Byla 2S-1046-611/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Virginijos Volskienės,

4kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 20 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo E. S. ieškinį atsakovei J. S. dėl santuokos nutraukimo, tretieji be savarankiškų reikalavimų asmenys Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnyba, AB SEB bankas, A. B..

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas E. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovės J. S. kaltės, prašė padalinti santuokoje įgytą turtą ir kreditorinius įsipareigojimus, nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su motina, priteisti iš ieškovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams, bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė atsiliepime į ieškinį pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti atsakovui sudaryti sandorius ir kitus veiksmus dėl akcijų perleidimo kitiems asmenims, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose 158 200 Lt sumai, leidžiant iš areštuotinų sąskaitų kiekvieną mėnesį daryti išskaitymus bankui vykdant kredito sutartį. Nurodė, jog 2007-03-01 ieškovas sudarė UAB „Stesa“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, kuria pardavė įmonės akcijas, o gautus pinigus 35 000 Lt nuslėpė nuo atsakovės. Pažymi, jog ieškovas siekia dirbtinai sumažinti bendrą dalintiną turtą, nurodydamas bendrą prievolę - 19200 Lt skolą - A. B., bei neigdamas skolą atsakovės motinai.

8Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 20 d. nutartimi atsakovės prašymą dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo tenkino. Uždraudė ieškovui sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus dėl UAB „Džinsų centras" akcijų ir UAB "Stesa clasic" akcijų perleidimo kitiems asmenims bei areštavo ieškovui priklausančias pinigines lėšas 158 500 Lt sumai, leidžiant iš areštuotų sąskaitų kiekvieną mėnesį daryti išskaitymus AB SEB bankui vykdant kredito sutartį. Teismas, taikydamas areštą, atsižvelgė į ieškinio dalyką ir pagrindą, į tai, kad nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, gali nukentėti nepilnamečių vaikų interesai, taip pat nurodė, jog laikantis šalių procesinio lygiateisiškumo principo ir siekiant išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą analogiškai ir lygiaverčiai turi būti ginami ir šios bylos atsakovės interesai.

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 20 d. nutartį. Pažymi, jog teismui pateikė įrodymus, kurie patvirtino, kad 2006 m. ieškovui 15 000 Lt padovanojo tėvas, pinigus investavo įsigijęs UAB „Stesa clasic“ akcijų, dovanojimo ir akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, kuriose aiškiai išreikšta ieškovo valia akcijas įgyti asmeninės nuosavybės teise buvo pateikta teismui. Pažymėjo, jog iš pinigų, gautų pardavus akcijas, buvo mokami pinigai vaikų išlaikymui, namo kredito padengimui. Nurodė, kad jokių įrodymų, patvirtinančių apelianto skolą atsakovės motinai, nebuvo pateikta. Skola A. B. yra grindžiama pasirašyta sutartimi. Mano, kad teismo nutartimi pritaikytas areštas banko sąskaitoms 158 500 Lt sumai pažeidžia apelianto teises. Kadangi išlaikymo įsiskolinimo dukroms neturi, be to, reguliariai jau daugiau nei 2 metus perveda 1000-2500 Lt atsakovei kiekvieną mėnesį, priklausomai nuo ieškovo finansinės padėties. Pažymi, jog sąskaitoms pritaikytas turto areštas pažeidžia nepilnamečių vaikų teises, kadangi atsakovė yra bedarbė, o vaikus išlaiko ieškovas. Areštavus sąskaitas ieškovas neturės lėšų minimaliam pragyvenimui, išlaikymui dukterims. Pažymėjo, jog visas atlyginimas pervedamas į areštuotas sąskaitas, kitų lėšų jose nėra, todėl bus priverstas pasiimti gaunamą uždarbį grynais. Taip pat nurodo, jog teismas šališkai nusiteikęs ieškovo atžvilgiu, pažeidžia LR Konstitucijoje įtvirtintus 31 ir 10 str. principus – vykdyti teisingumą ir būti nešališkam.

10Atsakovė atsiliepimu i atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog santuokos metu gautos vieno sutuoktinio pajamos iš darbinės veiklos laikytinos bendrais sutuoktinių pinigais, todėl areštuoto ieškovo sąskaitoje pinigai nėra vien jo asmeninė nuosavybė. Ieškovo teiginiai, jog banko sąskaitoms pritaikytas turto areštas pažeidžia jo teises yra nepagrįsti, kadangi jis pats nurodė, jog ten lėšų nėra, o atlyginimą jis gali pasiimti grynais ir iš atlyginimo pragyventi bei mokėti vaikams išlaikymą.

11Atskirasis skundas atmetamas.

12Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė.

13Vadovaudamasis LR CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. LR CK 3.65 str. reglamentuoja, kokias laikinąsias apsaugos priemones gali taikyti teismas santuokos nutraukimo bylose, viena iš jų – areštuoti turtą, kol bus išspręstas jo priklausomybės nuosavybės teise vienam sutuoktiniui klausimas, taip pat siekiant užtikrinti išlaikymo mokėjimą (LR CK 3.65 str. 2 d. 5 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CPK 145 str. 2 d. teismas laikinąsias apsaugos priemones turi parinkti, vadovaudamasis ekonomiškumo principu, kuris, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, taip pat teisingumo principu, kuris reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, tai yra laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau nei būtina tikslui pasiekti. Skundžiama nutartimi teismas uždraudė ieškovui sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus dėl UAB „Džinsų centras" akcijų ir UAB "Stesa clasic" akcijų perleidimo kitiems asmenims bei areštavo ieškovui priklausančias pinigines lėšas 158 500 Lt sumai, leidžiant iš areštuotų sąskaitų kiekvieną mėnesį daryti išskaitymus AB SEB bankui vykdant kredito sutartį. LR CPK 384 str. 5 d. tiesiogiai numato galimybę, atsižvelgiant į sutuoktinių, vaikų, taip pat vieno sutuoktinio interesus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodytas LR CK 3.65 str. Ši norma yra taikoma visais atvejais, kai būtina apginti nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio interesus. Šių priemonių taikymo pagrindas - būtinybė apsaugoti turtinius ar asmeninius neturtinius vaiko ar vieno sutuoktinio interesus, t.y. tam tikros aplinkybės ar konkretūs faktai, įrodantys, kad nesiėmus laikinųjų pasaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės vaiko ar vieno sutuoktinio teisės. Pažymėtina, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis nėra sprendžiamas ginčas iš esmės, nesprendžiamas UAB „Stesa clasic“ akcijų įsigijimo aplinkybės ir nuosavybės teisės, taip pat nevertinama paskolos sudarymo su A. B. sutartis, teismas tik vertina, ar yra tikimybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas šioje byloje yra užtikrinamasis, siekiant užtikrinti, kad sutuoktinių turimas turtas išliks tokios pačios vertės ir sudėties, kokios yra šiuo metu, kad po jo padalinimo nepasunkėtų teismo sprendimo įvykdymas ir būtų galimybė realiai įvykdyti teismo sprendimą. O kol teismo sprendimu nėra išspręsta ginčo turto priklausomybė vienam ar abiem sutuoktiniams, galioja prielaida, kad visas turtas gali būti padalintas. Iš esmės visi ieškovo atskirojo skundo argumentai susiję su ieškinio pagrįstumu ir dalyku, šie ieškovo atskirojo skundo argumentai yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir neturi jokios įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui.

14Teismas pagrįstai taikė 158 500 Lt ieškovo turto areštą banke esančioms sąskaitoms, nes pagal susiklosčiusią teismų praktiką, jau vien didelė ieškinio suma yra reali grėsmė, kad teismo sprendimas vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Nėra duomenų, kad banko sąskaitose esančių piniginių lėšų turto areštas pažeistų atsakovo vaikų interesus, kadangi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos tikslingai – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimumą, bei atsakovės ir nepilnamečių vaikų interesų apsaugą.

15Apelianto teiginius, jog skundžiama nutartis pažeidžia LR Konstitucijoje įtvirtintą teisingumo vykdymo ir teismų nešališkumo principą, todėl pažeidžia ieškovo teisėtus interesus, kolegija laiko deklaratyviais, nesudarančiais pagrindo abejoti skundžiamos nutarties pagrįstumu ir teisėtumu. Apeliantas nepateikė jokių teismo šališkumą patvirtinančių įrodymų, o laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas byloje neįrodo teismo šališkumo. Nagrinėjamu atveju teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, motyvuose nepasisakė dėl ieškinio pagrįstumo ir nesprendė ginčo turto nuosavybės klausimų, todėl nėra pagrindo teigti, kad teismas išreiškė išankstinę nuomonę dėl ginčo esmės.

16Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė proceso teisės normas. Dėl nurodytų motyvų atsakovo atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

17Vadovaudamasi LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., 338 str., kolegija

Nutarė

18Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai