Byla 2S-89-302/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė N. Š., UAB „Facilities Management“, R. D., D. D., M. R., E. R

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „Šilėja“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutarties, civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Šilėja“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė N. Š., UAB „Facilities Management“, R. D., D. D., M. R., E. R., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Šilėja“ pateikęs skundą prašė įpareigoti antstolę N. Š. per tris darbo dienas atlikti UAB „Šilėja“ 2 748 237 Lt nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą; pateikti pažymą apie 2014-07-21 teismo nutarties ir ją keitusios 2014-08-13 nutarties vykdymą, nustatyti skubų teismo nutarties vykdymą. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-08-13 nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo nustatė, kad UAB „Šilėja“ piniginės lėšos gali būti areštuotos tik tuo atveju, kai atlikus viso bendrovės ir kito atsakovo turto areštą nepakanka 2 748 237 Lt turto vertės. Antstolė N. Š. iki minėtos nutarties priėmimo areštavo banko sąskaitose esančias bendrovės lėšas, t.y. 1 226 250 Lt. Pareiškėjo manymu, antstolė vykdydama teismo nutartį turėjo panaikinti bendrovės piniginių lėšų areštą ir atlikti 2 748 237 Lt kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą, o tik jo esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas. Antstolė atliko tik dalies bendrovės turto areštą, kito turto neaprašė. Antstolė pažeidžia teismo nustatytą turto arešto tvarką. Dėl antstolės neveikimo, t.y. atsisakymo areštuoti visą bendrovės turtą, kurio vertė 14 mln. litų, pažeidžiami pareiškėjo interesai ir civilinio proceso principai. Prašė įpareigoti antstolę per tris dienas atlikti UAB „Šilėja“ viso turto aprašą.

4Antstolė N. Š. 2014-10-03 patvarkymu pareiškėjo skundą atmetė. Nurodė, kad 2014-07-23 turto aprašu jau yra aprašytas UAB „Šilėja“ priklausantis turtas registruotinas kilnojamas bei nekilnojamas turtas 840 600 Lt sumai. 2014-08-20 kilnojamasis turtas 239 350 Lt sumai, 214-09-01 kilnojamasis turtas 30 000 Lt sumai, 2014-09-02 kilnojamasis turtas 17 850 Lt sumai bei piniginės lėšos 787 198 Lt, esančios Šiaulių bako sąskaitoje. Pagal UAB „Šilėja“ pateiktus duomenis liko neaprašytas kilnojamasis turtas (atsargos-medžiagos) naudojamos įmonės kasdienėje veikloje (langų gamyboje) esančios Pravieniškėse. Skolininkas nepateikė antstolei šio skolininkui priklausančio turo tikslios buvimo vietos, kliudydamas vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Antstolė vykdydama veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje turi kreiptis į teismą su prašymu dėl leidimo tęsti vykdymo veiksmus kito antstolio teritorijoje. Pažymėjo, kad antstolei nėra žinoma tiksli turto buvimo vieta bei ar toks turto aprašymas netrukdys įmonės tiesioginei veiklai. Žaliavų-medžiagų aprašymas reikštu, kad šis turtas negalėtų būti naudojamas gamybai, o vėliau pagamintas turtas negalėtų būti realizuotas, todėl atneštų skolininkui tiesioginius nuostolius. Antstolė jau yra aprašiusi visą žinoma skolininkui priklausantį turtą išskyrus skolininkui priklausančias žaliavas-medžiagas. Pažymi, kad 2014-09-26 skolininkui buvo išsiųsta pažyma apie vykdymo eigą, todėl šioje dalyje skundas nėra pagrįstas. Be to pareiškėjos argumentai, kad antstolė žlugdo įmonės veiklą nėra pagrįsti įrodymais. Vykdant 2014-08-13 nutartį buvo areštuotas antstolei nurodytas bei parodytas UAB „Šilėja“ priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. Esant nepakankamai turto vadovaujantis minėta nutartimi buvo areštuotos skolininkui priklausančios piniginės lėšos vienoje iš banko sąskaitų, tačiau nebuvo areštuotos piniginės lėšos, esančios kitose banko sąskaitose, per kurias įmonė laivai vykdo finansinę veiklą bei kuriose pakanka neareštuotų lėšų, t.y. 197 398,54 Lt, vykdyti atsiskaitymus be to neareštuota įmonės kasa, per kurią laisvai vykdomos finansinės operacijos grynais pinigais. Todėl pareiškėjo teiginiai nepagrįsti.

5Suinteresuoti asmenys R. D. ir D. D. atsiliepime į UAB „Šilėja“ skundą nurodė, kad antstolė Vilniaus apygardos teismo 2014-08-13 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo neįvykdė. Nesutiko su antstolės patvarkyme nurodytais teiginiais, kad visas bendrovės turtas yra aprašytas. Antstolei yra žinomas ir kitas bendrovės neaprašytas turtas ir šią aplinkybę patvirtina antstolei pateikti rašytiniai įrodymai. Teismas nutartimi konstatavo, kad pagal 2014-06-30 balansą bendrovė turi 10 030 564 Lt sumai ilgalaikį turtą. Šį turtą sudaro pastatai ir statiniai, transporto priemonės, atsargos, investicinis ir kitas ilgalaikis turtas. Pareiškėjas teisėtai siekia, kad būtų aprašytas visas turtas ir būtų panaikintas lėšų areštas, kuris trukdo bendrovės veiklai. Prašė skundą tenkinti.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Facilities Management“ atsiliepime su skundu nesutiko. Antstolė 2014-10-03 patvarkyme išsamiai nurodė, kad visas žinomas turtas jau yra aprašytas. Be to pati pareiškėja trukdo antstolei aprašyti visą turtą, nes nepateikia informacijos apie dalies turto buvimo vietą ir kitos susijusios informacijos. Pareiškėjos teiginiai apie tariamai žlugdomą bendrovę, turimo turto vertę yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais įrodymais. Pareiškėjos faktinio vadovo vykdyti veiksmai žlugdė bendrovę UAB Šilėja“. Teisėsaugos institucijos vykdo ikiteisminį tyrimą dėl UAB „Šilėja“ vadovo galimai neteisėtų veiksmų. UAB „Šilėja“ paskirta ūkinės-finansinės veiklos patikrinimas. Tik pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurias tinkamai vykdo antstolė, užkirto galimybes pareiškėjos vadovams švaistyti pinigines lėšas. Prašė skundą atmesti.

7Pareiškėjas UAB „Šilėja“ pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo skundo dalies, nurodydamas, kad antstolė pateikė pažymą apie vykdymo eigą, todėl nuo šios skundo dalies pareiškėjas atsisakė.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 10 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Šilėja“ skundą atmetė. Pažymėjo, jog antstolė siekdama tinkamai įvertinti skolininkui priklausančio turto vertę buvo paskyrusi ekspertizę. Aprašiusi didesnės vertės skolininkui priklausantį turtą, panaikino areštus UAB „Šilėja“ banko sąskaitoms, sustabdydama lėšų išmokėjimą tik vienoje AB „Šiaulių bankas“ esančioje sąskaitoje- 787 198 Lt dydžio sumai. Išanalizavęs bylos medžiagą, teismas nenustatė antstolės veiksmuose pažeidimų, taip pat konstatavo, jog skolininkas turi galimybę nevaržomai disponuoti 197 398,54 Lt suma, ko pasėkoje atmetė argumentus dėl to, jog žlugdoma įmonės veikla, kadangi skolininkas neturi galimybės vykdyti finansinius įsipareigojimus.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Apeliantas UAB „Šilėja“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį bei klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad nuo laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo antstolis turėjo panaikinti bendrovės lėšų suvaržymą, atlikti bendrovės 2 748 237 Lt kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai-lėšų, esančių pas bendrovę ar trečiuosius asmenis, areštą. Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, kuria buvo pakeistos laikinosios apsaugos priemonės, bendrovės lėšų arešto situacijos nepakeitė, nes antstolis lėšų arešto iki visiško bendrovės turto arešto nepanaikino, viso bendrovės turto arešto neatliko ir neatlieka. Pažymi, kad dėl lėšų arešto, bendrovė pradelsė apmokėti per vieną milijoną sąskaitų. Lėšų areštas daro neigiamą įtaką bendrovės veiklai, nes bendrovė negali konkuruoti su kitomis analogišką veiklą vykdančiomis bendrovėmis, areštuotų lėšų suma negali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų ir moka delspinigius ar palūkanas, taip pat bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidas, praranda nuolaidas ir galimybę pasinaudoti atidėto mokėjimo galimybe. Apelianto manymu, antstolis nevykdydamas dalies pareiškėjo turto aprašymo pažeidė įstatymo nustatytą pareigą nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Antstolė pripažįsta, jog visas pareiškėjo turtas nėra areštuotas, t.y. atsargos, esančios Pravieniškėse ir Vilniuje, kitas bendrovės balanse ir sąrašuose nurodytas turtas ir nurodo priežastį, kad nežinoma tiksli turto buvimo vieta. Pažymi, jog apeliantas savo iniciatyva teikė antstoliui visus duomenis, įskaitant jo buvimo vietą, siūlė parodyti turtą vietoje, siūlė suteikti transporto paslaugas, tačiau antstolis atsisakė. Apelianto teigimu, antstolė tinkamai neįvykdė teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, todėl turi ją įvykdyti teismo nustatyta tvarka ir tokiu būdu pašalinti pareiškėjo teisėto intereso-konkuruoti, veikti ekonomiškai, tinkamai vykdyti įstatymus ir teismo sprendimus, pažeidimus.

12Suinteresuotas asmuo UAB „Facilities Management“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad UAB „Šilėja“ gali nevaržomai disponuoti kitose sąskaitose esančiomis lėšomis. 787 198 Lt lėšų areštas atitinka 2014-08-16 nutarties įpareigojimą lėšas areštuoti tik nesant ar esant nepakankamai kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, kadangi antstolės aprašyto UAB „Šilėja“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertės nepakanka visai areštuotinai sumai. Pažymi, kad apeliantas nei su skundu, nei su atskiruoju skundu taip ir nenurodė, koks konkretus turtas dar galėtų būti aprašytas, nepateikė duomenų apie šį turtą ir tikslią jo buvimo vietą. Atskirojo skundo argumentai dėl lėšų areštu sukeltų nepatogumų ir atsiradusių pradelstų mokėjimų neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl antstolės veiksmų teisėtumo. Antstolė vykdo jai pateiktą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau pati neturi įgaliojimų keisti teismo nutartyje nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšies, masto ar eiliškumo. Suinteresuoto asmens manymu, akivaizdu, kad tik pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurias tinkamai vykdo antstolė, užkirto galimybes apelianto vadovams švaistyti pinigines lėšas.

13Suinteresuoti asmenys R. D., D. D., M. R., E. R. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį patenkinti, kadangi skundžiama teismo nutartis užkerta kelią tinkamam Vilniaus apygardos teismo 2014-08-13 nutarties vykdymui.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Pagal CPK 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja ir vertina tik tuos apeliantų argumentus, kurie tiesiogiai susiję su ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumu ir pagrįstumu, neanalizuodamas tų apeliantų argumentų, kurie nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam klausimui išspręsti.

17Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar, atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius.

18Vadovaujantis CPK 675 straipsnio 2 dalimi, antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą. Šiuo atveju antstolis turto arešto akto nesurašo (CPK 675 straipsnio 3 dalis). Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 straipsnis 4 punktas), kuriose teismo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 147 straipsnio 5 dalies 8 punktas).

19Byloje nustatyta, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1800-781/2014, kuri buvo pakeista Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartimi nutarta areštuoti skolininkui UAB „Šilėja“ priklausantį turtą ir pinigines lėšas, neviršijant 2 748 237 Lt dydžio sumos. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo pakeistos, nutarus atsakovo UAB „Šilėja“ atžvilgiu taikytą 2 748 237 Lt turto ir piniginių lėšų, esančių pas UAB „Šilėja“ ar trečiuosius asmenis, areštą pakeisti į 2 748 237 Lt nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai- lėšų, esančių pas UAB „Šilėja“ ar trečiuosius asmenis, areštą.

20Nagrinėjamu atveju antstolė N. Š. 2014-07-23 turto aprašu aprašė UAB „Šilėja“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį registruotiną turtą- 840 600 Lt sumai; 2014-08-20 aprašė kilnojamąjį turtą- 239 350 Lt sumai; 2014-09-01 aprašė kilnojamąjį turtą- 30 000 Lt sumai; 2014-09-02 aprašė kilnojamąjį turtą- 17 850 Lt sumai; nenustačiusi daugiau skolininko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštavo pinigines lėšas- 787 198 Lt sumai sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje Šiaulių banke. Be to, antstolė taip pat pažymėjo, jog pagal skolininko UAB „Šilėja“ pateiktus duomenis liko neaprašytas UAB „Šilėja“ priklausantis kilnojamasis turtas (atsargos-medžiagos) naudojamas įmonės kasdieninėje veikloje (langų gamyboje) esantis Pravieniškėse, kadangi skolininkas nepateikė antstolei šio skolininkui priklausančio turto tikslios buvimo vietos, nenurodydamas kur jis yra sandėliuojamas, kliudydamas vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

21Skolininkas UAB „Šilėja“ pateikęs skundą įrodinėja, jog antstolė netinkamai vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartį, kuria buvo pakeista laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarka, t.y. pirmiausia turi būti areštuojamas kilnojamas ir nekilnojamas turtas, o tik jo nepakakus, piniginės lėšos. Pažymi, jog UAB „Šilėja“ priklausančio turto vertė sudaro 14 milijonų litų, tačiau antstolė jo neaprašo, o areštavusi ne tik įmonei priklausantį turtą, bet ir pinigines lėšas, nepagrįstai žlugdo įmonę, to pasėkoje Vilniaus apygardos teismui nutarus pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, ši nutartis bendrovės lėšų arešto situacijos nepakeitė.

22Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi nenustatė pažeidimų aprašant pareiškėjui priklausantį turtą, todėl konstatavo, jog antstolės veiksmai, kurie buvo atlikti vykdant jai pateiktą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atitinka CPK 613, 678 straipsnių reikalavimus, Sprendimų vykdymo instrukciją. Apeliacinės instancijos teismas pritaria šiai pirmosios instancijos teismo išvadai.

23Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog skolininkas UAB „Šilėja“ nuo pat vykdymo veiksmų pradžios siekia, jog būtų panaikinti areštai jo piniginėms lėšoms, esančioms visuose bankų sąskaitose. Šiam tikslui pasiekti, antstolei ne kartą buvo teikiami bendrovei priklausančio kilnojamojo turto sąrašai (atsargų sąrašai), kuriuos skolininkas prašė aprašyti, teigdamas, jog šių atsargų pakaks tinkamai užtikrinti išieškotojo reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog antstolė ne vieną kartą kreipėsi į skolininką prašydama pateikti realiai esančio UAB „Šilėja“ priklausančio kilnojamojo turto turinčio didesnę vertę sąrašą, nurodant šio turto tikslią buvimo vietą, pranešant kada ir kur antstolis gali atvykti apžiūrėti skolininkui priklausančio kilnojamojo turto, tikslu jį aprašyti; be to, pateikti antstolei šio turto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (įsigijimo dokumentus ir pan.), tačiau dėl teismui nežinomų priežasčių, šie antstolės prašymai įvykdyti nebuvo. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų nustatyta, jog skolininkas teikė antstolei tam tikrus duomenis patvirtinančius UAB „Šilėja“ priklausančio turto (atsargų) nuosavybę, tačiau atsižvelgiant į šių duomenų apimtį, kilo neaiškumų, kuris nuosavybę patvirtinantis dokumentas atspindi kiekvieną prašomą aprašyti daiktą, to pasėkoje skolininkas buvo įpareigotas pateikti antstoliui tinkamus dokumentus, sudedant juos eilės tvarka, pagal pateiktą turto (atsargų sąrašą) bei pasirengti antstoliui atvykus šį turtą parodyti antstoliui. Apeliacinės instancijos teismas iš byloje esančių duomenų nenustatė, jog skolininkas būtų įvykdęs minėtą antstolės prašymą. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog skolininkui tinkamai pagrindus turimo turto tiek nuosavybę, tiek vertę, antstolė net kelis kartus keitė turto aprašą, taip padidindama areštuoto turto mastą, todėl teigti, jog antstolė pasyviai elgėsi skolininko atžvilgiu, nebandė surasti skolininkui priklausančio turto ir iš karto areštavo skolininkui priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, negalima.

24Nepagrįstais laikytini apelianto teiginiai, jog antstolė areštavusi bendrovei priklausančias sąskaitas esančias bankuose, žlugdo įmonę, pažeidžia ekonomiškumo principą, kadangi skolininkas teigdamas, kad jam priklausančio turto vertė siekia virš 10 milijonų litų, todėl pagrindo areštuoti pinigines lėšas, esančias sąskaitose, nėra, tokių savo teiginių neįrodė. Apeliacinės instancijos teismo manymu, tai, kad apeliantas pateikdamas bendrovei priklausančių atsargų sąrašus, savo nuožiūra nurodo vertes, nepagrindžia, jog nurodoma vertė yra reali ir atitinka rinkos kainas. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog vykdomojoje byloje nustatyta, kad nors skolininkas ir prašo aprašyti jam priklausančias atsargas išvardintas į vykdomąją bylą pateiktame sąraše, tačiau jos visos yra naudojamos skolininko vykdomoje veikloje, ko pasėkoje antstolei nuvykus į atsargų buvimo vietą, jai nebuvo leista jų aprašyti ir buvo parodyti tik tam tikri sąraše išvardinti daiktai. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, jog Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi, kuria buvo pakeistos laikinosios apsaugos priemonės ir nutarta pirmiausia areštuoti skolininko kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą ir tik jo esant nepakankamai areštuoti pinigines lėšas, antstolei nustačius papildomą skolininkui priklausantį kilnojamąjį turtą, 2014-09-24 turto aprašu buvo aprašyta daiktų vertė (32 732 Lt sumai), ko pasėkoje 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymu buvo panaikinti areštai ir lėšų išmokėjimo sustabdymai UAB „Šilėja“ sąskaitoms, esančioms Swedbank, AB, AB „Citadele“, AB DNB banke, Nordea banke, AB SEB banke. Tačiau nustačius, jog areštuoto turto vertė mažesnė už vykdomoje teismo nutartyje nurodytą sumą bei nustačius, jog bendrovei priklausančioje sąskaitoje, esančioje Šiaulių banke, Vilniaus filiale yra piniginės lėšos, 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymu buvo uždrausta šiomis lėšomis ( 787 198 Lt) disponuoti. Iš aukščiau paminėtų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skolininko teisės bei teisėti interesai nagrinėjamu atveju pažeisti nebuvo, kadangi kaip jau minėta skolininkas nenurodė antstolei kito kilnojamojo, nekilnojamojo turto, kurį antstolė galėtų aprašyti, o nurodant netikslius duomenis, antstolė neturėjo pareigos jais vadovautis. Be to, šiuo atveju taipogi prieinama prie išvados, jog antstolė palikusi tik vienos skolininkui priklausančios banko sąskaitos areštą, pasielgė teisingai, veikė protingai ir sąžiningai, kadangi aprašius skolininko pateiktame sąraše atsargas, kurias jis naudoja savo kasdienėje veikloje ir jų dėka gauna pelną, tikėtina, jog tuomet skolininko verslas tikrai galėtų nukentėti, kadangi iš esmės jis netektų galimybės jais naudotis. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog šiuo atveju panaikinus areštus piniginėms lėšoms penkių bankų sąskaitų, teigtina, jog įmonė per jas gali laisvai vykdyti veiklą, ypač atsižvelgus į tai, jog šiose sąskaitose yra pakankamai lėšų vykdyti atsiskaitymus, o be to įmonės kasa nėra areštuota, todėl per ją taipogi gali būti laisvai vykdomos finansinės operacijos grynais pinigais.

25Nagrinėjamu atveju, taipogi iškilo klausimas dėl apeliantui priklausančio turto (atsargų), esančio Pravieniškėse. Antstolė teigia, jog skolininkas nenurodo jai tikslios turto buvimo vietos, o skolininkas paaiškina, jog savo iniciatyva teikė antstoliui visus duomenis, siūlė parodyti turtą vietoje, siūlė suteikti transporto paslaugas, tačiau antstolė vykti į Pravieniškes atsisakė. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina šiuos apelianto argumentus, kadangi apeliantas nurodydamas šias aplinkybes, niekaip jų nepagrindė. Be to, vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė kreipėsi į skolininką su prašymu nedelsiant nurodyti visus su šiuo turtu susijusius duomenis, ko pasėkoje skolininkas būdamas suinteresuotas dėl arešto piniginėms lėšoms panaikinimo, privalėjo per kuo įmanomai trumpiausią laiką pateikti antstolę dominančią informaciją, tačiau iki šiol tai nėra padaryta. Tokiu būdu konstatuotina, jog skolininkas pats savo veiksmais kliudo antstolei vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

26Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai teisinės reikšmės pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui neturi, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Be to, pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

27Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų, todėl apelianto atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

28Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Šilėja“ pateikęs skundą prašė įpareigoti... 4. Antstolė N. Š. 2014-10-03 patvarkymu pareiškėjo skundą atmetė. Nurodė,... 5. Suinteresuoti asmenys R. D. ir D. D. atsiliepime į UAB „Šilėja“ skundą... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Facilities Management“ atsiliepime su skundu... 7. Pareiškėjas UAB „Šilėja“ pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 10 d. nutartimi... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Apeliantas UAB „Šilėja“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Facilities Management“ atsiliepime į atskirąjį... 13. Suinteresuoti asmenys R. D., D. D., M. R., E. R. atsiliepime į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Pagal CPK 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas,... 17. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis... 18. Vadovaujantis CPK 675 straipsnio 2 dalimi, antstolis areštuoja skolininko... 19. Byloje nustatyta, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos... 20. Nagrinėjamu atveju antstolė N. Š. 2014-07-23 turto aprašu aprašė UAB... 21. Skolininkas UAB „Šilėja“ pateikęs skundą įrodinėja, jog antstolė... 22. Pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi nenustatė pažeidimų... 23. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, jog skolininkas UAB „Šilėja“ nuo... 24. Nepagrįstais laikytini apelianto teiginiai, jog antstolė areštavusi... 25. Nagrinėjamu atveju, taipogi iškilo klausimas dėl apeliantui priklausančio... 26. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai teisinės reikšmės pirmosios... 27. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 28. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi,... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti...