Byla 2K-339-507/2016
Dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nuosprendžio ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 7 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Armano Abramavičiaus (kolegijos pirmininkas), Vladislovo Ranonio ir Gintaro Godos (pranešėjas), sekretoriaujant Daivai Kučinskienei, dalyvaujant prokurorui Sergejui Stulginskiui, išteisintojo R. M. gynėjui advokatui Vytautui Kupcikevičiui, nukentėjusiojo M. B. atstovui advokatui Arvydui Peneliui,

2viešame teismo posėdyje kasacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo M. B. atstovo advokato Arvydo Penelio kasacinį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nuosprendžio ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 7 d. nuosprendžio.

3Biržų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nuosprendžiu R. M. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalį (2013 m. lapkričio 2 d. ir 2014 m. sausio 4 d. epizodai) ir nuteistas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2013 m. lapkričio 2 d. epizodas) laisvės apribojimo bausme aštuoniems mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo metu nebendrauti su nukentėjusiaisiais Vytautu J. Z. ir D. A. ; pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2014 m. sausio 4 d. epizodas) laisvės apribojimo bausme aštuoniems mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo metu nebendrauti su nukentėjusiuoju M. B. .

4Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta laisvės apribojimo bausmė vieneriems metams, įpareigojant bausmės vykdymo metu nebendrauti su nukentėjusiaisiais V. J. Z. , D. A. ir M. B.

5Laisvės apribojimo bausmės pradžią nustatyta skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje.

6Iš nuteistojo R. M. priteista M. B. 330 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

7Iš nuteistojo R. M. priteista M. B. 1179,24 Eur proceso išlaidų.

8Iš nuteistojo R. M. priteista V. J. Z. 1118,86 Eur proceso išlaidų.

9Iš nuteistojo R. priteista valstybei 98,15 Eur proceso išlaidų.

10M. B. ieškinio dalis dėl turtinės žalos atlyginimo atmesta.

11Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 7 d. nuosprendžiu panaikinta Biržų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nuosprendžio dalis dėl R. M. nuteisimo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2014 m. sausio 4 d. epizodas) ir priimtas naujas nuosprendis.

12R. M. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2014 m. sausio 4 d. epizodas) išteisintas, kaip nepadaręs veikos, turinčios šio nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

13M. B. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo paliktas nenagrinėtas.

14Panaikinta nuosprendžio dalis, kuria nuspręsta iš R. M. išieškoti nukentėjusiojo M. B. turėtas atstovavimo išlaidas.

15Panaikinti nuosprendžio dalis dėl BK 63 straipsnio 1, 4 dalių taikymo R. M.

16Nukentėjusiojo M. B. apeliacinis skundas atmestas.

17Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

18Teisėjų kolegija, išklausiusi nukentėjusiojo atstovo advokato, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, prokuroro ir išteisintojo gynėjo, prašiusių nukentėjusiojo atstovo advokato kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

191. R. M. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad jis 2013 m. lapkričio 2 d., apie 8.40 val., Biržų r., Ločerų k., kelyje, viešoje vietoje, kitų piliečių akivaizdoje, įžūliais bei vandališkais veiksmais, akivaizdžiai agresyviu ir moralės požiūriu nepriimtinu, aplinkinius šokiruojančiu elgesiu – tyčia, be pagrindo sustabdydamas keliu traktoriumi važiavusį V. J. Z. , jį išplūdo necenzūriniais žodžiais, sugriebdamas jį už striukės ir bandydamas ištraukti iš traktoriaus kabinos, suplėšydamas nukentėjusiojo V. J. Z. striukę (5 Lt vertės), tuo padarydamas jam 5 Lt turtinę žalą, įlipdamas į traktoriaus kabiną ir sugriebdamas ranka nukentėjusiajam V. J. Z. už kaklo, bandydamas smaugti ir suduoti smūgius bei toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, toje pačioje vietoje, tuo pačiu metu, išplūsdamas necenzūriniais žodžiais nukentėjusįjį D. A. , tokiais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės tvarką ir rimtį.

20R. M. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį buvo nuteistas už tai, kad 2014 m. sausio 4 d., apie 14.00 val., Biržuose, Vytauto g. 27, ,,Iki“ prekybos centre, viešoje vietoje, kitų piliečių akivaizdoje, akivaizdžiai agresyviu ir moralės požiūriu nepriimtinu, aplinkinius šokiruojančiu elgesiu – išplūsdamas M. B. necenzūriniais žodžiais, tempdamas už striukės ir tyčia vieną kartą suduodamas M. B. kumščiu vieną smūgį į žandikaulio sritį prie dešinės ausies, tuo padarydamas lengvo laipsnio smegenų sukrėtimą, dėl to buvo nežymiai sutrikdyta nukentėjusiojo M. B. sveikata, grasindamas M. B., kad jo dienos suskaičiuotos, kad pasiims šautuvą ir jį nušaus, suimdamas už drabužių ir tampydamas, sugriebdamas už kaklo ir tuo sudarydamas pagrindą, kad grasinimas gali būti įvykdytas, grasino nužudyti žmogų – M. B. arba sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, taip demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės tvarką ir rimtį.

21Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu R. M. dėl šio kaltinimo išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

222. Kasaciniu skundu nukentėjusiojo M. B. atstovas advokatas A. Penelis prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį, kuria R. M. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2014 m. sausio 4 d. epizodas) išteisintas, kaip nepadaręs veikos, turinčios šio nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį su pakeitimais – R. M. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2014 m. sausio 4 d. epizodas) paskirti arešto bausmę, kurios dydį nustatyti teismo nuožiūra. Nukentėjusiojo M. B. pareikštą ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai. Iš R. M. priteisti M. B. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

232.1. Kasatorius, nesutikdamas su R. M. išteisinimu pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2014 m. sausio 4 d. epizodas), teigia, kad pirmosios instancijos teismas visus byloje esančius duomenis išsamiai aptarė ir įvertino, juos tarpusavyje palygino, nurodydamas tarp jų esančius prieštaravimus, nustatydamas, kokias aplinkybes jie patvirtina arba paneigia. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismo išvados, anot kasatoriaus, paremtos teismo subjektyviu situacijos vertinimu, kuris nepaneigia pirmosios instancijos teismo motyvuotų ir paremtų išimtinai objektyviais bylos duomenimis išvadų.

243. Pasak kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas iš esmės eliminavo visus pirmosios instancijos teismo nustatytus ir konstatuotus R. M. veiksmus, atliktus 2014 m. sausio 4 d. prieš M. B. , prekybos centre ,,Iki“. Skunde kritikuojamos apeliacinės instancijos teismo išvados dėl R. M. išteisinimo ir teigiama, kad jos tėra prielaidos ir akivaizdžiai prieštarauja byloje esančiam objektyviam įrodymui, t. y. 2014 m. sausio 7 d. specialisto išvadai Nr. G 17/14(05). Anot kasatoriaus, smūgio sudavimas M. B. , kuris lėmė nežymų jo sveikatos sutrikdymą, šiuo atveju nėra esminis R. M. veiksmų kvalifikavimui pagal BK 284 straipsnio 1 dalyje nustatytus požymius, nes šiuo atveju veikos kvalifikaciją lemia įžūlus R. M. elgesys, kuris sutrikdė visuomenės rimtį. Skunde pažymima, kad tokią išvadą pirmosios instancijos teismas pagrindė nukentėjusiojo parodymais, UAB ,,Palink“ vaizdo kasete bei Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės aktu (t. 3, b. l. 80-82), liudytojų E. M. , A. T., S. S. parodymais.

254. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad apeliacinės instancijos teismas, akcentuodamas R. M. parodymų nuoseklumą, neįvertino kitų byloje esančių objektyvių duomenų (paties nukentėjusiojo, Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akto, liudytojų E. M. , A. T., S. S. parodymų), kurių visetas atskleidžia išsamų padaryto nusikaltimo vaizdą ir pagrįstai leidžia atmesti R. M. gynybinę versiją. Pažymima, kad ir pats išteisintasis R. M. pripažino, jog buvo kilęs konfliktas su nukentėjusiuoju, dėl to jis susinervino, buvo pačiupęs M. B. už pakarpos, tačiau neigė naudojęs prieš jį fizinį smurtą, vartojęs necenzūrinius žodžius ar grasinęs nušauti. Pasak kasatoriaus, dėl visų aptartų aplinkybių ir pateiktų argumentų apeliacinės instancijos teismas neturėjo pagrindo daryti priešingų išvadų nei pirmosios instancijos teismas.

265. Kasatorius mano, kad pirmosios instancijos teismas R. M. veiksmus prieš nukentėjusįjį prekybos centre teisingai įvertino kaip įžūlų elgesį, demonstruojantį nepagarbą aplinkiniams, ir pagrįstai pripažino, jog nustatytomis aplinkybėmis jis pažeidė viešąją tvarką. Nukentėjusiojo atstovas teigia, kad objektyvūs bylos duomenys patvirtina, jog R. M. veikė tiesiogine tyčia, t. y. suvokė savo atliekamų veiksmų pavojingą pobūdį, numatė, kad dėl tokių jo veiksmų ne tik bus sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata, bet ir pademonstruota nepagarba aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, ir tokių padarinių norėjo (BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

276. Nukentėjusiojo M. B. atstovo advokato A. Penelio kasacinis skundas atmestinas.

287. Kasacinis skundas, kuriuo dėl, kasatoriaus manymu, proceso metu padarytų esminių BPK 20 straipsnio pažeidimų prašoma panaikinti išteisinamąjį nuosprendį, gali būti tenkinamas tik kasacinės instancijos teismui nustačius, kad tiriant ar nagrinėjant baudžiamąją bylą buvo padaryti tokie įrodymų rinkimo, tyrimo, vertinimo taisyklių pažeidimai, kurie teismui sukliudė išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį. Tokių pažeidimų padarymas paprastai konstatuojamas nustačius, kad teismai neišnaudojo visų įmanomų priemonių nustatydami teisingam bylos išsprendimui reikšmingas aplinkybes; teismo posėdžio metu nesilaikė BPK nustatytų įrodymų tyrimo taisyklių, įrodymais nepagrįstai nepripažino duomenų, kurie BPK 20 straipsnio 1–4 dalyse nustatytus reikalavimus atitinka, arba atvirkščiai – įrodymais pripažino tokių reikalavimų neatitinkančią informaciją; nevertino visų proceso metu gautų įrodymų; akivaizdžiai klaidingai interpretavo įrodymų turinį; neišdėstė teisinių argumentų dėl ištirtų įrodymų vertinimo ar tai darė akivaizdžiai prieštaringai, nenuosekliai ir pan.

298. Nagrinėjamoje byloje tokio pobūdžio pažeidimų apeliacinės instancijos teismas nepadarė. Kasaciniame skunde dėstomi argumentai nėra pagrindas konstatuoti, jog nagrinėjant bylą apeliacine tvarka ir priimant nuosprendį būtų nesilaikyta BPK 20 straipsnyje įvirtintų reikalavimų.

309. Tais atvejais, kai apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tuos pačius įrodymus, kuriuos jau yra vertinęs pirmosios instancijos teismas, pagal savo vidinį įsitikinimą daro kitokias (priešingas) išvadas dėl kaltės ar kitų byloje įrodinėtinų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje turi būti išdėstyti aiškūs tokio sprendimo priėmimo teisiniai argumentai. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 7 d. nuosprendis šį reikalavimą atitinka – jame išdėstyti išsamūs R. M. išteisinimo dėl 2014 m. sausio 4 d. veikos motyvai. Kasaciniame skunde reiškiama nuomonė, kad apeliacinės instancijos teismas neteisingai vertino kasaciniame skunde nurodomų asmenų parodymus bei kitus vardijamus įrodymus ir kad teisingas išvadas dėl 2014 m. sausio 4 d. įvykio buvo padaręs pirmosios instancijos teismas, negrindžiama kokiais nors konkrečiais apeliacinės instancijos teismo tiriant ar vertinant įrodymus, surašant teismo baigiamąjį aktą padarytais BPK pažeidimais.

3110. Kasaciniame skunde akcentuota apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio kritika dėl 2014 m. sausio 7 d. specialisto išvados Nr. G 17/14(05) netinkamo vertinimo taip pat nėra pagrindas konstatuoti, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendis yra netesėtas. Nors kasatorius teigia, kad minėta išvada yra objektyvus, kaltinimo teiginius dėl 2014 sausio 4 d. padaryto viešosios tvarkos sutrikdymo pagrindžiantis įrodymas, vis dėlto, pažymėtina, kad baudžiamajame procese joks įrodymas neturi išskirtinės įrodomosios vertės. Baudžiamosiose bylose priimami nuosprendžiai turi būti grindžiami ištirtų įrodymų visuma. Specialisto išvada nagrinėjamoje byloje taip pat yra vienas iš įrodymų, kurį apeliacinės instancijos teismas vertino kartu su kitais įrodymais. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kasacine tvarka apskųstame nuosprendyje teisingai teigiama, jog specialisto išvadoje nurodyta, kad pats specialistas jokių sužalojimų nukentėjusiajam nenustatė, o informacija apie nukentėjusiojo sveikatos būklę į išvadą yra perrašyta iš ligos istorijos.

3211. Taigi apeliacinės instancijos teismo išvada, jog 2014 m. sausio 4 d. R. M. nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, yra pagrįsta įrodymų visumos, įskaitant ir specialisto išvadą bei kitus įrodymus, įvertinimu. Priimdama tokį sprendimą Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija nei baudžiamosios teisės, nei baudžiamojo proceso teisės taikymo klaidų nepadarė.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

34Atmesti nukentėjusiojo M. B. atstovo advokato Arvydo Penelio kasacinį skundą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. viešame teismo posėdyje kasacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Biržų rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nuosprendžiu R. M.... 4. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 5. Laisvės apribojimo bausmės pradžią nustatyta skaičiuoti nuo... 6. Iš nuteistojo R. M. priteista M. B. 330 Eur neturtinės žalos atlyginimo.... 7. Iš nuteistojo R. M. priteista M. B. 1179,24 Eur proceso išlaidų.... 8. Iš nuteistojo R. M. priteista V. J. Z. 1118,86 Eur proceso išlaidų.... 9. Iš nuteistojo R. priteista valstybei 98,15 Eur proceso išlaidų.... 10. M. B. ieškinio dalis dėl turtinės žalos atlyginimo atmesta.... 11. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 12. R. M. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (2014 m. sausio 4 d. epizodas)... 13. M. B. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo paliktas... 14. Panaikinta nuosprendžio dalis, kuria nuspręsta iš R. M. išieškoti... 15. Panaikinti nuosprendžio dalis dėl BK 63 straipsnio 1, 4 dalių taikymo R. M.... 16. Nukentėjusiojo M. B. apeliacinis skundas atmestas.... 17. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.... 18. Teisėjų kolegija, išklausiusi nukentėjusiojo atstovo advokato, prašiusio... 19. 1. R. M. pagal BK 284 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad jis 2013 m.... 20. R. M. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnio 1... 21. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu R. M. dėl šio kaltinimo... 22. 2. Kasaciniu skundu nukentėjusiojo M. B. atstovas advokatas A. Penelis prašo... 23. 2.1. Kasatorius, nesutikdamas su R. M. išteisinimu pagal BK 284 straipsnio 1... 24. 3. Pasak kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas iš esmės eliminavo... 25. 4. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad apeliacinės instancijos teismas,... 26. 5. Kasatorius mano, kad pirmosios instancijos teismas R. M. veiksmus prieš... 27. 6. Nukentėjusiojo M. B. atstovo advokato A. Penelio kasacinis skundas... 28. 7. Kasacinis skundas, kuriuo dėl, kasatoriaus manymu, proceso metu padarytų... 29. 8. Nagrinėjamoje byloje tokio pobūdžio pažeidimų apeliacinės instancijos... 30. 9. Tais atvejais, kai apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tuos... 31. 10. Kasaciniame skunde akcentuota apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio... 32. 11. Taigi apeliacinės instancijos teismo išvada, jog 2014 m. sausio 4 d. R.... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 34. Atmesti nukentėjusiojo M. B. atstovo advokato Arvydo Penelio kasacinį...