik 50 000 Lt (b.l.15), todėl liko skolingas ieškovui 100 000 Lt. Ieškovas matydamas, kad atsakovas nepajėgs su juo atsiskaityti taikant priverstines skolos išieškojimo priemones, atsakovo prašymu, sutiko dar kartą atidėti viso įsiskolinimo sumokėjimo terminą. 2009 m. vasario 2 d. šalys sudarė sutartį (b.l.16), pagal kurią atsakovas įsipareigojo padengti įsiskolinimą dalimis iki 2009 m. rugpjūčio 15 d. (sutarties 1 p.), taip pat atsakovas įsipareigojo mokėti 15 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos iki visiško visų savo įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Be to, atsakovas įsipareigojo, mokėjimo terminų pažeidimo atveju, už kiekvieną uždelstą dieną mokėti ieškovui 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento dydžio delspinigius, apskaičiuotus nuo laiku nesumokėtos sumos, iki visiško prievolės įvykdymo. Atsakovas nevykdo savo įsipareigojimų ir pagal šią sutartį, todėl ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo visą įsiskolinimo sumą, t.y. 100 000 Lt skolą, 1360 Lt delspinigius, priskaičiuotus nuo sutarties eilinės įmokos mokėjimo dienos (2009 m. vasario 15 d. ir kovo 15 d.) iki 2009 m. balandžio 1 d. (10000 x 0,2 x 44/100 + 15000 x 0,2 x 16/100 = 1360) bei 15 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

7Atsakovas UAB „TransRental“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurodė, kad CK 6.73 str. 2 d. numato, jog jeigu netesybos aiškiai per didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Mano, jog ieškovo reikalaujamos priteisti 0,2 proc. dydžio netesybos už kiekvieną uždelstą dieną yra aiškiai per didelės, todėl mažintinos iki 0,02 proc. už dieną dydžio, taip pat atsakovas UAB „NN Valda“ nesutinka su ieškovo UAB „TransRental“ prašymu CK 6.37 str. 2 d. pagrindu priteisti jam 15 proc. dydžio metines, taip vadinamas procesines, palūkanas, nes pagal CK 6.37 str. 2 d., skolininkas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio penkių arba šešių procentų dydžio metinės palūkanas. Nagrinėjamu atveju ieškovas su atsakovu nėra sutarę dėl didesnio, nei CK 6.210 str. numatyto, palūkanų dydžio už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą. Tarp ieškovo ir atsakovo 2009 m. vasario 2 d. sudaryta Sutartis paties ieškovo iniciatyva buvo nutraukta nuo 2009 m. balandžio 6 d. vienašališku ieškovo pranešimu apie sutarties nutraukimą (b.l.17). Ši sutartis galiojo laikotarpiu nuo 2009 m. vasario 2 d. iki 2009 m. balandžio 6 d. Atsižvelgiant į tai, ieškovas šios sutarties numatyto dydžio palūkanas gali skaičiuoti ir prašyti tik už laikotarpį nuo 2009 m. vasario 2 d. iki 2009 m. balandžio 6 d., tuo tarpu nuo 2009 m. balandžio 7 d. minėtai sutarčiai nebegaliojant (jai pasibaigus), pagrindo toliau skaičiuoti joje numatyto dydžio palūkanas nėra. Be to atsakovo UAB „NN Valda“ 100 000,00 Lt dydžio skolos ieškovui UAB „TransRental“ pagrindas yra 2008 m. lapkričio 24 d. atsakovo ieškovui LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka išrašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis. Taigi, atsakovas UAB „NN Valda“ ieškovui UAB „TransRental“ 100 000,00 Lt yra skolingas būtent 2008 m. lapkričio 24 d. paprastojo vekselio pagrindu. LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 1 str. numato, jog šis įstatymas nustato įsakomųjų ir paprastųjų vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką. Atsižvelgiant į tai, ieškovas UAB „TransRental“ savo reikalavimus dėl 100 000,00 Lt skolos išieškojimo iš atsakovo UAB „NN Valda“ gali bei turi reikšti ir juos patenkinti būtent LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka. LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 81 str. numato, jog vekselio turėtojo reikalavimai tenkinami ne ginčo tvarka. Mano, kad ieškovo reikalavimas nėra nagrinėtinas teisme (teismui nežinybingas), dėl ko ši civilinė byla nutrauktina CPK 293 str. 1 p. pagrindu.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Dėl bylos nutraukimo.

10Paprastojo vekselio 150000Lt. sumai kopija (b.l.14) tvirtina faktą, jog pagal šį paprastąjį, neprotestuotiną vekselį 150 000Lt suma turėjo būti sumokėta iki 2008m. gruodžio 15d. Vekselis nebuvo pateiktas apmokėti vekselio davėjui per įstatymo nustatytą terminą, t.y. paskutinę mokėjimo termino dieną, šiuo atveju- 2008 12 15d., arba per dvi po jos einančias darbo dienas, dėl šios priežasties teismas neturi pagrindo pripažinti, jog ieškovas yra išsaugojęs ir dar gali pasinaudoti neteismine tokio ginčo nagrinėjimo tvarka. Vekselio turėtojas netekęs reikalavimo teisės pagal šį vekselį ne ginčo tvarka (Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 55 str.), nėra praradęs teisęs reikalauti prievolės įvykdymo teismine tvarka, todėl atsakovo reikalavimas dėl bylos nutraukimo pripažintinas nepagrįstu. Pagal CK 6.165 str. 1 dalį preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagrindinė preliminariosios sutarties sąlyga yra aiškiai išreikštas ar akivaizdžiai numanomas šalių įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę notarinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Tarp šalių sudarytos 2008 04 28d. rašytinės sutarties 3p. buvo numatyta, kad šalys įsipareigojo pasirašyti notaro tvirtinamą Turto pirkimo-pardavimo sutartį iki 2008m. birželio 13d. (b.l.6). CK 6.165 str.5d. nustatyta, kad jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Ieškovo 2008 08 22d. pranešimas atsakovui (b.l.13) tvirtina faktą, jog atsakovui neįvykdžius preliminariosios sutarties 11p. reikalavimo (pilnai atlikti kadastrinius Turto matavimus bei juos įregistruoti VĮ Registrų centras), iki 2008m. rugpjūčio 29d. ieškovas pareikalavo grąžinti įneštus 150 000Lt. Sąskaitos išrašas (b.l.15) tvirtina faktą, jog 50 000Lt. avansinio mokėjimo grąžinimas atliktas 2008 12 03d. Atsakovas pripažįsta, jog likusios 100 000Lt. sumos iki šiol nėra grąžinęs. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvada, jog reikalavimas dėl 100 000Lt. išieškojimo pripažintinas pagrįstu, tenkintinas. CK 6.237 str. nustatyta, kad prievolė grąžinti turtą, gautą be teisinio pagrindo gali atsirasti ir tada, kai iš pradžių buvo teisinis pagrindas šį turtą gauti, o vėliau šis pagrindas išnyko. CK 6.240 str. nustato, kad už be pagrindo įgytą pinigų sumą skaičiuojamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos. Šios palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie nepagrįstą pinigų gavimą ar sutaupymą. Vertindamas nurodytas aplinkybes, bei atsižvelgdamas į tai, kad tarp šalių faktiškai nėra ginčo dėl 100 000Lt. piniginės prievolės dydžio, teismas daro išvada, jog pagal įstatymą 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos sumos ieškovas turėjo teisę pradėti skaičiuoti nuo 2008m. rugpjūčio 30d. (b.l.13) iki 2009m. vasario 2d. (b.l.16), kai šalys rašytine sutartimi susitarė dėl 15 procentų dydžio metinių palūkanų. Nuo 2009m. vasario 3d. iki ši sutartis 2009m. balandžio 6d. buvo nutraukta (b.l. 17), ieškovas turėjo teisę skaičiuoti sutartines 15 procentų dydžio metines palūkanas. Nutraukus sutartį, t.y. pasibaigus jos galiojimui, ieškovas įgijo teisę skaičiuoti 5 procentų dydžio įstatymines metines palūkanas. Kadangi iki ieškinio pateikimo teismui dienos ieškovo prašoma priteisti netesybų suma 1 369,45Lt. (b.l.36) yra mažesnė, nei pagal įstatymą ieškovas turėjo teisę skaičiuoti, todėl reikalavimas dėl prašomos priteisti 1 369,45Lt. netesybų suma nelaikytina aiškiai per didelė, todėl nėra pagrindo jos mažinti, reikalavimas šioje ieškinio dalyje pripažintinas pagrįstu, tenkintinas. CK 6.37 str.2d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2009-05-05 (b.l.41-42) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. CPK93 str. 1d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas turėjo 3032,79Lt. žyminio mokesčio (b.l.5,37), 800Lt. (b.l.73) advokato atstovavimo išlaidas, kurios priteistinos iš atsakovo. CPK 150 str. 5d. nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo.

11Vadovaujantis išdėstytu, CPK 259 str., 260 str., 270 str. teismas ,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti iš dalies.

13Ieškovo UAB „Trans Rental“ naudai iš atsakovo UAB „NN Valda“ priteisti 100 000Lt. skolą, 1360Lt. palūkanas, 3032,79Lt. žyminio mokesčio, 800Lt. advokato atstovavimo išlaidas, viso 105 192,79Lt. Nuo 2009 05 05d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skaičiuoti 5 procentų dydžio metines palūkanas.

14Iš atsakovo UAB „NN Valda“ išieškoti 25Lt. į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

15Vilniaus apygardos teismo 2009m. gegužės 28d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones galioja iki teismo sprendimo įvykdymo.

16Sprendimas per 30d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai