Byla 2-1403-424/2013
Dėl skolos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,

2vadovaudamasi CPK 441 straipsniu, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB SEB banko ieškinį atsakovams R. K. ir S. K. dėl skolos priteisimo

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų 645 EUR skolą, t.y. 0,06 EUR priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas ir 644,94 EUR delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad

5pagal šalių 2008-07-25 sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 1550818051760-62 (toliau – Sutartis) ieškovė suteikė atsakovams 2015,82 EUR vartojimo kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą – 2011-07-24 (Sutarties Specialiosios dalies 2.3 p.). Atsakovai įsipareigojo nuo gautos kredito sumos mokėti 8,4 procentų dydžio metines palūkanas, vykdyti prievoles ieškovei pagal Sutartį ir mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą ieškovei bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas (Sutarties Specialiosios dalies 2.4 p., Bendrosios dalies 5.1 p.). Iš 2013-04-04 pažymos dėl skolos AB SEB bankui matyti, kad atsakovas R. K. yra negrąžinęs 0,06 EUR palūkanų. Jam taip pat paskaičiuoti 644,94 EUR delspinigiai už įsipareigojimų nevykdymą laiku.

6Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Šalims pranešta apie bylos nagrinėjimo formą ir tvarką. Teismui negavus šalių prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pagal supaprastinto proceso taisykles (CPK 441 str.).

7Ieškinys tekintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2008-07-25 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1550818051760-62 (toliau – Sutartis) ir ieškovė suteikė atsakovams 2015,82 EUR vartojimo kreditą, kredito grąžinimo terminas – 2011-07-24. Atsakovai įsipareigojo nuo gautos kredito sumos mokėti 8,4 procentų dydžio metines palūkanas, mokėjimo dienomis pagal grafiką grąžinti kreditą ieškovei bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas.

9Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

10Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai ir laiku, todėl ieškovės reikalavimas solidariai priteisti iš atsakovų negrąžintas 0,06 EUR priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

11CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs, kad teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (savo iniciatyva, pagal pareigą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.).

13Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės.

14Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

15Teismas, įvertinęs Sutarties dalykus, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

16Pagal Sutarties 5.3 ir 5.4 punktus atsakovai įsipareigoja už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną mokėti ieškovei 0,1 procento dydžio delspinigius už sumą, kurios mokėjimo terminas praleistas, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro net 36,50 procento per metus. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ši Sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

17Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovės dėl atsakovų neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovės galimai patirtus nuostolius.

18Atsakovams pagal Sutartį priskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 644,94 EUR sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, priteistini delspinigiai sudaro 322,47 EUR sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovų solidariai priteistini 322,48 EUR delspinigiai.

19CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

20Remiantis CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, kuri šiuo atveju yra 50 proc., todėl ieškovei solidariai iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) yra 36 Lt.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5 str., 79 str., 93 str. 2 d., 142 str., 178 str., 259 str., 268 str., 270 str., 279 str. teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies.

23Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko ir R. K. ir S. K. 2008-07-25 sudarytą vartojimo kredito sutarties Nr. 1550818051760-62 bendrosios dalies 5.3 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjas įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną, bei 5.4 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjas įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną.

24Priteisti solidariai iš R. K. ir S. K. 645 EUR skolą, t.y. 0,06 EUR priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas ir 322,47 EUR delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 322,54 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo2013-04-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 36 Lt bylinėjimosi išlaidas AB SEB bankui.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,... 2. vadovaudamasi CPK 441 straipsniu, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų 645 EUR skolą, t.y. 0,06... 4. Ieškovė nurodė, kad... 5. pagal šalių 2008-07-25 sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr.... 6. Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Šalims... 7. Ieškinys tekintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2008-07-25 šalys sudarė... 9. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles... 10. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi... 11. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 13. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 14. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 15. Teismas, įvertinęs Sutarties dalykus, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 16. Pagal Sutarties 5.3 ir 5.4 punktus atsakovai įsipareigoja už kiekvieną... 17. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda,... 18. Atsakovams pagal Sutartį priskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 20. Remiantis CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5 str., 79 str., 93 str. 2 d., 142... 22. ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko ir R. K. ir S. K. 2008-07-25... 24. Priteisti solidariai iš R. K. ir S. K. 645 EUR skolą, t.y. 0,06 EUR... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...