Byla 2S-909-124/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo ECAA Europe UAB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-7248-650/2013, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas ECAA Europe UAB skundu (1–4 b. l.) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti antstolio A. L. 2013-08-01 patvarkymą Nr. AN053372. Nurodė, kad 2013-08-01 Patvarkymu antstolis įpareigojo pareiškėją pateikti informaciją apie prekių buvimo vietą, nuosavybę patvirtinančius dokumentus bei atriboti skolininkui priklausančias prekes. Pareiškėjas skunde nurodė, kad antstoliui yra gerai žinoma, jog aprašytų prekių vieta yra muitinės sandėlyje ( - ), kurio savininkas yra UAB „Tikroji vaivorykštė“. Kartu su 2013-07-12 raštu Nr. 13/03-EC77 pareiškėjas pateikė antstoliui dalies ECAA Europe UAB nuosavybės teise priklausančių prekių, esančių muitinės sandėlyje, sąrašą, o 2013-03-27 pateikė turimų atsargų suvestinę lentelę apie jam nuosavybės teise priklausančias prekes. Taigi, pareiškėjas yra pateikęs visus reikiamus dokumentus, todėl pakartotinis reikalavimas yra nepagrįstas. Įpareigojimas atlikti veiksmus (atriboti, paženklinti ar kitaip atskirti pareiškėjo turtą) iš esmės laikytinas įpareigojimu atlikti vykdymo veiksmus už antstolį, pareiškėjas šio antstolio reikalavimo negali įvykdyti nei dėl techninių, nei dėl finansinių bei organizacinių priežasčių.

4Antstolis A. L. Patvarkymu netenkinti skundo (12–15 b. l.) pareiškėjo skundo netenkino, skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė Šiaulių apylinkės teismui. Antstolis nurodė, kad pareiškėjas nebendradarbiauja ir antstoliui neteikia informacijos apie aprašomų prekių priklausomybę, iki šiol nėra bent iš dalies įvykdytas antstolio patvarkymas. Pareiškėjas pateikė antstoliui tik dalies prekių sąrašus ir tik tų, kurių jis pats reikalauja aprašyti, ignoruodamas antstolio reikalavimą pateikti duomenis apie visą pareiškėjui priklausantį turtą. Teismas nėra nurodęs kokį pareiškėjo turtą reikia areštuoti, todėl antstolis turi teisę savarankiškai parinkti areštuojamą turtą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi (34 – 38 b. l.) pareiškėjo skundo netenkino, nurodė, kad antstoliui nebuvo sudarytos galimybės tinkamai aprašyti skolininko UAB „ECAA Europe“ turtą, esantį muitinės sandėlyje ( - ). Pareiškėjas jau ne vieną kartą buvo įpareigotas antstolio raštu pateikti duomenis apie jam priklausantį visą turtą, pateikiant nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, tačiau tokie priimti patvarkymai iš esmės nebuvo vykdomi, beveik kiekvieną vykdymo procese antstolio veiksmą pareiškėjui nusprendus skųsti.

7Teismas atmetė skundo argumentus dėl antstolio veiksmų neteisėtumo, nurodydamas, kad jie yra deklaratyvūs ir iš esmės analogiški teiktuose ankstesniuose skunduose, kurie jau buvo nagrinėti teisme ir atmesti kaip nepagrįsti. Teismas nurodė, kad antstoliui buvo teikiami tik tie prekių sąrašai, kuriuose nurodytas prekes pareiškėjas prašo aprašyti, ignoruodamas antstolio reikalavimus raštu pateikti duomenis apie pareiškėjui priklausantį visą turtą. Vykdomąjį dokumentą išdavęs teismas nėra nurodęs, kurį konkretų turtą areštuoti, todėl antstolis turi teisę savarankiškai parinkti areštuojamą turtą, daryti turto aprašo pakeitimus ir reikalauti pareiškėjo pateikti duomenis apie jam priklausantį visą turtą. Teismas padarė išvadą, jog antstolis, atlikdamas priverstinio išieškojimo veiksmus skolininko atžvilgiu, veikė įstatymų nustatyta tvarka ir nepažeidė esminių vykdymo proceso nuostatų. Tuo tarpu pareiškėjo veiksmai vykdymo procese neatitinka visų nustatytų skolininko pareigų atlikimo, kadangi skolininkas privalo nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus, kviečiamas atvykti pas antstolį; taip pat privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Teismas nurodė, kad skolininkas turi pareigą raštu pateikti duomenis apie turimą turtą, taip pat pateikti turto priklausomybę patvirtinančius dokumentus, o skolininko atstovas dalyvauti aprašant turtą, ir šių veiksmų atlikimas priskirtinas paties skolininko organizacinei veiklai, ją derinant su antstolio reikalavimais vykdymo procese.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas ECAA Europe UAB atskiruoju skundu (41–46 b. l.) prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartį, priimti naują nutartį – pareiškėjo ECAA Europe UAB skundą tenkinti visiškai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Apeliantas dar 2013-03-27 yra pateikęs visus įrodymus apie jam nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį ( - ), antstolis turi prekių įsigijimo dokumentus bei jais vadovaujasi, o taip pat vykdomojoje byloje pateiktos net ir PVM sąskaitos-faktūros, patvirtinančios prekių įsigijimą, todėl motyvai, kuriais Šiaulių apylinkės teismas grindžia skundžiamą nutartį, yra nepagrįsti, kas sąlygojo neteisingą bylos išnagrinėjimą, bylos esmės neatskleidimą ir nutarties nepagrįstumą.

112. Visiškai nemotyvuota pirmosios instancijos teismo išvada, kad skolininkas nėra pateikęs visus antstolio prašomus dokumentus apie muitinės sandėlyje esantį nuosavybės teise pareiškėjui priklausantį turtą.

123. Teismas ignoravo pareiškėjo skundo argumentus, kad antstolio patvarkymo nėra įmanoma įvykdyti. Teismas motyvuotai nenurodė dėl kokių priežasčių pareiškėjo argumentai atmetami, todėl teigtina, kad pareiškėjo argumentai net nebuvo vertinti.

134. Įpareigojimas atriboti, paženklinti ar kitaip atskirti pareiškėjo turtą laikytinas įpareigojimu pareiškėją atlikti vykdymo veiksmus už antstolį. Kuo remiantis ir kokiu teisiniu pagrindu antstolis tokią vykdymo veiksmų atlikimo pareigą perkelia pareiškėjui – 2013-08-01 Patvarkyme neatskleidžiama.

145. Antstolis ignoruoja faktą, kad muitinės sandėlis ne tik kad turi specifinį statusą, o jo veiklą reglamentuoja specialūs teisės aktai, tačiau pats sandėlis priklauso ne skolininkui, o UAB „Tikroji vaivorykštė“.

156. CPK 644 straipsnyje nėra numatyta, kad skolininkas privalo už antstolį atlikinėti vykdymo veiksmams prilyginamus veiksmus – turto žymėjimą, aprašymą. Įvykdyti antstolio 2013-08-01 patvarkymą neįmanoma dėl techninių, finansinių, organizacinių ir kitų priežasčių.

167. Muitinės sandėlyje saugomos ne tik pareiškėjo, bet ir kitų juridinių asmenų prekės. Pareiškėjas galėtų vykdyti antstolio patvarkymą tuomet, kai tokių darbų atlikime dalyvaujantys konkretūs UAB „Tikroji vaivorykštė“ atstovai nurodytų kurios prekės priklauso pareiškėjui. Tokių darbų atlikimui būtinos papildomos išlaidos, kurių antstolis neišsprendė.

178. Teismo nutartis yra nemotyvuota, joje neatsakyta į ginčo išsprendimui teisiškai reikšmingus skundo argumentus, o tai reiškia, kad pareiškėjo skundas nebuvo išnagrinėtas iš esmės.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą (62–66 b. l.) antstolis A. L. prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Pareiškėjas privalo antstolio patvarkymą vykdyti, nes antstolio patvarkymai yra teisėti ir privalo vykdyti, kol nenustatyta priešingai. Ta aplinkybė, kad pareiškėjas nėra patalpų savininkas, nesuteikia jam teisės nevykdyti antstolio reikalavimo. Esant tokiai situacijai, kai pareiškėjas ir muitinės sandėlio savininkas teigia nežinantys kokios prekės, esančios muitinės sandėlyje, kam priklauso, antstolis 2013-08-01 Patvarkymu įpareigojo pareiškėją atlikti patvarkyme nurodytus veiksmus.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

20teisiniai argumentai ir išvados

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis A. L. 2013-08-01 Patvarkymu (v. b., 13 t., 1690 b. l.) įpareigojo skolininką nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo, antstoliui A. L. pateikti informaciją apie 2013-08-01 Patvarkymu dėl turto aprašo pakeitimo Nr. ANO53356 aprašytų prekių buvimo vietą, kartu pateikiant aprašytų prekių nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, per dešimt dienų įpareigojo pareiškėjui priklausančias prekes, esančias muitinės sandėlyje, adresu ( - ), atriboti nuo kitiems asmenims priklausančių prekių taip, kad antstoliui būtų galima jas atskirti, apžiūrėti ir pažymėti arešto ženklais.

24Pareiškėjas, nesutiko su šiuo Patvarkymu, pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, Šiaulių apylinkės teismas 2013-09-26 nutartimi pareiškėjo skundo netenkino (55 b. l.).

25Pareiškėjas, nesutikdamas su Šiaulių apylinkės teismo 2013-09-26 nutartimi, atskirajame skunde nurodo, kad antstolio 2013-08-01 Patvarkymo negalima įvykdyti tiek dėl techninių, tiek dėl finansinių, tiek dėl organizacinių ir kitų priežasčių, pareiškėjas dar 2013-03-27 antstoliui A. L. pateikė turimų atsargų suvestinę apie jam nuosavybės teise priklausančias prekes, esančias muitinės sandėlyje.

26Iš vykdomojoje byloje esančio 2013-08-01 Patvarkymo dėl turto aprašo pakeitimo (12 t., 1664-1689 b. l.), matyti, kad antstolis A. L., vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, 2013-03-15 surašė turto aprašą, kuriuo buvo aprašytos automobilių detalės, esančios Šiaulių muitinės sandėlyje ( - ). 2013-04-12 antstolio A. L. Patvarkymu dėl turto aprašo pakeitimo buvo pakeistas 2013-03-15 turto aprašas ir papildomai aprašyti pareiškėjui priklausantys amortizatoriai, stabdžių sistemos dalys, stabdžiai, stabdžių kaladėlės, pusašio šarnyrai, ratų guoliai (1664 b. l.) 2013-08-01 Patvarkymu dėl turto aprašo pakeitimo antstolis A. L. pakeitė 2013-04-12 Patvarkymą dėl turto aprašo pakeitimo Nr. ANO44243 ir aprašė ECAA Europe UAB priklausančias prekes. Minėtame patvarkyme nurodyta, kur areštuojamas turtas yra muitinės sandėlyje. Tačiau reikia pastebėti, kad pareiškėjas vykdo ūkinę-komercinę veiklą, todėl jam priklausančias prekes, esančias muitinės sandėlyje, realizuoja, t. y. išveža iš sandėlio bei parveža naujų detalių. Antstolis, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjui priklausantis areštuotas turtas gali būti realizuotas, pagrįstai įpareigojo pareiškėją ECAA Europe UAB pateikti informaciją apie šių prekių buvimo vietą. Pareiškėjo pareigą pateikti antstoliui informaciją apie turimą turtą numato LR CPK 645 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti, jog skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 645 str. 2 d.). Taigi, esant nurodytoms aplinkybėms, apelianto atskirojo skundo argumentas, kad antstolis gerai žino prekių buvimo vietą, yra nepagrįstas.

272013-08-01 Patvarkymu antstolis A. L. įpareigojo pareiškėją pateikti aprašytų prekių nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus. Iš 2013-08-01 Patvarkymo dėl turto aprašo pakeitimo (v. b. 12 t., 1664–1689 b. l.) matyti, kad antstolis areštavo amortizatorius, stabdžių sistemos dalis (kaladėles), pusašio šarnyrus ir ratų guolius 1 429 124,14 Lt sumai. Vykdomojoje byloje pateikta pažyma apie pareiškėjui priklausančias prekes, kurias pareiškėjas prašė aprašyti. Iš šių sąrašų matyti, kad pateikti tiktai dirželių, amortizatorių, stabdžių sistemos dalių, stabdžių kaladėlių ir pusašio šarnyrų sąrašai (7 t., 1084–1094, 996-1001 b. l.). Tačiau pripažintina, kad pateiktų prekių sąrašai negali būti laikomi nuosavybės teisę patvirtinančiais dokumentais. Nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai yra PVM sąskaitos - faktūros, tačiau iš vykdomojoje byloje esančių sąskaitų-faktūrų matyti, kad antstoliui nepateikti visi muitinės sandėlyje esančių prekių nuosavybės teisę įrodantys dokumentai (5 t., 723-732, 10 t., 1497-1500 b. l.). Sutiktina su antstolio argumentu, kad pareiškėjas teikia tik tų prekių sąrašus, kurias jis prašo aprašyti. Nors pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui pateikė antstolio R. K. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, tačiau iš pateikto protokolo matyti, kad antstoliui A. L. buvo pateikta turimų atsargų lentelė 2013-03-25 dienos stoviui, o ne PVM sąskaitos-faktūros (51 b. l.). Apeliacinės instancijos teismui pateiktuose Rašytiniuose įrodymuose apeliantas nurodė, kad jis antstoliui pateikė eilę sąskaitų-faktūrų, tačiau teismas šios aplinkybės nevertina, nes jos pateiktos 2013 m. spalio 17 d., t. y. daugiau nei po dviejų mėnesių nuo skundžiamo 2013-08-01 Patvarkymo priėmimo. Kadangi pareiškėjas nepateikė nuosavybės teisę įrodančių dokumentų, antstolis 2013-08-01 Patvarkymu pagrįstai įpareigojo apeliantą juos pateikti.

282013-08-01 Patvarkyme pareiškėjas ECAA Europe UAB taip pat įpareigotas per dešimt dienų nuo šio patvarkymo gavimo dienos atriboti pareiškėjui priklausančias ir muitinės sandėlyje esančias prekes nuo kitiems asmenims priklausančių prekių taip, kad antstoliui būtų galima jas atskirti, apžiūrėti ir pažymėti arešto ženklais.

29Pažymėtina, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Apeliantas klaidingai aiškina antstolio įpareigojimą atriboti prekes nuo kitų prekių, nurodydamas, kad jis turi atlikti antstolio funkcijas – atriboti, paženklinti ar kitaip atskirti pareiškėjo turtą. Antstolio A. L. patvarkyme aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad apeliantui priklausančios prekės turi būti atribotos taip, kad būtų galima jas atskirti, apžiūrėti ir pažymėti arešto ženklais. Taigi, apeliantas įpareigotas tik atrūšiuoti jam nuosavybės teise priklausančias prekes, nes šių funkcijų antstolis atlikti negali. Apeliantas klaidina teismą, nurodydamas, kad jis turės atlikti vykdymo veiksmus už antstolį. Iš 2013-08-01 Patvarkymo matyti, jog apeliantui nenustatytas joks įpareigojimas atlikti antstolio funkcijas – turtą apžiūrės ir arešto ženklais pažymės antstolis, prieš tai apeliantui atribojus prekes nuo kitų prekių, nepriklausančių pareiškėjui. Vadovaudamasis aukščiau nurodytais motyvais, apelianto argumentas, kad įpareigojimas atriboti, paženklinti ar kitaip atskirti pareiškėjo turtą laikytinas įpareigojimu pareiškėją atlikti vykdymo veiksmus už antstolį, laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

30Atskirasis skundas grindžiamas ir tuo argumentu, kad įvykdyti antstolio 2013-08-01 patvarkymą neįmanoma dėl techninių, finansinių ir organizacinių ir kitų priežasčių. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad šių veiksmų atlikimas priskirtinas paties skolininko organizacinei veiklai, ją derinat su antstolio reikalavimais vykdymo procese.

31Atskirasis skundas grindžiamas ir tuo argumentu, kad muitinės sandėlyje saugomos ne tik pareiškėjo, bet ir kitų juridinių asmenų prekės, todėl apeliantas galėtų vykdyti antstolio patvarkymą tuomet, kai tokių darbų atlikime dalyvaujantys konkretūs UAB „Tikroji vaivorykštė“ atstovai nurodytų kurios prekės priklauso pareiškėjui. Pažymėtina, kad pareiga nurodyti kokios prekės priklauso pareiškėjui, kyla apeliantui, o ne trečiajam asmeniui UAB „Tikroji vaivorykštė“. Tik apeliantas, o ne trečiasis asmuo, geriausiai žino kokios muitinės sandėlyje esančios prekės priklauso jam. Trečiasis asmuo yra muitinės sandėlio savininkas, o ne jame esančių prekių savininkas.

32Atskirasis skundas grindžiamas tuo argumentu, kad, pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota, joje neatsakyta į ginčo išsprendimui teisiškai reikšmingus skundo argumentus, o tai reiškia, kad ECAA Europe UAB skundas nebuvo išnagrinėtas iš esmės. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo atskirojo skundo argumentu. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nepakankami teismo nutarties motyvai nėra pagrindas panaikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, o teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

33Pažymėtina, kad apelianto pateikti nauji rašytiniai paaiškinimai neturi įtakos teisingai išspręstai bylai. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, išnagrinėjus esminius apelianto argumentus bei pateiktus įrodymus, kiti atskirojo skundo bei rašytinių paaiškinimų motyvai plačiau nenagrinėjami kaip neturintys reikšmės teisingam bylos išsprendimui (CPK 185 str., 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

34Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

36Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas ECAA Europe UAB skundu (1–4 b. l.) kreipėsi į teismą,... 4. Antstolis A. L. Patvarkymu netenkinti skundo (12–15 b. l.) pareiškėjo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi (34 – 38 b. l.)... 7. Teismas atmetė skundo argumentus dėl antstolio veiksmų neteisėtumo,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas ECAA Europe UAB atskiruoju skundu (41–46 b. l.) prašo... 10. 1. Apeliantas dar 2013-03-27 yra pateikęs visus įrodymus apie jam nuosavybės... 11. 2. Visiškai nemotyvuota pirmosios instancijos teismo išvada, kad skolininkas... 12. 3. Teismas ignoravo pareiškėjo skundo argumentus, kad antstolio patvarkymo... 13. 4. Įpareigojimas atriboti, paženklinti ar kitaip atskirti pareiškėjo turtą... 14. 5. Antstolis ignoruoja faktą, kad muitinės sandėlis ne tik kad turi... 15. 6. CPK 644 straipsnyje nėra numatyta, kad skolininkas privalo už antstolį... 16. 7. Muitinės sandėlyje saugomos ne tik pareiškėjo, bet ir kitų juridinių... 17. 8. Teismo nutartis yra nemotyvuota, joje neatsakyta į ginčo išsprendimui... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (62–66 b. l.) antstolis A. L. prašo... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 20. teisiniai argumentai ir išvados... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis A. L. 2013-08-01 Patvarkymu (v. b., 13... 24. Pareiškėjas, nesutiko su šiuo Patvarkymu, pateikė skundą dėl antstolio... 25. Pareiškėjas, nesutikdamas su Šiaulių apylinkės teismo 2013-09-26... 26. Iš vykdomojoje byloje esančio 2013-08-01 Patvarkymo dėl turto aprašo... 27. 2013-08-01 Patvarkymu antstolis A. L. įpareigojo pareiškėją pateikti... 28. 2013-08-01 Patvarkyme pareiškėjas ECAA Europe UAB taip pat įpareigotas per... 29. Pažymėtina, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems... 30. Atskirasis skundas grindžiamas ir tuo argumentu, kad įvykdyti antstolio... 31. Atskirasis skundas grindžiamas ir tuo argumentu, kad muitinės sandėlyje... 32. Atskirasis skundas grindžiamas tuo argumentu, kad, pirmosios instancijos... 33. Pažymėtina, kad apelianto pateikti nauji rašytiniai paaiškinimai neturi... 34. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 36. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartį palikti...