Byla 2-139-652/2015
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja A. S., sekretoriaujant J. R., nedalyvaujant ieškovės UAB „Nordecum“ atstovui ir atsakovei S. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovei S. B. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Nordecum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės S. B. 850,00 Lt nesugrąžinto kredito, 554,00 Lt palūkanų 430,21 Lt delspinigių, iš viso 1834,21 Lt (531,22 Eur); 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 54,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydama, kad iš dalies sutinka su pareikštu ieškiniu, nesutinka su prašomais priteisti delspinigiais. Nesutikimą motyvuoja tuo, kad prašomos priteisti netesybos yra neprotingai didelės, ieškovė piktnaudžiauja savo teisėmis. Netesybomis turi būti siekiama kompensuoti nukentėjusios šalies nuostolius, tačiau jos negali leisti nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Be to, netesybos yra paskaičiuotos už 1207 dienas, kai maksimalus terminas yra 180 dienų. Pagal atsakovės paskaičiavimus, netesybos galimos 76,50 Lt sumoje (850*0,05%*180), tačiau prašo iš viso jų nepriteisti, nes ieškovė nepagrindė netesybų apskaičiavimo laikotarpio.

4Į teismo posėdį neatvyko ieškovės UAB „Nordecum“ atstovas ir atsakovė S. B., kurie apie posėdžio laiką ir vietą informuoti tinkamai. Byloje pateiktas ieškovės prašymas nagrinėti bylą jų atstovui nedalyvaujant. 2015-01-29 teisme gautas atsakovės prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, nurodyta, kad ji palaiko atsiliepime išdėstytas aplinkybes ir argumentus, prašo taikyti 6 mėnesių ieškinio senatį.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių 2011-07-22 nuotolinio ryšio priemonėmis buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. SP 23554, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 850,00 Lt kreditas 12 mėnesių terminui. Minėta sutartimi atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą dalimis kas mėnesį po 117,00 Lt, kaip ir nurodyta grafike (sutarties spec. salygose). Prievolės pagal sutartį įvykdymo terminas buvo numatytas 2012-07-16. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė mokėjo kokią nors dalį kredito, todėl, remiantis ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, laikytina kreditas nebuvo pradėtas grąžinti ir liko negrąžintas 850,00 Lt (246,18 Eur) sumoje. Šios aplinkybės neginčija ir atsakovė savo atsiliepime. Pagal kredito sutartį atsakovė taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metinę palūkanų normą (104,57 proc.) už naudojimąsi paskola, todėl bendra grąžinama suma sudarė 1404,00 Lt (850,00 Lt kredito ir 554,00 Lt palūkanų). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Atsakovė laikoma pažeidusi prievoles, nes nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų kredito sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal kredito sutartį, nors šią atsakomybė prisiėmė imdama kreditą. Šia savo veika atsakovė pažeidė sutarčių vykdymo principus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.256 straipsnio 2 dalies, 6.872 straipsnio, 6.873 straipsnio 1 dalies, 6.881 straipsnio 1 dalies reikalavimus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, kredito gavėjas privalo grąžinti davėjui tokią pat pinigų sumą, kokią iš jo gavo, bei mokėti palūkanas, todėl pagal vartojimo kredito sutartį Nr. SP 23554 iš atsakovės priteistina 246,18 Eur (850,00 Lt) negrąžinto kredito. Kadangi šalys sutartyje susitarė, kad atsakovė ieškovei moka 104,57 procentų dydžio sutartines palūkanas, priteistinos ir 160,45 Eur (554,00 Lt) sutartinės palūkanos, paskaičiuotos už laikotarpį nuo 2011-07-22 iki 2012-07-16 (LR CK 6.37 str., 6.872 str. , 6.874 str. 1 d.).

7Atsakovė ginčija prašomą priteisti 430,21 Lt delspinigių sumą, motyvuodama 6 mėnesių senaties terminu. Iš teismui pateiktos sutarties matyti, jog, uždelsus sumokėti bet kurį Kreditavimo sutartyje nustatytą mokėjimą, šalys įsipareigojo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną kalendorinę dieną (sutarties 8.3 punktas). Be to, sutartyje taip pat aptarta, kad Kreditavimo sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo mokėtinų sumų grąžinimo ir nuostolių bei netesybų, numatytų Kreditavimo sutartyje atlyginimo, o delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kada Klientas visiškai grąžina Kreditoriui mokėtinas sumas (sutarties 8.3 punktas). Tai rodo, kad šalys sutarties sudarymo metu aptarė ir delspinigių skaičiavimo klausimą, todėl privalo laikytis sutartyje numatytų sąlygų vykdymo. Tačiau tuo pačiu teismas atsižvelgia ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kur laikomasi nuomonės, kad teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tuo atveju, jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra aiškiai per didelės, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiama nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-290/2007). Atsižvelgdamas į tai, kad sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens - vartotojo, kuris yra silpnesnioji sandorio šalis, prašoma priteisti delspinigius ilgesnį nei už 3 metų laikotarpį, delspinigių suma yra didelė, teismas sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir yra mažintini vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., kur numatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Juo labiau, kad ieškovė prašydama priteisti delspinigius, savo ieškinyje remiasi ne šalių sudarytos sutarties nuostatomis, tačiau Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymu. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, remiantis protingumo kriterijais ir CK 1.125 str. 5 d. 1 p., delspinigiai mažintini, priteisiant 0,0,5 % dydžio delspinigius už 180 dienų, tai yra 36,60 Eur, kas atitinka 126,36 Lt ((850+554)*0,05%*180 dienų = 126,36 Lt) delspinigių. Vadovaujantis sutarties 8.3 punktu, delspinigiai paskaičiuoti nuo bendros ieškovui negrąžintos (mokėtinos) sumos (kredito ir palūkanų).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Todėl iš atsakovės priteistinos ieškovės reikalaujamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-12-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė, paduodama teismui ieškinį, sumokėjo 54,00 Lt (15,64 Eur) žyminį mokestį, kurį prašė priteisti iš atsakovės (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Kadangi sumokėtas minimalus žyminis mokestis už pateiktą reikalavimą, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas visas 15,64 Eur žyminis mokestis, neatsižvelgiant į proporcingai patenkintų reikalavimų dalį, nes bet kuriuo atveju, žyminis mokestis negali būti mažesnis nei 15,64 Eur už turtinį reikalavimą, ieškinį pateikiant elektroninių ryšių priemonėmis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

10Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl šios išlaidos nepriteistinos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės S. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 246,18 Eur (850,00 Lt) negrąžinto kredito, 160,45 Eur (554,00 Lt) sutartinių palūkanų, 36,60 Eur (126,36 Lt) delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (443,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014-12-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 15,64 Eur (54,00 Lt) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Nordecum“, įmonės kodas 302535232, buveinės adresas - Vilnius, Žemaitės g. 21, a. s. Nr. ( - ), Swedbank AB, b. k. 73000.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai