Byla A-556-2807-12
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant atsakovo atstovams Sonatai Žižienei, Henrikui Žižiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui UAB „Roksina“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“) ieškiniu (b. l. 2-4) kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Roksina“ 6 149 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas, iš atsakovo UAB „Roksina“ priteista 6 149 Lt skolos, 6 procentai metinių palūkanų, 289,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi ieškovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ieškinį atsakovui UAB „Roksina“ dėl skolos priteisimo paliko nenagrinėtą, nes ieškinys teismingas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

7Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis pakeista ir civilinė byla pagal ieškovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ieškinį atsakovui UAB „Roksina“ dėl skolos priteisimo perduota nagrinėti pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

8Pareiškėjo skundas Klaipėdos apygardos administraciniame teisme priimtas nagrinėti

92012 m. vasario 10 d. nutartimi.

10Pareiškėjas skunde nurodė, kad Rinkliavų įstatymas nustato, jog vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80, pakeistu 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai, kuriuose nustatyta, kad už komunalinių atliekų surinkimą nustatoma privaloma įmoka, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti nuostatuose nustatyta tvarka. Teigė, kad rinkliavos objektas siejamas su teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) tam tikrą teisę, o ne gauti paslaugas, privalo sumokėti vietinę rinkliavą. Pažymėjo, jog pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovui yra draudžiama. Nurodė, kad turėjo

1116 Lt duomenų gavimo išlaidų, kitų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Taip pat prašė grąžinti pareiškėjo sumokėtą žyminį mokestį. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas paaiškino, jog vietinė rinkliava atsakovui apskaičiuota pagal nuomojamų patalpų paskirtį - prekybos, įregistruotą viešajame registre. Paaiškino, jog prašoma priteisti suma turi būti mažinama 1 277 Lt suma, nes atsakovas pats 2011 m. liepos 19 d. sumokėjo minėtą sumą įsiskolinimo daliai už vietinę rinkliavą padengti.

12Atsakovas UAB „Roksina“ atsiliepimu į skundą (b. l. 51) nesutiko su prašomu priteisti vietinės rinkliavos dydžiu. Pažymėjo, jog 2011 m. liepos 19 d. pavedimu buvo apmokėta

131 277 Lt suma už 2009 metų atliekų išvežimą. Atsakovo manymu, minėtu dydžiu suma turėtų būti sumažinta. Nurodė, jog pareiškėjas nepagrįstai vietinės rinkliavos dydį skaičiuoja remdamasis viešame registre įregistruota patalpų paskirtimi – prekybos. Paaiškino, kad nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio patalpose, ( - ), veikia muzikinis klubas „Roxy“ ir pagal pareiškėjo taikomus dydžius koeficientas turėjo būti taikomas 4,92 Lt/m2 pagal maitinimo paskirtį. Nurodė, jog bendrovė naudojasi 600 m2 patalpomis pagal negyvenamųjų patalpų

142008 m. balandžio 1 d. sutartį, kurioje numatyta, jog nuomininkas patalpomis naudojasi tik visuomeninio maitinimo reikmėms. Paaiškino, jog atsakovui yra išduota licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, veiklos rūšis – viešasis maitinimas.

15II.

16Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu

17(b. l. 87-94) pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą patenkino iš dalies. Teismas priteisė iš atsakovo UAB „Roksina“ pareiškėjui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2 952 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas grąžino pareiškėjui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2011 m. birželio 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 001023 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 92 Lt žyminį mokestį.

18Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsniu, Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 1-2 punktais, Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

192007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80, pakeistu 2008 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T2-130, 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T2-233, 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-300, 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T2-346, 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir tvarkymą nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 5, 6 punktais (aktuali

202008 m. gruodžio 23 sprendimo Nr. T2-426 redakcija), 16, 19 punktais, 24-35 punktais bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-81 patvirtintomis Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės). Teismas nurodė, kad įstatymų leidėjas imperatyviai įpareigoja atliekų turėtoją pačiam tvarkyti atliekas teisės aktų nustatyta tvarka arba perduoti jas atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“ reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas (Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d.). Atliekų turėtojas tais atvejais, kai perduoda atliekas atliekų tvarkytojui, privalo padengti visas su jo perduotų atliekų tvarkymu susijusias išlaidas. Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą. Nuostatuose numatyti du vietinės rinkliavos administravimo būdai: 1) pagal pagrindinę tikslinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį ir plotą; 2) pagal deklaruojamų komunalinių atliekų kiekį. Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo procedūros tvarka reglamentuota Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu

21Nr. T2-390 (pakeistu 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-331) patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašu (toliau – ir Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašas taikomas tik tiems atliekų turėtojams, kurie savo valią išreiškė raštu ir turi galimybę kaupti komunalines atliekas atskirai, tai yra ne viešojo naudojimo erdvėse (2 p.). Iš šio teisinio reglamentavimo matyti, kad atsakovas, kaip vietinės rinkliavos mokėtojas, nusprendęs vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį už nekilnojamojo turto objektą, savo valią turėjo išreikšti raštu, t. y. pareiškėjui pateikti nustatytos formos deklaraciją. Priešingu atveju, atsakovui raštu neišreiškus valios dėl vietinės rinkliavos mokėjimo pagal deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį, vietinė rinkliava skaičiuojama pagal registre nurodytą turimo nuosavybės teise nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį ir plotą. Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad UAB „Klaipėdos ekspresas“ nuosavybės teise priklauso pastatas – parduotuvė - kavinė, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), bendras plotas – 1 225,39 m2, pagrindinis plotas – 795,16 m2. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis nurodyta - prekybos. Kaip juridinis faktas nurodytas, jog pastatas – parduotuvė - kavinė (600 m2 ploto) nuo

222008 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d. išnuomota UAB „Roksina“. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.478 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008 m. balandžio 1 d. sutartis tarp UAB „Klaipėdos ekspresas“ ir UAB „Roksina“ yra įregistruota viešame registre. Atsakovas neginčija turintis prievolę mokėti vietinę rinkliavą. Nuostatų požiūriu vietinės rinkliavos mokėtojais yra laikomi komunalinių atliekų turėtojai, todėl atsakovui kyla pareiga mokėti vietinę rinkliavą. Byloje ginčas kilęs dėl vietinės rinkliavos apskaičiavimo: ar pagal turimų patalpų naudojimo paskirtį, įregistruotą viešame registre, ar pagal patalpų faktinio naudojimo paskirtį. Dėl šios priežasties turi būti analizuojamos atsakovo ir nuomotojo sudarytos sutarties nuostatos ir aiškinamasi, ar teisingai pareiškėjas apskaičiavo vietinės rinkliavos dydį, kurį prašo priteisti iš atsakovo. Iš negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nustatyta, kad nuomotojas išnuomojo UAB „Roksina“ patalpas, esančias ( - ), antrame aukšte, techninės inventorizacijos bylos plane pažymėtas indeksais nuo 2-1 iki 2-18 imtinai ir nuo 2-20 iki 2-31 imtinai, kurių bendras plotas 600 m2. Nustatyta, jog nuomininkas UAB „Roksina“ patalpas eksploatuos savo sąskaita ir naudos jas tik visuomeninio maitinimo reikmėms (sutarties V skyriaus 1 punktas). Atsakovo atstovė paaiškino, kad nuomojamose patalpose ( - ), veikia naktinis klubas „Roxy“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduota licencija Nr. 64/08A verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtina, jog įmonės (UAB „Roksina“) veiklos rūšis – viešasis maitinimas, prekybos vieta – naktinio klubo kavinė. Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo

232008 m. liepos 3 d. pažymėjimas Nr. 352 patvirtina, jog įmonei – UAB „Roksina“, leidžiama ekonominės veiklos rūšis – kavinės, užkandinės. Teismo nuomone, minėtų įrodymų pagrindu akivaizdu, jog nuomojamos patalpos (600 m2) nebuvo naudojamos pagal tiesioginę jų paskirtį – prekybos, tačiau naudojamos kaip maitinimo patalpos. Ginčo dėl vietinės rinkliavos apskaičiavimo likusiai patalpų daliai (nuomojamos patalpos yra 600 m2, o bendras plotas 1 225,39 m2) nekyla, todėl teismas nepasisakė dėl vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo likusiai daliai. Teismo nuomone, atsakovo nuomojamoms patalpoms rinkliava turi būti apskaičiuojama pagal paskirtį – maitinimo. Nuostatuose pastatai, skirti žmonių maitinimui ir pramogoms, įvardijami kaip valgyklos, restoranai, kavinės, barai, lošimo namai ir kt., todėl atsakovo nuomojamos patalpos kaip naktinio klubo kavinė patenka į nuostatuose apibrėžtą sąrašą patalpų pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį – maitinimo. Vietinė rinkliava Klaipėdos mieste pradėta administruoti nuo 2008 m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T2-233 pakeistas 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtintas priedas „Vietinės rinkliavos dydžiai“. Nuostatų priede „Vietinės rinkliavos dydžiai“ nurodyta, jog metinis vietinės rinkliavos dydis už vieną bendrojo ploto kvadratinį metrą skaičiuojamas pastatams pagal maitinimo paskirtį – 4,92 Lt. Atsižvelgiant į atsakovo valdytų patalpų dydį, už 2010 m. iš atsakovo UAB „Roksina“ priteistina 2 952 Lt (600 (plotas) x 4,92 (tarifas) vietinės rinkliavos. Pažymoje teismui apie skolą dėl vietinės rinkliavos Nr. (8.2)-5R-1250 nurodyta, jog skola už 2009 metus yra 1 277 Lt, o už 2010 metus – 4 872 Lt. Byloje pateiktas nurodymas pervesti įmokėtus grynuosius pinigus patvirtina, jog atsakovas

242011 m. liepos 19 d. sumokėjo 1 277 Lt vietinės rinkliavos dalį pareiškėjui, todėl akivaizdu, jog už 2009 metus vietinę rinkliavą atsakovas sumokėjo. Minėtos sumos atėmimui iš bendros prašomos priteisti sumos neprieštarauja ir pareiškėjo atstovas. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu pareiškėjui iš atsakovo priteistina 2 952 Lt vietinė rinkliava už 2010 metus (pagal taikytą koeficientą). Teismas, pasisakydamas dėl palūkanų priteisimo, vadovavosi CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyse ne kartą pažymėjo, jog rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo atveju viešoji teisė (šią rinkliavą ir jos administravimą reglamentuojantys teisės aktai) nenumato palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo mokėjimo (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje A556-2521/2011). Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nėra pagrindo priteisti, todėl skundas šioje dalyje atmestinas. Teismas nurodė, kad nurodytos 16 Lt duomenų gavimo išlaidos - 3,00 Lt išlaidos už Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą ir 13 Lt išlaidos pagal Juridinių asmenų registro duomenų teikimo sutarties Nr. ( - ) 2 priedo 6 punktą už duomenų išrašą, negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, nes viešojo registro duomenų surinkimas ar peržiūra yra neatsiejamai susijęs su vietinės rinkliavos administravimu. Nuostatų 12 punkte yra numatyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojų administravimo tikslais UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ nustatyta tvarka naudojasi viešaisiais registrais ir kitų subjektų turimais duomenimis, reikalingais vietinei rinkliavai administruoti. Vietinės rinkliavos administravimui renkant reikalingus duomenis apie vietinės rinkliavos mokėtojus patirtos išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, o yra sudėtinė vietinės rinkliavos administravimo kaštų dalis. Teismas nurodė, kad nėra teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjo prašymą dėl išlaidų, susijusių su duomenų išrašų gavimu, priteisimo. Teismas taip pat, atsižvelgdamas į teisinį reguliavimą, įvertinęs pareiškėjo kaip viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus (sudėtyje yra vietinės rinkliavos administravimo skyrius, į kurį įeina ir juristas), kurie yra nukreipti būtent į vietinės rinkliavos administravimą, į tai, kad nebuvo keliami nauji klausimai (yra suformuota nuosekli teisminė praktika), į bylos apimtį ir sudėtingumą, į skundo pagrindą ir dalyką, padarė išvadą, kad advokato pasitelkimas procesinių dokumentų parengimui nebuvo būtinas. Pareiškėjo išlaidos (181,50 Lt) administracinėje byloje, ne pačiam pareiškėjui parengus skundą teismui, atstovaujant teisme, o šias paslaugas perkant iš trečiųjų asmenų, t. y. advokato pagal 2011 m. balandžio 19 d. sutartį Nr. ( - ) ir 2011 m. rugsėjo 27 d. sutartį Nr. ( - ), negali būti pripažintos tokiomis išlaidomis, į kurių atlyginimą gali pretenduoti pareiškėjas. Teismas pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, jog žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai (prašymai) dėl mokesčių administratorių bei jų pareigūnų kreipimųsi dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą išieškojimo, taip pat jų kreipimųsi dėl mokestinių ginčų, pareigūnų kreipimųsi dėl rinkliavų išieškojimo, o pagal minėto straipsnio 2 dalį žyminiu mokesčiu neapmokestinami ir kiti viešojo administravimo subjektų kreipimaisi į administracinį teismą, kurie tiesiogiai susiję su jų atliekamomis viešojo administravimo funkcijomis. Žyminis mokestis sumokėtas nesant tam teisinio pagrindo, todėl, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu, grąžintinas.

25III.

26Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 96-98) prašo pakeisti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą, ir iš atsakovo priteisti ieškovui

274 872 Lt nesumokėtą vietinę rinkliavą, duomenų gavimo išlaidas, bei išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Kitoje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

28Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas, atmesdamas pareiškėjo pareikštus reikalavimu, taikė kitą rinkliavos apskaičiavimo būdą, negu prašyme buvo nurodęs pareiškėjas, t. y. rinkliavą apskaičiavo pagal atsakovo teismo posėdžio metu deklaruotą patalpų panaudojimo paskirtį - maitinimo, o ne kaip buvo nurodęs pareiškėjas - pagal patalpų paskirtį įregistruotą Nekilnojamo turto registre - prekybos. Toks vertinimas sukelia daug painiavos ir netikrumo vietinės rinkliavos skaičiavime, nes grindžiamas ne administracinio akto nustatytais parametrais, o atsakovo pareikštais teiginiais, kurie gali kisti ir yra nepastovūs. Byloje nėra ginčo, kad pagal pateiktą Nekilnojamo turto registro išrašą atsakovas pagal

292008 m. balandžio 1 d. nuomos sutartį nuomoja patalpas, esančias ( - ), kurių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra prekybos. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų tipines formas, tarp jų ir dėl kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo. Klaipėdos miesto savivaldybės Kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašas nustato Klaipėdos miesto savivaldybės kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo pagrindus ir tvarką. Sprendimas taikyti kitos paskirties metinę vietinę rinkliavą pagal faktiškai naudojamą nekilnojamojo turto paskirtį priimamas, jei pateikti dokumentai patvirtina, kad vietinės rinkliavos mokėtojo nuosavybės ar kita teise priklausantis nekilnojamasis turtas yra naudojamas pagal kitą, nei įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, paskirtį. Tačiau, nepaisant nustatytos tvarkos, kuria turi vadovautis atsakovas prašydamas taikyti kitos paskirties metinę vietinę rinkliavą, atsakovas į pareiškėją šiuo klausimu nesikreipė, atitinkamai nėra ir priimto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo nustatyta tvarka pareiškėjui būtų pavesta taikyti kitos paskirties metinę vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Teismas nepagrįstai duomenų gavimo išlaidas prilygino sudėtinei vietinės rinkliavos administravimo kaštų daliai, nes duomenų gavimo išlaidos į vietinės rinkliavos dydį nėra įskaičiuotos, ir šias išlaidas pareiškėjas realiai patiria sumokėdamas kompetentingoms institucijoms už duomenų gavimą (Nekilnojamo turto registras, ir kiti registrai). Pareiškėjo atstovui 181,50 Lt atstovavimo išlaidos pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą yra apmokėtos už teismo procesinių dokumentų paruošimą, bylos vedimą dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo, kurios priteistinos iš atsakovo.

30Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 103-105) prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti galioti.

31Atsakovas nurodo, kad UAB „Roksina“ veikla įregistruota 2008 metais. Nuomojamos patalpos yra pritaikytos kavinės veiklai ir jokia kita veikla, nei visuomeninis maitinimas, šiose nuomojamose patalpose UAB „Roksina“ neturi teisės (pagal nuomos sutartį) užsiimti. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo apie kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos pagal faktiškai naudojamą nekilnojamo turto paskirtį taikymo galimybę. Atsakovas UAB „Roksina“ nuo 2011 metų pradžios bandė aiškintis nepagrįstai padidėjusio mokesčio priežastis, tačiau pareiškėjo atstovai nusprendė situaciją aiškintis teisinėmis priemonėmis, nei suteikdami informaciją apie kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos pritaikymo galimybę ir rinkliavos dydžio korekciją, pagal realiai vykdomą veiklą. Tokiu būdu jau metus laiko vyksta teismo ginčai su pareiškėju, pareikalavę iš UAB „Roksina“ daug laiko ir sąnaudų, o už 2011 metų išvežamų atliekų kiekį pareiškėjas ir toliau skaičiuoja pritaikydamas maksimalų prekybos paskirčiai taikomą koeficientą.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

35Tikrinamoje administracinėje byloje yra kilęs ginčas dėl vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo atsakovui UAB „Roksina“ už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki

362010 m. gruodžio 31 d.

37Visuomeninių santykių teisinis reguliavimas teisingai nurodytas pirmosios instancijos teismo. Bylos baigtį suponuoja sisteminis jų aiškinimas, taip pat atskirų teisės normų interpretavimas.

38Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 29 d. priėmė sprendimą Nr. T2-80 bei juo patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, įsigaliojusius nuo 2008 m. sausio 1 d.

39Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 pripažino nuo 2009 m. sausio 1 d. netekusiu galios 2007 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. T2-80.

40Nuo 2009 m. sausio 1 d. apskaičiuojant vietinę rinkliavą taikytinas

412008 m. gruodžio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kurio 1 priedas „Vietinės rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“, ta apimtimi, kuria nenumato galimybės kitiems, nei teikiantiems komercinės paskirties ir (ar) viešąsias paslaugas, atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, pripažintas prieštaraujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui (Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010). Bet šis sprendimas nedaro įtakos nagrinėjamos bylos baigčiai, nes byloje nėra duomenų apie atliekų turėtojų turėtą siekį vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį. Savivaldybės tarybos priimtas aktas pripažintas prieštaraujančiu ta apimtimi, kuri nėra aktuali sprendžiant šį disputą. Todėl nagrinėjamu atveju vietinė rinkliava pagrįstai skaičiuota pagal nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį.

42Pareiškėjas nesutinka su vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdu. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rinkliavą apskaičiavo pagal atsakovo teismo posėdžio metu deklaruotą patalpų panaudojimo paskirtį - maitinimo, o ne kaip buvo nurodęs pareiškėjas - pagal patalpų paskirtį įregistruotą Nekilnojamo turto registre – prekybos.

43Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja administracinių teismų praktiką taikant įstatymus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 str. 3 d.).

44Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A556 - 2181/2012 paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriame buvo konstatuota, kad pareiškėjas, skaičiuodamas mokėtinos rinkliavos dydį, turėjo diferencijuoti tarifą pagal patalpų naudojimo faktinę paskirtį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje nutartyje pažymėjo, kad pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 patvirtintus kitus nuostatus rinkliavos dydžio nustatymas iš esmės liko nepakitęs, t. y. mokesčio dydį suponuoja patalpų paskirtis, statinyje teikiamų paslaugų rūšis.

45Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 buvo konstatuota, jog vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydžiai priklauso nuo: 1) nekilnojamojo turto objekto tipo (statinys, \žemės sklypas), 2) nekilnojamojo turto pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, 3) pagal nekilnojamojo turto tipą ir pagrindinę tikslinę jo naudojimo paskirtį apskaičiuotą galinčių susikaupti metinę atliekų normos bei 4) nekilnojamojo turto vieneto (namas, kotedžas, sodo sklypas, garažas) arba bendrojo statinio ploto.

46Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartyje pažymėta, kad esant pakankamai duomenų apie nuomininkų naudotas patalpas bei žinant vykdomos veiklos pobūdį nebuvo kliūčių apskaičiuoti vietinės rinkliavos diferencijuojant pagal pastato paskirtį, kurioje nebuvo vykdoma veikla bei vykdomos veiklos pobūdžius. Galiojęs teisinis reguliavimas nenumatė kliūčių vietinės rinkliavos dydį apskaičiuoti pasirenkant skirtingus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytus kriterijus, kurie, preziumuotina, nustatyti siekiant sąžiningo, teisingo ir proporcingo vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo.

47Taigi ir nagrinėjamoje byloje, teisėjų kolegijos vertinimui, esant pakankamiems įrodymams, kad pastatas – parduotuvė - kavinė (600 m2 ploto) išnuomota UAB „Roksina“, nebuvo naudojama pagal tiesioginę paskirtį – prekybos, tačiau buvo naudojamos kaip maitinimo patalpos, rinkliava pagrįstai apskaičiuota pagal patalpų faktinio naudojimo paskirtį – maitinimo (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas; Teismų įstatymo 33 str. 4 d. - teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose). Nėra pagrindo kitokiai išvadai nei padarė pirmosios instancijos teismas dėl vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo už 2010 metus.

48Dėl išdėstytų priežasčių, patikrinus visą bylą (Administracinių bylų teisenos įstatymo

49136 str. 1 d.), teigtina, kad pirmosios instancijos teismas ginčo santykius teisiškai kvalifikavo tinkamai ir priimtas sprendimas yra iš esmės teisingas. Tačiau, atsižvelgus į tai, kad pareiškėjo skundas patenkintas iš dalies, į galimybę viešojo administravimo subjektams gauti atstovavimo išlaidų atlyginimą iš bylą pralaimėjusios šalies (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008), į atstovavimo išlaidas patvirtinančius dokumentus, bylos pobūdį, pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo pagrindą ir dalyką, Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 punkte numatytus kriterijus, Rekomendacijose numatytas maksimalias priteistinų atstovavimo išlaidų sumas, pareiškėjui iš atsakovo priteistina 50 Lt atstovavimo išlaidų (ABTĮ 44 str. 1, 6 d.). Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas.

50Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

51Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

52Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą pakeisti, priteisiant iš atsakovo UAB „Roksina“ pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ naudai 50 Lt (penkiasdešimt litų) sumą atstovavimo išlaidų.

53Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. preliminariu sprendimu... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartimi Klaipėdos miesto... 8. Pareiškėjo skundas Klaipėdos apygardos administraciniame teisme priimtas... 9. 2012 m. vasario 10 d. nutartimi.... 10. Pareiškėjas skunde nurodė, kad Rinkliavų įstatymas nustato, jog vietinė... 11. 16 Lt duomenų gavimo išlaidų, kitų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.... 12. Atsakovas UAB „Roksina“ atsiliepimu į skundą (b. l. 51) nesutiko su... 13. 1 277 Lt suma už 2009 metų atliekų išvežimą. Atsakovo manymu, minėtu... 14. 2008 m. balandžio 1 d. sutartį, kurioje numatyta, jog nuomininkas patalpomis... 15. II.... 16. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu... 17. (b. l. 87-94) pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo... 18. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Atliekų tvarkymo įstatymo 4... 19. 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80, pakeistu 2008 m. balandžio 4 d.... 20. 2008 m. gruodžio 23 sprendimo Nr. T2-426 redakcija), 16, 19 punktais, 24-35... 21. Nr. T2-390 (pakeistu 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-331) patvirtintu... 22. 2008 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d. išnuomota UAB „Roksina“.... 23. 2008 m. liepos 3 d. pažymėjimas Nr. 352 patvirtina, jog įmonei – UAB... 24. 2011 m. liepos 19 d. sumokėjo 1 277 Lt vietinės rinkliavos dalį... 25. III.... 26. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 96-98) prašo pakeisti Klaipėdos... 27. 4 872 Lt nesumokėtą vietinę rinkliavą, duomenų gavimo išlaidas, bei... 28. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas, atmesdamas... 29. 2008 m. balandžio 1 d. nuomos sutartį nuomoja patalpas, esančias ( - ),... 30. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 103-105)... 31. Atsakovas nurodo, kad UAB „Roksina“ veikla įregistruota 2008 metais.... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV.... 34. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 35. Tikrinamoje administracinėje byloje yra kilęs ginčas dėl vietinės... 36. 2010 m. gruodžio 31 d.... 37. Visuomeninių santykių teisinis reguliavimas teisingai nurodytas pirmosios... 38. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 29 d. priėmė sprendimą... 39. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr.... 40. Nuo 2009 m. sausio 1 d. apskaičiuojant vietinę rinkliavą taikytinas... 41. 2008 m. gruodžio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas,... 42. Pareiškėjas nesutinka su vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdu.... 43. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja administracinių teismų... 44. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartimi... 45. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 29... 46. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartyje... 47. Taigi ir nagrinėjamoje byloje, teisėjų kolegijos vertinimui, esant... 48. Dėl išdėstytų priežasčių, patikrinus visą bylą (Administracinių bylų... 49. 136 str. 1 d.), teigtina, kad pirmosios instancijos teismas ginčo santykius... 50. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 51. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų... 52. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 24 d. sprendimą... 53. Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 54. Nutartis neskundžiama....