Byla 2S-1086-823/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys - antstolė N. Š., UAB „Facilities Management“, R. D., D. D., M. R. ir E. R

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Šilėja“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys - antstolė N. Š., UAB „Facilities Management“, R. D., D. D., M. R. ir E. R.,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Šilėja“ kreipėsi į antstolę N. Š. skundu dėl patvarkymų vykdomojoje byloje Nr. 0033/14/00551: 1) 2014 m. liepos 22 d. patvarkymo dėl sąskaitos blokavimo; 2) 2014 m. rugpjūčio 28 d. patvarkymo dėl sąskaitų blokavimo, pakeičiančio 2014 m. liepos 22 d. patvarkymą; 3) 2014 m. rugsėjo 1 d. patvarkymo dėl sąskaitų blokavimo, pakeičiančio 2014 m. rugpjūčio 28 d. patvarkymą; 4) 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymo stabdyti lėšų išmokėjimą, pakeičiančio 2014 m. rugsėjo 1 d. patvarkymą dėl sąskaitos blokavimo; 5) 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymo dėl skundo. Nurodė, kad pareiškėjui priklausančių lėšų areštas neteisėtas nuo to momento, kai teismas pakeitė laikinąsias apsaugos priemones. Antstolė nepanaikino patvarkymų, bet priėmė naujus neteisėtus sprendimus: 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymu dėl skundo panaikino lėšų areštą banko sąskaitose, kuriose nėra pinigų; patvarkymu stabdyti lėšų išmokėjimą, pakeičiant 2014 m. rugsėjo 1 d. patvarkymą dėl sąskaitos blokavimo – areštavo banko sąskaitoje esančias pareiškėjo lėšas. Dėl to nevykdoma Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, nepasiektas teismo nurodytas tikslas – nežlugdyti bendrovės ir sudaryti jai galimybę veikti. Antstolė, išnagrinėjusi skundą, pasisakė tik dėl dviejų 2014 m. liepos 22 d. ir rugpjūčio 28 d. patvarkymų, kurių nepanaikino. Antstolė, priimdama patvarkymą dėl lėšų blokavimo, tęsia neteisėtus veiksmus, draudžia atsiskaityti su darbuotojais ir valstybe. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 21 d. nutartimi areštavo 2 748 237 Lt vertės pareiškėjo turtą ir lėšas, o 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi nustatė, kad lėšos gali būti areštuotos tik tuo atveju, jei nepakanka viso bendrovės ir kitų atsakovų turto. Antstolė 2014 m. liepos 22 d. patvarkymu blokavo 1 226 250 Lt. Po Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutarties suvaržymų nepanaikino, todėl žlugdė ir žlugdo bendrovės veiklą. Pareiškėjas 2014 m. rugpjūčio 5 d. prašė areštuoti finansinį ir kilnojamąjį turtą 1 200 000 Lt ribose, pateikė turto sąrašus ir jų saugojimo adresus, nuosavybę pagrindžiančius dokumentus. Vėlesniais raštais prašė antstolės vykdyti 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartį. Pareiškėjas 2014 m. rugsėjo 12 d. ir 22 d. kreipėsi į antstolę dėl teismo nutarties vykdymo, nurodė, kad turi ilgalaikio turto už daugiau kaip 10 mln. Lt (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartis), kurio antstolė neareštavo, bet areštavo 787 198 Lt banko sąskaitoje. Antstolė neareštavo pareiškėjui priklausančio turto, esančio Pravieniškėse, nes pareiškėjas nenurodė turto buvimo adreso. Pareiškėjas 2014 m. spalio 16 d. prašyme antstolei nurodė, jog pareiškėjo gamybinis padalinys yra Pravieniškių pataisos namuose –atvirojoje kolonijoje, bet antstolė atsisakė atlikti turto apyrašą.

4Antstolė N. Š. 2014 m. spalio 21 d. patvarkymu atsisakė patenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 512 straipsnyje nustatytą terminą antstolės 2014 m. liepos 22 d., 2014 m. rugpjūčio 28 d., 2014 m. rugsėjo 1 d. patvarkymams apskųsti, todėl šioje dalyje skundas paliktas nenegrinėtas. Pareiškėjas pateikė skundą dėl patvarkymo, kuriuo antstolė tenkino pareiškėjo skundą – panaikino areštą pareiškėjos sąskaitoms ir priėmė 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymą, kuriuo sustabdė 787 179 Lt išmokėjimą iš AB „Šiaulių bankas“ sąskaitos ( - ). Pareiškėjas pageidavo perkelti visas lėšas į vieną sąskaitą, siekdamas panaikinti kitų sąskaitų areštą. Pagal UAB „Šilėja“ pateiktus duomenis liko neaprašytas kilnojamasis turtas (atsargos-medžiagos), naudojamas įmonės kasdienėje veikloje (langams gaminti), esantis Pravieniškėse. Antstolė, vykdydama veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, turi kreiptis į teismą su prašymu dėl leidimo tęsti vykdymo veiksmus kito antstolio teritorijoje. Antstolei, atvykusiai aprašyti pareiškėjos turto, nebuvo pateikta įrodymų apie kitą pareiškėjai priklausantį turtą, todėl nepagrįsti teiginiai, kad įmonė turi daug turto, kuris iki šiol neareštuotas bei žlugdoma įmonės veikla. Antstolė nurodė, kad pareiškėjas pateikė netikslius turto sąrašus, nes nuvykus į įmonę paaiškėjo, kad kai kurio turto parodyti negali, kadangi jo nėra. Esant nepakankamai turto, areštuotos skolininkui priklausančios lėšos vienoje iš banko sąskaitų, bet neareštuotos lėšos, esančios kitose banko sąskaitose, per kurias įmonė laisvai vykdo finansinę veiklą bei kuriose pakanka neareštuotų lėšų, t. y. 197 398,54 Lt, vykdyti atsiskaitymus, be to, neareštuota įmonės kasa, per kurią laisvai vykdomos finansinės operacijos grynaisiais pinigais.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „Šilėja“ skundą.

6Teismas nurodė, kad skundas dėl 2014 m. liepos 22 d., 2014 m. rugpjūčio 28 d. ir 2014 m. rugsėjo 1 d. patvarkymų pateiktas praleidus CPK 512 straipsnyje nustatytą 20 dienų terminą. Pareiškėjas, pateikdamas skundą, neprašė antstolės atnaujinti termino skundui paduoti, nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių terminas praleistas. Antstolė pagrįstai sprendė, jog terminas skundui paduoti praleistas, ir šią pareiškėjo skundo dalį pagrįstai paliko nenagrinėtą. Teismas sprendė, kad pareiškėjas turi galimybę disponuoti 197 398,54 Lt suma, todėl pareiškėjo teiginiai, jog žlugdoma įmonės veikla, nes jis neturi galimybės vykdyti finansinių įsipareigojimų, atmestini kaip nepagrįsti. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašo areštuoti jam priklausančias atsargas, bet nepateikia įrodymų, kad šios atsargos (medžiagos) nenaudojamos įmonės kasdieninėje veikloje, t y. nebus sunaudotos, ir, jas areštavus, nebus sutrikdyta normali įmonės veikla.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Šilėja“ prašo Vilniaus apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81) Skundžiama teismo nutartis, kuria atsisakoma pripažinti antstolės patvarkymus, susijusius su apelianto lėšų areštu po Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutarties negaliojančiais, yra neteisinga. Ši skubiai vykdytina teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo nėra įvykdyta, nes visas UAB „Šilėja“ turtas nėra areštuotas ir nėra nustatyta, kiek jo trūksta, t. y. ar yra pagrindas areštuoti bendrovės lėšas ir kokiu mastu. Šią aplinkybę patvirtino teismas, kuris skundžiama teismo nutartimi nurodė antstolei kreiptis į apylinkės teismo teisėją su prašymu leisti atlikti vykdymo veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, t. y. Pravieniškėse. Apeliantas turi kitą, įskaitant finansinį, turtą, kuris nėra suvaržytas, todėl prašė teismo įpareigoti antstolę jį areštuoti. Vilniaus miesto apylinkės teismas prašymo nepatenkino, atskirasis skundas dėl teismo 2014 m. lapkričio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-41945-808/2014 neišnagrinėtas.

92) Teismo išvada, kad pareiškėjas praleido terminus skundams dėl antstolės 2014 m. liepos 22 d., 2014 m. rugpjūčio 28 d. ir 2014 m. rugsėjo 1 d. veiksmų paduoti nėra pagrįsta bylos duomenimis, nes antstolė terminų pažeidimo nekonstatavo ir dėl šios priežasties nepaliko dalies skundo nenagrinėtu. Nurodytus antstolio veiksmus antstolis nagrinėjo 2014 m. rugsėjo 25 d. ir patvarkyme dėl skundo nurodė, kad UAB „Šilėja“ skundą tenkina visa apimtimi, nepriklausomai nuo to, kad dėl 2014 m. rugsėjo 24 d. ir 2014 m. rugsėjo 25 d. antstolės patvarkymų iš esmės neteko galios skundžiami 2014 m. liepos 22 d. ir 2014 m. rugpjūčio 28 d. antstolės patvarkymai. Taigi antstolis darė išvadas dėl skundo dalyko, bet ne dėl terminų skundui dėl antstolio veiksmų paduoti. Antstolė 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkyme dėl skundo pakeičia ginčo dalyką ir laiko, kad, pakeitus patvarkymą ar panaikinus lėšų areštą, ginčo dalykas išnyko. Pareiškėjas mano, kad ginčo dalykas yra pareiškėjo reikalavimas, dėl kurio palankus ar nepalankus sprendimas nepriimtas. O būtent, ar po Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakeitimo antstolio veiksmai/skundžiami patvarkymai dėl pareiškėjo lėšų suvaržymo yra teisėti. Teismo išvada, kad nebeliko skundo dėl 2014 m. liepos 22 d. ir 2014 m. rugpjūčio 28 d. veiksmų nagrinėjimo dalyko, nepriimtina, nes, antstoliui keičiant vieną patvarkymą kitu patvarkymu, pareiškėjo reikalavimas lieka neišnagrinėtas. Šiuo atveju nei antstolis, nei teismas dėl lėšų blokavimo nuo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Šilėja“ atžvilgiu pakeitimo paskelbimo Turto arešto registre momento teisėtumo nenagrinėjo ir nevertino.

103) Teismas skundžiamų antstolio patvarkymų atskirai neanalizavo ir dėl jų teisėtumo ar pagrįstumo pasisakė bendrai, turbūt todėl teismas neatsižvelgė į apelianto nurodytus argumentus dėl antstolio veiksmų teisėtumo, t.y. kad antstolis, priešingai negu nurodo laikinąsias apsaugos priemones taikantis teismas (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1800-781/2014), draudžia suvaržytomis lėšomis atsiskaityti su darbuotojais ir valstybe. Skundžiamuose antstolio patvarkymuose numatyta tik viena lėšų panaudojimo galimybė – atsiskaityti su ieškovu.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Facilities Management“ prašo pareiškėjo skundo netenkinti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

121) Teismas teisingai nustatė, jog skundas dėl 2014 m. liepos 22 d. ir 2014 m. rugpjūčio 28 d. ir 2014 m. rugsėjo 1 d. patvarkymų pateiktas praleidus CPK 512 straipsnyje nustatytą 20 dienų terminą. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią skundą teikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą. UAB „Šilėja“ nenurodė svarbių termino praleidimo priežasčių, todėl atnaujinti terminą nėra pagrindo.

132) Teismas teisingai nustatė, kad, antstolei priėmus 2014 m. rugsėjo 24 d. ir 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymus, antstolės 2014 m. liepos 22 d. bei 2014 m. rugpjūčio 28 d. patvarkymai neteko galios, todėl nebeliko skundo nagrinėjimo dalyko. Kadangi 2014 m. liepos 22 d. ir 2014 m. rugpjūčio 28 d. patvarkymai jau yra negaliojantys, UAB „Šilėja“ reikalavimas pripažinti juos negaliojančiais iš esmės yra reikalavimas patvarkymus pakartotinai pripažinti negaliojančiais. Negaliojantys patvarkymai nebesukelia UAB „Šilėja“ jokių teisinių pasekmių, nepažeidžia jos teisių ir interesų, todėl klausimas dėl šių patvarkymų nebegali būti ginčo nagrinėjimo dalyku. Teismas negali pripažinti negaliojančiais patvarkymų, kurie jau yra negaliojantys.

142) Apeliantas teigia, kad dar nėra aprašytos atsargos, esančios Pravieniškėse ir Vilniuje. Kaip teisingai nurodė teismas skundžiamoje nutartyje, UAB „Šilėja“ nepateikė įrodymų, kad nurodytos atsargos (medžiagos) nenaudojamos įmonės kasdieninėje veikloje, t. y. nebus sunaudotos ir, jas areštavus, nebus sutrikdyta normali įmonės veikia. Be to, antstolė paaiškino, kad UAB „Šilėja“ pateikė netikslius turto sąrašus, nes, nuvykus į įmonę paaiškėjo, kad kai kurio turto nebuvo. Apelianto argumentai dėl turimo finansinio turto (akcijų), į kurį gali būti nukreiptas areštas, taip pat nepagrįsti jokiais įrodymais ir yra deklaratyvūs.

153) Skundžiamas 2014 m. rugpjūčio 25 d. patvarkymas, kuriuo sustabdytas 787 198 Lt lėšų išmokėjimas iš vienos UAB „Šilėja“ banko sąskaitos, atitinka Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutarties įpareigojimą lėšas areštuoti tik nesant ar esant nepakankamai kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, kadangi antstolės aprašyto UAB „Šilėja“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertės nepakanka visai areštuotinai sumai. UAB „Šilėja“ neturi pakankamai kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kuriuo galėtų būti užtikrintas 2 748 237 Lt vertės reikalavimo įvykdymas.

164) Apelianto teiginiai apie tariamai žlugdomą bendrovę, taikytų priemonių neigiamą įtaką bendrovės veiklai ir bendrovės galimybėms atsiskaityti su kreditoriais, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais įrodymais. 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymu sustabdytas lėšų išmokėjimas tik iš vienos UAB „Šilėja“ banko sąskaitos, UAB „Šilėja“ turi galimybę laisvai disponuoti 197 398,54 Lt suma, esančia kitose sąskaitose, bei įmonės kasa.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

17Pagal CPK 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

18Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėjas UAB „Šilėja“ skundžia antstolio 2014 m. liepos 22 d. patvarkymą dėl sąskaitos blokavimo; 2014 m. rugpjūčio 28 d. patvarkymą dėl sąskaitų blokavimo, pakeičiantį 2014 m. liepos 22 d. patvarkymą; 2014 m. rugsėjo 1 d. patvarkymą dėl sąskaitų blokavimo, pakeičiantį 2014 m. rugpjūčio 28 d. patvarkymą; 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymą stabdyti lėšų išmokėjimą, pakeičiantį 2014 m. rugsėjo 1 d. patvarkymą dėl sąskaitos blokavimo ir 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymą dėl skundo.

19Bylos medžiaga patvirtina, kad skundžiamas antstolės N. Š. 2014 m. liepos 22 d. patvarkymas buvo panaikintas antstolės 2014 m. rugpjūčio 28 d. patvarkymu, antstolės 2014 m. rugpjūčio 28 d. patvarkymas buvo panaikintas 2014 m. rugsėjo 1 d. patvarkymu, o minėtas patvarkymas buvo panaikintas antstolės 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymu. Taigi, sprendžiant dėl N. Š. veiksmų turėtų būti vertinamas būtent 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymo teisėtumas ir pagrįstumas, kadangi tiek 2014 m. liepos 22 d., tiek 2014 m. rugpjūčio 28 d., tiek 2014 m. rugsėjo 1 d. patvarkymai yra panaikinti ir nebeaktualūs.

20Iš į bylą pateikto antstolės 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymo dėl skundo matyti, kad minėtu patvarkymu antstolė N. Š. tenkino UAB „Šilėja“ skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų bei priėmė patvarkymą, kuriuo, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1800-781/2014, areštavo pareiškėjo UAB „Šilėja“ pinigines lėšas 787 198 Lt sumai, esančias UAB „Šilėja“ sąskaitoje Nr. ( - ), uždrausdamas jomis disponuoti, išskyrus atsiskaitymus su UAB „Facilities Management“. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1800-781/2014 ieškovo UAB „Facilities Management“ reikalavimų užtikrinimui, neviršijant 2 748 237 Lt sumos, areštavo UAB „Šilėja“ priklausantį turtą ir pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi pakeitė atsakovo UAB „Šilėja“ atžvilgiu Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Šilėja“ atžvilgiu taikytą 2 748 237 Lt turto ir piniginių lėšų, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštą pakeitė į 2 748 237 Lt nekilnojamojo ar kilnojamojo turto areštą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – lėšų, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, areštą.

21Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 straipsnis 4 punktas), kuriose teismo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, vykdymo tvarka ir būdai (CPK 147 straipsnio 5 dalies 8 punktas). Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1800-781/2014 motyvuojamoje dalyje pateikė argumentus, kodėl, nustatant turto arešto eiliškumą, iš kito turto sąrašo išskiriamos piniginės atsakovo lėšos. Tai atitinka susiklosčiusią teismų praktiką, pagal kurią piniginių lėšų areštas, kaip itin skolininko teises ribojanti priemonė, vadovaujantis proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principais, turėtų būti taikoma tik nesant galimybės areštuoti kitą skolininko turtą. Taigi vykdoma teismo nutartis nustatė arešto eiliškumo apribojimus vienai atsakovo turto rūšiai – piniginėms lėšoms. Šiuo atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad antstolė, areštuodama atsakovo UAB „Šilėja“ turtą, laikėsi Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nustatyto atsakovo turto arešto eiliškumo – atsakovo UAB „Šilėja“ pinigines lėšas areštavo tik nepakankant atsakovo nekilnojamojo bei kilnojamojo turto t. y. veikė tinkamai, laikydamasi vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų.

22Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys taip pat patvirtina, kad dėl antstolės N. Š. veiksmų, areštuojant atsakovo UAB „Šilėja“ turtą šioje vykdomojoje byloje, Vilniaus apygardos teismas jau pasisakė, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2S-89-302/2015. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartyje konstatavo, kad skolininko teisės bei teisėti interesai nagrinėjamu atveju pažeisti nebuvo, kadangi skolininkas nenurodė antstolei kito kilnojamojo, nekilnojamojo turto, kurį antstolė galėtų aprašyti, o, nurodant netikslius duomenis, antstolė neturėjo pareigos jais vadovautis. Teismas minėtoje nutartyje taip pat pasisakė ir dėl apeliantui priklausančio turto (atsargų), esančių Pravieniškėse, pažymėdamas, jog skolininkas pats savo veiksmais kliudo antstolei vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi nepateikė antstolei jos prašomos informacijos apie minėtą turtą. Kadangi apelianto skunde nurodytos aplinkybės jau buvo įvertintos įsiteisėjusia teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-89-302/2015, apeliacinės instancijos teismas pakartotinai minėtų aplinkybių nevertina ir dėl jų nepasisako.

23Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

24Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu, teismas

Nutarė

25Atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, apeliacine... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Pareiškėjas UAB „Šilėja“ kreipėsi į antstolę N. Š. skundu dėl... 4. Antstolė N. Š. 2014 m. spalio 21 d. patvarkymu atsisakė patenkinti... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi atmetė... 6. Teismas nurodė, kad skundas dėl 2014 m. liepos 22 d., 2014 m. rugpjūčio 28... 7. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Šilėja“ prašo Vilniaus apylinkės... 8. 1) Skundžiama teismo nutartis, kuria atsisakoma pripažinti antstolės... 9. 2) Teismo išvada, kad pareiškėjas praleido terminus skundams dėl antstolės... 10. 3) Teismas skundžiamų antstolio patvarkymų atskirai neanalizavo ir dėl jų... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Facilities... 12. 1) Teismas teisingai nustatė, jog skundas dėl 2014 m. liepos 22 d. ir 2014 m.... 13. 2) Teismas teisingai nustatė, kad, antstolei priėmus 2014 m. rugsėjo 24 d.... 14. 2) Apeliantas teigia, kad dar nėra aprašytos atsargos, esančios... 15. 3) Skundžiamas 2014 m. rugpjūčio 25 d. patvarkymas, kuriuo sustabdytas 787... 16. 4) Apelianto teiginiai apie tariamai žlugdomą bendrovę, taikytų priemonių... 17. Pagal CPK 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas,... 18. Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėjas UAB „Šilėja“ skundžia... 19. Bylos medžiaga patvirtina, kad skundžiamas antstolės N. Š. 2014 m. liepos... 20. Iš į bylą pateikto antstolės 2014 m. rugsėjo 25 d. patvarkymo dėl skundo... 21. Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui... 22. Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys taip pat patvirtina,... 23. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad ginčijama... 24. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338... 25. Atskirąjį skundą atmesti.... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti...