Byla 2S-602-260/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“ atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-194-297/2013 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų autobusų parkas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo atsakovų D. Č. ir V. L. atžvilgiu, t.y. areštuoti 27 562,10 Lt sumai atsakovams priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovus, bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, o nesant piniginių lėšų, areštuoti atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą reikalavimo apimtyje. Prašyme nurodė, kad ieškovė ketina pareikšti teismui ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, nes dėl atsakovų, kurie yra ieškovo darbuotojai (vairuotojai-konduktoriai), neteisėtų veiksmų ieškovei gali būti padaryta žala, kadangi 2012-12-24 muitinės pareigūnai sulaikė atsakovo V. L. vairuojamą autobusą Volvo B10M, valst. Nr. ( - ), kuriuo buvo gabenta cigarečių kontrabanda, ir ieškovei iškilo grėsmė netekti turto, nes autobusas gali būti konfiskuotas, be to, dėl sulaikyto autobuso prastovos ieškovė kiekvieną dieną patiria nuostolius (negautos pajamos). Pareikšti teisme ieškinį ieškovei kliudo tai, kad administracinio teisės pažeidimo byla dar neišnagrinėta, be to, nebaigtas bendrovėje atliekamas tarnybinis patikrinimas ir nėra tikslių duomenų dėl patirtos žalos.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Druskininkų miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 10 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad jau prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimo momentu yra kilusi grėsmė ieškovės interesams arba egzistuoja tikimybė, jog tokia grėsmė galbūt kils ateityje, jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

6III. Atskirojo skundo motyvai

7Atskiruoju skundu (b.l. 19-21) ieškovė UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartį ir tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo dienos visa apimtimi. Skunde nurodo, kad ieškovė pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę ieškovės turtiniams interesams ir nurodė priežastis, dėl kurių negali pateikti ieškinio. Ieškovei priklausanti transporto priemonė (automobilis Volvo B10M, v/n ( - ) sulaikyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 26 str., 269 str., kadangi teismo gali būti konfiskuota dėl jos tiesioginio panaudojimo (įrengta slėptuvė) kontrabandai gabenti (teisės pažeidimo padarymo įrankis). Kad bendrovei priklausančiame autobuse buvo įrengta slėptuvė patvirtina Vilniaus teritorinės muitinės 2013-01-08 pranešimas dėl sulaikytos transporto priemonės, kurio ieškovė negalėjo pateikti teismui kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi gavo pranešimą tik 2013-01-11. Teismų praktikoje pripažįstama, kad daiktas, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskuojamas nepriklausomai nuo to, kam nuosavybės teise jis priklauso. Todėl egzistuoja didelė tikimybė, jog transporto priemonė bus konfiskuota. Dėl taikomos sankcijos (sulaikyto autobuso) įmonė jau dabar faktiškai patiria finansinius nuostolius (šiai dienai negautos pajamos sudaro 4969,38 Lt). Tuo atveju, jei darbdaviui nepavyks išieškoti iš atsakovų visos patirtos žalos, pačiai įmonei būtų padaryta didelė žala. Tikimybė, kad darbdaviui nepavyks išieškoti iš atsakovų patirtos žalos taip pat egzistuoja. Viena iš priežasčių - atsakovai, sužinoję, kad bendrovė ketina pareikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, bandys turimą turtą paslėpti, perleisti arba kitaip realizuoti (Druskininkų miestas yra pakankamai mažas ir dauguma gyventojų susieti giminystės ryšiais arba tiesiog pažįsta vienas kita). Todėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovų turtui, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškinys nebuvo pateiktas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovei nebuvo žinomas tikslus nuostolių dydis. Šiuo metu ieškovei priklausanti transporto priemonė yra saugoma muitinės sandėlyje iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo. Už saugojimą bendrovė turės sumokėti saugojimo išlaidas. Atlikus tarnybinį patikrinimą paaiškėjo, kad dėl sulaikytos transporto priemonės sutriko įmonės komercinė veikla. Dėl transporto priemonių trūkumo įmonė nevykdo komercinių užsakymų, ko pasėkoje negauna didelės dalies pajamų. Nagrinėjamu atveju reikalavimo suma yra pakankamai didelė. Prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui padavimo dienai reikalavimo suma buvo 27562,10 Lt. Šiai dienai ji padidėjo iki 28312,10 Lt. Todėl vien tik didelė ginčo suma yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad yra reali CPK 144 str. l d. numatyta grėsmė. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovams nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo ir jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-08-20 nutartis civ. byloje Nr. 2-839/2009).

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutarties atmestinas.

10Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d. 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

11Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria nustatytas terminas prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo.

12CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams. Taigi, šios priemonės gali būti taikomos nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, įrodymais yra patvirtinta grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, o taip pat egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas - tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą.

13Nagrinėjamu atveju Druskininkų miesto apylinkės teismas nustatė ieškovei UAB „Druskininkų autobusų parkas“ terminą pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimo momentu yra kilusi grėsmė ieškovo interesams arba egzistuoja tikimybė, jog tokia grėsmė galbūt kils ateityje, jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovė, reikšdama prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad ketina pareikšti teismui ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, nes dėl atsakovų, kurie yra ieškovo darbuotojai (vairuotojai-konduktoriai), neteisėtų veiksmų ieškovei gali būti padaryta žala, kadangi 2012-12-24 muitinės pareigūnai sulaikė atsakovo V. L. vairuojamą autobusą Volvo B10M, valst. Nr. ( - ), kuriuo buvo gabenta cigarečių kontrabanda, ir ieškovei iškilo grėsmė netekti turto, nes autobusas gali būti konfiskuotas, be to, dėl sulaikyto autobuso prastovos ieškovė kiekvieną dieną patiria nuostolius (negautos pajamos). Šiomis aplinkybėmis ieškovė iš esmės grindė būsimo ieškinio faktinį pagrindą. Laikinosios priemonės turi būti taikomos tik tais atvejais, kai yra reali grėsmė, patvirtinta konkrečiomis aplinkybėmis, kurias pagrindžia įrodymai, kad skolininkas slėps, švaistys ar kitaip bandys perleisti turtą kitiems asmenims ir tai apsunkins sprendimo įvykdymą ar padarys jį neįmanomu. Nagrinėjamu atveju ieškovė tokių įrodymų nepateikė. Ieškovės teiginys, kad atsakovai, sužinoję, kad bendrovė ketina pareikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, bandys turimą turtą paslėpti, perleisti arba kitaip realizuoti (Druskininkų miestas yra pakankamai mažas ir dauguma gyventojų susieti giminystės ryšiais arba tiesiog pažįsta vienas kita) nepagrįstas jokiais įrodymais.

14Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas nutartį tinkamai taikė procesinės teisės normas, tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

15Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

16atskirąjį skundą atmesti.

17Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai