Byla 2-110-381/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, bylos Nr. 2-3123-781/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų R. D., M. R., E. R., uždarųjų akcinių bendrovių „Sostinės vystymo grupė“, „Šilėja“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovų prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, bylos Nr. 2-3123-781/2015.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Atskirajame skunde keliamas nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimas.

6Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Facilities Management“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad jis nuo 2014 m. gegužės 6 d. įgijo nuosavybės teisę į visas UAB „Sostinės vystymo grupė“ paprastąsias vardines akcijas, priteisti jam solidariai iš atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Sostinės vystymo grupė“ 353 228,14 Lt turtinei žalai atlyginti, solidariai iš atsakovų – R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Šilėja“ 2 748 237 Lt turtinei žalai atlyginti, iš atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o iš atsakovų UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ - 6 procentų dydžio metines palūkanas.

7Užtikrindamas ieškovo pareikštų reikalavimų įvykdymą Vilniaus apygardos teismas taikė šias laikinąsias apsaugos priemones: 2013 m. spalio 16 d. nutartimi areštavo atsakovų R. D., D. D., M. R. ir E. R. turimas UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijas, uždraudžiant jomis disponuoti bei draudimą UAB „Sostinės vystymo grupė“ perleisti UAB „Sostinės vystymo grupė“ valdomas UAB „Šilėja“ akcijas; 2013 m. spalio 22 d. nutartimi taikytas draudimas UAB „Šilėja“ perleisti UAB „Pas gandrus“ akcijas; 2014 m. vasario 7 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovų R. D., D. D., M. R. ir E. R. turimų UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijų areštas, uždraudžiant jomis disponuoti, pakeistos į kitas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovams R. D., D. D., M. R. ir E. R. disponuoti UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijomis, leidžiant jas perleisti tik ieškovui UAB „Facilities Management“; 2014 m. liepos 21 d. nutartimi taikytas turto areštas atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Sostinės vystymo grupė“ turtui 353 228,14 Lt sumai ir atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Šilėja“ turtui 2 748 237 Lt sumai. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi pakeitė atsakovams UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. taikytą turto ir piniginių lėšų areštą pakeitė į nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą ir tik jo nesant ar esant nepakankamai, leido areštuoti įmonių pinigines lėšas.

8A. R. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ pateikė prašymą pareikalauti ieškovo pateikti 2 200 000 Lt dydžio atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, t. y. sumokėti 2 200 000 Lt užstatą į teismo specialiąją sąskaitą arba pateikti tokiai sumai banko garantiją. Atsakovai paaiškino, kad dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių buvo sustabdyta atsakovų UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“ ir trečiojo asmens UAB „Pas gandrus“ veikla. Dėl to įmonės patiria didelius nuostolius. Prognozuojami nuostoliai, kuriuos sukels įmonių sužlugdymas, yra įmonių akcijų nuvertėjimas (1 723 000 Lt) ir UAB „Šilėja“ uždirbto pelno (500 000 Lt) praradimas. Be to, dėl lėšų arešto įmonės negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, todėl kreditoriai reiškia ieškinius dėl skolų priteisimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartimi atsakovų prašymo netenkino.

11Teismas, atsakydamas į atsakovų prašymo argumentus, nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės nelems akcijų praradimo. Dėl to teismas prašymo užtikrinti 1 723 000 Lt nuostolius, atsirasiančius dėl akcijų netekimo, motyvus pripažino nepagrįstais, taip pat nepagrįstu pripažino teiginį, kad atsakovas UAB „Šilėja“ po turto arešto taikymo neturi galimybių dengti savo įsipareigojimų. Teismo vertinimu, atsakovo UAB „Šilėja“ skolos tretiesiems asmenims negali būti vertinamos kaip nuostoliai, patirti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, juolab, kad dėl stambiųjų būtinųjų atsiskaitymų įmonė kreipėsi su prašymu leisti atlikti mokėjimus į antstolę, vykdančią teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Remdamasis tuo, kad 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi buvo pakeistas atsakovams UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ priklausančio turto arešto eiliškumas, teismas konstatavo, kad atsakovai gali išvengti įmonių piniginių lėšų arešto skųsdami antstolės, vykdančios teismo nutartį, veiksmus. Be kita ko, teismas pažymėjo, kad atsakovai nepagrindė, jog ieškovas nesugebėtų atlyginti jų patirtų nuostolių, jeigu ieškinys būtų atmestas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskirajame skunde atsakovai R. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ (toliau - apeliantai) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti jų prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

14Apeliantai teigia, kad jie pritaria teismo nuomonei, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nereiškia įmonių akcijų praradimo, tačiau dėl taikyto arešto įmonės nevykdo veiklos. Atsakovo UAB „Šilėja“ prašymai leisti apmokėti skolas iš areštuotų lėšų nėra tenkinami, nors įmonės kreditoriai inicijuoja priverstinius skolų išieškojimus ir išsiieško skolas su netesybomis, vykdymo išlaidomis. Antstolio veiksmų apskundimas lemtų priešingą rezultatą, kadangi sustotų turto aprašymas. Tikėtina, kad ieškovas galimų nuostolių atlyginti negalės arba to vengs, nes jis neturi pakankamai turto, o įmonės patronuojanti bendrovė yra Kipre. Byloje pateikti dokumentai, kad apeliantas R. D. keturis metus dirba UAB „Šilėja“ vadovu ir yra atsakingas už 500 000 Lt liftų remontui amortizacinius atsiskaitymus, patvirtina ieškovo turtinio reikalavimo tikėtiną nepagrįstumą. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės ir žlugdo apeliantus UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“ : įmonės nevykdo veiklos, negauna pajamų ir susiduria su mokumo, likvidumo rodiklių valdymo sunkumais.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Facilities Management“ prašo skundą atmesti. Atsikirsdamas į skundo argumentus ieškovas nurodo, kad apeliantų įvardijami tikėtini nuostoliai, jų atsiradimo galimybė bei preliminarus dydis nėra pagrįsti jokiais dokumentais. Vien turto arešto faktas pats savaime nereiškia nuostolių atsiradimo. Pagal administratoriaus ataskaitą 2014 m. liepos 24 d. apelianto UAB „Šilėja“ sąskaitoje tebuvo 49 000 Lt – laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pirminė priežastis, lėmusi sunkią įmonės finansinę padėtį. Apeliantų minimi faktai apie ieškovo akcininką yra nesusiję su šia byla, kadangi pareiga atlyginti nuostolius tektų ieškovui, o ne įmonės akcininkui. Byloje yra pateikti dokumentai, įrodantys gerą ieškovo finansinę padėtį. Nepaisant taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, apeliantas, UAB „Šilėja“ ir toliau vykdo veiklą. Apeliantų teiginiai apie įmonių neuždirbtas pajamas, sukaupto pelno praradimą nepagrįsti jokiais įrodymais.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė D. D. teigia palaikanti skundą ir jame išdėstytus argumentus.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Pas gandrus“ prašo skundą tenkinti. Trečiasis asmuo teigia, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės žlugdo apeliantą UAB „Šilėja“. Įmonės turtui taikytas areštas kelia jai nuostolių kreditorių skaičiuojamų palūkanų ir netesybų forma. Kadangi dėl arešto kreditorių reikalavimai negalės būti patenkinti, įmonių akcijos tampa bevertės, o sukauptas pelnas išnyksta.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindus apeliacinio nagrinėjimo dalyką sudaro patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės taikymo ir faktų vertinimo klaidų, nutardamas netenkinti apeliantų prašymo dėl galimų nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių (apeliantų turto arešto) taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 320, 338 str.). Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

20Šalių teisės civiliniame procese yra grindžiamos lygiateisiškumo principu (Konstitucijos 29 str. 1 d., CPK 17 str.). Viena iš šalių interesų pusiausvyros derinimo priemonių yra įtvirtinta CPK 146 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Visgi aplinkybė, kad teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, pati savaime nesudaro pagrindo taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismui nenustačius jo taikymui būtinų pagrindų. Teismas, taikydamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, kiekvienu atveju turi išsiaiškinti, ar egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, koks gali būti jų pobūdis ir preliminarus dydis, o vertindamas šias aplinkybes – vadovautis juos pagrindžiančiais įrodymais, įvertinti tikimybę, jog netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali pasunkėti. Tik šių dviejų aplinkybių visetas sudaro nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo atlyginimo taikymo pagrindą.

21Šalių lygiateisiškumo užtikrinimui proceso įstatyme taipogi yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Nors asmuo, prašantis taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, neprivalo įrodyti neabejotinai atsirasiančių nuostolių konkretaus dydžio, tačiau turi įrodyti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Nagrinėjamu atveju galimų nuostolių atsiradimo galimybė dėl nagrinėjamoje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo įrodyta.

22Nustatyta, jog apeliantams šiai dienai galiojančios laikinosios apsaugos priemonės yra šios - Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartimi taikytas draudimas UAB „Sostinės vystymo grupė“ perleisti UAB „Sostinės vystymo grupė“ valdomas UAB „Šilėja“ akcijas (t. 1, b. l. 115-117), Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartimi taikytas draudimas UAB „Šilėja“ perleisti UAB „Pas gandrus“ akcijas (t. 1, b. l. 49-50), Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi taikytas draudimas atsakovams R. D., D. D., M. R. ir E. R. disponuoti UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijomis, leidžiant jas perleisti tik ieškovui UAB „Facilities Management“ (t. 1, b. l. 122-124), Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartimi taikytas turto areštas - atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Sostinės vystymo grupė“ atžvilgiu 353 228,14 Lt sumai ir atsakovų R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Šilėja“ atžvilgiu - 2 748 237 Lt sumai.

23Pirmosios instancijos teismas netenkino apeliantų prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kurie buvo grindžiami sustabdyta apeliantų UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ veikla, o jų dydis susietas su akcijų (1 723 000 Lt vertės) ir iki arešto uždirbto pelno netektimi.

24Apeliantai kvestionuoja šią pirmosios instancijos teismo nutartį, motyvuodami tuo, kad dėl bendrovės sąskaitų arešto jos nevykdo veiklos, negali atsiskaityti su kreditoriais, neuždirba pajamų, praranda uždirbtą per 0,6 mln. pelną, susiduria su mokumo ir likvidumo rodiklių valdymo sunkumais, o tai lemia akcijų vertės netekimą (1 723 000 Lt). Jų teigimu, ieškovas galimų nuostolių atlyginti negalės arba jų sumokėjimo vengs, nes patronuojanti bendrovė yra Kipre, o ieškovas reikiamos vertės nekilnojamojo turto neturi.

25Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrų ribojimų atsakovui (-ams) taikymu, tačiau pareiga pagrįsti šiais ribojimais galimai kilsiančius nuostolius bei jų dydį tenka asmenims, kurių atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos. Kaip minėta, vien laikinųjų apsaugos priemonių faktas per se nereiškia nuostolių susidarymo fakto. Tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Apeliantai nurodo, kad jų prognozuojami nuostoliai - akcijų vertės netektis dėl veiklos sustabdymo, tačiau akcijų vertė nėra pagrįsta jokiais duomenimis. Be to, apeliantai nenurodo, kokių asmenų (iš šešių atsakovų) atžvilgiu kokio konkretaus dydžio nuostolių atlyginimo užtikrinimo prašo, nes akcijų vertės netektis galėtų būti nuostolinga bendrovių akcininkams, o dėl juridinių asmenų ūkinės-komercinės veiklos sutrikdymo ar apribojimo žalos galėtų būti padaryta šiems juridiniams asmenims. Pastebėtina, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas siekia nuosavybės teisių pripažinimo į visas UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijas, todėl jis, tikėtinai, nėra suinteresuotas šios bendrovės akcijų vertės kritimu. Tai patvirtina ieškovo prašymas dėl informacijos pateikimo Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1832-466/2015 2014 m. liepos 22 d. nutartimi paskirtam UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“ ir UAB „Pas gandrus“ turto administratoriui UAB „Ekvalda“, kurio pareiga užtikrinti tinkamą įmonių veiklą ir rūpintis, kad įmonėms nebūtų daroma žala (t. 3, b. l. 25). Šio turto administratoriaus atsakymas į užklausą paneigia apeliantų teiginius, jog dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bendrovės nevykdo veiklos. Iš bylos duomenų matyti, kad vienintelė vykdanti aktyvią veiklą įmonė yra UAB „Šilėja“. Šios bendrovės sąskaitose buvo rasta tik apie 50 tūkstančių litų (t. 3, b. l. 26-27). Be to, administratorius patvirtino, jog atsiskaitymai su kreditoriais yra vykdomi jam kontroliuojant, o UAB „Šilėja“ veikla nėra sutrikdyta, t. y. UAB „Šilėja“ darbuotojai vykdo savo darbines funkcijas, gyventojams ir toliau suteikiama bendro naudojimo administravimo paslauga, vykdomas lėšų surinkimas į UAB „Šilėja“ atsiskaitomąsias sąskaitas ir kasą bei vykdomi atsiskaitymai su kreditoriais leistinose ribose (t. 3, b. l. 27). UAB „Sostinės vystymo grupė“ turtas ir sąskaitos yra areštuotos ir kito kreditoriaus UAB „Architektura Humana“ naudai nuo 2013 m. liepos 11 d. (t. 2, b. l. 166-167). Be to, iš bylos duomenų taip pat matyti, kad nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi pakeitė atsakovams UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. taikytą turto ir piniginių lėšų areštą pakeitė į nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, ir tik jo nesant ar esant nepakankamai leido areštuoti įmonių pinigines lėšas (t. 2 b. l. 218-220). Priešingai, nei teigia apeliantai, taikytos laikinosios apsaugos priemonės negali įtakoti jau gauto bendrovių pelno netekties. Be to, apeliantai nepateikė jokių konkrečių duomenų, su kuriomis bendrovėmis negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl šioje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir kokius galimus preliminarius nuostolius tai jiems gali sukelti. Be abejo, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, apeliantai gali patirti suvaržymų ir dėl šių suvaržymų gali egzistuoti tam tikra tikimybė nuostoliams atsirasti. Taikant turto areštą, kuomet nėra pakankamai nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, apeliantų nurodomas piniginių lėšų areštas yra prielaida nuostoliams juridiniams asmenims kilti. Tačiau apeliantai išdėstė tik abstraktaus pobūdžio teiginius dėl galimų patirti nuostolių, šiuo aspektu konkrečių įrodymų dėl galimų nuostolių dydžio, susijusio priežastiniu ryšiu su šioje byloje taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nepateikta. Proceso šalis, kuri dėl jos atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, reikalaudama, kad kita proceso šalis užtikrintų šių nuostolių atlyginimą, bet kuriuo atveju turi įrodyti pakankamai pagrįstą jų atsiradimo galimybę ir preliminarų dydį (CPK 12 str., 178 str.), nes vien aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, savaime dar nesudaro pagrindo taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą remiantis vien bendro pobūdžio teiginiais.

26Tuo pačiu atkreiptinas apeliantų dėmesys, jog pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį bei teismų praktiką dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti užtikrintas atlyginimas nuostolių, galinčių atsirasti ateityje, bet ne jau faktiškai kilusių nuostolių. Apeliantai nepagrindė, kokio dydžio nuostoliai, jų manymu, jau yra atsiradę, o kokie yra tik realiai prognozuojami, pagrindžiant konkrečiais įrodymais ir paskaičiavimais. Jei apeliantai jau yra nustatę realiai patirtų nuostolių dydį, dėl jų atlyginimo jie turi teisę kreiptis į teismą bendra tvarka.

27Apeliantų nurodoma aplinkybė, kad ieškovo patronuojanti bendrovė yra Kipre, nepatvirtina, kad ieškovas galimų nuostolių atlyginti negalės arba to vengs. Juolab, kad nuostolių atlyginimo pareiga tektų ieškovui, o ne jo akcininkui. Nors apeliantai tvirtina, kad ieškovas neturi jokio nekilnojamojo turto, iš teismui pateikto ieškovo 2013 m. balanso, matyti, kad ieškovui priklausantis kapitalas ir įsipareigojimai siekia 2 828 616 Lt. Kita vertus, apeliantams neįrodžius galimų nuostolių atsiradimo tikimybės bei jų dydžio, nėra pagrindo vertinti ieškovo galimybes šiuos hipotetinius nuostolius atlyginti.

28Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskirajame skunde išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais, todėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

29Apeliantų prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmetimas nereiškia pripažinimo, jog teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai nesukelia ir negali sukelti apeliantams nuostolių atsiradimo. Kaip pažymima teismų praktikoje, tai reiškia, kad apeliantai, turėdami įrodinėjimo pareigą, nepateikė įrodymų, kurie leistų teismui daryti išvadą dėl konkrečių apeliantų prašyme nurodytų nuostolių atsiradimo galimybės (CPK 12, 178 str.).

30Apeliantai, kurie kartu yra fiziniai ir juridiniai asmenys, manydami, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu yra ribojama juridinio asmens veikla ir gali kilti nuostolių, turi taip pat teisę prašyti teismo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, nurodant kitą apeliantų - fizinių asmenų - turtą, kuriuo būtų galima užtikrinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo vykdymą (CPK 148 str.).

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Atskirajame skunde keliamas nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos... 6. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Facilities... 7. Užtikrindamas ieškovo pareikštų reikalavimų įvykdymą Vilniaus apygardos... 8. A. R. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartimi atsakovų prašymo... 11. Teismas, atsakydamas į atsakovų prašymo argumentus, nurodė, kad laikinosios... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskirajame skunde atsakovai R. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo... 14. Apeliantai teigia, kad jie pritaria teismo nuomonei, jog laikinųjų apsaugos... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Facilities Management“... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė D. D. teigia palaikanti skundą ir... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Pas gandrus“... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindus apeliacinio nagrinėjimo... 20. Šalių teisės civiliniame procese yra grindžiamos lygiateisiškumo principu... 21. Šalių lygiateisiškumo užtikrinimui proceso įstatyme taipogi yra... 22. Nustatyta, jog apeliantams šiai dienai galiojančios laikinosios apsaugos... 23. Pirmosios instancijos teismas netenkino apeliantų prašymo dėl nuostolių,... 24. Apeliantai kvestionuoja šią pirmosios instancijos teismo nutartį,... 25. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrų... 26. Tuo pačiu atkreiptinas apeliantų dėmesys, jog pagal CPK 146 straipsnio 1... 27. Apeliantų nurodoma aplinkybė, kad ieškovo patronuojanti bendrovė yra Kipre,... 28. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskirajame skunde... 29. Apeliantų prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų... 30. Apeliantai, kurie kartu yra fiziniai ir juridiniai asmenys, manydami, kad... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 32. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....