Byla 2S-95-440/2014
Dėl nutarties įvykdymo termino nustatymo suinteresuotam asmeniui antstoliui A. L

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos ECAA Europe UAB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4416-883/2013, kuria atmestas pareiškėjos prašymas dėl nutarties įvykdymo termino nustatymo suinteresuotam asmeniui antstoliui A. L., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja ECAA Europe UAB kreipėsi su skundu į antstolį A. L. prašydama panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335 priimto 2013-04-12 patvarkymo dalį, kurioje keičiant 2013-03-25 turto aprašo Nr. AN042096 pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį punktus buvo aprašyti amortizatoriai DTW PREMIUM, stabdžių sistemos dalys, stabdžiai, stabdžių kaladėlės ir pusašio šarnyrai, kurių nurodyta bendra vertė sudaro 1701259,96 Lt; panaikintą patvarkymo dalį pakeisti nurodant, kad 1429133,59 Lt ieškinio sumos 70 procentų dalies užtikrinimui areštuojamos pareiškėjos turimos turtinės teisės, likusiai 30 procentų ieškinio reikalavimo daliai areštuojama muitinės sandėlyje esančių prekių dalis pagal pareiškėjo pateiktą 2013-03-25 turimų atsargų pažymą, nenurodant konkrečių prekių; netenkinus minėto prašymo - skundžiamo patvarkymo dalį pakeisti 1429133,59 Lt ieškinio sumos užtikrinimui areštuojant pareiškėjos muitinės sandėlyje laikomas prekių grupes proporcingai asortimentui, t. y. po ne didesnę kaip 21 procentą kiekvienos prekių grupės dalį pagal pareiškėjos pateiktą 2013-03-25 turimų atsargų pažymą, nenurodant konkrečių prekių (1 t. 1–12 b. l.). Antstolis 2013-05-10 patvarkymu atsisakė tenkinti skundą ir jį, LR CPK 510 straipsnio nustatyta tvarka, persiuntė nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui.

42013-06-14 Šiaulių apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria pareiškėjos ECAA Europe UAB skundą dėl antstolio A. L. veiksmų tenkino iš dalies, panaikino 2013-04-12 patvarkymo dalį, kuria keičiant 2013-03-25 turto aprašo Nr. AN042096 pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį punktus buvo aprašyti amortizatoriai DTW PREMIUM, stabdžių sistemos dalys, stabdžiai, stabdžių kaladėlės ir pusašio šarnyrai bei įpareigojo antstolį, dalyvaujant skolininko ECAA Europe UAB atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui ECAA Europe UAB priklausantį kilnojamąjį turtą, ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis (1 t. 173-176 b.l.). 2013-06-27 nutartimi teismas ištaisė 2013-06-14 nutartyje padarytą rašymo apsirikimą, nurodant, kad turto aprašo Nr. AN042096 data yra 2013-03-15 (1 t. 185 b.l.).

5Šiaulių apygardos teismas 2013-09-10 nutartimi paliko Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutartį nepakeistą, apeliacinį procesą pagal apeliantės ECAA Europe UAB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutarties pakeitimo nutraukė (1 t. 260-264 b.l.).

62013-10-08 pareiškėja ECAA Europe UAB pateikė Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl nutarties įvykdymo termino nustatymo, prašydama suinteresuotam asmeniui antstoliui A. L. nustatyti 5 kalendorinių dienų terminą Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2-4416-883/2013 įvykdyti - dalyvaujant skolininko ECAA Europe UAB atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui ECAA Europe UAB priklausanti kilnojamąjį turtą, ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis bei nustatyti, kad per teismo nustatytą terminą neįvykdžius nutarties, suinteresuotam asmeniui antstoliui A. L. už kiekvieną praleistą dieną skiriama 10000,00 Lt bauda. Pareiškėja nurodė, kad nors nuo 2013-06-14 nutarties įsiteisėjimo jau praėjo beveik mėnuo, suinteresuotas asmuo antstolis A. L. nutarties iki šiol neįvykdė ir pareiškėjos turto aprašo, aprašant pareiškėjai priklausantį kilnojamąjį turtą ir įvertinant visą aprašytą turtą rinkos kainomis, iki šiol nesudarė. Nutartis nevykdoma nepaisant to, kad pareiškėjos atstovas 2013-09-18 raštu kreipėsi į antstolį A. L. ragindamas vykdyti nutartį ir atlikti būtinus veiksmus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 273 straipsnio 3 dalimi, pareiškėja prašo antstoliui A. L. nustatyti terminą nutarčiai įvykdyti, kadangi sudaryti pareiškėjos turto aprašą, aprašant pareiškėjai priklausantį kilnojamąjį turtą, ir įvertinant visą aprašytą turtą rinkos kainomis, gali tik suinteresuotas asmuo antstolis A. L.. Pareiškėjos nuomone, penkių kalendorinių dienų terminas nutarties įvykdymui vertintinas kaip pakankamas, kadangi antstolis A. L. savo dispozicijoje turi visus reikiamus dokumentus, kurie reikalingi vykdant nutartį - pareiškėja yra pateikusi į bylą visų areštuotų prekių rinkos kainas patvirtinančius įrodymus, t. y. areštuotų prekių pardavimo įvairiems, nesusijusiems su pareiškėju, asmenims Lietuvoje PVM sąskaitas faktūras ir apmokėjimo už jas dokumentus. Pareiškėja taip pat pažymėjo, kad būtina nustatyti baudą, jeigu suinteresuotas asmuo antstolis A. L. praleis teismo nustatytą terminą nutarčiai įvykdyti. Prašo nustatyti 10000,00 Lt baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną, kadangi mažesnės baudos nustatymas neturėtų poveikio ir neatgrasytų suinteresuoto asmens antstolio A. L. nuo įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo nevykdymo.

7Teismo posėdžio metu antstolio A. L. atstovas su pareiškėjos prašymu nesutiko, nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutartis yra vykdoma. 2013-08-01 surašytas turto aprašas. Pažymėjo, kad pareiškėja nebendradarbiavo su antstoliu, todėl prekės aprašytos nedalyvaujant pareiškėjos atstovui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apylinkės teismas 2013-10-28 nutartimi pareiškėjos ECAA Europe UAB pareiškimo dėl nutarties įvykdymo termino nustatymo netenkino. Teismas konstatavo, kad nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų nebuvo keliamas ir svarstomas klausimas per kokį terminą turi būti pakeistas turto aprašas. Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutartyje nurodytas įpareigojimas antstoliui atlikti vykdymo veiksmus buvo nustatytas teismo iniciatyva ir vykdytinas remiantis vykdymo procesą reglamentuojančiomis teisės normomis. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo nustatyti kitokią nutarties įvykdymo tvarką, negu ji nurodyta rezoliucinėje nutarties dalyje ir yra įprasta tokios rūšies teismo procesiniams sprendimams (LR CPK 284 straipsnis.). Sprendžiant procesinį klausimą, ar teismas turi pagrindą pagal skolininko prašymą pakeisti nutarties, kuria antstolis, vykdantis nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įpareigotas skolininko turtą aprašyti dalyvaujant skolininko atstovui ir rinkos kainomis, vykdymo tvarką, teismas aiškinosi ar yra ypatingų aplinkybių, dėl kurių yra būtina nukrypti nuo įprastos nutarties vykdymo tvarkos. Įvertinęs bylos duomenis ir faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutartį antstolis vykdo, tačiau pareiškėjos netenkina antstolio atliekami vykdymo veiksmai, pareiškėja nesutinka su priimtais patvarkymais, todėl prašo nustatyti terminą nutarčiai įvykdyti. Teismas pažymėjo, kad nesutikimas su antstolio atliekamais veiksmais vykdymo proceso metu nelaikytinas ypatinga aplinkybe, dėl kurios turėtų būti pakeista įprastinė nutarties vykdymo tvarka. Teismas konstatavo, kad pareiškėja nepagrįstai siekia pasinaudoti sprendimo įvykdymo tvarkos pakeitimo institutu, teismui pateiktas pareiškimas neatitinka teismo procesinio sprendimo įvykdymo tvarkos pakeitimo instituto paskirties, todėl pareiškėjos ECAA Europe UAB pareiškimo dėl nutarties įvykdymo termino nustatymo netenkino.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė

11Atskiruoju skundu pareiškėja ECAA Europe UAB prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013-10-28 nutartį ir priimti naują nutartį – pareiškėjos ECAA Europe UAB 2013-10-08 pareiškimą dėl nutarties įvykdymo termino nustatymo tenkinti, nustatyti 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2-4416-883/2013 įvykdyti - dalyvaujant skolininko ECAA Europe UAB atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui ECAA Europe UAB priklausanti kilnojamąjį turtą, ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis, nenurodant konkretaus antstolio. Taip pat apeliantė prašo nustatyti, kad per teismo nustatytą terminą neįvykdžius nutarties, antstoliui, kuriam perduotas 2013-03-12 Vilniaus apygardos teismo nutartimi išduoto vykdomojo dokumento Nr. 2-3731-565/2013 vykdymas, už kiekvieną praleistą dieną skiriama 10000,00 Lt bauda.

12Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis nemotyvuota, nepagrįsta, kompleksiškai nebuvo išnagrinėti apeliantės pateiktame skunde nurodyti argumentai ir esminiai įrodymai, dalies apeliantės pateiktų įrodymų ir argumentų teismas iš vis nevertino, todėl konstatuotina, kad net nebuvo atskleista bylos esmė.
  2. Suinteresuotam asmeniui antstoliui A. L. privalėjo būti nustatytas terminas 2013-06-14 nutarčiai įvykdyti, kadangi sudaryti apeliantės turto aprašą, aprašant apeliantei priklausantį kilnojamąjį turtą, ir įvertinant visą aprašytą turtą rinkos kainomis, galėjo tik suinteresuotas asmuo antstolis A. L., bet jis nevykdė šios teismo nutarties.
  3. Antstolis A. L. šiuo metu faktiškai negalėtų įvykdyti 2013-06-14 nutarties, kadangi 2013-10-25 Šiaulių apylinkės teismas neskundžiama nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8667-772/2013 tenkino ECAA Europe UAB pareiškimą dėl antstolio A. L. nušalinimo ir nušalino antstolį A. L. nuo vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 (pagal Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013 priimtą 2013-03-12 nutartį) ir Nr. 0159/13/00337 (pagal Šiaulių apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-2727-291/2013 priimtą 2013-03-13 nutartį). Minėtoje nutartyje teismas konstatavo antstolio šališką ir neteisėtą veikimą minėtose vykdomosiose bylose, taip pat konstatavo, kad antstolis nevykdė antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai nepadėjo šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus; negalėjo aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai tuo tarpu antstolis daugiau kaip puse metu tinkamai neįkainojo pareiškėjo ECAA Europe UAB turto, aprašant turtą antstolis dar nė karto neįvykdė pareigos turtą aprašyti dalyvaujant skolininkui ar turto saugotojui, nors antstolio sudarytas 2013-03-15 Turto aprašas ir buvo pasirašytas skolininko ECAA Europe UAB atstovo, tačiau vėliau sekė iš esmės minėtą turto aprašą keičiantys antstolio A. L. patvarkymai. Pirmos instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį nors ir nevertino fakto apie jau konstatuotą antstolio A. L. šališkumą ir neobjektyvumą atliekant vykdymo veiksmus apeliantės atžvilgiu ir Šiaulių apylinkės teismo jau padarytos išvados, kad antstolis A. L. tinkamai neaprašė apelianto turto daugiau kaip pusę metų, tačiau vykdydamas ne formalų, o realų teisingumą, vadovaujantis vien jau protingumo kriterijais, teismas privalėjo nustatyti terminą apskritai 2013-06-14 nutarties įvykdymui, nepriklausomai nuo to, koks naujai paskirtas antstolis minėtą 2013-06-14 teismo nutartį privalės įvykdyti.
  4. Pirmos instancijos teismas formaliai ir visiškai nepagrįstai nurodė, kad dėl 2013-06-14 teismo nutarties neįvykdymo atsakinga apeliantė, o terminas nutarčiai įvykdyti nenustatytinas dėl ypatingų aplinkybių nebuvimo, nors du mėnesius antstolis nevykdo teismo nutarties, o tai jau savaime yra ypatinga aplinkybė, nes apskritai visi asmenys, o juo labiau, antstolis, teismo procesinius sprendimus turi vykdyti nedelsiant.
  5. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008, kurioje aiškiai pasisakoma, kad teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, jog areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi vykdomosios bylos stadija, jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus, o šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Nagrinėjamu atveju, antstolis apeliantės turtą įkainojo ne tik, kad ne maksimaliai ir ne objektyviai, tačiau priešingai – kainomis, kurios net 5079,48 Lt suma mažesnės negu prekių įsigijimo gamykloje kaina. Vadovaujantis tuo, kad antstolis 2013-08-01 patvarkymu tinkamai rinkos kainomis neįkainojo ECCA Europe UAB turto, pirmosios instancijos teismas turėjo minėtą patvarkymą panaikinti vien šiuo pagrindu.
  6. Skundžiamojoje nutartyje teismas visiškai nepasisakė dėl aplinkybės, jog iki pat šiol antstolis A. L. nenurodė absoliučiai jokių motyvų, paaiškinimų ar argumentų, dėl ko yra visiškai ignoruojami vykdomojoje byloje pateikti gausūs įrodymai, kad antstolio aprašomų prekių (apelianto) turto rinkos vertė yra ženkliai didesnė, nei ją nurodo antstolis. Tuo tarpu apeliantė vykdomojoje byloje yra įvairiausiais būdais ir formomis išreiškusi ne tik nuomonę, bet ir pateikusi objektyvius įrodymus (buhalterines pažymas, PVM sąskaitas-faktūras, net ir nuorodas į kitų analogiškų prekių pardavėjų internetinius puslapius ir prekių katalogus) dėl kokių priežasčių antstolio prekių įkainojimas yra neteisingas. Šias aplinkybes pirmos instancijos teismas ignoravo, todėl apeliantės nuomone, teismas jų net netyrė ir nevertino, nors privalėjo tai padaryti.
  7. Nutarties įvykdymui nustatytinas penkių kalendorinių dienų terminas vertintinas kaip pakankamas, kadangi suinteresuotas asmuo antstolis A. L. savo dispozicijoje turi visus reikiamus dokumentus, kurie reikalingi vykdant 2013-0614 nutartį, kas reiškia, kad siekiant tinkamai įvykdyti 2013-0-14 nutartį, suinteresuotam asmeniui A. L. nereikia didesnių intelektinių ir laiko sąnaudų, o pakanka atlikti tik tam tikrus techninio pobūdžio veiksmus, nes pareiškėja yra pateikusi į bylą visų areštuotų prekių rinkos kainas patvirtinančius įrodymus, t. y. areštuotų prekių pardavimo įvairiems, nesusijusiems su pareiškėju, asmenims Lietuvoje PVM sąskaitas faktūras ir apmokėjimo už jas dokumentus. Priimant 2013-10-28 skundžiamą nutartį, nei procesiniuose dokumentuose, nei posėdžio metu, antstolio A. L. kontora dėl penkių dienų termino nutarčiai įvykdyti ir dėl 10000,00 Lt baudos už kiekvieną dieną dydžio pagrįstumo jokių prieštaravimų neišreiškė, todėl ir dėl to konstatuotina, kad 5 dienų terminas ir 10000,00 Lt bauda už kiekvieną uždelstą dieną įvykdyti 2013-06-14 nutartį yra pagrįsti, atitinkantys protingumo ir teisingumo kriterijus ir ginčo dėl to nekyla.
  8. Pirmos instancijos teismas ignoravo tai, kad antstoliui deleguotos teisės ir įgaliojimai vykdymo procese nėra absoliutūs, o antstoliui veikiant neteisėtai, ne kas kitas kaip tik teismas privalo tokį antstolio savivaliavimą ir skolininko teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nutraukti, šiuo atveju, nustatant konkretų terminą nutarčiai įvykdyti.

13Atsiliepimu į ECAA Europe UAB atskirąjį skundą, antstolis A. L. nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad nesutikimas su antstolio atliekamais veiksmais vykdymo proceso metu nelaikytinas ypatinga aplinkybe, dėl kurios turėtų būti pakeista įprastinė nutarties vykdymo tvarka. Pažymėjo, kad vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335 antstolio veiksmai nebuvo pripažinti neteisėtais, ką klaidingai nurodo pareiškėjas. 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi panaikino 2013-04-12 patvarkymo dalį ir įpareigojo antstolį, dalyvaujant skolininko ECAA Europe UAB atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui ECAA Europe UAB priklausantį kilnojamąjį turtą ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis. Teismas iš esmės sugrąžino vykdymo procesą į iki 2013-04-12 patvarkymo priėmimo buvusią situaciją ir, vykdymo procesui tęsiantis, antstolis vykdomoje byloje toliau atliko atitinkamus procesinius vykdomuosius veiksmus. Pažymėjo, kad Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-4416-883/2013 antstolio buvo pradėta vykdyti dar jai neįsiteisėjus. Pareiškėja iki šiol nebendradarbiauja su antstoliu ir piktybiškai nevykdo jo reikalavimų, o antstoliui ne kartą aprašant pareiškėjos turtą, pareiškėja (pareiškėjos atstovai) dalyvavo tik epizodiškai, dėl, neva, pareiškėjos darbuotojų darbo sutartyse nustatyto darbo laiko - 1 valandos per darbo dieną. Atliekant turto aprašymą, vadovaujantis LR CPK 677 straipsnio 4 dalimi, turtas buvo aprašomas informavus apie tai skolininką ir jam (jo atstovams) epizodiškai dalyvaujant. Antstolis ne vieną kartą patvarkymais įpareigojo pareiškėją paskirti atstovą ar atsakingą asmenį, kuris nurodytomis dienomis dalyvautų aprašant kilnojamąjį turtą bei pateiktų nuomonę dėl aprašomo turto verčių. Taip pat pareiškėja, antstoliui aprašant turtą, buvo įpareigota pateikti visą sandėlyje esantį pareiškėjai priklausantį turtą, kartu pateikiant nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus. Pareiškėja visais įmanomais būdais piktybiškai vengė ir vengia tai atlikti. Be to, pareiškėjos (jos atstovų) epizodinio dalyvavimo aprašant turtą jokiu būdu negalima pripažinti tinkamu, nes tiek ECAA Europe UAB direktorius J. D., tiek teisininkas R. Š. ne tik, kad antstoliui neteikė nuomonės dėl aprašomo turto verčių, tačiau abu teigė nežinantys, kurios prekės, esančios sandėlyje, priklauso ECAA Europe UAB. Pareiškėjui tinkamai nebendradarbiaujant su antstoliu bei nevykdant jo reikalavimų, prekių aprašymas muitinės sandėlyje buvo sustabdytas ir surašytas 2013-08-01 Patvarkymas dėl turto aprašo pakeitimo AN053356, kuriuo aprašyta skolininko turto už 1429124,14 Lt. Atkreipė dėmesį, kad 2013-09-23 buvo kreiptasi į teismą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4416-883/2013 vykdymo išaiškinimo. 2013-09-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8018-883/2013 Šiaulių apylinkės teismas nurodė, jog „iš antstolio prašymo išaiškinti procesinio sprendimo vykdymo tvarką matyti, kad antstolis teismo nutartį vykdo”. Pareiškėja klaidina teismą nurodydama, jog 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutartis nėra vykdoma. Antstolis taip pat pažymėjo, kad pareiškėja atskirajame skunde kelia naujus reikalavimus ir prašo nustatyti terminą Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutarčiai įvykdyti, nenurodant konkretaus antstolio. Vadovaujantis LR CPK 312 straipsnio nuostatomis, toks pareiškėjo reikalavimas, yra atmestinas ir turėtų būti paliktas nenagrinėtas.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis).

17Kaip matyti iš apeliantės atskirojo skundo, byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta pakeisti 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutarties vykdymo tvarką, pagrįstumo ir teisėtumo.

18Apeliantė teigia, kad terminą 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutarties įvykdymui nustatyti būtina, kadangi vadovaujantis LR CPK 273 straipsnio 3 dalimi, sudaryti apeliantės turto aprašą, aprašant pareiškėjai priklausantį kilnojamąjį turtą, ir įvertinant visą aprašytą turtą rinkos kainomis, gali tik suinteresuotas asmuo antstolis A. L., kuris minėtos teismo nutarties nepagrįstai, pažeisdamas apeliantės interesus nevykdo daugiau kaip kelis mėnesius. Atsižvelgiant į tai, kad antstolį A. L. 2013-10-25 Šiaulių apylinkės teismas neskundžiama nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8667-772/2013 nušalino nuo vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 ir vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00337 vykdymo, atskiruoju skundu apeliantė prašo nustatyti terminą 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutarties įvykdymui bei baudą už kiekvieną pradelstą nutarties vykdymo dieną, nenurodant konkretaus antstolio. Suinteresuotas asmuo antstolis A. L. teigia priešingai, nurodo, kad terminą 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutarties

19Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs pirmos instancijos teismo išvadas, pareiškėjos bei antstolio nurodytas faktines aplinkybes, rašytinius įrodymus bei pareiškėjos atskirajame skunde keliamus naujus reikalavimus, sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su atskirajame skunde išdėstytais argumentais.

20Nagrinėjamos bylos duomenimis, Šiaulių apylinkės teismas 2013-06-14 nutartimi pareiškėjos ECAA Europe UAB skundą dėl antstolio A. L. veiksmų tenkino iš dalies, panaikino 2013-04-12 patvarkymo dalį, kuria keičiant 2013-03-25 turto aprašo Nr. AN042096 pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį punktus buvo aprašyti amortizatoriai DTW PREMIUM, stabdžių sistemos dalys, stabdžiai, stabdžių kaladėlės ir pusašio šarnyrai bei įpareigojo antstolį, dalyvaujant skolininko ECAA Europe UAB atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui ECAA Europe UAB priklausantį kilnojamąjį turtą, ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis (1 t. 173-176 b.l.). Šiaulių apylinkės teismas 2013-10-28 nutartimi pareiškėjos ECAA Europe UAB pareiškimo dėl nutarties įvykdymo termino nustatymo netenkino, konstatavęs, kad 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutartį antstolis vykdo, o pareiškėjos nesutikimas su antstolio atliekamais veiksmais nelaikytinas pagrindu pakeisti įprastinę nutarties vykdymo tvarką (2 t. 85-86 b.l.). Iš bylos duomenų matyti, kad 2013-06-19 patvarkymu dėl sąlygų sudarymo patekti į patalpas Nr. AN049866, antstolis A. L. įpareigojo ECAA Europe UAB sudaryti sąlygas patekti į patalpas (sandėlį), esančias adresu Žemaitės g. 96c, Šiauliai, kuriame yra laikomi įmonės kilnojamieji daiktai (automobilių detalės), su tikslu aprašyti įmonės kilnojamąjį turtą, paskirti atstovą ar atsakingą asmenį, kuris patvarkyme nurodytomis dienomis dalyvautų aprašant turtą ir pateiktų nuomonę dėl aprašomo turto verčių, pateikti visą sandėlyje esantį skolininkui priklausantį turtą, kartu pateikiant nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus (1 t. 182 b.l.). 2013-06-27 Patvarkymu dėl turto aprašo pakeitimo Nr. AN050391, antstolis aprašė ir įvertino ECAA Europe UAB turtą (amortizatorius DTW PREMIUM) apžiūrėtą 2013-06-27 patekus į muitinės sandėlį (1 t. 212-228 b.l.). 2013-06-28 Patvarkymu dėl turto aprašo pakeitimo Nr. AN050398, antstolis aprašė ir įvertino ECAA Europe UAB turtą (amortizatorius DTW PREMIUM, stabdžių kaladėles) apžiūrėtą 2013-06-28 patekus į muitinės sandėlį (1 t. 219-228 b.l.). 2013-07-02 Patvarkymu dėl turto aprašo pakeitimo Nr. AN051163, antstolis aprašė ir įvertino ECAA Europe UAB turtą (amortizatorius DTW PREMIUM, stabdžių kaladėles, pusašio šarnyrus) apžiūrėtą 2013-07-01 patekus į muitinės sandėlį (1 t. 229-235 v.b.l.). Minėtuose patvarkymuose antstolis nurodė, kad skolininkui neteikiant duomenų apie turimą turtą bei nesudarant sąlygų 2013-06-21, 2013-06-25, 2013-06-26 ir 2013-06-27 patekti į muitinės sandėlį, sprendimas patekti į muitinės sandėlį priimtas remiantis 2013-03-20 bei 2013-03-27 Šiaulių apylinkės teismo nutartimis, priimtomis civilinėje byloje Nr. 2-2939-291/2013 (1 t. 213, 220, 230 b.l.). ECAA Europe UAB pateikė antstoliui 2013-07-08 ir 2013-07-10 prieštaravimus dėl turto įkainojimo, kuriuose nurodė, kad antstolis nepagrįstai atliko turto apžiūrą, žymėjimą ir įkainojimą, nepagrįstai turtą įvertino pagal išieškotojo pateiktus duomenis (1 t. 236-240, 246-250 b.l.). Antstolis sulyginęs 2013-04-12 Patvarkyme dėl turto aprašo pakeitimo ir skolininko pateiktoje lentelėje išvardintų prekių likučius nustatė, kad 2013-04-12 patvarkymu aprašyto turto, kurį skolininkas pripažįsta turintis ir saugantis muitinės sandėlyje vertė sudaro 1306021,78 Lt, todėl remdamasis išieškotojo prašymu trūkstamai sumai aprašyti ECAA Europe UAB priklausančius ratų guolius, 2013-08-01 priėmė Patvarkymą dėl turto aprašo pakeitimo Nr. AN053356, kuriuo aprašė ECAA Europe UAB priklausantį turtą (amortizatorius DTW PREMIUM, stabdžių sistemos dalis (kaladėles), pusašio šarnyrus, ratų guolius) už 1429124,14 Lt sumą (2 t. 5-28 b.l.).

21Iš apeliantės atskirojo skundo motyvų matyti, kad apeliantė Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutarties įvykdymą traktuoja tik kaip antstolio A. L. pareigą ECAA Europe UAB priklausantį turtą aprašyti ir įvertinti apeliantės nurodytomis sąlygomis ir kainomis (2 t. 88-96 b.l.), tačiau atkreiptinas dėmesys, kad 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi antstolis buvo įpareigotas dalyvaujant skolininko ECAA Europe UAB atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui ECAA Europe UAB priklausantį kilnojamąjį turtą, ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis, tačiau konkrečiai kokiais duomenimis antstolis privalo vadovautis keisdamas turto aprašą teismo nėra nurodyta.

22Remiantis išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis bei atsižvelgiant į tai, kad po 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutarties priėmimo, antstolis aprašė ir įvertino pareiškėjai priklausantį kilnojamąjį turtą, apeliacinės instancijos teismui nėra pagrindo vertinti, jog 2013-06-14 nutarties antstolis neįvykdė. Pabrėžtina, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad aplinkybė, jog apeliantė nesutinka su antstolio atliekamais veiksmais, nėra pagrindas spręsti, kad antstolis 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutarties nevykdo. Atkreiptinas dėmesys, kad skundų dėl antstolio veiksmų padavimo tvarka yra nustatyta LR CPK 510 straipsnio 2 dalyje. Pagal LR CPK 510 straipsnio 2 dalį, skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per LR CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą, jeigu antstolis patvarkymu atsisako tenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Nagrinėjamu atveju, apeliantė laikydama, jog antstolio atliekami veiksmai yra neteisėti, pažeidžiantys jos interesus arba manydama, jog Šiaulių apylinkės teismo 2013-06-14 nutartį antstolis įvykdė netinkamai, turi teisę vadovaudamasi LR CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka, teikti skundus dėl antstolio veiksmų. Teismo vertinimu kreipimasis dėl vykdymo termino nustatymo, esant byloje duomenims, kad nutartis vykdoma, ar įvykdyta (nors pareiškėjo manymu ir netinkamai) nėra pagrįstas. Atkreiptinas dėmesys, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad apeliantės ginčijamų antstolio veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas jau buvo sprendžiamas tiek pirma instancija Šiaulių apylinkės teisme, tiek apeliacine instancija Šiaulių apygardos teisme (pvz. Šiaulių apygardos teismo 2013-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-810-357/2013; Šiaulių apygardos teismo 2013-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-812-357/2013; Šiaulių apygardos teismo 2013-12-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-909-124/2013; Šiaulių apygardos teismo 2013-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-949-372/2013; Šiaulių apygardos teismo 2013-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-933-440/2013; Šiaulių apygardos teismo 2013-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-966-440/2013 ir kt.). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pakartotinai spręsti ir vertinti po 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutarties antstolio priimtų patvarkymų pagrįstumo klausimo, nes kaip minėta dėl šių klausimų pasisakyta ir bet to, tai nėra atskirojo skundo nagrinėjimo objektas.

23Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad LR CPK 284 straipsnis, reglamentuojantis sprendimo įvykdymo atidėjimą ir išdėstymą, sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimą, nustato galimybę teismui modifikuoti sprendimo vykdymą. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

24Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas – tai kitokios sprendimo įvykdymo tvarkos nustatymas, palyginti su teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta jo įvykdymo tvarka ar įprastine tam tikros rūšies sprendimų vykdymo tvarka. Galimybė pakeisti sprendimo vykdymo tvarką be kita ko sietina su teismo alternatyvaus sprendimo ir fakultatyvaus sprendimo egzistavimu (LR CPK 272, 273 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl šios teisės normos aiškinimo ir taikymo, yra konstatavęs, kad galimybė pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką užtikrina įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą bei išieškotojo interesų apsaugą, jeigu skolininkas elgiasi nesąžiningai, t. y. vengia įvykdyti teismo sprendimą – neatlieka veiksmų, kuriuos jis buvo įpareigotas atlikti teismo sprendimu. Taip pat galimybė pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką sietina su situacija, kai atsakovas sprendimu įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, o teismo sprendime nenurodyti jo neįvykdymo padariniai. Taigi, teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo būtinumą paprastai lemia skolininko (atsakovo) veiksmai dėl sprendimo rezolicinėje dalyje išdėstytų nurodymų vykdymo. Teismas, spręsdamas dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, yra saistomas sprendimo rezoliucinėje dalyje išdėstyto patenkinto reikalavimo turinio ir negali keisti sprendimo esmės: jeigu teismas priėmė sprendimą tik dėl vieno atsakovo (skolininko), tai pakeisti sprendimo vykdymo tvarką taip, kad jis sukeltų pareigų ir kitam asmeniui, išskyrus to atsakovo (skolininko) teisių perėmėjams, negalima. Naujo skolininko įtraukimas taikant sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo institutą reikštų teismo sprendimo esmės pakeitimą, nes tai reikštų, jog teismas nagrinėja klausimus, kurie nebuvo svarstyti nagrinėjant bylą iš esmės ir dėl kurių nebuvo nuspręsta teismo sprendimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-83/2013).

25Remiantis išdėstytomis įstatymo nuostatomis ir kasacinio teismo praktika, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju apeliantė atskirajame skunde prašydama nustatyti terminą 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutarties įvykdymui bei baudą už kiekvieną pradelstą nutarties vykdymo dieną, nenurodant konkretaus antstolio, iš esmės prašo pakeisti įsiteisėjusią teismo nutartį LR CPK 284 straipsnio nustatyta tvarka, kas yra neleistina, todėl apeliantės prašymas dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, nenurodant konkretaus antstolio, negali būti tenkinamas. Be to, tokio prašymo tenkinimas ne tik, kad neatitiktų teismo procesinio sprendimo įvykdymo tvarkos pakeitimo instituto paskirties, bet ir sukeltų pareigų asmeniui, kuris nei bylos nagrinėjime iš esmės, nei prašymo dėl nutarties vykdymo termino nustatymo svarstyme nedalyvavo bei neturėjo galimybės naudotis LR CPK 42 straipsnyje numatytomis teisėmis.

26Dėl apeliantės argumentų susijusių su Šiaulių apylinkės teismo 2013-10-25 priimta nutartimi, kuria tenkintas pareiškėjos ECAA Europe UAB pareiškimas nušalinti antstolį A. L. nuo vykdomųjų bylų Nr. 2-3731-565/2013 ir Nr. 2-2727-291/2013, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju teismas neturi teisinio pagrindo vadovautis minėta nutartimi. Paminėtina, kad nors 2013-10-25 priimtoje nutartyje pirmos instancijos teismas nurodė, jog LR CPK VI dalyje nėra įtvirtinta galimybė dėl teisėjo sprendimo antstolio nušalinimo klausimu paduoti atskirąjį skundą (LR CPK 612 straipsnis) ir 2013-11-05 nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo antstolio A. L. atskirąjį skundą dėl 2013-10-25 nutarties panaikinimo, tačiau antstolis dėl Šiaulių apylinkės teismo2013-11-05 priimtos nutarties pateikė atskirąjį skundą. Byla Šiaulių apygardos teisme dar neišnagrinėta ir galutinis sprendimas šiuo klausimu nėra priimtas (civilinė byla Nr. 2S-128-124/2014). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas dėl 2013-10-25 Šiaulių apylinkės teismo nutartyje nurodytų aplinkybių ir išvadų plačiau nepasisako ir jų nevertina.

27Apeliantė skundžiamos nutarties nepagrįstumą taip pat argumentuoja tuo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepakankami motyvuota, pernelyg formali, joje neatsakyta į ginčo išsprendimui teisiškai reikšmingus pareiškimo argumentus. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo atskirojo skundo argumentu. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nepakankami teismo nutarties motyvai nėra pagrindas panaikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, o teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Be to nagrinėjamu atveju, nėra pagrindo vertinti, kad pirmosios instancijos teismas neišanalizavo esminių bylos aplinkybių bei pareiškėjo argumentų ir paaiškinimų.

28Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

29Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuria netenkintas prašymas dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. Atskirojo skundo argumentai nelaikytini teisėtais ir pagrįstais bei sudarančiais pagrindą naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama Šiaulių apylinkės teismo 2013-10-28 nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

30Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

32Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

34Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai, suinteresuotam asmeniui

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja ECAA Europe UAB kreipėsi su skundu į antstolį A. L. prašydama... 4. 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria pareiškėjos... 5. Šiaulių apygardos teismas 2013-09-10 nutartimi paliko Šiaulių apylinkės... 6. 2013-10-08 pareiškėja ECAA Europe UAB pateikė Šiaulių apylinkės teismui... 7. Teismo posėdžio metu antstolio A. L. atstovas su pareiškėjos prašymu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apylinkės teismas 2013-10-28 nutartimi pareiškėjos ECAA Europe UAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė... 11. Atskiruoju skundu pareiškėja ECAA Europe UAB prašo panaikinti Šiaulių... 12. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
    13. Atsiliepimu į ECAA Europe UAB atskirąjį skundą, antstolis A. L. nurodo, kad... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Kaip matyti iš apeliantės atskirojo skundo, byloje kilo ginčas dėl... 18. Apeliantė teigia, kad terminą 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo... 19. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs pirmos instancijos teismo... 20. Nagrinėjamos bylos duomenimis, Šiaulių apylinkės teismas 2013-06-14... 21. Iš apeliantės atskirojo skundo motyvų matyti, kad apeliantė Šiaulių... 22. Remiantis išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis bei atsižvelgiant į tai,... 23. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad LR CPK 284 straipsnis,... 24. Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas – tai kitokios sprendimo... 25. Remiantis išdėstytomis įstatymo nuostatomis ir kasacinio teismo praktika,... 26. Dėl apeliantės argumentų susijusių su Šiaulių apylinkės teismo... 27. Apeliantė skundžiamos nutarties nepagrįstumą taip pat argumentuoja tuo, kad... 28. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos... 29. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 30. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 32. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.... 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 34. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai, suinteresuotam...