Byla 2-457-252/2012
Dėl 371 462,06 Lt skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ ieškinį atsakovui A. M. dėl 371 462,06 Lt skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo A. M. 371 462,06 Lt skolos ir bylinėjimosi išlaidas – 3 857 Lt žyminio mokesčio ir 1 836,78 Lt už advokato atstovavimą. Nurodė, kad 2007-06-06 AB DnB NORD bankas Kreditavimo sutarties Nr. K-3100-2007-26 pagrindu suteikė atsakovui 700 000 Lt kreditą. Ieškovas, remdamasis 2007-06-12 UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ Valdybos posėdžio sprendimu 2007-06-22 suteikė atsakovui Garantiją Nr. 1G-1036 bankui, kuria įsipareigojo grąžinti bankui kredito dalį, jeigu atsakovas, suėjus galutiniam kredito grąžinimo terminui arba bankui prieš laiką nutraukus Kreditavimo sutartį, negrąžins arba nepilnai grąžins ilgalaikį kreditą. Atsakovui pradelsus sumokėti kredito įmokas, bankas nutraukė Kreditavimo sutartį prieš laiką. 2010-02-25 Panevėžio apygardos teismas visiškai patenkino banko ieškinį ir solidariai priteisė iš atsakovo ir jo laiduotojo R. M. visą skolos sumą. Nesant galimybės skolos išieškoti iš atsakovo, buvo kreiptasi į ieškovą dėl garantinio įsipareigojimo įvykdymo. 2011-09-29 ieškovas nusprendė įvykdyti 2011-08-18 banko rašte pateiktą prašymą ir sumokėjo 371 462,06 Lt dydžio Garantiją. Nors ieškovas 2011-10-11 raštu Nr. 2A-2230 informavo atsakovą apie Garantijos sumokėjimą ir nurodė terminą iki 2011-11-05 informuoti apie galimybes sugrąžinti 371 462,06 Lt, tačiau atsakovas į šį pranešimą neatsakė. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, nes visos ieškinio aplinkybės yra grindžiamos dokumentais.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš ieškovo pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2007-06-06 AB DnB NORD bankas (toliau – bankas) Kreditavimo sutarties Nr. K-3100-2007-26 pagrindu suteikė atsakovui A. M. 700 000 Lt kreditą. Ieškovas UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, remdamasis 2007-06-12 Valdybos posėdžio sprendimu, įformintu 2007-06-12 protokole Nr. 5A-14, 2007-06-22 suteikė Garantiją Nr. 1G-1036 bankui, kuria įsipareigojo grąžinti bankui kredito dalį, jeigu atsakovas, suėjus galutiniam kredito grąžinimo terminui arba bankui prieš laiką nutraukus Kreditavimo sutartį, negrąžins arba nepilnai grąžins 700 000 Lt ilgalaikį kreditą, kurį bankas suteikė pagal Kreditavimo sutartį. Atsakovui pradelsus sumokėti kredito įmokas, 2009-04-30 bankas informavo ieškovą, kad 2009-04-30 nutraukta su atsakovu sudaryta Kreditavimo sutartis. Bankas 2011-08-18 raštu Nr. 30.56.17/5205 pareiškė prašymą ieškovui sumokėti 371 462,06 Lt garantinį įsipareigojimą, kylantį iš Garantijos, nurodydamas, jog realizuodamas savo teises 2009-07-31 kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą dėl skolos priteisimo iš skolininko A. M. ir jo laiduotojo R. M. (ieškinio suma – 729 553,27 Lt). 2010-02-25 Panevėžio apygardos teismas visiškai patenkino banko ieškinį ir solidariai priteisė iš atsakovo ir jo laiduotojo R. M. visą skolos sumą. Paaiškėjus, kad net ir pardavus R. M. nuosavybės teise priklausantį ir kreditoriams neįkeista turtą, gautomis lėšomis banko skola bus padengta nereikšminga suma, o tolimesnis skolos išieškojimas faktiškai negalimas nesant turto, todėl kreipėsi į ieškovą dėl garantinio įsipareigojimo įvykdymo. 2011-09-29 ieškovas nusprendė įvykdyti 2011-08-18 banko rašte pateiktą prašymą ir sumokėjo 371 462,06 Lt dydžio Garantiją. Sprendimas priimtas ir įformintas 2011-09-29 Valdybos posėdžio protokolu Nr. 5A-31/2011. 2011-10-11 raštu Nr. 2A-2230 ieškovas informavo atsakovą apie Garantijos sumokėjimą ir nurodė terminą iki 2011-11-05 informuoti apie galimybes sugrąžinti 371 462,06 Lt. Atsakovui į šį pranešimą neatsakius, 2011-11-24 Valdybos posėdyje nuspręsta kreiptis į teismą dėl 371 462,06 Lt skolos išieškojimo.

5Kadangi šalys privalo sąžiningai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimus, todėl UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ reikalavimas priteisti iš A. M. skolą pagal 2007-06-22 suteiktą Garantiją Nr. 1G-1036 AB DnB NORD bankui yra pagrįstas (CK 6.38 str., 6.90 str.). Nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas ieškovo reikalavimą tenkinti ir priimti preliminarų sprendimą (CPK 424 str. 1 d., 427 str.).

6Ieškovo turėtos išlaidos – žyminis mokestis ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti, priteistinos iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 1 d., 263 str., 428 str.,

Nutarė

8Ieškovo UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, į. k. 124261860, ieškinį tenkinti.

9Priteisti iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 371 462,06 Lt (tris šimtus septyniasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt du litus ir 6 centus) skolos, 3 857 Lt (tris tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt septynis litus) žyminio mokesčio ir 1 836,78 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt šešis litus ir 78 centus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovo UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, į. k. 124261860, naudai.

10Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti preliminarų sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam Panevėžio apygardos teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

11Jeigu per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

12Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai