Byla 2S-844-324/2014
Dėl nuostolių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo A. S. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal A. I. ieškinį atsakovui A. S., tretiesiems asmenims T. S., Kėdainių rajono Aristavos žemės ūkio bendrovei dėl nuostolių priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas prašė išdėstyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. preliminaraus sprendimo, kuriuo iš atsakovo ieškovei A. I. priteista 38 426,04 Lt nuostoliams atlyginti, 3 842,6 Lt palūkanų, 1 634 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 43 902,64 Lt, priimto civilinėje byloje Nr. 2-342-802/2008, vykdymą 36 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovą A. S. mokėti D. M. kiekvieną mėnesį 1 220 Lt įmokas, paskutinį mėnesį sumokant 1 202,64 Lt įmoką. Prašymą grindė sunkia turtine padėtimi. Nurodė, kad yra bedarbis, Marijampolės teritorinėje darbo biržoje įregistruotas nuo 2013 m. kovo 8 d., negauna pajamų, vienintelės jo pajamos yra dukros teikiamas išlaikymas, atsakovui diagnozuotos glaukoma, katarakta, todėl jo galimybės susirasti darbą ir dirbti yra ribotos, atsakovas nėra juridinių asmenų akcininkas, savininkas, neturi piniginių lėšų ir/ar vertybių popierių banko sąskaitose, priverstinis teismo sprendimo vykdymas, išieškant priteistą sumą iš turimo nekilnojamojo turto, pažeistų jo interesus. Atsakovas šiuo metu turi nekilnojamojo turto, kurio vidutinė rinkos vertė sudaro 52 707 Lt. Nustatyta nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė šiuo metu nėra aktuali, nes turto vertinimas yra atliktas ankstesniais laikotarpiais. Priteistą sumą išieškant iš atsakovo turimo nekilnojamojo turto, jis neteks vienintelės gyvenamosios vietos. Šalyje ilgą laiką vyravęs ekonomikos nuosmukis dar nėra pasibaigęs, todėl, parduodant atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, jis bus parduotas už mažesnę kainą, nei būtų parduotas geromis ekonomikos sąlygomis, todėl atsakovas patirs nuostolių.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 14 d. nutartimi netenkino prašymo. Nustatė, kad ieškovė A. I. mirė 2009 m. gruodžio 14 d., 2012 m. liepos 24 d. nutartimi išieškotoja A. I. pakeista išieškotoja D. M. Pažymėjo, kad atsakovas išdėstyti sprendimo vykdymą paprašė praėjus daugiau kaip penkeriems metams po jo priėmimo. Konstatavo, kad atsakovas nepagrindė, dėl kokių priežasčių jis nevykdė įsiteisėjusio teismo sprendimo. Sprendė, kad atsakovo sveikatos problemos prasidėjo tik 2012 m. rugpjūčio mėnesį, o prieš ketverius metus jis neturėjo sveikatos problemų. Nustatė, kad atsakovas tik nuo 2013 m. kovo 8 d. yra registruotas darbo biržoje kaip ieškantis darbo asmuo. Konstatavo, kad atsakovas nėra sąžiningas išieškotojos atžvilgiu, nes įvairiais būdais stengiasi išvengti prievolės įvykdymo. Pažymėjo, kad nors atsakovas nurodo, jog, realizavus nekilnojamąjį turtą, jis neteks vienintelės gyvenamosios vietos, tačiau 2013 m. rugpjūčio 23 d. dovanojimo sutartimi jis dukrai padovanojo 1/3 dalį gyvenamojo namo, kiemo statinių ir dalį žemės sklypo, t. y. atsakovas perleido dalį gyvenamojo namo, kuriame galėjo gyventi. Atsižvelgęs į atsakovo paaiškinimus, kad jis neturi jokių pajamų ir yra išlaikomas dukros, sprendė, kad nėra aišku, iš kokių pajamų atsakovas gali mokėti kiekvieną mėnesį po 1 220 Lt skolos dengimui. Nurodė, kad atsakovo dukra nėra D. M. skolininkė, todėl ji neturi pareigos mokėti skolą. Konstatavo, kad atsakovas vilkina skolos, atsiradusios prieš daugiau nei penkerius metus, išieškojimo procesą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

8Nepagrįstas argumentas, kad atsakovas prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo pateikė po sprendimo priėmimo praėjus ilgam laiko tarpui, t. y. penkeriems metams. Įstatymas nenumato termino, per kurį asmuo privalo kreiptis dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, todėl penkerių metų laikotarpis po teismo sprendimo priėmimo neturi reikšmės sprendžiant prašymo pagrįstumo klausimą.

9Nepagrįstas argumentas, jog atsakovo sveikatos problemos prasidėjo tik 2012 m. rugpjūčio mėnesį, todėl atsakovas iki tol galėjo įvykdyti teismo sprendimą. Atsakovo liga yra tik viena iš aplinkybių, kurios lėmė atsakovo negalėjimą įvykdyti teismo spendimą. Teismo sprendimas nėra įvykdytas, prašymas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą yra pateiktas šiuo metu, todėl turi būti vertinama dabartinė, o ne ankstesnė atsakovo padėtis. Atsakovo sveikatos būklė sumažino galimybę susirasti darbą ir dirbti. Dėl šios priežasties bylai yra reikšmingas tik faktas, jog atsakovo sveikatos būklė yra prasta, tačiau nėra svarbu, kada ji suprastėjo.

10Be pagrindo akcentuotas dalies atsakovo turto perleidimas dukrai K. S. Dovanojimo sutarties sudarymo momentu nebuvo turto nuosavybės teisių suvaržymų, disponavimo apribojimų, todėl atsakovas teisėtai sudarė dovanojimo sutartį. Dėl sudarytos dovanojimo sutarties atsakovas netapo nemokus. Atsakovas turi kito nekilnojamojo turto, kurio vidutinė rinkos vertė sudarė apie 52 707 Lt, todėl ieškovės reikalavimas galėjo būti patenkintas iš kito atsakovo turto. Aplinkybė, kad minėto turto antstoliui nepavyko parduoti iš varžytynių, nesudaro pagrindo laikyti, jog sprendimas būtų įvykdytas iš atsakovo padovanoto turto – galbūt jis taip pat nebūtų parduotas iš varžytynių. Dėl nepasibaigusio ekonomikos nuosmukio nekilnojamasis turtas nėra paklausus, jo kainos rinkoje yra žemos, todėl skolos išieškojimas iš atsakovo nekilnojamojo turto yra neefektyvus ir neekonomiškas, o šalių interesus geriau užtikrintų skolos grąžinimas dalimis.

11Nepagrįstai nurodyta, kad nėra aišku, iš kokių lėšų atsakovas ketina įvykdyti teismo sprendimą. Atsakovo prašyme nurodyta, jog teismo sprendimas bus vykdomas iš K. S. lėšų. K. S. neturi pareigos vykdyti teismo sprendimą, bet turi tokią teisę. Atsakovo prievolė nėra išimtinai susijusi su jo asmeniu, todėl atsakovas turi teisę įvykdyti prievolę tiek savo, tiek dukters lėšomis.

12Nepagrįstai spręsta, kad atsakovas vilkina skolos grąžinimą. Atsakovo prašymas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą patvirtina faktą, jog atsakovas nevengia savo prievolės, o siekia ją įvykdyti geranoriškai.

13Prašo panaikinti nutartį ir patenkinti atsakovo prašymą.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą D. M. prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad atsakovas penkerius metus piktybiškai nevykdė sprendimo, stengdamasis nuslėpti turimą turtą, palikdamas tik nelikvidų turtą. Iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio atsakovas neturėjo sveikatos problemų, tačiau vengė vykdyti sprendimą, pasinaudodamas antstolio A. A. aplaidžiu darbu ar piktnaudžiavimu savo pareigomis. Tai patvirtina aplinkybė, kad antstolis A. A., 2013 m. gegužės 7 d. gavęs D. M. prašymą nukreipti išieškojimą į bendrą su atsakovu turtą, esantį ( - ), jo nevykdė ir laukė, kol atsakovas padovanos jam priklausančią turto dalį savo dukrai K. S.

15Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Parama“ v. UAB „VITI“, bylos Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija v. E. S. ir I. S., bylos Nr. 3K-3-594/2006).

20Prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą atsakovas grindė sunkia turtine padėtimi, kurią įrodinėjo išrašais iš medicininių dokumentų, darbo ieškančio asmens atmintine, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, VĮ Registrų centro pažyma, įrodančia, kad atsakovas nėra jokios įmonės akcininkas, bankų pažymomis apie bankuose esančias atsakovo sąskaitas, AB Lesto pranešimu apie atsakovo skolą, antstolio A. A. patvarkymais dėl turto vertės nustatymo, neįvykusių varžytynių, neparduoto iš varžytynių turto perėmimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacija apie asmenų draudžiamąsias pajamas, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad šie duomenys nesuteikia pagrindo pripažinti, jog yra pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą dėl atsakovo sunkios turtinės padėties. Sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, svarbu ne tik konstatuoti sunkią atsakovo turtinę padėtį, bet ir įvertinti sunkios turtinės padėties atsiradimo priežastis. Sunki turtinė padėtis gali būti sprendimo įvykdymo išdėstymo pagrindu tik konstatavus, jog ji susiklostė dėl objektyvių, t. y. nuo atsakovo valios nepriklausančių priežasčių, jam elgiantis sąžiningai ir imantis visų būtinų priemonių, siekiant pagerinti susidariusią turtinę padėtį, kad būtų galima sumokėti teismo sprendimu priteistą skolą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas yra darbingo amžiaus, nėra duomenų, pagrindžiančių, jog jo darbingumas yra ribotas, atsakovas nedirba ir neturi darbinių pajamų dėl objektyvių priežasčių, kad jis yra išnaudojęs visas galimybes susirasti darbą ar gauti pajamas iš individualios veiklos. Atsakovas, žinodamas, kad yra skolingas ieškovei, neatlygintinai dukrai perleido dalį jam priklausiančio nekilnojamojo turto ir tokiu būdu sąmoningai pablogino savo turtinę padėtį. Atsakovas vengia vykdyti preliminarų sprendimą nuo 2008 metų, todėl dar trejiems metams išdėsčius atsakovo pripažįstamos skolos mokėjimą, būtų neabejotinai pažeisti teisėti D. M. interesai gauti savo reikalavimo patenkinimą, paneigtas teisėtų lūkesčių principas, LR Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje, CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas lygiateisiškumo principas, toks sprendimas prieštarautų susiformavusiai teismų praktikai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog egzistuoja išimtinė situacija, kuriai esant būtų pagrindas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą atsakovo prašomu būdu.

21Nustačius, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas atsakovo prašymo dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

22Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

23Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24palikti nepakeistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovas prašė išdėstyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 14 d. nutartimi... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.... 8. Nepagrįstas argumentas, kad atsakovas prašymą dėl sprendimo vykdymo... 9. Nepagrįstas argumentas, jog atsakovo sveikatos problemos prasidėjo tik 2012... 10. Be pagrindo akcentuotas dalies atsakovo turto perleidimas dukrai K. S.... 11. Nepagrįstai nurodyta, kad nėra aišku, iš kokių lėšų atsakovas ketina... 12. Nepagrįstai spręsta, kad atsakovas vilkina skolos grąžinimą. Atsakovo... 13. Prašo panaikinti nutartį ir patenkinti atsakovo prašymą.... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą D. M. prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad... 15. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas... 19. CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi... 20. Prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą atsakovas grindė sunkia turtine... 21. Nustačius, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas atsakovo prašymo... 22. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl dėl jų... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 24. palikti nepakeistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 14 d....