Byla P2-283-639/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0004/10/00541, suinteresuoti asmenys antstolė V. D., D. J., R. L

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo R. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0004/10/00541, suinteresuoti asmenys antstolė V. D., D. J., R. L.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu, prašo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0004/10/00541, t.y. įpareigoti R. L. atnaujinti elektros tiekimą bute ( - ), tai yra sekančią dieną nuo nutarties gavimo dienos pateikti AB LESTO prašymą atnaujinti elektros tiekimą ( - ); pripažinti negaliojančiu 2014-02-18 turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. S-140001656. Nurodė, kad 2012-09-18 buvo surašytas turto arešto – įkainojimo aktas ir išsiųsta pareiškėjui, kuris savo gyvenamąją vietą deklaravo Ispanijoje, tačiau turto arešto aktas ir turto įkainojimo aktas nebuvo įteiktas pareiškėjui, todėl jis neturėjo galimybės ginčyti turto įkainojimo akto. Turto įkainojimo akte nustatyta kaina ženkliai mažesnė už rinkos kainą. Antstolė neturėdama pakankamai kvalifikacijos turto rinkos kainai nustatyti, šią kainą nustatė net neapžiūrėjusi buto. Pareiškėjui priklausė ½ dalis buto su rūsiu, bendras plotas 36.83 kv.m., unikalus Nr.2195-7006-1010:0005, esantis ( - ). Antstolė nukreipė išieškojimą į ½ buto dalį nenustačius skolininko dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, tokiu būdu pažeidė imperatyvias teisės normas ko pasėkoje perdavimas išieškotojui aktas pripažintas niekiniu ir naikintinas. Paaiškino, kad nuo 2009 m. bute, esančiame ( - ), iki šiol gyvena jo sutuoktinė E. J. su dukra I. J.. 2014-04-29 AB LESTO atjungė elektros energijos tiekimą adresu ( - ), R. L. prašymu. Tokiais neteisėtai veiksmais daro didelę žalą bute gyvenančio vaiko teisėms.

3Prašymas netenkintinas.

4Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu teismo būsimo procesinio sprendimo įvykdymą. Įstatyme įtvirtinta, jog gali būti taikoma laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 530 str. 2 d.). CPK 530 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

5Susipažinus su pareiškėjo prašymu ir prie jo pridėtais įrodymais matyti, jog pareiškėjas iš esmės nesutinka su nustatyta iš varžytynių parduoto turto kaina, tačiau pareiškėjas nesikreipė su skundu dėl antstolės veiksmų, neginčijo realizuojamo turto įkainojimą, neprašė įpareigoti antstolę nustatyti daiktų rinkos kainą. Šios aplinkybės rodo, jog pareiškėjas, apie galimai pažeistas savo kaip skolininko teises vykdymo procese žinojo, tačiau nesutikdamas su antstolės nustatyta turto verte, duomenų, pagrindžiančių realiai kitokią nekilnojamųjų daiktų kainą neteikė, su antstole nebendradarbiavo, CPK 643-644 str. pareiškėjui kaip skolininkui suteiktomis teisėmis ir pareigomis laiku ir aktyviai, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir interesų nepasinaudojo, duomenų antstolei neteikė.

6Pareiškėjas paaiškina, kad antstolė V. D. vykdo vykdomąjį raštą Nr. N2-378-637/2007, išduotą Klaipėdos miesto apylinkės teismo, dėl išlaikymo išieškojimo iš R. J. išieškotojos R. L. (V) naudai, vykdant išieškojimą antstolė V. D., vykdydama vykdomąją bylą Nr. 0004/10/00541, pradėtą pagal 2010 m. vasario 19 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą nutartį Nr. N2-378-637 dėl išlaikymo po 600 Lt kas mėnesį išieškojimo iš R. J. R. V. naudai, parduodant bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą: 1/2 butą su rūsiu, bendras plotas 36.83 kv. m, esantį ( - ), iš varžytynių, 2014-02-18 surašė turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. S-140001656. Atsižvelgiant į tai, kad turto pardavimas iš varžytynių vyko 2014-02-18, pareiškėjas turėjo pakankamai laiko domėtis vykdymo proceso eiga, gauti reikiamų dokumentų iš vykdomosios bylos kopijas, skųsti antstolio veiksmus ar iš karto pateikti teismui ieškinį, jei manė, kad jų teisės pažeistos. Jokių kitų priežasčių, kodėl pareiškėjai iš karto nepateikia teismui ieškinio, pareiškėjas nenurodo.

7Be to, pareiškėjas nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas aplinkybes, t. y. VĮ „Registrų centras“ duomenų išrašo, patvirtinančio, kad ieškovui R. J. nuosavybės teise priklausė, esantis adresu ( - ), AB LESTO raštų apie atjungimo elektros energijos tiekimą į minėtą butą, apie tai, kad antstolė V. D. vykdo pareiškėjo nurodytą išieškojimą, apie tai, kad minėto turto pardavimui buvo skelbtos varžytynės. Pareiškėjas nurodo, kad AB LESTO atjungė elektros tiekimą į butą, esantį adresu ( - ), kuriame gyvena pareiškėjo žmona E. J. su mažamete dukra I. J., taigi atjungus elektros energijos tiekimą joms padaryta didelė žala, tačiau pareiškėjas nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių nurodytas aplinkybes, ir patvirtinančių, jog nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių egzistuoja reali grėsmė pareiškėjo interesams. Pareiškėjas savo argumentams dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia tik deklaratyviais teiginiais, todėl teismas negali patikrinti tokių argumentų pagrįstumo, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo lemia, kad šioje stadijoje klausimas sprendžiamas dažnai remiantis išimtiniai pareiškėjo nurodytais argumentais ir juos pagrindžiančiais įrodymais.

8Taigi atlikus pareiškėjo reikalavimų preliminarų vertinimą, kyla pagrįstų abejonių, jog pareiškėjo palankus sprendimas byloje galės būti priimtas, todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 145, 151, 152, 290, 291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

10prašymo dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0004/10/00541 sustabdymo netenkinti.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai