Byla e2-595-829/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė, sekretoriaujant Eglei Pukinskaitei, dalyvaujant atsakovui J. K., jo atstovui advokatui Osvaldui Radimonui,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Julianus Inkaso“, juridinio asmens kodas 300115639, ieškinį atsakovui J. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4teisme 2017-03-17 priimtas ieškovės UAB „Julianus Inkaso“ ieškinys atsakovui J. K., kuriuo ieškovė prašo išieškoti iš atsakovo 30,20 Eur skolą, 1,09 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminį mokestį ir 0,84 Eur sumokėtą mokestį už Gyventojų registro tarnybos išrašą.

5Ieškinyje ir rašytiniame paaiškinime ieškovė nurodė, kad UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ įsipareigojo suteikti telefono ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti už suteiktas paslaugas bei įrangą ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. UAB „Tele2“ tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus ir atsakovui suteikė telefono ryšio paslaugas/įrangą. Ieškovė nurodo, kad atsakovas savo sutartines pareigas vykdė netinkamai, laiku neatsiskaitė už UAB „Tele2“ suteiktas paslaugas, todėl UAB „Tele2“ įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą sumą už suteiktas paslaugas bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų delspinigių bei kitų piniginių sumų sumokėjimo. Pažymėjo, kad tarp UAB „Julianus Inkaso“ ir UAB „Tele2“ pasirašyta reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, UAB „Julianus Inkaso“ įgijo reikalavimo teisę į sutartimi perleistą įsiskolinimą susidariusį atsakovui. Taip pat nurodo, kad atsakovas ne kartą buvo raginamas atsiskaityti, tačiau visi ieškovės bandymai susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka, buvo nesėkmingi. Pažymi, kad atsakovas susidariusią skolos sumą turėjo sumokėti iki 2007-09-28. Vadinasi, senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo šios datos 2007-09-28. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovo atžvilgiu 2017-03-07. Taigi į teismą buvo kreiptasi nepažeidžiant 10 metų senaties termino, todėl atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį yra nepagrįstas.

6Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką ieškovė informuota tinkamai teismo šaukimu. Teisme gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina ieškovės UAB „4finance“ atstovui nedalyvaujant.

7Atsakovo atstovas advokatas O. Radimonas prašo taikyti ieškinio senatį ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.126 straipsnio 2 dalimi ieškinį atmesti.

8Atsakovas J. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 2002 m. sudarė sutartį su UAB „Tele2“. Ši sutartis pakeista 2005 m. 2007 m. sudarė naują sutartį su UAB „Tele2“. Kartu buvo paimtas ir telefonas. Per mėnesį turėdavo mokėti 17-18 Lt. 2007 m. kovo mėnesį jam paskambino iš UAB „Tele2“ ir nurodė, kad jis iki birželio mėnesio turi ateiti pasirašyti naują sutartį, kitu atveju sutartis bus nutraukta. Paskutinę įmoką sumokėjo balandžio 1 d. Telefonu naudojosi iki 2007 m. balandžio 18 d., kadangi tą dieną buvo sulaikytas. UAB „Tele2“ nepranešė, kad yra sulaikytas, kadangi neturėjo pinigų, o ir adreso nežinojo. Mano, kad sutartis baigėsi 2006 m. pabaigoje arba 2007 m. pradžioje. Naujos sutartis su UAB „Tele2“ nebuvo sudaręs. Grįžęs į laisvę nusipirko „Pildyk“ papildymą ir nuvažiavo į UAB „Tele2“ saloną. Salone sakė, kad jokios skolos nėra. Vėliau gavo teismo įsakymą. Nežino iš kur susidarė skola (2017-06-21 teismo posėdžio garso įrašas, 14:13:39-14:20:42).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Atsakovas prašo ieškovės reikalavimams taikyti ieškinio senatį vadovaujantis CK 1.126 straipsnio 9 dalimi.

11Ieškinio senaties institutas yra skirtas sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę ir kt. CK 1.124 straipsnis numato, jog ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Ieškinio senaties termino pasibaigimas iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ir teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių bei jo neatnaujina, ieškinys atmetamas nepaisant ieškinio reikalavimų pagrįstumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008).

12Bendrasis ieškinio senaties terminas, taikomas visais atvejais, kai įstatyme nenustatyta kitaip, yra dešimt metų (CK 1.125 straipsnis). Atskirų rūšių reikalavimams įstatyme nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai (CK 1.125 straipsnio 2 dalis). Vienas iš sutrumpintų ieškinio senaties terminų taikymo atvejų įtvirtintas CK 1.125 straipsnio 9 dalyje, kurioje nustatyta, kad sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo.

13Nagrinėjamu atveju aktualus klausimas, ar sutrumpintas 5 metų ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 1.125 straipsnio 9 dalyje, turi būti taikomas periodiškai mokamam mokesčiui už suteiktas mobiliojo ryšio paslaugas. Periodinė išmoka CK 1.125 straipsnio 9 dalies prasme aiškintina kaip tam tikra konkreti piniginė suma, mokama konkrečiais terminais, kurie nepriklauso nuo suvartoto kiekio, tarifų ar kitų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2009). Tuo tarpu mokesčiai už teikiamas mobiliojo ryšio paslaugas nėra pastovūs, jie priklauso nuo suvartotų paslaugų kiekio, paslaugų naudojimosi laikotarpio, paslaugų tarifų. Todėl darytina išvada, kad reikalavimams dėl mokesčio už suteiktas mobiliojo ryšio paslaugas nėra taikomas sutrumpintas 5 metų ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 1.125 straipsnio 9 dalyje, o taikomas CK 1.125 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendras 10 metų ieškinio senaties terminas.

14Pagal pateiktą į nagrinėjamą bylą pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą matyti, kad iki 2007-08-31 atsakovui kiekvieną mėnesį buvo teikiama bendra PVM sąskaita faktūra bei papildoma sąskaita/detalizacija. Paskutinės pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ atsakovui pateiktos 2007-08-31 PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo terminas buvo numatytas ją apmokėti iki 2007-09-28. Todėl ieškinio senaties termino pabaiga bus 2017-09-28. Ieškovės ieškinys teisme gautas 2017-03-17, tai yra nepraleidus ieškinio senaties termino, todėl nėra pagrindo taikyti 10 metų senaties terminą ieškovės reikalavimams dėl skolos priteisimo, o atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį pagrįstas ir todėl atmestinas (CK 1.125 straipsnis).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad 2005-04-28 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ įsipareigojo suteikti telefono ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti už suteiktas paslaugas bei įrangą ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitą faktūrą, kurią atsakovas neapmokėjo. 2014-11-25 ieškovė UAB „Julianus Inkaso“ ir UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB ,,Tele2“ atlygintinai perleido ieškovei UAB „Julianus Inkaso“ visas reikalavimo teises pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras atsakovo atžvilgiu.

16Pagal CK 6.109 straipsnio 1 dalį reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą.

17Teismų praktikoje pripažįstama, jog kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos (reikalavimo perleidimo) būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas. Tai skolininko teisių nevaržo labiau negu apie cesiją skolininkas būtų informuotas atskiru pranešimu ar jam įteikiant cesijos sutartį iki ieškinio pareiškimo. Šiuo atveju reikalavimo perleidimo sutarties pateikimas skolininkui kartu su ieškiniu, reikalaujant patenkinti reikalavimą, neriboja skolininko teisių ir gynybos priemonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis Nr. 3K-3-105/2011).

18Iš pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, jog atsakovui buvo pranešta CK 6.109 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. nusiunčiant atsakovui reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ir pranešimą dėl reikalavimo perleidimo atsakovo nurodytu adresu 2005-04-28 pasirašytoje su pradiniu kreditoriumi telefono ryšio paslaugų teikimo sutartyje, todėl atsakovo atsikirtimas, kad jis apie susidariusią skolą nieko nežinojo, atmestinas.

19Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį atlygintina paslaugų teikimo sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti.

20Iš pateiktų dokumentų matyti, jog pagal UAB ,,Tele2“ ir atsakovo sudarytą sutartį buvo numatytas sutarties galiojimas nuo jos pasirašymo dienos iki sutartyje nustatyto termino (sutarties 9.1 papunktis). Sutartis buvo sudaryta 2005-04-28. Sutartis turėjo baigtis 2006-10-28, tačiau pasirašytos sutarties 9.7 papunktyje numatyta, jog pasibaigus sutarties terminui klientas, šiuo atveju atsakovas, apie sutarties nutraukimą turi informuoti UAB „Tele2“ raštu ir UAB „Tele2“ klientų aptarnavimo skyrių žodžiu (nurodytas telefono Nr.) bei sumokėti mokesčius už suteiktas paslaugas, o negavus pranešimo sutartis yra laikoma pratęsta neterminuotam laikotarpiui. Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas pateikė minėtą pranešimą, todėl pagrįstai buvo laikoma, jog sutartis pratęsta neterminuotai. Pažymėtina, kad pats atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kas UAB „Tele2“ paslaugomis naudojosi iki 2007-04-18, todėl atsakovo atsikirtimai, kad buvo nepagrįstai skaičiuojami mokesčiai sutarties terminui pasibaigus yra nepagrįsti, nes pats atsakovas neteikė pranešimo UAB ,,Tele2“. Atsakovas nesutikdamas su ieškiniu neigė turintis skolą pradiniam kreditoriui UAB „Tele2“, nurodė, kad visas skolas yra sumokėjęs, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti įrodymų nepateikė. Todėl teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad jis jokių skolų pradiniam kreditoriui neturi, todėl nėra skolingas ir ieškovei. Byloje esanti sąskaita faktūra patvirtina, jog atsakovui jo gyvenamosios vietos adresu buvo siunčiamos sąskaitos faktūros, kurios nėra apmokėtos ir skola yra 104,27 Lt (30,20 Eur), kuri laikytina pagrįsta, todėl dalyje dėl skolos priteisimo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

21Ieškovė prašo priteisti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo kiekvienos pradelstos sumokėti dienos, tai yra už 180 kalendorinių dienų, iš viso – 1,09 Eur.

22Teismas pažymi, kad reikalavimams dėl netesybų (baudų ir delspinigių) taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs. Delspinigius priteisti galima tik už laikotarpį iki pagrindinės prievolės įvykdymo. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas visiškai.

23CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis numato atsakovo pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios yra laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais. Tokiu atveju, esant ieškovės prašymui, iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – šiuo atveju 2017-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Dėl savo, kaip tinkamai prievolę įvykdžiusios sutarties šalies, pažeistų interesų teisminės gynybos ieškovė turėjo bylinėjimosi išlaidų – sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio ir 0,84 Eur mokesčio už Gyventojų registro tarnybos išrašą, todėl tenkinant ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

26ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo J. K., asmens kodas ( - ), trisdešimt eurų 20 centų (30,20 Eur) skolos, vieną eurą 9 centus (1,09 Eur) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2017-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, penkiolika eurų (15 Eur) žyminio mokesčio ir nulį eurų 84 ct (0,84 Eur) mokesčio už Gyventojų registro tarnybos išrašą, ieškovei UAB „Julianus Inkaso“, juridinio asmens kodas 300115639.

28Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą Šakių rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. teisme 2017-03-17 priimtas ieškovės UAB „Julianus Inkaso“ ieškinys... 5. Ieškinyje ir rašytiniame paaiškinime ieškovė nurodė, kad UAB „Tele2“... 6. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 7. Atsakovo atstovas advokatas O. Radimonas prašo taikyti ieškinio senatį ir... 8. Atsakovas J. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Atsakovas prašo ieškovės reikalavimams taikyti ieškinio senatį... 11. Ieškinio senaties institutas yra skirtas sudaryti realią galimybę asmeniui... 12. Bendrasis ieškinio senaties terminas, taikomas visais atvejais, kai įstatyme... 13. Nagrinėjamu atveju aktualus klausimas, ar sutrumpintas 5 metų ieškinio... 14. Pagal pateiktą į nagrinėjamą bylą pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2005-04-28 UAB „Tele2“ ir atsakovas... 16. Pagal CK 6.109 straipsnio 1 dalį reikalavimo perleidimo faktas gali būti... 17. Teismų praktikoje pripažįstama, jog kai skolininkas nėra įvykdęs... 18. Iš pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, jog atsakovui buvo pranešta... 19. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį atlygintina paslaugų teikimo sutartimi viena... 20. Iš pateiktų dokumentų matyti, jog pagal UAB ,,Tele2“ ir atsakovo sudarytą... 21. Ieškovė prašo priteisti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo kiekvienos... 22. Teismas pažymi, kad reikalavimams dėl netesybų (baudų ir delspinigių)... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis numato atsakovo pareigą mokėti... 24. Dėl savo, kaip tinkamai prievolę įvykdžiusios sutarties šalies, pažeistų... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 268 straipsnio 5 dalimi,... 26. ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo J. K., asmens kodas ( - ), trisdešimt eurų 20 centų... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos...