Byla 2-1125/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 17 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Vitės valdos“, civilinėje byloje Nr. B2-1418-360/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Vitės valdos“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Lamberta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas atsakovui UAB „Vitės valdos“ iškelti bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“. Ieškovas nurodė, kad atsakovo skola ieškovui yra 92 586,56 Lt, ieškovas įspėjo atsakovą, kad nesumokėjus skolos kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovo teigimu, atsakovas per nustatytą terminą savo skolinių įsipareigojimų ieškovui neįvykdė.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. liepos 17 d. nutartimi nutarė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti.

5Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas prašo atsakovui iškelti bankroto bylą dėl nemokumo, nes atsakovas, gavęs raštišką įspėjimą, per nustatytą terminą nesumokėjo skolos. Teismas pažymėjo, kad atsakovas ginčija skolą ieškovui, kadangi skolos mokėjimo terminai nėra suėję.

6Teismas nurodė, kad UAB „Vitės valdos“ 2008 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytas turimas turtas yra 5 000 493 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 3 804 367 Lt, po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 203 682 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 600 685Lt. Teismas pažymėjo, kad 2009 m. kovo 31 d. įmonės balansas patvirtina, kad įmonės turtas yra 4 995 746 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 891 893 Lt. Teismas, įvertinęs įmonės balansuose nurodytus duomenis nustatė, kad įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl konstatavo, kad nėra pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą. Teismas pažymėjo, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktą kreditorius gali pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Teismas nurodė, kad pagal šalių pasirašytą 2009 m. kovo 27 d. rangos sutarties Nr. 03/09 3.5 punktą atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti tinkamai pridavus darbus pagal abipusiai pasirašytą atliktų darbų aktą neilgiau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai atsakovas iš Sportininkų g. 22 namo gyventojų surinks lėšas už ieškovo atliktus darbus pagal tinkamai pateiktą sąskaitą faktūrą. Teismas konstatavo, kad šia rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų terminas dar nebuvo suėjęs, todėl ieškovas neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Vitės valdos“ iškėlimo.

7Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Lamberta“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 17 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą dėl nemokumo. Reali atsakovo turto vertė, iš kurios gali būti tenkinami kreditorių reikalavimai, kuri bylos duomenimis nėra paneigta, yra tik 705 258 Lt, t. y. antstolio realiai surasto ir aprašyto turto vertė. Nors atsakovas UAB „Vitės valdos“ į bylą pateikė duomenis, kad didelė dalis skolų nėra išieškota, tačiau pagal 2009 m. gegužės 31 d. balanso duomenis balanse yra apskaitomi gauti išankstiniai apmokėjimai 633 912 Lt, kurių atsakovas nedetalizuoja ir kuriuos gali sudaryti gyventojų mokėjimai atsakovui. Atsakovo pateikti į bylą paaiškinimai neatitinka paties atsakovo pateiktų balanso duomenų. Be to, atsakovas į bylą yra pateikęs ir kitus prieštaringus duomenis.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas neturėjo teisės kreiptis į teismą su ieškiniu, nes nebuvo suėję skolos grąžinimo terminai. Ieškovas į bylą pateikė pažymą, liudijančią ieškovo negrąžintos skolos dydį, pradelstų dienų skaičių, ir skolos susidarymo juridinį pagrindą ir atsakovas šių duomenų nepaneigė.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vitės valdos“ prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo UAB „Lamberta“ atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovo nuomone, ieškovas nepagrįstai teigia, kad teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas neturėjo pagrindo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vitės valdos“, nes nebuvo suėję skolos grąžinimo terminai. Atsakovas nurodo, kad mokėjimo terminas buvo apibrėžtas šalių sudarytoje rangos sutartyje, kuri buvo pateikta pirmosios instancijos teismui ir ieškovas nepateikė teismui jokių duomenų, kurie pagrįstų ieškovo teiginius, jog atsakovo įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pradelsti. Atsakovas pažymi, kad ieškovui nepateikus įrodymų dėl atsakovo įsipareigojimų pradelsimo, teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad ieškovas neturi teisės reikšti ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vitės valdos“. Atsakovo nuomone, ieškovas nepagrįstai teigia, jog yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad reali atsakovo turto vertė, iš kurios gali būti tenkinami kreditorių reikalavimai ir kuri bylos duomenimis nėra paneigta, yra tik 705 528 Lt. Atsakovas nurodo, kad pateikė teismui UAB „Vitės valdos“ balansą, iš kurio teismas galėjo pagrįstai spręsti apie atsakovo turto vertę, kuri pagal balanso duomenis yra 4 995 746 Lt.

9Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 17 d. nutartis paliktina nepakeista.

10CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

11Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti skolininko – bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus.

12Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio penktąją dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Pažymėtina, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

13Byloje yra sprendžiamas bankroto bylos UAB „Vitės valdos“ iškėlimo klausimas.

14Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumento, kad teismas nepagrįstai atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą dėl nemokumo. Ieškovo teigimu, reali atsakovo turto vertė yra tik 705 258 Lt, kadangi tokiai sumai turto rado antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teisėjų kolegija pažymi, kad antstolio 2009 m. gegužės 12 d. turto apraše aprašytas tik atsakovo kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kad aprašė nėra nurodyta, jog aprašytas visas atsakovo kilnojamasis, nekilnojamasis ir kitas turtas. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas turi turtinių teisių ir finansinio turto. Todėl minėtas antstolio turto aprašas ir atskirajame skunde nurodomos aplinkybės apie atsakovo turto vertę nepaneigia pateikto į bylą UAB „Vitės valdos“ 2009 m. kovo 31 d. balanso duomenų. Į bylą nėra pateiktas atskirajame skunde nurodomas UAB „Vitės valdos“ 2009 m. gegužės 31 d. balansas. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.). Taigi įstatymas įmonės nemokumo aplinkybę sieja su įmonės turto verte, kuri yra įrašyta į įmonės balansą. Į bylą pateiktas UAB „Vitės valdos“ 2009 m. kovo 31 d. balansas patvirtina, kad įmonės turtas yra 4 995 746 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 891 893 Lt. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytus UAB „Vitės valdos“ balanso duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą dėl nemokumo.

15Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 17 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 17 d.nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai