Byla e2-692-896/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Tomas Romeika,

2sekretoriaujant Ramunei Marcinkevičienei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Dimensum“ administratoriaus UAB „Katalonija“ atstovei advokato padėjėjai A. G.,

4atsakovams J. O. ir E. S.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Dimensum“ administratoriaus UAB „Katalonija“ ieškinį atsakovams J. O. ir E. S. dėl žalos atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovas BUAB „Dimensum“ administratorius UAB „Katalonija“, ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. O. 28540,07 Eur žalą ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovo E. S. 45178,30 Eur žalą ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškinyje nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2480-555/2017 buvo iškelta bankroto byla UAB „Dimensum“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Katalonija“. 2018 m. sausio 18d., 2018 m. kovo 12 d., 2018 m. kovo 26 d. Kauno apygardos teismo nutartimis buvo patvirtinti bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai 55550,08 Eur sumai. Per laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 16 d. iki 2017 m. sausio 4 d. bendrovės vadovu buvo J. O., o nuo 2017 m. sausio 5 d. iki bankroto bylos iškėlimo bendrovės vadovu buvo E. S.. 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartimi Kauno apygardos teismas nutarė įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, tačiau nei turtas, nei dokumentai nebuvo perduoti. Bankroto administratoriaus vertinimu ieškovas jau 2015 m. buvo nemokumo būsenoje, todėl buvusiems bendrovės vadovams buvo kilusi pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau pastarieji šios pareigos nevykdė. Be to, administratorius nustatė, kad bendrovei nuosavybės teise priklauso 3 transporto priemonės, kurios 2016 m. – 2017 m. buvo išregistruotos iš transporto priemonių registro. Transporto priemonių bendra vertė 27870 Eur. Dalis bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų susidarė bendrovei esant nemokiai, per laikotarpį, kai J. O. buvo bendrovės vadovas – 28540,07 Eur, per laikotarpį, kai E. S. buvo bendrovės vadovas – 17308,30 Eur. Be to, E. S. padarė bendrovei 27870 Eur žalą neperduodamas turto.

9Ieškovo BUAB „Dimensum“ administratoriaus UAB „Katalonija“ atstovė advokato padėjėja A. G. ieškinį palaiko. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovų civilinė atsakomybė kyla dėl to, kad jie, įmonei esant nemokiai, laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kreditinius reikalavimus ir jų padidėjimą patvirtina prie ieškinio pateikti rašytiniai įrodymai. Ieškovas apskaičiavo kiek kurio atsakovo vadovavimo įmonei metu padidėjo kreditorių finansiniai reikalavimai ir tokiomis sumomis pareiškė ieškinį. Be to, E. S. bankroto administratoriui neperdavė įmonės turto – trijų automobilių, įrodymai apie automobilių vertę yra pateikti. Todėl ieškinį prašo tenkinti pilnai (teismo posėdžio, vykusio 2019-04-02, 15:19:01 - 15:28:47).

10Atsakovas J. O. su ieškiniu sutinka. Yra pateikęs rašytinį ieškinio pripažinimą, jį palaiko. Jis paaiškino, kad transporto priemones perdavė atsakovui E. S.. Įmonės buhalteriją tvarkė buhalterinė įmonė (teismo posėdžio, vykusio 2019-04-02, 15:29:37 - 15:41:21).

11Atsakovas E. S. su ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka su ta dalimi, kad neperdavė įmonės turto, tačiau automobiliai buvo ne tokios vertės kaip nurodo ieškovas. Be to, jo nuomone, įmonė buvo moki. Jis įmonei faktiškai vadovavo vieną mėnesį, po to išvyko iš Lietuvos, nes buvo neteisėtai persekiojamas Lietuvos Respublikos institucijų. Jo vadovavimo įmonei metu mokesčiai Sodrai ir VMI nebuvo mokami (teismo posėdžio, vykusio 2019-04-02, 15:42:39 - 15:55:59). Atsiliepime į ieškinį atsakovas E. S. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes jam nebuvo perduotas turtas ir buhalteriniai duomenys, transporto priemonės buvo netinkamos eksploatavimui ir išregistruotos (e. bylos apyrašas, t. 2, b.l. 103-104).

12Nustatyta, kad UAB „Dimensum“ direktorius nuo 2017 m. sausio 5 d. iki 2017 m. rugsėjo 29 d. buvo E. S., nuo 2009 m. lapkričio 23 d. iki 2017 m. sausio 4 d. buvo J. O. (e. bylos apyrašas, t. 1, b.l. 11-18). 2017 m. rugsėjo 18 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2480-555/2017 buvo iškelta bankroto byla UAB „Dimensum“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Katalonija“ (e. bylos apyrašas, t. 1, b.l. 19-22). 2018 m. sausio 18 d., 2018 m. kovo 12 d., 2018 m. kovo 26 d. Kauno apygardos teismo nutartimis buvo patvirtinti bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai 55550,08 Eur sumai (e. bylos apyrašas, t. 1, b.l. 23-28). Kreditorinių reikalavimų atsiradimo laikotarpius patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (e. bylos apyrašas, t. 1, b.l. 29-100). UAB „Dimensum“ 2016 m. – 2017 m. nuosavybės teise priklausė transporto priemonės ( - ), ( - ), valst. Nr. ( - ), ( - ), valst. Nr. ( - ), ( - ), valst. Nr. ( - ) ir jos buvo išregistruotos (e. bylos apyrašas, t. 1, b.l. 101-113). Emprekis duomenimis transporto priemonės ( - ), ( - ) kaina 2017 m. rugsėjo mėn. buvo 8080 Eur, transporto priemonės ( - ), ( - ) (( - ) m. gamybos) kaina 2017 m. rugsėjo mėn. buvo 10790 Eur, transporto priemonės ( - ), ( - ) (( - ) m. gamybos) kaina 2017 m. rugsėjo mėn. buvo 9000 Eur (e. bylos apyrašas, t. 1, b.l. 114-116). UAB „Dimensum“ akcininku nuo 2009 m. lapkričio 23 iki 2016 m. vasario 4 d. buvo J. O., nuo 2016 m. vasario 2 d. iki 2016 m. gruodžio 29 d. 25 proc. akcijų turėjo S. M., 50 proc. akcijų turėjo J. O., 25 proc. akcijų turėjo L. Š., nuo 20016 m. gruodžio 29 iki 2017 m. sausio 13 d. akcininku buvo J. O., nuo 2017 m. sausio 13 d. akcininku buvo UAB „Autus ir Ko“ (e. bylos apyrašas, t. 2, b.l. 5). UAB „Dimensum“ apskaitą laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. liepos 12 d. tvarkė UAB „Aurita“, nuo 2015 m. liepos 13 d. – UAB „Digronas“ (e. bylos apyrašas, t. 2, b.l. 6-7). UAB „BFMG“ 2018 m. rugsėjo 10 d. pažymoje nurodė, kad pagal perduotus bankroto administratoriui UAB „Dimensum“ dokumentus neįmanoma nustatyti įmonės mokumo 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d., nes nėra perduoti įmonės buhalteriniai registrai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti kiek tuo metu buvo pradelstų įmonės įsipareigojimų bei kokiu turtu disponavo įmonė (e. bylos apyrašas, t. 2, b.l. 47). Atsakovas J. O. 2018 m. rugsėjo 12 d. raštu pripažino ieškinį (e. bylos apyrašas, t. 2, b.l. 58).

13Teismas konstatuoja:

14Ieškinys tenkintinas.

15Dėl žalos atlyginimo teisinių pagrindų

16Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Atsakovas, t. y. bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-249-686/2017 14 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad, atsižvelgiant į vadovo atliekamų pareigų ir vykdomų funkcijų pobūdį, jam atsakomybė gali kilti trimis savarankiškais pagrindais – pažeidus imperatyviąsias įstatymo nuostatas, CK 2.87 nustatytas fiduciarines pareigas ar priėmus netinkamą verslo sprendimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-4-313/2018 41 punktą).

18Nagrinėjamu atveju ieškovas atsakovų civilinę atsakomybę kildina iš atsakovų, kaip įmonės UAB „Dimansum“ vadovų neteisėtų veiksmų jų vadovavimo įmonei laikotarpiais. Atsakovo J. O. civilinė atsakomybė kildinama iš jo neveikimo, t.y. įmonei esant nemokiai nesikreipimo laiku į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo E. S. civilinė atsakomybė kildinama iš jo neveikimo, t. y. įmonei esant nemokiai nesikreipimo laiku į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir turto bankroto administratoriui neperdavimo.

19Civilinės atsakomybės taikymo sąlygų egzistavimą turi įrodyti ieškovas, prašantis taikyti atsakovui civilinę atsakomybę (CPK 178 straipsnis).

20Dėl atsakovo J. O. civilinės atsakomybės

21Atsakovo J. O. civilinė atsakomybė kildinama iš jo neveikimo, t. y. įmonei esant nemokiai nesikreipimo laiku į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas nurodo, kad per laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 16 d. iki 2017 m. sausio 4 d. UAB „Dimensum“ vadovu buvo J. O.. Bankroto administratoriaus vertinimu UAB „Dimensum“ jau 2015 m. buvo nemokumo būsenoje, todėl buvusiems bendrovės vadovui buvo kilusi pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau pastarasis šios pareigos nevykdė. Atsakovas J. O. pripažino ieškinį.

22LR CPK 140 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bet kurioje proceso stadijoje atsakovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti, kad ieškinį pripažįsta. Teismas sprendžia, kad ieškinio pripažinimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Nustatyta, kad atsakovo J. O. vadovavimo įmonei laikotarpiu, jai būnant nemokiai nuo 2015 m. kreditoriniai UAB „Dimensum“ įsipareigojimai padidėjo 28540,07 Eur, atsakovas su ieškiniu sutinka, todėl iš atsakovo J. O. priteistina 28540,07 Eur žala.

23Iš atsakovo taip pat priteistinos procesinės palūkanos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

24Dėl atsakovo E. S. civilinės atsakomybės

25Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. eB2-2480-555/2017 dėl bankroto bylos iškėlimo nustatė, kad 2015 m. bendrovės ilgalaikis turtas sudarė 89625 Eur, o trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 84867 Eur. Tokia įmonės padėtis, kai įsipareigojimų suma viršija pusę įmonės turto, laikytina nemokia. Todėl teismas sprendžia, kad yra pagrindas daryti išvadą, kad jau 2015 m. UAB „Dimensum“ buvo nemoki, o jos vadovas turėjo pareigą pagal LR Bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

26Atsakovas E. S. nesutinka, kad jam nupirkus įmonę ir tapus įmonės vadovu, ji buvo nemoki, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Duomenų, kad po 2015 m. įmonės finansinė būklė buvo pagerėjusi, byloje nėra. Liudytoja V. B. paaiškino, kad ji yra įmonės, kuri 2014 m. tvarkė UAB „Dimensum“ buhalterinę apskaitą, vadovė. Žino, kad tos įmonės finansinė būklė buvo bloga, nes ji nuolat vėluodavo atsiskaityti.

27Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015, 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014; 2012 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2012). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2014).

28Nagrinėjamu atveju atsakovui E. S. buvo išaiškintos jo procesinės teisės, kartu, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra laisvės atėmimo vietoje, detaliai išaiškinant teisę turėti atstovą byloje ir teikti įrodymus. Atsakovas šiomis teisėmis nepasinaudojo.

29Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad per laikotarpį nuo 2017 m. sausio 5 d. iki bankroto bylos iškėlimo įmonės kreditoriniai įsipareigojimai padidėjo 17308,30 Eur, juos sudarė 2143,40 Eur mokesčiai Valstybinio socialinio draudimo valdybos Kauno sk., 13257,36 Eur mokesčiai VMI prie LR FM, 1539,94 Eur lizingo įmokos, nuostoliai, delspinigiai, turto vertinimo išlaidos UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, 367,60 Eur UAB „Destaras“. Atsakovas E. Simaitis teismo posėdžio metu nurodė, kad jam vadovaujant įmonei jis mokesčių nemokėjo. Atsakovas nepateikė duomenų, kad jis su nurodytais kreditoriais atsiskaitė ar kad šie kreditoriniai įsipareigojimai atsirado ne jo vadovavimo įmonei metu. Darytina išvada, kad ieškovas įrodė, jog dėl atsakovo E. S. savalaikio nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonė patyrė 17308,30 Eur žalą, nes tokia suma E. S. vadovavimo įmonei laikotarpiu išaugo įmonės kreditoriniai įsipareigojimai.

30Teismui iškėlus bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jie turi pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir dokumentus. Tačiau atsakovas nevykdė įstatyme numatytos pareigos perduoti bendrovės bankroto administratoriui bendrovės balanse esančio turto. Byloje nustatyta, jog atsakovas jokio turto administratoriui iš viso nėra perdavęs.

31UAB „Dimensum“ nuosavybės teise priklauso 3 transporto priemonės, kurių bendra vertė 27870 Eur, kurios neišsaugotos ir neperduotos bankroto administratoriui. Teismo posėdžio metu atsakovas E. S. nurodė, kad transporto priemonės jam buvo perduotos, jis sutinka, kad jų neperdavė bankroto administratoriui, todėl sutinka, kad padarė žalą, tačiau nesutinka su ieškovo nurodoma transporto priemonių verte, nes transporto priemonės buvo sugadintos netinkamos eksploatacijai.

32Transporto priemonių vidutinę vertę patvirtina ieškovo į bylą pateikti ( - ) išrašai. Atsakovas E. S. nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų jo paaiškinimus dėl transporto priemonių būklės. Be to, pažymėtina, kad atsakovo E. S. paaiškinimus paneigia ir atsakovo J. O. paaiškinimai, nes jis nurodė, jog transporto priemonės turėjo trūkumų, tačiau jie buvo nežymūs ir jų pašalinimas nereikalavo didesnių išlaidų. Teismas sprendžia, kad ieškovo pateikti įrodymai pakankami nustatyti ieškovui padarytą turtinę žalą, o atsakovas šių įrodymų nepaneigė. Todėl iš atsakovo priteistina 27870 Eur žala.

33Iš atsakovo taip pat priteistinos procesinės palūkanos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

34Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str.). Šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis yra 1774,37 Eur. Atsižvelgiant į atsakovų atžvilgiu patenkintas ieškinio reikalavimų dalis, J. O. žyminio mokesčio dalis sudaro 38,72 proc., t.y. 687,04 Eur, o E. S. žyminio mokesčio dalis sudaro 61,28 proc., t.y. 1087,33 Eur.

35Bylos nagrinėjimo metu susidarė 13,48 Eur pašto išlaidos. Iš J. O. priteistina 5,22 Eur pašto išlaidų, iš E. S. priteistina 8,26 Eur pašto išlaidų.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 96 straipsniu, teismas,

Nutarė

37Ieškinį patenkinti.

38Priteisti BUAB „Dimensum“, j. a. k. 235716470, 28540,07 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt eurų 7 ct) žalą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2018-03-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš J. O., a.k. ( - )

39Priteisti BUAB „Dimensum“, j. a. k. 235716470, 45178,30 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt eurų (keturiasdešimt penkis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis eurus 30 ct) žalą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2018-03-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš E. S., a.k. ( - )

40Priteisti valstybei 687,04 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 4 ct) žyminį mokestį ir 5,22 Eur (penkis eurus 22 ct) pašto išlaidas iš J. O., a.k. ( - )

41Priteisti valstybei 1087,33 Eur (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt septynis eurus 33 ct) žyminį mokestį ir 8,26 Eur (aštuonis eurus 26 ct) pašto išlaidas iš E. S., a.k. ( - )

42Sprendimas nuo jo priėmimo per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Tomas Romeika,... 2. sekretoriaujant Ramunei Marcinkevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Dimensum“ administratoriaus UAB „Katalonija“... 4. atsakovams J. O. ir E. S.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 6. Teismas... 7. Ieškovas BUAB „Dimensum“ administratorius UAB „Katalonija“, ieškiniu... 8. Ieškinyje nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 18 d. Kauno apygardos teismo nutartimi... 9. Ieškovo BUAB „Dimensum“ administratoriaus UAB „Katalonija“ atstovė... 10. Atsakovas J. O. su ieškiniu sutinka. Yra pateikęs rašytinį ieškinio... 11. Atsakovas E. S. su ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka su ta dalimi, kad... 12. Nustatyta, kad UAB „Dimensum“ direktorius nuo 2017 m. sausio 5 d. iki 2017... 13. Teismas konstatuoja:... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Dėl žalos atlyginimo teisinių pagrindų... 16. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais,... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad, atsižvelgiant į... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas atsakovų civilinę atsakomybę kildina iš... 19. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygų egzistavimą turi įrodyti ieškovas,... 20. Dėl atsakovo J. O. civilinės atsakomybės... 21. Atsakovo J. O. civilinė atsakomybė kildinama iš jo neveikimo, t. y. įmonei... 22. LR CPK 140 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bet kurioje proceso stadijoje... 23. Iš atsakovo taip pat priteistinos procesinės palūkanos (CK 6.37 str. 2 d.,... 24. Dėl atsakovo E. S. civilinės atsakomybės... 25. Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.... 26. Atsakovas E. S. nesutinka, kad jam nupirkus įmonę ir tapus įmonės vadovu,... 27. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 28. Nagrinėjamu atveju atsakovui E. S. buvo išaiškintos jo procesinės teisės,... 29. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad per laikotarpį nuo 2017 m. sausio 5... 30. Teismui iškėlus bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo... 31. UAB „Dimensum“ nuosavybės teise priklauso 3 transporto priemonės, kurių... 32. Transporto priemonių vidutinę vertę patvirtina ieškovo į bylą pateikti (... 33. Iš atsakovo taip pat priteistinos procesinės palūkanos (CK 6.37 str. 2 d.,... 34. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 35. Bylos nagrinėjimo metu susidarė 13,48 Eur pašto išlaidos. Iš J. O.... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 37. Ieškinį patenkinti.... 38. Priteisti BUAB „Dimensum“, j. a. k. 235716470, 28540,07 Eur (dvidešimt... 39. Priteisti BUAB „Dimensum“, j. a. k. 235716470, 45178,30 Eur (dvidešimt... 40. Priteisti valstybei 687,04 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis... 41. Priteisti valstybei 1087,33 Eur (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt septynis... 42. Sprendimas nuo jo priėmimo per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti...