Byla 2-839/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nordlift“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutarties dalies, kuria patenkintas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Plienas“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nordlift“ iki ieškinio pareiškimo (civilinė byla Nr. 2-1345-622/2009).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Plienas“ 2009 m. balandžio 22 d. prašymu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui padavimo dienos – areštuoti atsakovui UAB „Nordlift“ priklausantį turtą, o jo nesant - lėšas 500 000 Lt dydžio sumai. Pareiškėjas taip pat prašė atidėti žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimą iki sprendimo priėmimo byloje.

4Prašyme nurodyta, kad UAB „Plienas“ 2006 m. birželio 26 d. su UAB „Nordlift“ sudarė Liftų tiekimo ir montavimo darbų sutartį Nr. 26/06/06. Ieškovas pagal sutartį yra sumokėjęs 2 474 200 Lt. Pagal sutartį atsakovas turėjo pateikti ir sumontuoti italų firmos „Curti Lift Sagl“ gamybos liftus, tačiau pateikė ir sumontavo kitų firmų liftus. Atsakovo pateikti liftai neatitinka sutarties sąlygų. Atsakovas taip pat vėlavo atlikti darbus, todėl ieškovas negalėjo jais naudotis bei privalėjo nuomotis keltuvus, už kuriuos sumokėjo 98 977,96 Lt. Pareiškėjas, sumokėjęs pinigus už turtą, kuris buvo nurodytas sutartyje, jo negavo. Atsakovas gali imtis veiksmų, kuriais teismo sprendimas būtų neįvykdytas arba būtų apsunkintas jo įvykdymas. Reiškiamas ieškinys bus įkainotas apytiksliai 500 000 Lt suma, kurią bus siekiama prisiteisti iš atsakovo. Atsakovui reikštinų reikalavimų suma yra didelė, o jis gali savo turtą perleisti tretiesiems asmenims.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 23 d. nutartimi patenkino pareiškėjo UAB „Plienas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – areštavo atsakovui UAB „Nordlift“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas ar turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką arba trečiuosius asmenis, neviršijant 500 000 Lt sumos, uždrausdamas šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Teismas įpareigojo pareiškėją UAB „Plienas“ per 14 dienų pateikti ieškinį teismui. Teismas taip pat patenkino pareiškėjo prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ir žyminio mokesčio sumokėjimą atidėjo iki sprendimo byloje priėmimo.

6Nutartyje rašoma, kad UAB „Plienas“ ruošiamo pateikti turtinio pobūdžio ieškinio suma yra numatoma 500 000 Lt, todėl laikytina didele. Teismo manymu, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. UAB „Plienas“ prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad ketina reikšti ieškinį atsakovui, tačiau kol kas neturi visų duomenų, reikalingų pateikti tinkamai paruoštą ieškinį dėl sutarčių įvykdymo arba pateiktų liftų kainos sumažinimo. Teismui pateikti įrodymai, patvirtinantys prašyme išdėstytas aplinkybes bei tam tikrą grėsmę turtiniams interesams.

7Atsakovas UAB „Nordlift“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Nordlift“. Skunde rašoma:

  1. Pagal CPK 148 straipsnio 3 dalies nuostatas pareiškėjas turėjo teismui pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę jo turtiniams interesams. Aplinkybę, kad atsakovas ginčą pageidauja spręsti teisme, pareiškėjas vertino kaip grėsmę galimybei įvykdyti teismo sprendimą ir jo turtiniams interesams. Pareiškėjas nenurodė, kaip šios aplinkybės gali apsunkinti arba padaryti neįmanomu teismo sprendimo įvykdymą teismui patenkinus pareiškėjo ieškinį.
  2. Pareiškėjas turėjo pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius grėsmę, kad atsakovas, sužinojęs apie ieškinį, imsis nesąžiningų priemonių, dėl kurių gali tapti sunkiau arba neįmanoma įvykdyti galimą pareiškėjo naudai priimtą teismo sprendimą, tačiau tokių įrodymų nepateikė. Atsakovas neatliko veiksmų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog jis sieks vengti atsakomybės.
  3. Teismas nenustatė, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nepagrįstai nutarė areštuoti atsakovui priklausantį turtą. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie tai, jog pareiškėjo interesams yra kilusi reali grėsmė. Iš pareiškėjo pateiktų duomenų tik matyti, kad pareiškėjas atsakovui yra pateikęs pretenzijas, tačiau duomenų apie tai, kad atsakovas ėmėsi ar gali imtis veiksmų, dėl kurių pasunkėtų arba taptų neįmanomas teismo sprendimas, nėra pateikta.
  4. Iš atsakovo Klaipėdos apygardos teismui pateikto ieškinio dėl skolos pagal Liftų tiekimo ir montavimo sutartį Nr. 26/06/06 matyti, kad pareiškėjas yra sulaikęs ir turi savo žinioje atsakovui priklausančias lėšas 376 524,79 Lt dydžio (plius PVM) sumai. Tai reiškia pareiškėjo reikalavimų, nurodytų prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įvykdymo pagal galimą teismo sprendimą garantiją. Esant tokioms aplinkybėms nėra reikalo ir pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi galimo palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas būtų įmanomas iš pareiškėjo sulaikytų atsakovo lėšų.

8Ieškovas UAB „Plienas“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Nordlift“ atskirąjį skundą prašo atsakovo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime rašoma, kad UAB „Plienas“ pateikė ieškinį, kurio suma yra 2 726 897,16 Lt. Yra grėsmė, jog esant palankiam teismo sprendimui, jis nebus įvykdytas dėl atsakovo finansinio nepajėgumo bei tolesnių nesąžiningų veiksmų, siekiant nuslėpti turimą turtą. Ieškovo pareikšto ieškinio suma laikytina pakankamai didele. Ji padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Apeliantas prie skundo nepateikė įrodymų, kurie sudarytų pagrindą teigti, jog jis paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos ir teismui nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Apelianto skundo argumentais ir prie skundo pateiktais duomenimis skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliktina nepakeista.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Teismas turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir nepareiškus ieškinio (CPK 144 str. 3 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pagal CPK 148 straipsnio 2 dalį, teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio padavimo dienos. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams. Kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas šį klausimą turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų, koks bus pats ieškinys, kokie bus visi byloje dalyvaujantys asmenys ir pan., todėl šioje proceso stadijoje teismas turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau iškilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos išnaudoti laiką iki ieškinio pareiškimo tam, kad sukliudytų būsimo ir galbūt jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą.

11Pirmosios instancijos teismas yra pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones UAB „Nordlift“ 500 000 Lt dydžio sumai (b. l. 42-43). Iš informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad UAB „Plienas“ pareiškė ieškinį atsakovams UAB „Nordlift“ ir Curti S.r.l. dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovų solidariai 247 234,60 Lt dydžio delspinigius, 760 803,56 Lt nuostolių, 1 718 859 Lt negautas pajamas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už prašomą priteisti sumą bei bylinėjimosi išlaidas (civilinės bylos Nr. 2-1497-622/2009).

12Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007). Ši taisyklė galioja ir tuo atveju, kai laikinosios apsaugos priemonės taikomos iki ieškinio padavimo teisme dienos (CPK 148 str. 2 d.) (žr., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-102/2009).

13UAB „Plienas“ iki ieškinio pareiškimo prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikė sutartį, kurios pagrindu ketino reikšti reikalavimus (b. l. 4-8), baudų ir nuostolių dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo skaičiavimus (b. l. 15, 16), įrodymus apie UAB „Nordlift“ sumokėtus avansus (b. l. 22-30). UAB „Plienas“ nurodė, kad ketina pareikšti apytiksliai 500 000 Lt dydžio sumos reikalavimus, tačiau iš „Liteko“ sistemos duomenų matyti, kad pareikšti reikalavimai siekia 2 726 897,16 Lt. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos įsitikinimu, buvo pakankamas teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Nordlift“, o planuojamų pareikšti reikalavimų suma laikytina pakankamai didele bei sudarė objektyvų teisinį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Reikšminga laikytina ir ta aplinkybė, kad didelė reikalavimų suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šių nuostatų laikomasi Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-336/2009; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2006 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-105/2006 ir kt.). Teismų praktikoje ne kartą minėta, kad prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Todėl ieškinio didelė suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant ieškinio didelei sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Teismas kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė. Kita vertus, teismų praktikoje pripažįstama, kad net ir tuo atveju, jeigu ginčo nagrinėjimo metu atsakovas turi turto, tai savaime negarantuoja, jog teismui išsprendus ginčą iš esmės ir priėmus ieškovui galimai palankų sprendimą, bus įmanoma įvykdyti šį sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-920/2008). Teisingam šio klausimo išsprendimui gali turėti įtakos įvairios reikšmingos aplinkybės (ar atsakovas turi ilgalaikio ar tik trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus ir pan.). Kaip taisyklė, trumpalaikis turtas dėl savo pobūdžio nėra pakankamas garantas, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nekils grėsmė būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-437/2008). Atsakovas prie atskirojo skundo nepateikė įrodymų apie savo finansines galimybes, todėl teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju negalima teigti, jog atsakovas paneigė objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą ir teismui nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių dėl didelės reikalavimų sumos. Išdėstytos aplinkybės taip pat neleidžia sutikti su apelianto motyvais, kad nesą pagrindo manyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Apelianto skundo argumentai, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie tai, jog pareiškėjo interesams yra kilusi reali grėsmė, dėl aukščiau paminėtų motyvų nesudaro pagrindo naikinti teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

14Iš apelianto prie atskirojo skundo pateiktų įrodymų matyti, kad jis kitoje byloje Klaipėdos apygardos teisme yra pareiškęs ieškinį UAB „Plienas“ (b. l. 55-60). Jame rašoma, kad UAB „Plienas“ yra nesumokėjęs UAB „Nordlift“ už atliktus darbus 376 524,79 Lt (visa ieškinio suma – 492 870,95 Lt). Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto argumentais, jog dėl tokių aplinkybių nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes esą galimo palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas būtų įmanomas iš pareiškėjo sulaikytų atsakovo lėšų. Pažymėtina tai, kad laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos konkrečioje byloje konkretiems reikalavimams užtikrinti, todėl apelianto nurodytos aplinkybės esą apie tam tikrus UAB „Plienas“ įsiskolinimus, dėl kurių pareikšti reikalavimai kitoje byloje, nėra susijusios su šioje byloje pareikštais reikalavimais, kurių užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir nepaneigia šių apsaugos priemonių taikymo tikslingumo šioje byloje užtikrinant UAB „Plienas“ pareikštus piniginius reikalavimus.

15Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutarties dalis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra nepagrįsta ir neteisėta. Apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties dalies teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties dalies negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo palikti nepakeistą.