Byla 2-11114-451/2014
Dėl deliktinės atsakomybės

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudiko biuro ieškinį atsakovui K. D. dėl deliktinės atsakomybės, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 2218,00 Lt nuostolių atlyginimo regreso teise ir priteisti jo turėtas visas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3,4). Ieškovas nurodė, kad 2013-05-31 Alytuje dėl atsakovo K. D., vairavusio jam priklausančią transporto priemonę AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė AUDI 80, valstybinis Nr. ( - )

3A. K. Didvalis pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo leisti sumokėti skolą dalimis iki 2014-06-06, sumokant visą sumą (b. l. 50).

4Civilinę bylą Nr. 2-11114-451/2014 nutarta nagrinėti CPK 133 str. 3 d. rašytinio proceso tvarka (b.l. 51,52 ). Kadangi atsakovas su ieškiniu sutinka, rašomi sutrumpinti motyvai CPK 268 str. 5 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje esančiais duomenimis, nustatyta, kad, 2013-05-30 Alytuje dėl atsakovo K. D., vairavusio jam priklausančią transporto priemonę AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė AUDI 80, valst. Nr. ( - ) Kadangi minėto eismo įvykio metu transporto priemonė AUDI 80, valstybinis Nr. ( - ) nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialas, veikdamas ieškovo vardu, atsižvelgdamas į nukentėjusio asmens prašymą bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis, nustatė eismo įvykio metu padarytos žalos dydį ir atlygino ją, išmokėdamas 2218,00 Lt dydžio draudimo išmoką. Ieškovas, vykdydamas minėtos sutarties 2.1.3 p. nuostatas, kompensavo „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialui išmokėtą 2218,00 Lt draudimo išmoką. Ieškovas Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudikų biuras, atsižvelgdamas į TPVCAPDĮ įtvirtintą teisę reikalauti, kad dėl padarytos žalos išmokėtą sumą grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (šiuo atveju atsakovas) (TPVCAPDĮ 23 straipsnis), raštu kreipėsi į atsakovą K. D., reikalaudamas grąžinti draudimo išmoką ( b.l. 43 ).

7Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau- TPVCAPDĮ) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (ieškovas) moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims, jeigu kaltininkas padarė žalą Europos Sąjungos valstybėje, naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Tačiau ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą (TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme (TPVCAPDĮ) Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui suteikta teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-300/2010; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1023-555/2013, Kauno apygardos teismo 2013-08-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1947-343/2013 ir kt.). Todėl ieškovas turi teisę reikšti reikalavimą dėl ieškovo sumokėtos žalos atlyginimo išmokos priteisimo.

8Ginčo eismo įvykio metu transporto priemonės AUDI 80, valst. Nr. ( - ) savininkui padaryta žala buvo nustatyta atsižvelgiant į draudimo kompanijos ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo transporto priemonės apžiūros protokolą, eismo įvykio schemas, sugadinto automobilio fotonuotraukas, transporto priemonės ekspertizę-sąmatą, bei automobilio rinkos vertės paskaičiavimą, duomenimis apie automobilio likutinę vertę (b.l.5-43).

9Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, įvertinant byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškinys tenkintinas visiškai ir iš atsakovo priteistina ieškovui: 2218,00 Lt nuostolių atlyginimo regreso teise, 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Kadangi ieškinys tenkinamas, iš atsakovo ieškovui priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis – 72,00 Lt (b.l. 46) (CPK 93 str. 1 d.).

11Teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis CPK 96 str. 6 d., bei 2011 11 07 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

12Lietuvos Respublikos CPK 284 str. numato, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Teismo sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, todėl gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais. Teismo sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti galima, kai yra sunki skolininko padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Kadangi atsakovas atsileipime prašė atidėti sprendimo vykdymą iki 2014-06-06, o sprendimas civilinėje byloje priimamas 2014-06-16, papildomų atsakovo, ar pagal įstatymus įgalioto jo interesams atstovauti asmens, prašymų dėl sprendimo atidėjimo ar išdėstymo atsakovo teisme nėra gauta, todėl teismas prašymo dėl skolos mokėjimo atidėjimo iki 2014-06-06 nesvarsto ir dėl jo nepasisako.

13Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., 284 str., 178 str., 185 str., 88 str. str., CK 6.37 str., 6.210 str., 6.988 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Priteisti ieškovui LR Transporto priemonių draudikų biurui, į.k. 125709291, Algirdo g. 38, 03606 Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT96 7044 0600 0155 8518AB SEB bankas, banko kodas 70440, iš atsakovo K. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ): 2218,00 Lt (du tūkstančius du šimtus aštuoniolika litų, 00 ct) nuostolių atlyginimo regreso teise, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (nuo 2218,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo patvirtintos kopijos įteikimo dienos skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai