Byla e2-647-328/2018
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, naudojimosi turtu tvarko nustatymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. J., V. J

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovo R. Č. atstovui advokatui A. B., atsakovei E. J., jos atstovui advokato padėjėjui M. M., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, V. J.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. Č. ieškinį atskovei E. J. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, naudojimosi turtu tvarko nustatymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. J., V. J..

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), dalį, priteisiant R. Č. asmeninės nuosavybės teise patalpas, pažymėtas 1986 m. vasario 3 d. sudarytame namo plane indeksais: 1-3 (1,53 kv. m), 1-4 (2,49 kv. m), 1-5 (2,57 kv. m), 1-6 (14,29 kv. m), 1-7 (8,49 kv. m), 1-8 (10,19 kv. m), 1-9 (11,48 kv. m), 1-10 (5,14 kv. m), garažą (26 kv. m), pažymėtą indeksu 3Gl/p, unikalus Nr. ( - ); 2) atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės atsakovei E. J. priklausančią gyvenamojo namo, esančio Aušros g. 40, Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ), dalį, priteisiant E. J. asmeninės nuosavybės teise patalpas, pažymėtas 1986 m. vasario 3 d. sudarytame namo plane indeksais: 2-1 (9,87 kv. m), 2-2 (2,52 kv. m), 2-3 (1,73 kv. m), 2-4 (14,88 kv. m), 2-5 (8,41 kv. m), 2-6 (22,52 kv. m), 2-7 (7,15 kv. m), ūkinį pastatą (12 kv. m), pažymėtą indeksu 2J1/p, unikalus Nr. ( - ); 3) atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią šiltnamio, esančio Aušros g. 40, Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ), dalį, priteisiant R. Č. asmeninės nuosavybės teise 11 kv. m ploto šiltnamio dalį, 2013 m. kovo 22 d. UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ sudarytame plane pažymėtą indeksu „c“, o 11 kv. m ploto šiltnamio dalį, pažymėtą plane indeksu „b“, priteisti asmeninės nuosavybės teise atsakovei E. J.; 4) patalpas, pažymėtas namo plane indeksais 1-1 (0,7 kv. m) ir 1-2 (3,24 kv. m), kitus inžinerinius statinius (tvorą, lauko tualetą, kiemo aikštelę), kurių unikalus Nr. ( - ), palikti bendrąja daline ieškovo R. Č. ir atsakovės E. J. nuosavybe, paliekant kiekvieno iš jų po 1/2 dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Nustatyti R. Č. ir E. J. bendrą naudojimosi patalpomis, pažymėtomis indeksais 1-1, 1-2, ir inžineriniais statiniais tvarką; 5) 0,0505 ha dydžio žemės sklypą, esantį ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), palikti bendrąja daline ieškovo R. Č. ir atsakovės E. J. nuosavybe, paliekant kiekvieno iš jų po 1/2 dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Nustatyti R. Č. ir E. J. bendrą naudojimosi žemės sklypu tvarką; 6) priteisti ieškovui iš atsakovės 2197 Eur kompensaciją už atsakovei natūra tenkančią didesnę namo patalpų dalį; 7) iškeldinti atsakovę E. J. ir jos šeimos narius iš gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpų, pažymėtų plane indeksais 1-3 (1,53 kv. m), 1-4 (2,49 kv. m), 1-5 (2,57 kv. m), 1-6 (14,29 kv. m), 1-7 (8,49 kv. m), 1-8 (10,19 kv. m), 1-9 (11,48 kv. m), 1-10 (5,14 kv. m), ir iš garažo, pažymėto indeksu 3Gl/p, unikalus Nr. ( - ); 8) atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), dalį, priteisiant ieškovui R. Č. asmeninės nuosavybės teise 0,24 ha ploto žemės sklypo dalį, UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ 2013 m. kovo 15 d. sudarytame plane pažymėtą indeksu „A”, o atsakovei E. J. asmeninės nuosavybės teise priteisti 0,24 ha ploto žemės sklypo dalį, pažymėtą plane indeksu „B“; 9) atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), dalį, priteisiant ieškovui R. Č. asmeninės nuosavybės teise 2,85 ha ploto žemės sklypo dalį, UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ 2013 m. kovo 15 d. sudarytame plane pažymėtą indeksu „A“, o atsakovei E. J. asmeninės nuosavybės teise priteisti 2,85 ha ploto žemės klypo dalį, pažymėtą plane indeksu „B“; 10) priteisti ieškovo naudai iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, jog paveldėjimo pagal įstatymo liudijimo pagrindu kartu su atsakove lygiomis dalimis – po ½ dalį įgijo namą su priklausiniais ir žemės sklypu, esančiais ( - ). Ieškovas siekė neteisminiu būdu atidalinti jam priklausančio turto dalį, tačiau atsakovė su tuo nesutiko ir nesutinka nenurodydama jokių argumentų. Atsakovė nesutinka atidalinti ieškovui priklausančio turto dalį, su juo šiuo klausimu nebendradarbiauja, nesutarimai dėl bendrosios dalinės nuosavybės naudojimosi tęsiasi iki šiol, todėl ieškovas kreipėsi į teismą. Nurodė, jog ieškovo prašomas suformuoti daiktas iš dalies atitinka idealiąją ieškovo kaip bendraturčio dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, todėl gali būti atidalinta natūra. Ieškovas siūlo gyvenamojo namo patalpas atidalinti tokiu būdu atsižvelgiant į tai, kad atsakovė faktiškai naudojasi namo antrajame aukšte esančiomis patalpomis, ten nuolat gyvena, todėl ieškovo atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektas atitinka faktinę atsakovės naudojimosi turtu tvarką. Nurodė, jog ieškovas turi teisę į kompensaciją, kadangi pagal siūlomą atidalinimo projektą ieškovui atitektų mažesnė turto dalis, nei atsakovei. Ieškovas nurodo, jog žemės sklypo atidalinti natūra negalima, todėl prašo nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką pagal 2016 m. kovo 22 d. parengtą žemės sklypo planą.

6Be to, ieškovas nurodė, jog šalims nuosavybės teise pagal paveldėjimo pagal įstatymą liudijimą lygiomis dalimis po ½ dalį taip pat priklauso 5,7 ha dydžio žemės ūkio paskirties žemės sklypas bei 0,48 ha dydžio žemės ūkio paskirties žemės sklypas. Nurodė, jog atsakovei siūlė atsidalinti žemės sklypus, tačiau atsakovė kaip ir namo atveju tai padaryti atsisakė. Ieškovas prašo atsidalinti žemės sklypus pagal byloje pateiktus žemės sklypų atidalijimo projektus.

7Ieškovas nurodė, jog nors atsakovei nuosavybės teise priklauso 65,57 kv. m gyvenamojo namo, pagal atsakovo atidalinimo projektą atsakovei atitektų visos patalpos, esančios antrajame namo aukšte, tačiau atsakovė iki šiol faktiškai naudojasi ir gyvenamojo namo pirmojo aukšto patalpomis, garažu, ten laiko savo daiktus, atsakovė ignoruoja ieškovo turimas nuosavybės teises į ginčo turto dalį, neleidžia ieškovui į jas patekti. Teismui sprendimu nustačius, kad ieškovui atidalinta 60,12 kv. m gyvenamojo namo ploto, garažas, ieškovas kaip šių patalpų savininkas turi teisę reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus ir iškeldinti atsakovę iš gyvenamojo namo patalpų, atidalintų jam, bei iš garažo.

8Atsakovė su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti.

9Atsakovė nurodė, jog ieškovo siūlomas atidalinimo planas apima visas pastato patalpas, toks padalinimas neatitinka nuosavybės dalių ir teisingo padalinimo principų, kadangi į dalintiną turtą įtrauktos patalpos, kurios buvo pastatytos atsakovės ir jos sutuoktinio lėšomis ir pastangomis. Atsakovė taip pat nesutiko su siūlomu žemės sklypo, esančio ( - ), padalinimo planu, kadangi jis neatitinka nei atsakovės interesų, nei nusistovėjusios naudojimosi tvarkos. Pažymėjo, jog ieškovas šiame name negyvena jau daugelį metų. Name gyvena atsakovė su sutuoktiniu ir iki mirties čia kartu gyveno ieškovo ir atsakovės tėvai. Atsakovė prašo atmesti ieškovo siūlomą variantą, kadangi jis nėra pagrįstas nusistovėjusia faktinio naudojimosi tvarka ir realiai neatitinka nei vienos iš šalių interesų. Atsakovė siūlo žemės sklypo, esančio ( - ), naudojimosi tvarką nustatyti pagal jos pasiūlymą.

10Atsakovė nurodė, jog nesutinka su ieškovo siūloma žemės sklypų atidalinimo tvarka, kadangi ji pažeidžia teisingumo ir lygiateisiškumo principus. Atsakovės interesai padalinus tokiu būdu yra pažeidžiami paskiriant jai mažesnės vertės sklypų dalis. Nurodė, jog ieškovo siūlomas 5,7 ha ploto sklypo padalinimo būdas akivaizdžiai pažeidžia lygiateisiškumo principą ir atsakovės interesus, kadangi ieškovo pasiūlytas dalis nors ir aritmetiškai atitinka lygias ploto dalis, tačiau savo verte ir galimybės naudotis žemės sklypu yra akivaizdžiai neteisingas - atsakovei paliekamas netaisyklingos konfigūracijos ir siauras žemės rėžis, esantis pelkėtoje, apaugusioje menkaverčiais ūgliais, dalyje, o ieškovui paliekamas vientisas platus, lygiomis kraštinėmis ir ant geresnės dirvos sluoksnio esantis sklypas. Atsakovė nurodė, jog tais pačiais pagrindais nesutinka su ieškovo siūlomu 0,48 ha sklypo atidalinimo būdu – sklypo dalis, kurios pageidauja ieškovas, yra vertingesnė dėl geresnės išsidėstymo vietos, dirvožemio ir privažiavimo kelių. Atsakovė prašo atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal atsakovės pasiūlymą.

11Atsakovė nurodė, jog nesutinka su reikalavimo dėl jos iškeldinimo iš neva užimamų patalpų, nurodė, jog ieškovo teiginiai visiškai neatitinka faktinės situacijos. Nurodė, jog atsakovė niekada nedarė jokių kliūčių ieškovui patekti ar naudotis gyvenamojo namo dalimi. Pažymėjo, jog ieškovas privalo įrodyti aplinkybę, kad atsakovė yra užėmusi šias patalpas. Mano, jog šioje dalyje reikalavimas nepagrįstas ir neįrodytas.

12Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus jame nurodytais argumentais ir motyvais. Patikslino, jog pakito ieškinio reikalavimas dėl kompensacijos priteisimo – suma sumažėjo, kadangi atlikus nekilnojamojo turto vertės ekspertizę buvo nustatyta turto vertė. Papildomai paaiškino, jog atidalinus garažą bei ūkinį pastatą pagal ieškovo siūlymą būtų užtikrinti bendraturčių interesai, patogumo racionalumo ir geresnio nuosavybės valdymo, naudojimo tikslai, šių daiktų padalinti natūra nėra galimybės. Nurodė, jog 0,48 ha ploto sklypo bei 5,7 ha ploto sklypo padalinimas pagal ieškovo siūlymą interesų pusiausvyrą tarp bendraturčių, nurodė, jog ieškovui atidalinus 5,7 ha žemės sklypo dalį, jam tenkančioje dalyje numatytas servitutas, todėl ieškovas negalės pilna apimti naudotis naujai suformuotu sklypu. Pažymėjo, jog atsakovės pateiktu gyvenamojo namo patalpų padalinimo pasiūlymu vadovautis negalima, atsakovė neįrodė, jog pirmojo aukšto patalpas įrengė savo lėšomis, jos pateiktame plane nėra pažymėtos visos patalpos. Mano, jog ieškovo ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai, prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, atsakovės reikalavimus. Papildomai paaiškino, jog 5,7 ha ploto sklypą dalinant atsakovė pageidauja, kad jai būtų priteistas sklypas, pažymėtas Nr. 37-2, o ieškovui kita dalis. Kalbant apie kito sklypo padalinimą – sutinka su ieškovo pasiūlymu. Nurodė, jog atsakovės sutuoktinis ir sūnus turi automobilius, jie yra asmenys, kurie nuolat gyvena name, todėl siekiant išlaikyti pusiausvyros principą, prašo garažą priskirti jai, o ieškovui ūkinį patalpą. Pažymėjo, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovė yra užėmusi patalpas, reikalavimas dėl iškeldinimo visiškai nepagrįstas. Sutinka su ieškovo siūlomu žemės sklypo naudojimosi tvarkos siūlymu.

14Teismo posėdyje atsakovė palaikė atstovo paaiškinimus.

15Teismo posėdyje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, V. J. nurodė, jog reikalautų priteisti atsakovei garažą, visas komunikacijas, kadangi ieškovas nieko nedarė, nieko neįsivedė. Mano, jog naujos statybos patalpos priteistinos atsakovei. Nurodė, jog ieškovas reikalauja geriausių sklypo dalių. Prašo atsakovei priteisti geresnes žemės sklypo dalis.

16Teismas konstatuoja:

17bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui ir atsakovei asmeninės nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje po ½ dalį priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – garažas, unikalus Nr. ( - ), pastatas – šiltnamis, unikalus Nr. ( - ), kiti inžinieriai statiniai – kiemo statiniai (tvora, lauko tualetas, kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ) (b. l. 9-14, t. I). Ieškovui ir atsakovei asmeninės nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje po ½ dalį priklauso 0,4800 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ) (b. l. 33-34, t. I), bei 5,7000 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (b. l. 36-37, t. I). Iš byloje pateikto 2017 m. gruodžio 15 d. ekspertizės akto (b. l. 1-59, t. III) turinio matyti, jog žemės sklypo su statiniais, esančio ( - ), rinkos vertė 2017 m. rugsėjo 20 d. sudarė 123200 Eur (b. l. 24, t. III). Ekspertizės akto papildymu nurodomas sąlyginis rinkos vertės išskaidymas kiekvienam turto vienetui (suapvalinta vertė): žemės sklypo vertė 42420 Eur, gyvenamasis namas – 73860 Eur, ūkinis pastatas – 2320 Eur, garažas – 3240 Eur, šiltnamis – 460 Eur, kiemo statiniai – 900 Eur (b. l. 87, t. III).

18Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.72 straipsnio 1 dalis). Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį (CK 4. 75 straipsnio 1 dalis).

19Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog tarp šalių yra kilęs ginčas dėl bendrosios dalinės nuosavybės objektų naudojimo, valdymo ir disponavimo. Byloje ieškovas reiškia reikalavimą atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės, nustatyti naudojimosi bendrais objektais tvarką. Atsakovė su ieškovo reikalavimais nesutinko, teikė savo siūlymą dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

20Civilinio kodekso 4.80 straipsnio 1 dalis įtvirtina kiekvieno bendraturčio teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. To paties straipsnio 2 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra, kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais.

21Ieškovas byloje pateikė atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės bei naudojimosi tvarkos nustatymo projektą dėl nekilnojamojo turto, esančio ( - ). Ieškovas prašo atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), dalį, priteisiant R. Č. asmeninės nuosavybės teise patalpas, pažymėtas 1986 m. vasario 3 d. sudarytame namo plane indeksais: 1-3 (1,53 kv. m), 1-4 (2,49 kv. m), 1-5 (2,57 kv. m), 1-6 (14,29 kv. m), 1-7 (8,49 kv. m), 1-8 (10,19 kv. m), 1-9 (11,48 kv. m), 1-10 (5,14 kv. m), o atsakovei priteisiant asmeninės nuosavybės teise patalpas, pažymėtas 1986 m. vasario 3 d. sudarytame namo plane indeksais: 2-1 (9,87 kv. m), 2-2 (2,52 kv. m), 2-3 (1,73 kv. m), 2-4 (14,88 kv. m), 2-5 (8,41 kv. m), 2-6 (22,52 kv. m), 2-7 (7,15 kv. m). Patalpas, pažymėtas namo plane indeksais 1-1 (0,7 kv. m) ir 1-2 (3,24 kv. m) palikti bendrąja daline ieškovo R. Č. ir atsakovės E. J. nuosavybe. Ieškovas prašo atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės jam asmeninės nuosavybės teise priteisiant garažą (26 kv. m), pažymėtą indeksu 3Gl/p, unikalus Nr. 2195( - ), o atsakovei - ūkinį pastatą (12 kv. m), pažymėtą indeksu 2J1/p, unikalus Nr. ( - ); taip pat atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią šiltnamio, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), dalį, priteisiant R. Č. asmeninės nuosavybės teise 11 kv. m ploto šiltnamio dalį, 2013 m. kovo 22 d. UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ sudarytame plane pažymėtą indeksu „c“, o 11 kv. m ploto šiltnamio dalį, pažymėtą plane indeksu „b“, priteisti asmeninės nuosavybės teise atsakovei E. J.; kitus inžinerinius statinius (tvorą, lauko tualetą, kiemo aikštelę), kurių unikalus Nr. ( - ), palikti bendrąja daline ieškovo R. Č. ir atsakovės E. J. nuosavybe, paliekant kiekvieno iš jų po 1/2 dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, nustatyti R. Č. ir E. J. bendrą naudojimosi patalpomis, pažymėtomis indeksais 1-1, 1-2, ir inžineriniais statiniais tvarką; 0,0505 ha dydžio žemės sklypą, esantį ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), palikti bendrąja daline ieškovo R. Č. ir atsakovės E. J. nuosavybe, paliekant kiekvieno iš jų po 1/2 dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, nustatyti R. Č. ir E. J. bendrą naudojimosi žemės sklypu tvarką.

22Atsakovė su ieškovo siūlomu atidalinimo projektu nesutiko, pateikė savo siūlymą dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Nurodė, jog jos įsitikinimu, teisingas gyvenamojo namo patalpų padalinimas turi būti atsižvelgiant į tai, kad atsakovės pastangomis ir lėšomis buvo pastatytos namo pirmo aukšto patalpos, plane pažymėtos 1-1, 1-2, 1-3, 1-10, kurios dalinant turi būti pripažintos asmenine atsakovės nuosavybe, taip pat dalinant asmeninės nuosavybės teise turi būti pripažintos visos antro aukšto patalpos pastate.

23Įvertinus nustatytas aplinkybes, jog ginčas tarp šalių kyla dėl šalių siūlomo atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdo dėl kai kurių gyvenamojo namo patalpų atidalinimo ir pripažinimo asmenine vieno iš bendraturčių nuosavybe, teismas pasisako dėl nekilnojamojo turto objektų, esančių adresu ( - ), atidalinimo pagal šalių pateiktus variantus.

24Ieškovas reikalavimą atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal jo siūlomą variantą grindžia aplinkybe, jog atsakovė realiai naudojasi gyvenamojo namo patalpomis, esančios antrajame pastato aukšte, todėl pateiktas projektas atitinka faktinę atsakovės naudojimosi turtu tvarką; ieškovo prašomas suformuoti atskiras daiktas iš dalies atitinka idealiąją ieškovo, kaip bendraturčio dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisėje (gyvenamojo namo plotas yra 131,14 kv. m, iš kurių bendraturčiam priklausytų po ½ dalį, t. y. po 65,57 kv. m.). Atsakovė su tokiu gyvenamojo namo patalpų atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės nesutinka, nurodo, jog dalis pirmojo aukšto patalpų (plane pažymėtos indeksais 1-1, 1-2, 1-3, 1-10) buvo pastatytos jos lėšomis, todėl turi būti atidalytos jai, tačiau byloje įrodymų, patvirtinančių atsakovės nurodytas aplinkybes nėra pateikta (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Atsakovė byloje nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog savo lėšomis bei bendraturčių sutikimu padidino bendrąjį daiktą (CK 4.77 straipsnis).

25Pažymėtina, jog bendraturčių atidalijimo būdas turėtų atitikti daugelio bendraturčių interesus, nepaneigti nė vieno iš jų teisės į jam priklausančią dalytino turto dalį, užtikrinti tolesnį tokio turto naudojimo racionalumą. Ieškovas ir atsakovė yra lygiateisiai patalpų savininkai ir kiekvienas iš jų turi teisę į teisingą savo turto valdymą, disponavimą.

26Atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teisės yra vienas iš bendrosios nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų. Atsikiriant nuosavybę nuo kitų asmenų nuosavybės įgyvendinama disponavimo turtu teisė. Teismui teikiami atidalijimo variantai turi būti procedūriškai ir techniškai priimtini, atitikti bendraturčių dalis ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių. Kasacinio teismo praktikoje išiaškinta, jog tuo atveju, kai pateikiami keli atidalijimo variantai, teismas parenka optimaliausią iš jų, kuris sudarytų galimybę geriausiai įgyvendinti bendraturčių teises, taip pat nepaneigtų nė vieno bendraturčio teisės į jam priklausančią dalį. Todėl bendraturtis, siekdamas atidalyti jam tenkančią dalį, turi įrodyti, jog jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas yra priimtiniausias, o kiti bendraturčiai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti kitokius atidalijimo iš bendrosios nuosavybės variantus ir privalo juos pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-780/2003; 2005 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2005).

27Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktus siūlymus dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, teismas sprendžia, jog atidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal ieškovo siūlomą variantą, atsakovės interesai nebūtų pažeisti, sudarytų sąlygas kiekvienam bendraturčiui įgyvendinti jų nuosavybės teisę į bendrą daiktą. Atsakovės siūlomas gyvenamojo namo patalpų atidalinimo iš bendrosios nuosavybės būdas nurodytų kriterijų neatitinka. Kasacinio teismo išaiškinta, jog sprendžiant dėl atidalijimo būdo teismine tvarka, reikia pasirinkti tokį atidalijimo būdą, kuris geriausiai apgintų daugelio bendraturčių interesus, taip pat nepaneigtų nė vieno iš bendraturčių teisės į jam priklausančią dalytino turto dalį. Teismo patvirtinama atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tvarka turėtų užtikrinti tolesnį tokio turto naudojimo racionalumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2006). Pagal atsakovės pateiktą variantą atidalinti gyvenamojo namo patalpų natūra išsaugant kiekvienam bendraturčiui tenkančią turto dalį, artimą idealiai, nėra galimybės. Be to, atidalinant pagal atsakovės siūlomą variantą, naudojimasis atidalintomis patalpomis kitam bendraturčiui (ieškovui) būtų apsunkintas, nepagrįstai suvaržytas, kadangi atsakovė prašo pripažinti jai asmeninės nuosavybės teisę į patalpas (plane pažymėtos 1-1, 1-2), iš kurių patenkama į kitas pirmojo aukšto patalpas, tokiu būdu ieškovui asmeninės nuosavybės teise pripažinus kitas pirmojo aukšto patalpas, ieškovui tektų ieškoti alternatyvių būdų patekti į jam tenkančias patalpas, papildomai įsirengti įėjimą iš kitų patalpų. Tokiu būdu būtų sukurtos prielaidos paneigti ieškovo teisę į jam priklausančią bendrojo turto dalį (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog atsižvelgiant į tai, kad galimybė atsidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės nustatyta tam, kad būtų galima palengvinti ir supaprastinti savininko teisių turinį sudarančių teisių įgyvendinimą į bendrą daiktą, jog ateityje būtų išvengta ginčų, kylančių tarp bendraturčių jiems įgyvendinant šias teises, daiktas negali būti dalijamas taip, kad po jo padalijimo atsidalijusių savininkų teisių įgyvendinimas būtų neproporcingai apsunkintas įvairiais suvaržymais ar kitų asmenų teisėmis į atidalytąją daikto dalį, taip galbūt tarp savininkų sukuriant dar sudėtingesnius nei bendraturčių teisinius santykius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2007; 2016 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245-248/2016).

28Teismas įvertinęs byloje esančius duomenis, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, sprendžia, jog ieškovo pateiktas gyvenamojo namo atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektas atitinka atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės instituto paskirtį ir tikslus. Pagal ieškovo pateiktą projektą būtų suformuoti du atskiri nekilnojamojo turto objektai, kas sukurtų prielaidas kiekvienam iš bendraturčių įgyvendinti savo nuosavybės teisę į bendrąjį turtą, racionaliai naudotis pastato patalpomis (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Ieškovo pateiktas gyvenamojo namo atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektas atitinka faktinę situaciją, t. y. atsakovei tenka patalpos, kuriomis ji faktiškai naudojasi gyvenamojo namo antrajame aukšte. Šias patalpas asmeninės nuosavybės teise prašė jai priteisti ir atsakovė. Ieškovo siūlomu atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektu sukurti atskiri nekilnojamojo turto objektai būtų artimi kiekvienam iš bendraturčių priklausančiai idealiajai turto daliai, maksimaliai sumažintų bendrosios dalinės nuosavybės apimtį, todėl labiausiai atitiktų kiekvieno bendraturčio interesus.

29CK 4.80 straipsnio 2 dalyje nustatytas atidalijimo iš bendrosios nuosavybės būdas – daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. Geriausiai bendraturčių nuosavybės teisių įgyvendinimas užtikrinamas, kai bendraturtis visiškai atidalijamas iš bendrosios dalinės nuosavybės, nepaliekant bendrai naudojamų daikto dalių, todėl būtent tokio atidalijimo turi būti siekiama teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-466/2008). Tačiau bendraturčiams priklausančių dalių atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės nereiškia, kad negali likti jokių bendrojo naudojimo patalpų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2007). Nagrinėjamu atveju pagal ieškovo pateiktą gyvenamojo namo patalpų atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektą, tiek ieškovui, tiek atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise liktų gyvenamojo namo pirmojo aukšto patalpos, 1986 m. vasario 3 d. plane pažymėtos 1-1 bei 1-2 indeksais. Nurodytos patalpos užtikrina galimybę tiek ieškovui, tiek atsakovei patekti į jiems atidalintinas kitas gyvenamojo namo dalis (patalpas), todėl teismo vertinimu, šias bendrojo naudojimo patalpas neatidalinus, bendraturčių interesai nebus pažeisti. Esant nurodytoms aplinkybėms, gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpos atidalintinos pagal ieškovo pateiktą atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektą, kadangi toks atidalinimo būdas labiausiai atitiktų bendraturčių interesus, teisingumo bei protingumo principus.

30Bylos duomenimis nustatyta, jog šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise po ½ dalį priklauso ūkinis pastatas, garažas bei šiltnamis, kiti inžineriniai statiniai. Ieškovas prašo atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės jam asmeninės nuosavybės teise priteisiant garažą, o atsakovei ūkinį pastatą, bei atidalinti šiltnamio dalį. Reikalavimą grindė aplinkybe, jog turi transporto priemonę, o į garažą telpa vienas automobilis. Atsakovė su ieškovo reikalavimu nesutiko, prašė jai priteisti garažą, o ieškovui ūkinį pastatą. Byloje pateikti duomenys patvirtina, jog ieškovo vardu yra registruota kelių transporto priemonė (b. l. 82, t. II). Byloje taip pat pateikti duomenys, jog trečiojo asmens V. J. vardu yra registruotos dvi transporto priemonės (b. l. 81, t. II). Bylos nagrinėjimo metu atsakovė teismui paaiškino, jog pati automobilio neturi, nevairuoja. Aplinkybę, kodėl atidalinant iš bendrosios dalinės nuosavybės jai turi būti priteistas garažas, o ne ūkinis pastatas grindė faktu, jog atsakovės sutuoktinis bei sūnus turi transporto priemones, kitų argumentų, patvirtinančių prašymo pagrįstumą nenurodė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog tuo atveju, kai kitas bendraturtis prieštarauja atidalijimo variantui ir siekia patenkinti tik savo interesus, teismas tokius veiksmus gali vertinti kaip piktnaudžiavimą savo teise ir neatsižvelgti į juos, bet parinkti optimaliausią atidalijimo būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2010). Nagrinėjamu atveju įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovė pati transporto priemonės neturi, nevairuoja, o garažo pastato siekia tam, kad juo galėtų naudotis kiti asmenys, būtinybės jai priskirti garažą nepagrindė, teismas sprendžia esant pagrindą atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės pagalbinius statinius pagal ieškovo pateiktą siūlymą, kadangi toks atidalinimo būdas užtikrins šalims galimybę naudotis statiniu pagal paskirtį, įgyvendinti savo nuosavybės teisę į daiktus, be to, byloje pateikti duomenys, jog ieškovas turi automobilį, todėl tikslinga garažą priskirti ieškovui, o atsakovei, kuri nuolat gyvena name, atidalinti ūkinį pastatą tokiu būdu sukuriant prielaidas jai vienasmeniškai naudotis visu statiniu.

31Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, remiantis kasacinio teismo praktika, bei įvertinus aplinkybes, jog žemės sklypo, esančio ( - ), atidalinimas natūra nėra galimas, žemės sklypas yra skirtas tinkamai naudotis gyvenamuoju namu bei kitais statiniais, byloje nėra pateiktas šio sklypo pertvarkymo ir/ar formavimo projektas, tikslinga nustatyti naudojimosi šiuo turto tvarką pagal ieškovo siūlymą, t. y. nustatyti, jog šalys žemės sklypu, esančiu ( - ), 2016 m. kovo 22 d. UAB ,,Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ plane pažymėtu indeksu ,,A“ naudojasi bendrai.

32Ieškovo reikalavimas atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės šiltnamio dalį tenkintinas, kadangi toks atidalinimo būdas atitinka bendraturčių interesus, pagal pateiktą atidalinimo projektą bendraturčiams atidalinama kiekvienam tenkanti idealioji nekilnojamojo daikto dalis (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis, CK 4.80 straipsnis).

33Kiti inžineriniai statiniai (tvora, lauko tualetas, kiemo aikštelė) paliktini bendrąja daline ieškovo R. Č. ir atsakovės E. J. nuosavybe, paliekant kiekvieno iš jų po 1/2 dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, kadangi šio turto atidalinti natūra nėra galimybės, o naudojimosi tvarkos nustatymas negalimas (CK 4.80 straipsnis, 4.82 straipsnis).

34Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog atidalinus iš bendrosios dalinės nuosavybės atsakovei tenka 5,45 kv. m. didesnė gyvenamojo namo patalpų ploto dalis, byloje pateikto ekspertizės akto duomenimis gyvenamojo namo sąlyginė rinkos vertė sudaro 73860 Eur, todėl atsakovei tenka 3069,50 Eur didesnės vertės turto dalis ((73860 Eur/131,14 kv. m)*5,45 kv. m), ieškovui atidalinto garažo vertė 3240 Eur, o atsakovei tenkančio ūkinio pastato vertė 2320 Eur, ieškovui iš atsakovės priteistina 2150 Eur kompensacija už atsakovei tenkančią didesnę gyvenamojo namo patalpų dalį (3069,50 Eur-3240 Eur+2320 Eur).

35Dėl žemės sklypų atidalinimo

36Ieškovas prašo atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui ir atsakovei lygiomis dalimis po ½ dalį priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) (0,4800 ha ploto), bei žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) (5,7000 ha ploto).

37Kaip ir bet kurią kitą teisę, taip ir teisę atidalyti bendrosios dalinės nuosavybės teise bendraturčiui priklausančią žemės sklypo dalį, bendraturtis gali įgyvendinti tik laikydamasis ginčo atsiradimo ir jo sprendimo metu galiojančių teisės normų reikalavimų. Žemės sklypo atidalijimas – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo būdas, kai iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo vieno ar daugiau bendraturčių reikalavimu atskiriamos bendraturčiams priklausančios žemės sklypo dalys ir iš jų suformuojami atskiri žemės sklypai (Žemės įstatymo 2 straipsnio 15 dalis).

38Byloje yra pateikti 0,48 ha bei 5,7 ha ploto sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai (104-136, 143-178 t. III). Byloje pateiktas žemės sklypo, kurio plotas 0,48 ha, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) 2018 m. birželio 25 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktas, iš kurio matyti, jog projekto teikimui tvirtinti pritariama su sąlyga, jog projektas galės būti tvirtinamas tik tada, kai bus gautas žemės sklypo savininkės E. J. raštiškas pritarimas arba, kai teismo sprendimu bus nustatyta, kad pagal tokį Projektą turi būti vykdomas žemės sklypo formavimas ar pertvarkymas (b. l. 137-138, t. III). Byloje taip pat pateiktas 5,7 ha ploto žemės sklypo 2018 m. gegužės 14 d. NŽT žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktas, iš kurio matyti, jog pertvarkymo projektui pritaria su sąlyga, jog projektą tvirtintinas, gavus raštišką E. J. pritarimą projektui arba kai teismo sprendimu bus nustatyta, kad pagal tokį Projektą turi būti vykdomas žemės sklypo formavimas ar pertvarkymas (b. l. 179-180, t. III).

39Ieškovas prašo atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės 0,48 ha žemės sklypą, priteisiant ieškovui žemės sklypo dalį, UAB ,,Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ 2013 m. kovo 15 d. plane pažymėtą indeksu ,,A“, o atsakovei E. J. asmeninės nuosavybės teise priteisti žemės sklypo dalį, plane pažymėta indeksu ,,B“ (b. l. 35, t. I). UAB ,,Kartografijos biuras“ sudarytame žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte, ieškovui tenkantis sklypas žymimas Nr. 38-1, o atsakovei tenkantis sklypas Nr. 38-2 (b. l. 115, 128, t. III). Reikalavimą ieškovas grindžia aplinkybe, jog suformuoti žemės sklypai atitinka bendraturčių idealiąsias dalis. Atsakovė su ieškovo reikalavimu nesutinka, prašo jai atidalinti žemės sklypo dalį, pažymėtą Nr. 38-1, o ieškovui – plane pažymėtą Nr. 38-2, nurodo, jog siekiant teisingai padalinti žemės sklypus jie dalintini tokiu būdu. Teismo posėdyje atsakovė poziciją keitė, nurodė, jog sutiktų su padalinimo tvarka, kai kito žemės sklypo (5,7 ha) atidalinimo projektu jai būtų skiriamas taisyklingos formos sklypo dalis. Atsiliepime (pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo) į ieškinį atsakovė nurodė, jog ieškovo siūlomas atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdas pažeidžia teisingumo ir lygiateisiškumo principus, ieškovo prašoma dalis yra vertingesnė dėl geresnės išsidėstymo vietos, dirvožemio bei privažiavimo kelių. Tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog dalintino žemės sklypo dalys nėra lygiavertės, tokių įrodymų nepateikė ir atsakovė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Be to, iš byloje pateikto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto matyti, jog į pertvarkomus sklypus patenkama per projektinį kelią, privažiavimas prie abiejų sklypų yra vienodas (b. l. 122, t. III), todėl nepagrįsti atsakovės argumentai, jog viena sklypo dalis vertingesnė dėl geresnio išsidėstymo vietos (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Kitų įrodymų ar aplinkybių, patvirtinančių atsakovės argumentus dėl galimų jos teisių pažeidimo žemės sklypą padalinus pagal pateiktą projektą, byloje nėra (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 183 straipsnis, 185 straipsnis).

40Pažymėtina, jog bendrosios nuosavybės teisė tam tikra prasme yra savininko teisių įgyvendinimo apribojimas, kai savininko teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų. Todėl siekiant atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės negali būti nepagrįstai suteiktas prioritetas vienam iš bendraturčių. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad klausimo dėl atidalijimo būdo sprendimas priklauso nuo konkrečių kiekvienos situacijos aplinkybių ir jis neišvengiamai susijęs su bendraturčių nuosavybės teisės ribojimais, nes vieno bendraturčio interesai į daiktą turi būti derinami su kito bendraturčio (kitų bendraturčių) interesais, kurie gali nesutapti. Dėl to tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo būdo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2006; 2011 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2011; 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-441-378/2015; kt.). Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktus duomenis, jog ieškovo siūlomu 0,48 ha ploto žemės sklypo atidalinimo projektu žemės sklypas padalintas į dvi lygias dalis, kurios atitinka kiekvieno bendraturčio idealiąją dalį bendrame turte, dėl žemės sklypo atidalinimo yra parengtas bei teismui pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas (Žemės įstatymo 40 straipsnis), byloje nesant duomenų, jog žemės sklypo dalys yra nelygiavertės ar jų vertė iš esmės skiriasi, teismas sprendžia esant pagrindą atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal ieškovo pateiktą siūlymą, kadangi toks atidalinimo būdas labiausiai atitinka bendraturčių interesus.

41Ieškovas taip pat prašo atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės 5,7 ha žemės sklypą, priteisiant ieškovui asmeninės nuosavybės teise žemės sklypo dalį, UAB ,Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ 2013 m. kovo 15 d. plane pažymėtą indeksu ,,A“, o atsakovei priteisti žemės sklypo dalį, plane pažymėtą indeksu ,,B“ (b. l. 38, t. I). UAB ,,Kartografijos biuras“ sudarytame žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekte ieškovui tenkanti sklypo dalis (naujas sklypas) plane pažymėta Nr. 37-2, o atsakovei tenkanti sklypo dalis (naujas sklypas) – plane pažymėta Nr. 37-1 (b. l. 152, 159, 171, t. III). Atsakovė su tokiu reikalavimu nesutiko, atsiliepime nurodė, jog toks būdas pažeistų jos teises ir interesus jai priskiriant mažesnės vertės sklypo dalį, nurodo, jog jai siūloma dalis savo verte ir galimybėmis naudotis sklypu neteisinga, jai tenkanti sklypo dalis yra pelkėtoje, apaugusioje menkaverčiais ūgliais vietoje, o ieškovui paliekamas platus, vientisas, lygiomis kraštinėmis ant geresnės dirvos sluoksnio esantis sklypas. Tačiau byloje įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovei prašoma atidalinti žemės sklypo dalis (naujas sklypas) yra nelygiavertė kitos sklypo dalies atžvilgiu nėra pateikta (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Iš byloje pateiktų įrodymų visumos (atsakovės pateikto žemės sklypo plano (b. l. 115, t. I), ieškovo pateiktų sklypo nuotraukų (b. l. 166-168, t. I), Regionų geoinformacijos aplinkos duomenų (b. l. 169, t. I), žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto ir kt.), teismas neturi pagrindo spręsti, jog atsakovei siūloma atidalinti žemės sklypo dalis yra pelkėtoje vietoje (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Teismas atkreipia dėmesį, jog dalintinas 5,7 ha ploto žemės sklypas yra netaisyklingos formos, todėl aplinkybė, jog atidalinant iš bendrosios dalinės nuosavybės suformuojami netaisyklingos formos sklypai, byloje nesant kitų įrodymų, nesudaro pagrindo išvadai, jog vienam bendraturčiui tenkanti sklypo dalis (naujas sklypas) yra menkesnės vertės, ar tokiu būdu būtų pažeidžiami kito bendraturčio interesai. Minėta, jog geriausiai bendraturčių interesus atitinka situacija, kai visiškai atidalijama iš bendrosios dalinės nuosavybės, nepaliekant bendrai naudojamų daikto dalių. Nagrinėjamu atveju pagal ieškovo pateiktą atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantą atidalijus iš bendrosios dalinės nuosavybės, pastaroji pasibaigtų, ieškovo pateiktame projekte suformuoti nauji sklypai atitinka idealiąsias bendraturčių dalis bendrajame turte, atsakovei tenkančiai sklypo daliai (naujam sklypui) yra numatomas servitutas (viešpataujantis daiktas), kas užtikrintų atsakovės galimybę patekti į jai tenkantį sklypą. Tuo pačiu tai reiškia, jog ieškovui prašomai priskirti sklypo daliai (naujam sklypui) yra nustatyti ribojimai, ieškovas negalės naudotis visu sklypu pagal paskirtį, turės užtikrinti galimybę įrengti servitutą. Todėl nagrinėjamu atveju, pripažinti, jog sklypo dalys nėra lygiavertės nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 183 straipsnis, 185 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytą, įvertinus tai, kad byloje yra pateiktas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, atitinkantis jam įstatymo keliamus reikalavimus (Žemės įstatymo 40 straipsnis), teismas sprendžia esant pagrindą atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal ieškovo pateiktą siūlymą.

42Dėl iškeldinimo

43Ieškovas taip pat prašo iškeldinti atsakovę E. J. ir jos šeimos narius iš gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpų, pažymėtų plane indeksais 1-3 (1,53 kv. m), 1-4 (2,49 kv. m), 1-5 (2,57 kv. m), 1-6 (14,29 kv. m), 1-7 (8,49 kv. m), 1-8 (10,19 kv. m), 1-9 (11,48 kv. m), 1-10 (5,14 kv. m), ir iš garažo, pažymėto indeksu 3Gl/p, unikalus Nr. ( - ). Reikalavimą grindžia įstatyme įtvirtinta teise reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nurodo, jog atsakovė ignoruoja ieškovo turimas teises į ginčo turto dalį, neleidžia ieškovui į jas patekti.

44CK 4.98 straipsnis įtvirtina savininko teisę reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, teismas sprendžia, jog byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė yra neteisėtai užėmusi ieškovo nurodytas patalpas (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Aplinkybė, jog šalių santykiai yra konfliktiški, ar tarp šalių kyla ginčų dėl naudojimosi bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektu (objektais), nepatvirtina ieškinio reikalavimo dėl iškeldinimo pagrįstumo. Teismas pažymi, jog ieškovui ir atsakovei iki įsiteisės teismo sprendimas dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, gyvenamojo namo patalpos, garažas priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise (Civilinio proceso kodekso 18 straipsnis, CK 4.72 straipsnis). Civilinio kodekso 4.73 straipsnio 1 dalis numato, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje yra nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės atveju egzistuoja du nuosavybės teisės objektai: dalis bendrosios nuosavybės teisėje, kuri yra individualus konkretaus bendraturčio teisės objektas, ir daiktas (turtas), kuris yra visų bendraturčių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas. Ši bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia disponavimo bendrąja nuosavybės teise ypatumus, nes kiekvieno bendraturčio nuosavybės dalis yra nemateriali (dalis teisėje), o daiktas (turtas), esantis visų bendraturčių nuosavybė, gali būti valdomas ir naudojamas tik bendru susitarimu. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje bendraturčių turimos dalys nuosavybės teisėje į bendrą turtą dar vadinamos idealiosiomis dalimis, šios dalys apibūdinamos matematine išraiška ir rodo kiekvieno bendraturčio skaitinę dalies išraišką nuosavybės teisėje į bendrą turtą. Pažymėtina, jog nenustačius naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos ir/ar neatidalinus iš bendrosios dalinės nuosavybės šios idealiosios dalys nenusako, kokia daikto dalis kam priklauso (CK 4. 75 straipsnio 1 dalis, 4.81 straipsnis).

45Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas iškeldinti atsakovę ir jos šeimos narius iš gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpų, plane pažymėtų 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, ir iš garažo, negali būti tenkinamas, kadangi yra nepagrįstas byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė jai priklausančią nuosavybės teisę įgyvendina netinkamai (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

46Dėl bylos baigties

47Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, byloje surinktų įrodymų visetą bei teisinį reglamentavimą, konstatuotina, jog ieškovas įrodė savo ieškinio reikalavimų dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, naudojimosi tvarkos nustatymo, pagrįstumą, tačiau nepagrindė reikalavimo dėl iškeldinimo, todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 185 straipsniu, atsižvelgiant į byloje nustatytus faktus ir aplinkybes, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijus, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

48Dėl bylinėjimosi išlaidų

49Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis).

50Ieškovas pateikė teismui duomenis, jog patyrė 4076 Eur bylinėjimosi išlaidas (nagrinėjant civilinę bylą pirmosios instancijos teisme pirmą kartą, apeliacinės instancijos teisme ir iš naujo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (b. l. 40, 150, t. I; b. l. 79-80, 96, 95, 148, 150, t. II; b. l. 101, 103-108, 140, 142, t. III). Teismui tenkinus ieškinį iš dalies, tačiau patenkinus esminius ieškovo reikalavimus dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo, ieškovui iš atsakovės priteistinos 4000 Eur bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 10 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 98 straipsnis).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

52ieškinį tenkinti iš dalies.

53Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), dalį ir pripažinti ieškovui R. Č. asmeninės nuosavybės teisę į patalpas, pažymėtas 1986 m. vasario 3 d. sudarytame plane indeksais 1-3 (1,53 kv. m), 1-4 (2,49 kv. m), 1-5 (2,57 kv. m), 1-6 (14,29 kv. m), 1-7 (8,49 kv. m), 1-8 (10,19 kv. m), 1-9 (11,48 kv. m), 1-10 (5,14 kv. m).

54Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės atsakovei E. J. priklausančią gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), dalį ir pripažinti atsakovei E. J. asmeninės nuosavybės teisę į patalpas pažymėtas 1986 m. vasario 3 d. sudarytame plane indeksais 2-1 (9,87 kv. m), 2-2 (2,52 kv. m), 2-3 (1,73 kv. m), 2-4 (14,88 kv. m), 2-5 (8,41 kv. m), 2-6 (22,52 kv. m), 2-7 (7,15 kv. m).

55Patalpas, pažymėtas gyvenamojo namo 1986 m. vasario 3 d. plane indeksais 1-1 (0,7 kv. m) ir 1-2 (3,24 kv. m) palikti bendrąja daline ieškovo R. Č. ir atsakovės E. J. nuosavybe paliekant kiekvieno iš jų po ½ (vieną antrąją) dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

56Nustatyti naudojimosi patalpomis, pažymėtas gyvenamojo namo 1986 m. vasario 3 d. plane indeksais 1-1 (0,7 kv. m) ir 1-2 (3,24 kv. m) tvarką – ieškovas R. Č. ir atsakovė E. J. patalpomis naudojasi bendrai.

57Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią dalį ir pripažinti ieškovui asmeninės nuosavybės teisę į garažą (26 kv. m), pažymėtą indeksu 3Gl/p, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ).

58Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės atsakovei J. priklausančią dalį ir pripažinti atsakovei asmeninės nuosavybės teisę į ūkinį pastatą (12 kv. m), pažymėtą indeksu 2J1/p, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ).

59Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią šiltnamio, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), dalį ir pripažinti ieškovui asmeninės nuosavybės teisę į 11 kv. m. ploto šiltnamio dalį, 2013 m. kovo 22 d. UAB ,,Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ sudarytame plane pažymėtą indeksu ,,c“, o atsakovei E. J. pripažinti asmeninės nuosavybės teisę į 11 kv. m. ploto šiltnamio dalį, plane pažymėtą indeksu ,,b“.

60Pripažinti, jog kiti inžineriniai statiniai (tvora, tualetas, kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise po ½ dalį priklauso ieškovui R. Č. ir atsakovei E. J..

61Nustatyti kitų inžinerinių statinių (tvora, lauko tualetas, kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarką - ieškovas R. Č. ir atsakovė E. J. turtu naudojasi bendrai.

62Nustatyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), naudojimosi tvarką pagal 2016 m. kovo 22 d. UAB ,,Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ planą – ieškovas R. Č. ir atsakovė E. J., žemės sklypu, plane pažymėtu indeksu ,,A“, naudojasi bendrai.

63Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovės E. J. 2150 Eur (dviejų tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt eurų) kompensaciją už atsakovei natūra tenkančią didesnę gyvenamojo namo patalpų dalį.

64Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), dalį ir pripažinti ieškovui R. Č. asmeninės nuosavybės teisę į 0,24 ha ploto sklypą UAB ,,Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ 2013 m. kovo 15 d. plane pažymėtą indeksu ,,A“ (UAB ,,Kartografijos biuras“ parengto žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekte pažymėtas Nr. 38-1), o atsakovei E. J. pripažinti asmeninės nuosavybės teisę į 0,24 ha ploto sklypo dalį, pažymėtą plane indeksu ,,B“ (UAB ,,Kartografijos biuras“ parengto žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekte pažymėtas Nr. 38-2).

65Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), dalį ir pripažinti ieškovui R. Č. asmeninės nuosavybės teisę į 2,85 ha ploto sklypą UAB ,,Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ 2013 m. kovo 15 d. plane pažymėtą indeksu ,,A“ (UAB ,,Kartografijos biuras“ parengto žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekte pažymėtas Nr. 37-2), o atsakovei E. J. pripažinti asmeninės nuosavybės teisę į 2,85 ha ploto sklypą, plane pažymėtą indeksu ,,B“ (UAB ,,Kartografijos biuras“ parengto žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekte pažymėtas Nr. 37-1).

66Kitą ieškinio dalį atmesti.

67Priteisti iš atsakovės E. J. 4000 Eur (keturis tūkstančius eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui R. Č..

68Sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. Č.... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) atidalyti iš... 5. Ieškovas nurodė, jog paveldėjimo pagal įstatymo liudijimo pagrindu kartu su... 6. Be to, ieškovas nurodė, jog šalims nuosavybės teise pagal paveldėjimo... 7. Ieškovas nurodė, jog nors atsakovei nuosavybės teise priklauso 65,57 kv. m... 8. Atsakovė su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti.... 9. Atsakovė nurodė, jog ieškovo siūlomas atidalinimo planas apima visas... 10. Atsakovė nurodė, jog nesutinka su ieškovo siūloma žemės sklypų... 11. Atsakovė nurodė, jog nesutinka su reikalavimo dėl jos iškeldinimo iš neva... 12. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus jame... 13. Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime ir rašytiniuose... 14. Teismo posėdyje atsakovė palaikė atstovo paaiškinimus.... 15. Teismo posėdyje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų... 16. Teismas konstatuoja:... 17. bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui ir atsakovei asmeninės nuosavybės... 18. Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti,... 19. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog tarp šalių yra kilęs ginčas dėl... 20. Civilinio kodekso 4.80 straipsnio 1 dalis įtvirtina kiekvieno bendraturčio... 21. Ieškovas byloje pateikė atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės bei... 22. Atsakovė su ieškovo siūlomu atidalinimo projektu nesutiko, pateikė savo... 23. Įvertinus nustatytas aplinkybes, jog ginčas tarp šalių kyla dėl šalių... 24. Ieškovas reikalavimą atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal jo... 25. Pažymėtina, jog bendraturčių atidalijimo būdas turėtų atitikti daugelio... 26. Atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teisės yra vienas iš bendrosios... 27. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktus siūlymus dėl atidalijimo iš... 28. Teismas įvertinęs byloje esančius duomenis, dalyvaujančių byloje asmenų... 29. CK 4.80 straipsnio 2 dalyje nustatytas atidalijimo iš bendrosios nuosavybės... 30. Bylos duomenimis nustatyta, jog šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise... 31. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, remiantis kasacinio teismo praktika,... 32. Ieškovo reikalavimas atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės šiltnamio... 33. Kiti inžineriniai statiniai (tvora, lauko tualetas, kiemo aikštelė)... 34. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog atidalinus iš bendrosios dalinės... 35. Dėl žemės sklypų atidalinimo... 36. Ieškovas prašo atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui ir... 37. Kaip ir bet kurią kitą teisę, taip ir teisę atidalyti bendrosios dalinės... 38. Byloje yra pateikti 0,48 ha bei 5,7 ha ploto sklypų formavimo ir pertvarkymo... 39. Ieškovas prašo atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės 0,48 ha žemės... 40. Pažymėtina, jog bendrosios nuosavybės teisė tam tikra prasme yra savininko... 41. Ieškovas taip pat prašo atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės 5,7 ha... 42. Dėl iškeldinimo... 43. Ieškovas taip pat prašo iškeldinti atsakovę E. J. ir jos šeimos narius iš... 44. CK 4.98 straipsnis įtvirtina savininko teisę reikalauti pašalinti bet... 45. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas iškeldinti... 46. Dėl bylos baigties... 47. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, dalyvaujančių byloje asmenų... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 49. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 50. Ieškovas pateikė teismui duomenis, jog patyrė 4076 Eur bylinėjimosi... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso Lietuvos... 52. ieškinį tenkinti iš dalies.... 53. Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. gyvenamojo... 54. Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės atsakovei E. J. priklausančią... 55. Patalpas, pažymėtas gyvenamojo namo 1986 m. vasario 3 d. plane indeksais 1-1... 56. Nustatyti naudojimosi patalpomis, pažymėtas gyvenamojo namo 1986 m. vasario 3... 57. Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią... 58. Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės atsakovei J. priklausančią... 59. Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią... 60. Pripažinti, jog kiti inžineriniai statiniai (tvora, tualetas, kiemo... 61. Nustatyti kitų inžinerinių statinių (tvora, lauko tualetas, kiemo... 62. Nustatyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ),... 63. Priteisti ieškovui R. Č. iš atsakovės E. J. 2150 Eur (dviejų tūkstančių... 64. Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančio... 65. Atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovui R. Č. priklausančią... 66. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 67. Priteisti iš atsakovės E. J. 4000 Eur (keturis tūkstančius eurų)... 68. Sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos galima apskųsti...