Byla eB2-450-856/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pubas ir Ko“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Pubas ir Ko“.

2Teismas

Nustatė

31.

4Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – ir VSDFV Klaipėdos skyrius) pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Pubas ir Ko“. Pareiškime nurodoma, kad atsakovė nevykdo VSD įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. UAB „Pubas ir Ko“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2020-04-07 sudarė 3 496,60 Eur, iš jų 3 478,06 Eur VSD įmokų, 18,54 Eur delspinigių. Remiantis VSDFV Klaipėdos skyriui UAB „Pubas ir Ko“ pateiktais dokumentais, kreditorinis įsiskolinimas (be skolos VMI ir Fondo biudžetui) 2020-02-06 sudarė 13 320 Eur; debitorinio įsiskolinimo 2020-02-06 neturėjo; ilgalaikio turto likutinė vertė 2020-02-03 sudarė 2 449,82 Eur. Fondo valdybos Klaipėdos skyriuje 2020-02-06 gavus UAB „Pubas ir Ko“ raštus dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, bendrovei išsiųstas VSDFV Klaipėdos skyriaus 2020-02-13 raštas Nr. (8.1E) DV_S-6039 „Dėl papildomos informacijos pateikimo“, kuriuo UAB „Pubas ir Ko“ informuota apie įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo tvarką bei prašymo dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo nagrinėjimui ir sprendimo priėmimui trūkstamos informacijos/dokumentų pateikimo. UAB „Pubas ir Ko“ VSDFV Klaipėdos skyriui nepateikus trūkstamos informacijos/dokumentų, 2020-02-24 priimtas sprendimas Nr. VIA_SP4-6 „Dėl UAB „Pubas ir Ko“ įmokų įsiskolinimo sumokėjimo neatidėjimo“. Nuo 2019-12-30 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti VSDFV Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Pati atsakovė paskutinį kartą į Fondo biudžetą 2018-11-15 sumokėjo 400 Eur. Atsakovė nėra sumokėjusi VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už 2019 m. lapkričio mėn. – 2020 m. vasario mėn. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (Registras) 2020-03-31 duomenimis, UAB „Pubas ir Ko“ yra 6 apdraustieji. VSDFV Klaipėdos skyriaus 2020-03-04 raštas Nr. (8.1) DV_S-8626 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Pubas ir Ko“ bankroto bylos iškėlimo“ dėl įsiskolinimo Fondo biudžetui sumokėjimo, siųstas bendrovės registracijos adresu Vytauto g. 76, Šiauliai, 2020-03-12 įteiktas.

52.

6Atsakovei UAB „Pubas ir Ko“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo kopija buvo įteikta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, atsiliepimas į pareiškimą nepateiktas.

7Pareiškimas netenkinamas.

83.

9Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir JANĮ) 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad kreditorius, kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs, turi teisę inicijuoti nemokumo procesą. Nagrinėjamos bylos atveju pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Pubas ir Ko“ pateikė jos kreditorius, kuriam atsakovė nustatytais terminais nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų.

104.

11JANĮ 9 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą juridiniam asmeniui jo buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis.

125.

13Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius 2020 m. kovo 4 d. siuntė atsakovei UAB „Pubas ir Ko“ pranešimą dėl skolos apmokėjimo ir bankroto bylos iškėlimo.

146.

15JANĮ 21 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla. Nagrinėjamos bylos atveju atsakovei UAB „Pubas ir Ko“ nėra keliama restruktūrizavimo byla. JANĮ 2 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad juridinio asmens nemokumas (toliau – ir nemokumas) – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

167.

17JANĮ 22 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių: 1) juridinis asmuo iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus; 2) juridinis asmuo nėra nemokus; 3) juridiniam asmeniui iškelta restruktūrizavimo byla; 4) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad juridinio asmens turto nepakanka bankroto proceso administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejį.

188.

19Pagal suformuotą teismų praktiką, bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Juridinių asmenų nemokumo įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų nemokumo procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesų pusiausvyrą (JANĮ 1 straipsnio 1 dalis).

209.

21Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Pubas ir Ko“ atsiliepimo ir duomenų apie įmonės turtą bei turimus įsipareigojimus teismui nepateikė. Teismui užklausus valstybės įmonę Registrų centras duomenų apie įmonės finansinę padėtį, nustatyta, jog UAB „Pubas ir Ko“ finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrui buvo teikti už laikotarpį nuo 2018-07-26 iki 2018-12-31. Iš atsakovės balanso nustatyta, kad įmonė turėjo 44 119 Eur vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 40 659 Eur. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, kad įmonė šio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo 2 460 Eur pelną. Teismo duomenimis, bendrovė registruoto turto ir transporto priemonių neturi.

2210.

23Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad UAB „Pubas ir Ko“ veiklos tikslai: statyba; prekyba; paslaugos; gamyba; restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla; maisto produktų gamyba; gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla; mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas; gėrimai ir tabakas.

2411.

25Atkreiptinas dėmesys, jog dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 15 d. neeiliniame posėdyje nutarė nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taigi, atsižvelgiant į UAB „Pubas ir Ko“ vykdomą veiklos rūšį, UAB „Pubas ir Ko“ neabejotinai pateko į įmonių sąrašą, kurioms karantino metu buvo apribota veikla.

2612.

27Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, kad UAB „Pubas ir Ko“ 2020 m. gegužės 28 d. pradžioje dirba 6 (šeši) darbuotojai (apdraustieji). UAB „Pubas ir Ko“ taikomos VMI ir SODRA mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19. Taip pat nustatyta, kad dėl paskelbto karantino ir ekstremalios situacijos informacijos apie skolas SODRA nuo 2020 m. balandžio 16 d. laikinai neskelbia.

2813.

29Iš viešai prieinamo VĮ Registrų centras 2020 m. kovo 31 d. pranešimo dėl finansinių ataskaitų teikimo matyti, kad dauguma juridinių asmenų ataskaitas už 2019 metus turi pateikti iki gegužės 31 dienos. Vis dėlto, atsižvelgdamas į susidariusią situaciją dėl COVID-19, Registrų centras priims ir vėluojančias ataskaitas (https://www.registrucentras.lt/naujienos/index.php?mod=news&act=view&id=45215).

3014.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019).

3215.

33Pažymėtina, kad kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

3416.

35Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad karantino metu UAB „Pubas ir Ko“ pateko į įmonių sąrašą, kurioms karantino metu buvo apribota veikla, tai, kad UAB „Pubas ir Ko“ taikomos VMI ir SODRA mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, bei tai, kad už 2019 metus atsakovė gali pateikti finansinę ataskaitą iki 2020 m. gegužės 31 d. ir, tikėtina, vėliau, darytina išvada, jog šiuo metu nėra įmanoma nustatyti įmonės realios turtinės padėties. Kaip jau minėta, bankroto procesas taikomas tik tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos aplinkybės neleidžia teigti, kad UAB „Pubas ir Ko“ nebevykdys veiklos ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą bei stabilizuoti finansinę padėtį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Pubas ir Ko“ netenkinamas.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, 25, 26 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291 straipsniais, teismas

Nutarė

37pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Pubas ir Ko“ netenkinti.

38Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškėjo Valstybinio socialinio... 5. 2.... 6. Atsakovei UAB „Pubas ir Ko“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei... 7. Pareiškimas netenkinamas.... 8. 3.... 9. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – ir... 10. 4.... 11. JANĮ 9 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius nemokumo procesą... 12. 5.... 13. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo... 14. 6.... 15. JANĮ 21 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bankroto byla keliama, jeigu... 16. 7.... 17. JANĮ 22 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas atsisako iškelti bankroto... 18. 8.... 19. Pagal suformuotą teismų praktiką, bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos... 20. 9.... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Pubas ir Ko“ atsiliepimo ir duomenų... 22. 10.... 23. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad... 24. 11.... 25. Atkreiptinas dėmesys, jog dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo Lietuvos... 26. 12.... 27. Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, kad UAB „Pubas ir Ko“ 2020 m.... 28. 13.... 29. Iš viešai prieinamo VĮ Registrų centras 2020 m. kovo 31 d. pranešimo dėl... 30. 14.... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens... 32. 15.... 33. Pažymėtina, kad kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos... 34. 16.... 35. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad karantino metu UAB „Pubas ir Ko“... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 21... 37. pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus... 38. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...