Byla 2S-2585-340/2014
Dėl iškeldinimo, nuomos mokesčio, palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės A. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 15 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovės SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams Z. L., L. Ž., A. V., E. V., O. V., E. Ž. dėl iškeldinimo, nuomos mokesčio, palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42014-08-26 atsakovė A. V. kreipėsi į teismą, prašydama atidėti sprendimo vykdymą 24 mėnesiams. Nurodė, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-2005-534/2012 pagal ieškovės SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams Z. L., L. Ž., A. V., E. V., O. V., E. Ž. dėl iškeldinimo, nuomos mokesčio, palūkanų priteisimo, teismas 2012 m. spalio 10 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino iš dalies – iškeldino atsakovus iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, kitus ieškinio reikalavimus atmetė. Atsakovė A. V. nurodė, jog turi dvi nepilnametes dukras, su kuriomis gyvena minėtame būste, todėl iškeldinimas pažeidžia jos nepilnamečių dukrų teises. Teigė, jog staigus gyvenamosios vietos pakeitimas gali paveikti jos vaikų interesus. Nurodė, jog šiuo metu neturės galimybių nepilnamečiams vaikams sudaryti sąlygų į tinkamą gyvenamąjį būstą. Nurodė, jog minėtoje civilinėje byloje buvo nustatyta, kad žemės sklypas, esantis ( - ), iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise priklausė jos šeimai, bet šiuo metu klausimas dėl jos nuosavybės teisių atkūrimo į minėtą nekilnojamąjį turtą nėra išspręstas, tačiau jai grąžinus nacionalizuotą žemę, nurodė, jog žemę parduos ir turės pakankamai lėšų būstui įsigyti ar išsinuomoti.

5Ieškovė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, jog atsakovė vilkina sprendimo įvykdymą. Teigė, kad mažamečių vaikų interesais turi pasirūpinti tėvai. Nurodė, kad atsakovė už namą gavo du butus, kuriuos pasiėmė, tačiau iš namo neišsikelia, o toliau vilkina procesą.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 15 d. nutartimi atsakovės A. V. prašymo dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo netenkino. Teismas nurodė, jog apeliacinės instancijos teismas šioje byloje atsakovės ir jos nepilnamečių vaikų atžvilgiu atidėjo pirmos instancijos teismo sprendimo vykdymą iki 2014-08-27, tuo tarpu atsakovės pakartotinai pareikštą prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas vertino kaip piktnaudžiavimą teise. Teismas sprendė, kad nėra jokio teisinio pagrindo leisti atsakovei gyventi savavališkai užimtame name, kurio savininkas už namą yra gavęs du butus ir piniginę kompensaciją. Pažymėjo, kad iš byloje ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų (t.2, b.l.104-107) nustatyta, kad atsakovė neteisingai nurodė faktines aplinkybes dėl jos šeimai priklausiusio žemės sklypo privatizavimo. Teismas nurodė nematąs pagrindo atidėti sprendimo vykdymą, leisti atsakovei piktnaudžiauti teise. Pažymėjo, jog atsakovei buvo suteiktas labai ilgas terminas įvykdyti teismo sprendimą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovė A. V. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartį panaikinti; pareiškimą tenkinti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimo vykdymą atidėti 24 mėnesių laikotarpiui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Reikalavimą iškeldinti ją, jos vaikus ir kitus atsakovus byloje ieškovė grindė CK 6.612 str. norma, pagal kurią savavališkai užėmusiais gyvenamąsias patalpas laikomi asmenys, įsikėlę be nuomos sutarties. Tačiau, apeliantės vertinimu, ieškovės ir teismo pozicija šiuo klausimu yra nepagrįsta, kadangi jos šeima neteisėtai ginčo būsto, esančio ( - ), neužėmė: jų šeimą gyveno minėtame name iki 1986 m., kuomet namas buvo paimtas valstybės reikmėms. Taigi ginčo namas ir žemės sklypas, ant kurio stovi namas, iki nacionalizacijos priklausė apeliantės šeimai. Teigia, jog vien rašytinės nuomos sutarties nebuvimas negali būti laikomas pakankamu savavališko patalpų užėmimo įrodymu;

112. Pažymi, jog ginčo name gyvena su dviem nepilnametėm dukromis, todėl, anot apeliantės, CK 3.163 str. pagrindu jos negali būti iškeldintos, nes neturi kitų gyvenamųjų patalpų ir neturi finansinių galimybių nusipirkti ar išsinuomoti tinkamą būstą. Pažymi, jog susirasti tinkamą būstą 2014 m. tapo problematiška, nes laukiant euro įvedimo, ne tik ženkliai pabrango nekilnojamasis turtas, bet ir išaugo jo nuomos kainos, tuo tarpu ji viena, augindama nepilnamečius vaikus, neįstengs mokėti už būsto nuomą ir komunalines paslaugas, kadangi didelę dalį pinigų būtina skirti ir vaikų poreikiams tenkinti. Pažymi, kad staigus gyvenamosios vietos pakeitimas gali neigiamai paveikti vaikų interesus;

123. Pažymi, jog jos šeimai yra kompensuota už namą, bet ne už žemę, ant kurios stovi ginčo būstas. Kadangi šeima buvo didelė, kompensaciją už namą gavo kiti šeimos nariai – bet ne ji. Nurodo, kad tik gavusi kompensaciją už žemę, arba gavus žemės sklypą natūra, ji disponuotų pinigais, kurie būtų panaudoti būsto įsigijimui.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir atsakovės atskirąjį skundą atmesti. Pažymi, jog CK 3.163 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4, 11 str. numato, kad visų pirmą tėvai užtikrina vaiko teises, teisėtus interesus, tame tarpe ir vaiko teisę į gyvenimo sąlygas. Iškeldinimo atveju, tėvams neturinti galimybės nepilnamečiui vaikui suteikti kitą gyvenamąjį būstą, bei vadovaujantis „Bendraisiais vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatais“, patvirtintais 2009-12-02 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1593, Vaiko teisių apsaugos skyriui kiltų pareiga pasirūpinti nepilnamečiais vaikais, laikinai juos apgyvendinant vaikų globos namuose iki tol, kol tėvai bus pajėgūs užtikrinti vaikams gyvenamąjį būstą. Pažymi, jog vaikų turėjimas apeliantei šiuo atveju neužtikrina ir nesuteikia teisės užimti ginčo namo. Pažymi ir tai, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimas yra įsiteisėjęs, teisminiai ginčai baigti, tačiau teismo sprendimo vykdymas vilkinamas ir tokiu būdu daroma žala kitai šaliai, t.y. suvaržoma Vilniaus miesto savivaldybės teisės ir teisėti interesai bei pažeidžiamas viešasis interesas. Nurodo, jog 2014-09-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštu nurodoma, kad išnagrinėjus turėtos žemės sklypo kartografinę medžiagą, projektuojamas laisvas grąžintinas natūra žemės sklypas. Anot ieškovės, atskirajame skunde apeliantė dėsto klausimus jau išnagrinėtus pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose, kurie yra tiesiog vykdytini ir nekvestionuojami.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmetamas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

17CPK 284 str. 1 d. įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

18Bylos medžiaga nustatyta, kad civilinėje byloje Nr.2-2005-534/2012 pagal ieškovės SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams Z. L., L. Ž., A. V., E. V., O. V., E. Ž. dėl iškeldinimo, nuomos mokesčio, palūkanų priteisimo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. spalio 22 d. sprendimu ieškovės reikalavimus tenkino iš dalies - iškeldino Z. L., L. Ž., A. V., E. V., O. V., E. Ž. iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartimi pirmos instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas; sprendimo vykdymas dėl atsakovių A. V., E. V. ir O. V. iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, atidėtas iki 2014-08-27.

19Prašymą atidėti sprendimo įvykdymą atsakovė A. V. grindė tuo, jog viena augina nepilnametes dukras, kurių teisės ir teisėti interesai, iškeldinus jas iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), bus pažeisti. Taip pat nurodė, jog šiuo metu yra įgyvendinamas jos teisių į turėtą žemės sklypą, esantį ( - ), atkūrimo procesas, po kurio ji gaus atitinkamą kompensaciją ir turės galimybę užtikrinti nepilnametėms dukroms tinkamą gyvenamąjį būstą. Pirmos instancijos teismas atsakovės prašymą atmetė. Teismas tokį atsakovės prašymą, atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. sprendimo, kuriuo atsakovė A. V. su nepilnametėmis dukterimis E. V. ir O. V. buvo įpareigotos išsikelti iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, vykdymas buvo atidėtas iki 2014-08-27, vertino kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymą.

20Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės prašyme bei atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atidėti teismo sprendimo vykdymą.

21Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Parama“ v. UAB „VITI“, bylos Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija v. E. S. ir I. S., bylos Nr. 3K-3-594/2006).

22Atsakovė, nesutikdama su skundžiama nutartimi, nurodo, kad teismo nutartis priimta pažeidžiant nepilnamečių vaikų interesus, neatsižvelgiant į įstatymų normas, reglamentuojančias, kad visur ir visada turi būti atsižvelgta į teisėtus vaiko interesus. Kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą pažymėjo ieškovė SĮ „Vilniaus miesto būstas“, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo bei šeimos santykius reglamentuojančios CK normos pirmiausia nustato tėvų pareigą rūpintis nepilnamečiu vaiku, jį auklėti, globoti, išlaikyti. Taigi ir vaiko teises į jo vystymuisi būtinas gyvenimo sąlygas, gyvenamąjį būstą visų pirma privalo užtikrinti vaiko tėvai, o valstybės ir savivaldos institucijoms tokia pareiga atsiranda, kai vaiko tėvai šios teisės dėl įvairių priežasčių negali užtikrinti. Todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog aplinkybė, kad atsakovė augina nepilnamečius vaikus, nesudaro pagrindo neieškoti kito gyvenamojo būsto ir taip pateisinti įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymą. Tuo labiau, kad nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog per Vilniaus apygardos teismo nustatytą teismo sprendimo vykdymo atidėjo terminą dėjo pastangas susirasti (išsinuomoti) gyvenamąjį būstą. Apeliantė taip pat nurodo, jog jos gaunamų pajamų neužtektų dabartinėmis būsto nuomos rinkos kainomis išsinuomoti būstą, apmokėti komunalines paslaugas bei užtikrinti būtinąsias gyvenimo sąlygas nepilnametėms dukterims. Pažymėtina, jog nors atsakovė teigia, jog viena rūpinasi dukterų išlaikymų, tačiau iš byloje esančio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus buities tyrimo, atlikto 2014-09-08, akto duomenų matyti, kad atsakovės mergaitėmis rūpinasi ir jų tėvas – G. V.; pati atsakovė nurodė, jog su G. V. yra išsituokusi, dukrų gyvenamoji vieta nustatyta su ja, išlaikymas dukroms iš tėvo nėra priteistas, nes atsakovė su buvusiu sutuoktiniu yra geranoriškai išsprendusi vaikų išlaikymo, auklėjimo klausimus ir nesutarimų nekyla (t. 2, b.l.17-18). Pažymėtina, jog įstatymas numato abiejų tėvų pareigą užtikrinti nepilnamečių vaikų teises ir teisėtus interesus. Taigi minėti duomenys patvirtina, kad atsakovė turi galimybę reikalauti išlaikymo iš nepilnamečių dukterų tėvo – G. V., jeigu šis geranoriškai nevykdo savo, kaip tėvo, pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametes dukras. Taip pat pažymėtina, jog Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartimi atsakovei buvo suteiktas pusės metų sprendimo vykdymo atidėjimo terminas, per kurį, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ji turėjo galimybę susirasti (išsinuomoti) savo finansines galimybes ir vaikų poreikius atitinkantį būstą. Tuo tarpu apeliantės nurodoma aplinkybė dėl galimo jos nuosavybės teisių į žemės sklypą, esantį Justiniškių g. 184, Vilniuje, atkūrimo, ir tokio sklypo pardavimas ar kompensacijos už šį nekilnojamąjį turtą gavimas, nelaikytina svarbia nagrinėjant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo.

23Apeliacinės instancijos teismas taip pat nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, kurie susiję su šioje byloje priimtų įsiteisėjusių teismų procesinių sprendimų vertinimu, kadangi tai neturi teisinės reikšmės sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

24Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pagrindo tenkinti atsakovų prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą nebuvo, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra iš esmės teisėta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje apeliacinėje instancijoje neviršija 10 Lt, sutinkamai su CPK 92 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2014-08-26 atsakovė A. V. kreipėsi į teismą, prašydama atidėti sprendimo... 5. Ieškovė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ prašė pareiškimą atmesti.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 15 d. nutartimi atsakovės A.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovė A. V. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014... 10. 1. Reikalavimą iškeldinti ją, jos vaikus ir kitus atsakovus byloje ieškovė... 11. 2. Pažymi, jog ginčo name gyvena su dviem nepilnametėm dukromis, todėl,... 12. 3. Pažymi, jog jos šeimai yra kompensuota už namą, bet ne už žemę, ant... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė SĮ „Vilniaus miesto būstas“... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas atmetamas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 17. CPK 284 str. 1 d. įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų... 18. Bylos medžiaga nustatyta, kad civilinėje byloje Nr.2-2005-534/2012 pagal... 19. Prašymą atidėti sprendimo įvykdymą atsakovė A. V. grindė tuo, jog viena... 20. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės prašyme bei atskirajame... 21. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti... 22. Atsakovė, nesutikdama su skundžiama nutartimi, nurodo, kad teismo nutartis... 23. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nepasisako dėl atskirojo skundo... 24. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pagrindo tenkinti... 25. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartį palikti...