Byla 2S-344-661/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Valaura“ (buvęs ieškovas – BUAB „Šėlsmas“) ieškinį atsakovui J. B. dėl skolos priteisimo,

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42014-06-26 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi ieškovas BUAB „Šėlsmas“ perleido teises į atsakovo J. B. skolą naujajam kreditoriui UAB „Valaura“. UAB „Valaura“ kreipėsi į teismą, prašydama išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-15784-861/2013, kurioje ieškovas BUAB „Šėlsmas“ ir atsakovas J. B. sudarė 2013-08-13 taikos sutartį ir teismas ją patvirtino 2013-08-13 teismo nutartimi.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi ieškovo UAB „Valaura“ prašymą išduoti vykdomąjį raštą tenkino. Išdavė ieškovui vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-15784-861/2013 dėl 72 000 Lt skolos išieškojimo iš atsakovo J. B. bei priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 200 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad pateiktame prašyme dėl vykdomojo rašto išdavimo prašoma išduoti vykdomąjį raštą, nes atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal taikos sutartį, nemoka nustatytų įmokų. Atsakovas įrodymų, patvirtinančių taikos sutarties sąlygų įvykdymą, iki teismo posėdžio pradžios taip pat nepateikė (LR CPK 178, 179 str. str.). Teismo posėdžio metu atsakovas motyvavo, kad taikos sutartį jis turi įvykdyti iki 2018-09-01, dar nesibaigė sutarties įvykdymo terminas, todėl prašė vykdomojo rašto neišduoti. Remiantis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-13 nutartimi matyti, jog atsakovas įsipareigojo mokėti skolą dalimis, t. y. kiekvieną mėnesį mokėti po 1 200 Lt (Taikos sutarties 2 p.), tačiau atsakovas nesumokėjo nei vienos įmokos, t. y. taikos sutarties sąlygų nuo pat taikos sutarties sudarymo dienos nevykdė, terminus praleido, todėl ieškovas, vadovaudamasis CPK 646 straipsnio 3 dalimi, pagrįstai prašo išduoti vykdomąjį raštą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės- ieškovo prašymą atmesti. Nurodo, kad teismas viršijo jam suteiktus įgalinimus, kadangi išdavė vykdomąjį raštą tai daliai skolos, kurios įvykdymo terminas dar nebuvo suėjęs.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983 straipsnis), yra konstatavęs, kad taikos sutartis – tai šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010). Teismo sprendimu patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią. Įstatymo nustatyta tvarka nenuginčyta taikos sutartis CK 6.189 straipsnio prasme šalims turi įstatymo galią ir tokia taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą (CPK 646 straipsnio 3 dalis). Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, teismas gali pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką, nekeisdamas šalių susitarimo esmės.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-15784-861/ 2013 patvirtino taikos sutartį tarp atsakovo J. B. ir ieškovo BUAB „Šėlsmas“, pagal kurią atsakovas privalo iki 2018 m. rugsėjo 1 d. dienos sumokėti 72000,00 litų, juos mokant kiekvieną mėnesį po 1200,00 litų. Kaip sankcija už mokėjimų grafiko nesilaikymą buvo nustatyti 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Jokių kitų apribojimų ar sankcijų nebuvo numatyta. Atsakovas nesiginčija, kad savo tarpinių įsipareigojimų nevykdė ir pareiškimo padavimo dienai buvo skolingas išieškotojui tam tikrą sumą pinigų sumą, tačiau šalių patvirtintoje taikos sutartyje nėra numatyta, jog atsakovui nesumokėjus ieškovui dalinio mokėjimo šios taikos sutarties 2 punkte nustatytu laiku ir/arba sumokėjus ne visą dalinį mokėjimą, bus laikoma, kad yra suėjęs terminas sumokėti visus nesumokėtus mokėjimus ir ieškovas turės teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo visai likusiai nesumokėtai sumai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ir CPK 646 str. 3 d. numatoma, jog teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Taigi šiuo atveju vykdomasis raštas gali būti išduodamas ne dėl visos (72 000 Lt) sumos, o tik dėl atsakovo pradelstų mokėjimų pagal taikos sutartį.

13Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias vykdomojo rašto išdavimo tvarką, todėl skundžiama nutartis panaikintina, perduodant tam pačiam teismui iš naujo spręsti vykdomojo rašto išdavimo klausimą (LR CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

14Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., teismas,

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai