Byla A-1418-575/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos advokato J. P., prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1418-575/2017 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir uždarajai akcinei bendrovei „Kašgarija“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Visagino tiekimas ir statyba“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1–5), prašydamas: 1) panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir Tarnyba, atsakovas) 2015 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 4S-1499 „Dėl prašymo ginti viešąjį interesą“ įformintą sprendimą (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti Tarnybą atlikti veiksmus – per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, ginant viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl 2010 m. balandžio 2 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) ir UAB „Kašgarija“ pasirašytos rangos sutarties „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba ( - )“ (toliau – ir Sutartis) pripažinimo negaliojančia ab initio ir alternatyvių sankcijų Švenčionių rajono savivaldybės administracijai taikymo; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 46–50) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 60–66) prašė nutraukti bylą arba atmesti pareiškėjo skundą ir priteisti iš pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu (b. l. 121–125) pareiškėjo skundą atmetė.

10Pareiškėjas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateikė apeliacinį skundą (b. l. 128–130), prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: 1) panaikinti Tarnybos 2015 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 4S-1499 „Dėl prašymo ginti viešąjį interesą“ įformintą sprendimą; 2) įpareigoti Tarnybą atlikti veiksmus – per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, ginant viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl 2010 m. balandžio 2 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kašgarija“ pasirašytos Sutarties pripažinimo negaliojančia ab initio ir alternatyvių sankcijų Administracijai taikymo; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 144–147) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą nepakeistą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 135–142) prašė jį atmesti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą nepakeistą, taip pat skirti pareiškėjui maksimalią 289 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesu bei priteisti iš pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2017 m. kovo 7 d. nutartimi (b. l. 152–160) pareiškėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinį skundą atmetė ir paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą nepakeistą.

14III.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama advokato J. P., pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo šioje administracinėje byloje (b. l. 162–163), kuriame prašo iš pareiškėjo (apelianto) UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ priteisti Administracijos naudai patirtas 630,80 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai už atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą rengimą apmokėti. Administracija nurodo, kad minėtas išlaidas pagrindžia 2016 m. birželio 30 d. PVM sąskaitos faktūros Serija AMG016 Nr. 1600434 ir jos apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopijos.

16Pareiškėjas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime į Administracijos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo su šiuo prašymu nesutinka ir prašo jį atmesti.

17Teisėjų kolegija konstatuoja:

18IV.

19Visų pirma, pabrėžtina, kad ši byla nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).

20Nagrinėjamos bylos dalykas – trečiojo suinteresuoto asmens Švenčionių rajono savivaldybės administracijos prašymo priteisti teismo išlaidas, patirtas nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1418-575/2017 apeliacinės instancijos teisme, t. y. atstovavimo išlaidas už advokato teisines paslaugas surašant atsiliepimą į pareiškėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinį skundą, pagrįstumas.

21Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o pagal to paties straipsnio 5 dalį, tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, t. y. turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Be to, ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikia teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Remiantis ABTĮ 48 straipsnio 2 dalimi, administracinės bylos proceso šalys yra: pareiškėjas (skundą, prašymą padavęs subjektas; teismas, priėmęs nutartį); atsakovas (institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos). Šiame kontekste pažymėtina, jog teisinė prielaida taikyti ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį yra nustatymas, ar byloje priimtas galutinis teismo sprendimas yra priimtas šalies, prašančios atlyginti jai patirtas bylinėjimosi išlaidas, naudai. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu (b. l. 121–125) pareiškėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ skundą atmetė. Nesutikdamas su tokiu sprendimu, pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (b. l. 128–130), kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: 1) panaikinti Tarnybos 2015 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 4S-1499 „Dėl prašymo ginti viešąjį interesą“ įformintą sprendimą; 2) įpareigoti Tarnybą atlikti veiksmus – per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, ginant viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl 2010 m. balandžio 2 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kašgarija“ pasirašytos Sutarties pripažinimo negaliojančia ab initio ir alternatyvių sankcijų Administracijai taikymo; 3) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Tuo tarpu trečiasis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 135–142) prašė jį atmesti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą nepakeistą, taip pat skirti pareiškėjui maksimalią 289 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesu bei priteisti iš pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. kovo 7 d. nutartimi (b. l. 152–160) pareiškėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinį skundą atmetė ir minėtą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimą paliko nepakeistą. Taigi, šiuo atveju galutinis teismo sprendimas buvo priimtas trečiojo suinteresuoto asmens Švenčionių rajono savivaldybės administracijos naudai, todėl Administracija turi teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

22Atitinkamai nagrinėjamu atveju pateiktu prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo siekiama, kad Administracijai būtų atlygintos 630,80 Eur atstovavimo išlaidos nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1418-575/2017 apeliacinės instancijos teisme – išlaidos advokatui už atsiliepimo į pareiškėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimo surašymą. Šias išlaidas Administracija grindžia kartu su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pateiktomis 2016 m. birželio 30 d. PVM sąskaitos faktūros Serija AMG016 Nr. 1600434 ir jos apmokėjimą patvirtinančio banko sąskaitos išrašo kopijomis (b. l. 164–165).

23Šiame kontekste pabrėžtina, jog proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus (ABTĮ 49 str. 1 d.). Kiekviena administracinio proceso šalis turi galimybę pasirinkti, ar ji ves bylą pati, ar pasitelks atstovą (žr., pvz., LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-330/2008). ABTĮ neriboja viešojo administravimo subjekto, esančio proceso šalimi, galimybės būti atstovaujamam advokato. Ar yra poreikis pasitelkti bylai advokatus, priklauso kiekvienos proceso šalies, tarp jų ir viešojo administravimo subjekto, diskrecijai. Tačiau tai savaime nereiškia, kad kiekvienos šalies samdant advokatus patirtos išlaidos turi būti priteisiamos iš bylą pralaimėjusios kitos šalies. Kai administracinės bylos šalimi yra viešojo administravimo subjektai, bylinėjimasis būna susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose atitinkamas subjektas atlieka viešąjį administravimą. Veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 str. 1 d.). Tuo tikslu jam skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. Nors bylinėjimasis teismuose nėra tiesioginis viešojo administravimo subjektų uždavinys, tačiau šie subjektai turi būti pajėgūs teisme atstovauti savo pozicijoms, kylančioms iš atitinkamų administracinių teisinių santykių (žr., pvz., LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143–375/2008). Kita vertus, bylinėjimosi teisme veikla yra specifinė. Nereti atvejai, kai iškilus sudėtingam teisiniam klausimui viešojo administravimo subjekto vidiniai resursai yra nepakankami, todėl tik profesionalus teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus teisme.

24Taigi, kaip yra konstatavusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008, atstovavimo išlaidų priteisimas viešojo administravimo subjektui iš bylą pralaimėjusios šalies yra galimas. Tačiau administracinis teismas, spręsdamas, ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti viešojo administravimo subjekto naudai, turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į byloje keliamo teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į bylos apimtį ir sudėtingumą, į pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo pagrindą ir dalyką, į tai, ar pats pareiškėjas yra atstovaujamas advokato, į tai, ar bylos baigtis gali turėti platesnį poveikį ne tik byloje susiklosčiusiems, bet ir susijusiems teisiniams santykiams, taip pat ir viešajam interesui. Nė vienas iš šių kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant atstovavimo išlaidų viešojo administravimo subjektui priteisimo klausimą. Priešingai, bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti atstovavimo išlaidas.

25Nagrinėjamu atveju, vertinant trečiojo suinteresuoto asmens Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vidinius administravimo pajėgumus, atsižvelgtina į tai, kad pagal Švenčionių rajono savivaldybės internetinės svetainės duomenis šis viešojo administravimo subjektas (Administracija) turi Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių, kuriam vadovauja vedėjas, ir kuriame dirba dar keturi darbuotojai, iš kurių dviejų darbuotojų pareigybių aprašymuose nustatytas reikalavimas turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą. Be to, pagal Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatų, patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A-446, 7.2 punktą, vienas iš skyriaus uždavinių yra atstovavimas savivaldybei ir savivaldybės institucijoms teisme. Teisėjų kolegija, išanalizavusi šioje administracinėje byloje kilusio ginčo pobūdį, proceso šalių procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, taip pat nenustatė, kad šiuo atveju kilęs teisinis ginčas būtų ypatingai sudėtingas ar tiesiogiai nesusijęs su Administracijos kompetencijai priskirta viešojo administravimo sritimi, byloje iš esmės nebuvo keliama nauja teisinė problematika. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju Administracija šioje byloje turėjo pakankamus vidinius resursus tinkamai atstovauti save, nepasitelkdama advokato, t. y. byloje kilęs teisinis ginčas nėra tiek sudėtingas, jog atstovavimas naudojantis esamais vidiniais resursais nebūtų buvęs pakankamas. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad šioje byloje prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų patyrimo metu, t. y. Administracijos atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą rengimo ir pateikimo teismui metu, buvo susiklosčiusi išskirtinė padėtis, objektyviai lėmusi trečiojo suinteresuoto asmens poreikį kreiptis dėl atstovavimo į advokatą. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste papildomai pabrėžtina, kad atsakomybė už kiekvienos institucijos finansinių išteklių ir darbuotojų darbo laiko racionalų paskirstymą tenka institucijos vadovui. Būtent jis, duodamas atitinkamus pavedimus, privalo įvertinti būsimos naudos ir sąnaudų santykį.

26Šiuo aspektu kartu akcentuotina, kad priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr., pvz., LVAT 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, atsižvelgiama į tai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis, ar atitinkama proceso šalis nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, taip pat į teisingumo ir protingumo principus. Atitinkamai, remdamasi byloje nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nei trečiojo suinteresuoto asmens vidaus administravimo struktūra, nei bylos pobūdis nagrinėjamu atveju nesuteikė pagrindo Administracijai pasitelkti advokatą atstovauti jos interesus, todėl šiuo atveju nėra pagrindo tenkinti Administracijos prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kadangi šios išlaidos neatitinka būtinumo kriterijaus.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

28Trečiojo suinteresuoto asmens Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos advokato J. P., prašymo priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme, netenkinti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Visagino... 6. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą (b.... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu... 10. Pareiškėjas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateikė apeliacinį... 11. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2017 m. kovo... 14. III.... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės... 16. Pareiškėjas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime į... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 18. IV.... 19. Visų pirma, pabrėžtina, kad ši byla nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – trečiojo suinteresuoto asmens Švenčionių... 21. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai... 22. Atitinkamai nagrinėjamu atveju pateiktu prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Šiame kontekste pabrėžtina, jog proceso šalys savo interesus teisme gina... 24. Taigi, kaip yra konstatavusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 25. Nagrinėjamu atveju, vertinant trečiojo suinteresuoto asmens Švenčionių... 26. Šiuo aspektu kartu akcentuotina, kad priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Trečiojo suinteresuoto asmens Švenčionių rajono savivaldybės... 29. Nutartis neskundžiama....