Byla 2A-8-154/2013
Dėl be pagrindo įgytų lėšų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Jolantos Badaugienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 21630-569/2012, iškeltoje pagal ieškovų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybei bei trečiajam asmeniui atsakovo pusėje Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl be pagrindo įgytų lėšų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovai UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė:

5- priteisti ieškovui UAB „Vaivorykštė“ iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės be pagrindo įgytus 7 667,08 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas;

6- priteisti ieškovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės be pagrindo įgytus 5 035 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas;

7- priteisti ieškovui UAB „Masada“ iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės be pagrindo įgytus 1 943 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad ieškovams UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“, UAB „Masada“ nuosavybės teise priklauso ieškinyje nurodytas nekilnojamasis turtas, kurio mokestinė vertė yra 1 300 401 Lt. Nekilnojamasis turtas yra ant 0,0361 ha valstybinės žemės sklypo, kurio bendras plotas 0,4489 ha, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), adresas: ( - ) (dar įeina ( - )), dalyje, nuomojamoje pagal 2007 m. birželio 7 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 29/07-0045, žemės sklypo dalies vertė pagal Šiaulių apskrities viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. V-3468 - 102614 Lt.

9Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010 m. lapkričio 25 d. priėmė sprendimą Nr. T-338 „Dėl teritorijos, kurioje reguliuojama ekonominė plėtra, mokesčių koregavimo koeficientų nustatymo bei jų taikymo“, kurio 1 punkte buvo nustatyta, „kad Šiaulių miesto bulvaras su jo prieigomis, t. y. kvartalas, kurį riboja Aušros al., Žemaitės g., Vytauto g. ir Draugystės pr., yra teritorija, kurioje reguliuojama skatintina ekonominė plėtra“. Minėtas sprendimas buvo kelis kartus pakeistas.

10Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2011 m. kovo 24 d. priėmė sprendimą Nr. T-114 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-338 „Dėl teritorijos, kurioje reguliuojama ekonominė plėtra, mokesčių koregavimo koeficientų nustatymo bei jų taikymo“ pakeitimo“, 2011 m. gegužės 26 d. priėmė sprendimą Nr. T-154 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-338 „Dėl teritorijos, kurioje reguliuojama ekonominė plėtra, mokesčių koregavimo koeficientų nustatymo bei jų taikymo“ galiojimo sustabdymo“, kuriuo nusprendė sustabdyti 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-338 galiojimą iki artimiausio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

112011 m. birželio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-178 „Dėl mokesčių koregavimo koeficientų nustatymo bei jų taikymo Šiaulių miesto bulvare bei jo prieigose siekiant skatinti verslo plėtrą“. 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-178 11 punkte buvo nustatyta, kad pripažįstami netekusiais galios: (11.1.) 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T-338; (11.2.) 2011 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. T-l 14 ir (11.3.) 2011 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T-l54. 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-178 12 punkte buvo nustatyta, kad šio sprendimo 5.1. ir 8 punktai įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d. 2011 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T-178 įsigaliojo 2011m. liepos 7 d., kai buvo paskelbtas Šiaulių miesto savivaldybės vietinėje spaudoje („Šiaulių naujienos“, Nr. 154 (16571).

12Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2011 m. gruodžio 29 d. priėmė sprendimą Nr. T-363 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl mokesčių koregavimo koeficientų nustatymo bei jų taikymo Šiaulių miesto bulvare bei jo prieigose siekiant skatinti verslo plėtrą“ pakeitimo“ , kuriuo pripažino netekusiais galios 2011 m. birželio 30d. sprendimo Nr. T-178 punktus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

13Kadangi ieškovų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“, UAB „Masada“ nekilnojamieji daiktai ir/ar nuomojami valstybinės žemės sklypai atitiko atsakovo Tarybos sprendimuose nustatytus kriterijus tiek pagal nekilnojamojo turto paskirtį, tiek pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą, ieškovai kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimuose nustatytų nekilnojamojo turto mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų taikymo ir atitinkamų sutarčių sudarymo.

14Trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsakė, kad pagal sutarčių laisvės principą trečiasis asmuo neturi pareigos sudaryti atitinkamas sutartis su ieškovais, kad gali tokias sutartis sudaryti kada nori arba iš viso nesudaryti ir pan., o ieškovui UAB „Masada“ apskritai nebuvo pateiktas joks atsakymas.

15Ieškovai mano, kad trečiasis asmuo – Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepagrįstai atsisakė sudaryti sutartis dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais nustatytų nekilnojamojo turto mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų taikymo. Kad trečiasis asmuo neturi dispozicijos teisės vertinti, ar vykdyti atsakovo tarybos sprendimus, o privalo juos vykdyti. Tai reiškia, kad atsakovo tarybos sprendimais nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai turėjo būti taikomi visiems ir bet kuriems fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, atitinkantiems tarybos sprendimuose nustatytus kriterijus. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo nevykdė atsakovo tarybos sprendimų, nepagrįstai atsisakė su ieškovais sudaryti mokesčių lengvatų taikymo sutartis, ieškovai neturėjo prievolės mokėti nekilnojamojo turto mokesčio ir/ar valstybinės žemės nuomos mokesčio ta apimtimi, kuri viršijo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-338 ir 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-178 nustatytus koeficientus, todėl ieškovai reikalauja grąžinti be teisinio pagrindo iš ieškovų išreikalautas lėšas.

16Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo - Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

17Akcentavo, kad ieškovai klaidina teismą, nurodydami, jog ieškovų išvardintais sprendimais Šiaulių miesto savivaldybės taryba nustatė kelis nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifus, atsižvelgdama į valstybinės žemės sklypuose esančio nekilnojamojo turto paskirtį ir nekilnojamojo turto buvimo vietą, atitinkamai 1,0; 0,5 ir 0,25, kuriuos, neva, privalėjo taikyti ieškovams, nes minėtais sprendimais Taryba nustatinėjo nekilnojamojo turto mokesčio ir mokesčio už valstybinę žemę lengvatas, įvesdama atitinkamus koregavimo koeficientus bei nustatydama jų taikymo taisykles.

18Nurodė, kad LR Nekilnojamo turto įstatymo 7 str. 5 dalis numato savivaldybės tarybos teisę subjektus atleisti nuo mokesčio arba mokestį sumažinti biudžeto sąskaita. LR Vyriausybės nutarimas 2002-11-19 Nr.1798 reglamentuoja tvarką, kaip yra nustatinėjami tarifai, taip pat numatyta tarybos kompetencija savo biudžeto sąskaita mažinti arba atleisti nuo žemės nuomos mokesčio tam tikrus subjektus. 2011-05-26 Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą T-154, kuriuo buvo sustabdytas 2010-11-25 Tarybos sprendimo T-338 galiojimas, nes LR Vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 dalis suteikia teisę savivaldybės institucijoms panaikinti, pakeisti arba stabdyti savo priimtus teisės aktus. Atsižvelgdama į tai, kad sprendimas buvo sustabdytas, 2011-06-07 raštu Šiaulių miesto savivaldybės administracija informavo ieškovus apie minėto sprendimo sustabdymą. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2011 m. birželio 30 d. priėmė sprendimą Nr. T-178, įsigaliojusį 2011-07-08, ir pripažino iki tol minėtus sprendimus negaliojančiais bei nustatė naujus koregavimo koeficientus. To priežastimi buvo sunki Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto situacija, o lengvatų teikimas yra Tarybos teisė, bet ne pareiga, ir ta teise Taryba pasinaudojo. Mano, kad šis ginčas yra administracinio pobūdžio, ir šiuo atveju ieškovai turėjo kreiptis į Šiaulių apygardos administracinį teismą bei jame reikšti reikalavimus dėl, ieškovų manymu, neteisėto savivaldybės veikimo ar neveikimo, nes Administracinių bylų teisenos įstatymo 18 straipsnyje yra aiškiai įvardina apygardos administracinio teismo kompetencija. Kadangi ieškovai nurodo, jog buvo padaryta žala dėl savivaldybės administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, tai pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 18 str. 2 d. 4 punktą tokius pareiškimus nagrinėja apygardos administraciniai teismai, todėl ieškinys yra neteismingas bendrosios kompetencijos teismui.

19Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.

20Teismas pažymėjo, kad ieškovai kreipėsi į teismą dėl be pagrindo įgytų lėšų priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad tarp ieškovų ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nebuvo sudarytos sutartys dėl mokesčių lengvatų taikymo, todėl nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovo ieškovų prašomas lėšas. Pažymėjo, kad ginčo dėl mokesčių lengvatų sutarčių sudarymo bei jų taikymo bendrosios kompetencijos teismas nagrinėti negali, nes tai išeitų už jo kompetencijos ribų. Nurodė, kad teismui nėra pateikti reikalavimai dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos neveikimo ar jos veiksmų pripažinimo neteisėtais, todėl teismas, nagrinėdamas šį ginčą, išeitų už ieškinio ribų. Pažymėjo, kad byloje yra pateiktas Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos nutarimas, kuris buvo priimtas nagrinėjant ieškovų skundus dėl minėtų mokesčių lengvatų netaikymo jų atžvilgiu (III t. b. l. 9-12), tačiau nutarime nurodoma, kad nėra pagrindo įtarti, kad Šiaulių miesto savivaldybės veiksmai gali prieštarauti Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimams. Jei ieškovai nesutinka su šia Konkurencijos tarybos išvada, turi galimybę kreiptis į atitinkamą teismą dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo ir tokiu būdu ginti savo teises.

21Ieškovai UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

22Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčas kyla iš administracinių teisinių santykių, todėl byla pagal rūšinio teismingumo taisykles turi būti nagrinėjama Šiaulių apygardos administraciniame teisme, nėra pagrįsta. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, kuris tarifas taikytinas apeliantams, t. y. kilo ginčas dėl žemės nuomos mokesčio dydžio. Tai reiškia, kad atsakovo tarybos sprendimai dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo nėra administraciniai aktai, priimti vien vykdant šiam subjektui įstatymu priskirtas viešojo administravimo funkcijas, o yra susiję su sutartiniais teisiniais, t. y. civiliniais teisiniais santykiais. Toks ginčas yra civilinis teisinis, o ne administracinis teisinis ginčas, todėl turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

242. Teismas ieškinį atmetė vieninteliu motyvu - byla, teismo nuomone, nenagrinėtina civilinio proceso tvarka. Tačiau tokiu atveju ieškinys a priori negali būti atmetamas. CPK 293 str. 1 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai byla teisminga administraciniam teismui. CPK 36 str. 1 d. nustatyta, kad iškelta civilinė byla negali būti nutraukta arba pareiškimas negali būti paliekamas nenagrinėtas vien dėl tos priežasties, kad byla teisminga administraciniam teismui. Šiais atvejais byla perduodama pagal rūšinį teismingumą. Tai reiškia, kad netgi tuo atveju, jeigu būtų pagrindo pripažinti, kad ginčas kyla iš administracinių teisinių santykių, ir kad byla turi būti nagrinėjama administraciniame teisme, byla pagal rūšinio teismingumo taisykles turėjo būti perduota Šiaulių apygardos administraciniam teismui, todėl Sprendimas vis tiek turi būti panaikintas, tik šiuo atveju byla negrąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, o perduotina administraciniam teismui pagal rūšinio teismingumo taisykles.

25Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

26Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

271. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išnagrinėjo bylą pareikšto ieškinio ribose ir priėmė pagrįstą sprendimą. Pirmosios instancijos teismas nenurodė ieškinio atmetimo pagrindu to, kad ginčas kilęs ir administracinių teisinių santykių, o tik pateikė argumentus, kad ieškovai nepateikė jokios informacijos, kad kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos neveikimo ar atsisakymo sudaryti mokesčių lengvatų taikymo sutartis.

282. Šioje byloje ginčas kilo ne dėl apeliantų nurodytų valstybinės žemės nuomos sutarčių, o, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas savo sprendime, dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo (Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktas). Apeliantai savo ieškinyje kaltina atsakovą neveikimu (tariamai Šiaulių miesto savivaldybės administracija neveikė tinkamai ir dėl to su apeliantais nebuvo sudarytos lengvatų taikymo sutartys, dėl ko jie nepagrįstai turėjo sumokėti daugiau valstybinės žemės nuomos mokesčio). Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantai nepateikė įrodymų, kad dėl šio klausimo kreipėsi į administracinį teismą.

293. Vadovaudamiesi CK 2.36 straipsnio 1 dalimi, apeliantai nurodo, kad Savivaldybė yra civilinių teisinių santykių dalyvė. Šis argumentas yra nepakankamas tam, kad ieškinys būtų patenkintas, kaip pagrįstas, nes Savivaldybė yra civilinių santykių dalyvė ir to niekas neginčija, bet ieškinys taip pat privalo būti pagrįstas civilinės teisės normomis, ko šiuo konkrečiu atveju apeliantai nepadarė.

304. Atsakovas rinko mokesčius pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytus valstybinės žemės nuomos tarifus, toks mokesčių rinkimas yra sąlygotas galiojančių teisės aktų ir nėra užginčytas, tai reiškia, kad savivaldybė veikė teisėtai, nėra jokių teismų sprendimų ar nustatyta pažeidimų, kad savivaldybė veikė ar neveikė neteisėtai ir rinko netinkamo dydžio mokesčius.

31Apeliacinis skundas tenkintinas.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

33Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, pagrindiniu argumentu nurodė, kad ginčo dėl mokesčių lengvatų sutarčių sudarymo bei jų taikymo bendrosios kompetencijos teismas nagrinėti negali. Su tokiomis išvadomis teisėjų kolegija nesutinka ir jas pripažįsta nepagrįstomis.

34Nagrinėjamoje byloje ieškovai UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Masada“ pareiškė reikalavimą dėl nepagrįsto atsakovo - Šiaulių miesto savivaldybės tarybos praturtėjimo, dėl to, kad trečiasis asmuo – Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepagrįstai atsisakė su ieškovais sudaryti sutartis dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais nustatytų nekilnojamojo turto mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų lengvatų taikymo; kad ieškovams turėjo būti taikomos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais nustatytos nekilnojamojo turto mokesčio ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų lengvatos, nes jie atitiko Tarybos sprendimuose nustatytus kriterijus; kad tokiu būdu trečiasis asmuo – Šiaulių miesto savivaldybės administracija - nevykdė atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimų, nepagrįstai atsisakydama su ieškovais sudaryti mokesčių lengvatų taikymo sutartis, o ieškovai neturėjo prievolės mokėti nekilnojamojo turto mokesčio ir/ar valstybinės žemės nuomos mokesčio ta apimtimi, kuri viršijo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-338 ir 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-178 nustatytus koeficientus, todėl, teigė, kad ieškovai įgijo teisę reikalauti grąžinti be teisinio pagrindo iš jų išreikalautas lėšas.

35Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas - tai savarankiška prievolės rūšis. Šis turto išreikalavimo institutas taikomos tada, kai konstatuojami specialūs prievolės grąžinti turtą atsiradimo pagrindai: turtas gautas be teisinio pagrindo (CK 6.237 straipsnio 1 dalis), pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 straipsnio 2 dalis), asmuo be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėja (CK 6.242 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu, t. y. pažeistos teisės ginamos šiuo būdu, kai jų negalima apginti kitais būdais; nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) nėra įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276/2010; 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2011; 2011 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2011).

36Pagal bylos duomenis, Nekilnojamojo turto mokestį ir valstybinės žemės nuomos mokestį ieškovai yra sumokėję pagal Šiaulių miesto savivaldybės nustatytus tarifus, šių tarifų neginčija, t.y. pinigus atsakovui yra sumokėję įstatymo ir sutarties pagrindu, todėl sumokėti pinigai ar jų dalis negali būti pripažinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nepagrįstu praturtėjimu.

37Iš bylos medžiagos ir ieškinio turinio matyti, kad iš tikrųjų tarp šalių ginčas kilo dėl Nekilnojamojo turto mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų, nustatytų atitinkamais atsakovo - Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, taikymo, trečiajam asmeniui - Šiaulių miesto savivaldybės administracijai nesudarius šiuose Tarybos sprendimuose numatytų sutarčių, kurių pagrindų ieškovams ir galėjo būti taikomos atitinkamos lengvatos, t.y. ieškovai dėl dalies nekilnojamojo turto ir dalies žemės šių sutarčių pagrindu galėjo įgyti teisę mokėti mažesnius mokesčius, nei jie buvo nustatyti patvirtintuose šių mokesčių bendruosiuose tarifuose. Ieškovų teigimu, būtent dėl to, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepagrįstai atsisakė su ieškovais sudaryti sutartis, jie sumokėjo dalį mokesčių, kurių būtų galėję nemokėti.

38Teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčas šioje byloje yra kilęs iš civilinių teisinių santykių atsiradus žalai dėl kitos šalies vengimo sudaryti sutartį, ir toks ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (CK 1.1. str. 2 d.). Ieškovai byloje neginčija priimtų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų, šiuos sprendimus jie pripažįsta teisingais, tačiau, kaip ir buvo nurodyta pirmosios instancijos teismo posėdyje (t. 3, b. l. 54), ginčas iš esmės yra kilęs dėl trečiojo asmens – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vengimo sudaryti sutartis, kurių pagrindu galėjo būti taikomos lengvatos. Ginčai dėl sutarčių sudarymo ar nesudarymo yra teismingi bendros kompetencijos teismui, todėl pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį pagrindiniu argumentu, kad ginčas dėl mokesčių lengvatų sutarčių sudarymo bei jų taikymo nenagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, netinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas.

39Pirmosios instancijos teismas ginčo dėl atsiradusios žalos dėl kitos šalies vengimo sudaryti sutartį iš esmės nenagrinėjo, todėl pripažintina, kad nebuvo atskleista bylos esmė ir ginčas grąžintinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

40Ieškovams manant, jog jų patirta žala atsirado dėl trečiojo asmens - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiksmų, trečiojo asmens procesinė padėtis turėtų būti tikslinama, ieškovui pasiūlant trečiąjį asmenį – Šiaulių miesto savivaldybės administraciją įtraukti į bylą bendraatsakoviu.

41Dėl išdėstyto, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimas panaikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 326 str. 1d. 4 p.).

42Bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliantui UAB „Masada“ grąžintinas sumokėtas 71 Lt (t. 3, b. l. 83) žyminis mokestis (LR CPK 87 str. 1 d. 7 p.). Duomenų, kad UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Tikroji vaivorykštė“ už apeliacinį skundą būtų sumokėję žyminį mokestį, byloje nėra. Nors apeliaciniame skunde yra nurodyta, kad prie šio skundo teismui pridedami trys vnt. žyminio mokesčio mokėjimo pavedimai, bet byloje yra tik UAB „Vaivorykštė“ 2012-06-05 mokėjimo nurodymas Nr. 06051128 apie 71 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą (t. 3, b. l. 78). 2012 m. birželio 12 d. pirmosios instancijos teisme gautas UAB „Vaivorykštė“ prašymas dėl dokumentų prijungimo ir žyminio mokesčio grąžinimo, kuriuo prašoma UAB „Vaivorykštė“ grąžinti sumokėtą 71 Lt žyminį mokestį, prie minėto prašymo pridėtas UAB „Masada“ 2012-06-08 mokėjimo nurodymas Nr. 06081137 apie 71 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą (t. 3, b. l. 83). Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartimi 71 Lt žyminis mokestis apeliantui UAB „Vaivorykštė“ grąžintas (t. 3, b. l. 84).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

44Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

45Grąžinti apeliantui UAB „Masada“ (144674717, buveinė – Gytarių g. 25, Šiauliai) 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio, sumokėto 2012 m. birželio 8 d. mokėjimo nurodymu Nr. 06081137, Danske Bank A/S Lietuvos filiale.

46Nutartį, dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo, pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovai UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB... 5. - priteisti ieškovui UAB „Vaivorykštė“ iš atsakovo Šiaulių miesto... 6. - priteisti ieškovui UAB „Tikroji vaivorykštė“ iš atsakovo Šiaulių... 7. - priteisti ieškovui UAB „Masada“ iš atsakovo Šiaulių miesto... 8. Nurodė, kad ieškovams UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji... 9. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010 m. lapkričio 25 d. priėmė... 10. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2011 m. kovo 24 d. priėmė sprendimą... 11. 2011 m. birželio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė... 12. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2011 m. gruodžio 29 d. priėmė... 13. Kadangi ieškovų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“, UAB... 14. Trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsakė, kad... 15. Ieškovai mano, kad trečiasis asmuo – Šiaulių miesto savivaldybės... 16. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo - Šiaulių miesto... 17. Akcentavo, kad ieškovai klaidina teismą, nurodydami, jog ieškovų... 18. Nurodė, kad LR Nekilnojamo turto įstatymo 7 str. 5 dalis numato savivaldybės... 19. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį... 20. Teismas pažymėjo, kad ieškovai kreipėsi į teismą dėl be pagrindo įgytų... 21. Ieškovai UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB... 22. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 23. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčas kyla iš... 24. 2. Teismas ieškinį atmetė vieninteliu motyvu - byla, teismo nuomone,... 25. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo Šiaulių miesto... 26. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 27. 1. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išnagrinėjo bylą... 28. 2. Šioje byloje ginčas kilo ne dėl apeliantų nurodytų valstybinės žemės... 29. 3. Vadovaudamiesi CK 2.36 straipsnio 1 dalimi, apeliantai nurodo, kad... 30. 4. Atsakovas rinko mokesčius pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos... 31. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, pagrindiniu argumentu... 34. Nagrinėjamoje byloje ieškovai UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji... 35. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nepagrįstas praturtėjimas ar turto... 36. Pagal bylos duomenis, Nekilnojamojo turto mokestį ir valstybinės žemės... 37. Iš bylos medžiagos ir ieškinio turinio matyti, kad iš tikrųjų tarp... 38. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčas šioje byloje yra kilęs iš... 39. Pirmosios instancijos teismas ginčo dėl atsiradusios žalos dėl kitos... 40. Ieškovams manant, jog jų patirta žala atsirado dėl trečiojo asmens -... 41. Dėl išdėstyto, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d.... 42. Bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliantui... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. Panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d.... 45. Grąžinti apeliantui UAB „Masada“ (144674717, buveinė – Gytarių g. 25,... 46. Nutartį, dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo, pavesti vykdyti...