Byla 2-154-323/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovės atstovui E. P., atsakovui A. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Linkomeda“ ieškinį atsakovams L. M. ir A. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, prašo teismo priteisti iš atsakovų 347,00 EUR skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-03-05 tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašyta sutartis-užsakymas, pagal kurią ieškovė nustatytu terminu atsakovei L. M. atliko užsakytus statybos darbus – 2014 m. kovo mėn. pabaigoje, pagamino, pristatė ir sumontavo metalines seifo tipo šarvuotas duris su spynomis ( - ), komlektacijos kaina 1200,00 Lt, kas sudaro 347,00 EUR. Po darbų įvykdymo atsakovė įsipareigojo 5 darbo dienų laikotarpyje atsiskaityti už atliktus darbus. Kadangi atsakovė įsipareigojimo nevykdė, 2015-05-07 ieškovė surašė ir išsiuntė registruotu paštu pretenziją, tačiau ir po to atsakovė neatsiskaitė pretenzijų, pastabų dėl darbų kokybės nereiškė (b.l. 26-27).

3Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Pirmiausia pažymėjo, kad sutartis dėl durų pagaminimo ir sumontavimo buvo sudaryta ne su atsakove L. M., o minėta sutartis 2014-01-23 buvo sudaryta su atsakovu A. M.. Tai nurodant akcentavo, kad ieškovės byloje pateiktos 2014-03-05 sutarties atsakovė L. M. nesudarė ir nepasirašė ir tai rodo, kad sutartyje yra ne jos parašas. Atsakovas A. M. su ieškiniu nesutinka todėl, kad ieškovė darbų neperdavė, be to, atsakovas jų nepriima ir nemokėjo sutartyje nurodytos sumos kadangi jie atlikti nekokybiškai, ieškovei pretenzijas dėl darbų kokybės pareiškė iš karto po darbų atlikimo, jas išsakydamas asmeniui, kuris įstatė šarvuotas duris, todėl ir nebuvo pasirašytas darbų priėmimo aktas, taip kaip nurodyta LR CK 6.662 str. Tikėjosi, kad ieškovė atliktus nekokybiški darbus ištaisys, po ko ir bus pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas. Kadangi ieškovė rangos darbus atliko netinkamai (nekokybiškai), atsakovas atsisako juos priimti ir už juos apmokėti (b. l. 70).

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį prašo tenkinti. Nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog ieškovės atlikti rangos darbai būtų nekokybiški, kad atsakovas būtų atlikęs dalį darbų už ieškovę ar, kad būtų šalinęs darbų trūkumus, jei tokių buvo. Ieškovo atlikti darbai buvo priimti 2014 m. kovo mėn. pabaigoje, kai įmonės darbuotojas sumontavo pagamintas metalines seifo tipo šarvuotas duris ( - ). Pažymėjo, kad atsakovas, po darbų atlikimo pretenzijų dėl darbų kokybės nereikšdamas 2 metus, savo veiksmais darbus priėmė. Nepripažįsta atsakovo pareikštų pretenzijų dėl darbų kokybės, kurios nurodytos UAB „Elemūras ir Ko“ pateiktoje pažymoje, nes tai neatitinka faktinės padėties ir tai, nėra įmonė, kuri turi teisę atlikti eksperto pareigas (b.l. 39, 74). Be to, pažymėjo, kad vykdant teismo nurodymą, vietoje patikrinti atsakovo nurodomas aplinkybes dėl darbų kokybės, 2017-02-13 kartu su atsakovu apžiūrėjus duris ir atliktus darbus, atsakovo nurodytų defektų nerado ir apie tai pažymėjo akte (b.l. 69).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Kaip nurodė atsakovas A. M., kad sutartiniai santykiai dėl durų pagaminimo ir sumontavimo su ieškove buvo su juo, todėl ieškinys tenkintinas dalinai, t.y. skola ieškovei priteistina iš atsakovo. Dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovės L. M. ieškinys atmestinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas A. M. 2014-01-23 pasirašė statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovė, kaip rangovas, įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis pagaminti ir pristatyti už 1200,00 Lt sumą ( - ) atsakovui, kaip užsakovui metalines seifo tipo šarvuotas duris su spynomis, rankenomis, standartine akute, vyriai su guoliais, su apvadais iš lauko pusės (sutarties 1 punktas 1 dalis) (b.l. 37-38) (LR CK 6.644 str.1d., 6.645 str.1d., 6.647 str., 6.653 str. 1d.). Kaip nurodė ieškovės atstovas, užsakymas buvo įvykdytas 2014 m. kovo mėn. pabaigoje, kai įmonės darbuotojas sumontavo pagamintas seifo tipo šarvuotas duris ( - ), dalyvaujant atsakovui A. M.. Darbų priėmimo – perdavimo aktas po darbų atlikimo rašytine forma nebuvo pasirašytas, nes, kaip nurodė ieškovės atstovas, kad sutarties tinkamu įvykdymu laikė pagaminto daikto perdavimą ir sumontavimą faktiškai. Atnaujinus bylos nagrinėjimą 2017-01-02 nutartimi, atsakovė buvo įpareigota pateikti darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį vienašališkai pasirašytą pateikė 2017-02-08 teismo posėdyje ir kuris buvo surašytas po to, kai ieškovės atstovas ir atsakovas 2017-02-13 10.00 val. atliko 2014 m. kovo mėn. pabaigoje sumontuotų durų apžiūrą, tačiau atsakovas tokio akto nepasirašė, motyvuodamas tai, kad darbai atlikti nekokybiškai. Nekokybiškumui įrodyti atsakovas pateikė UAB „Elemūras ir Ko“ pažymą (vieną pateikė su atsiliepimu, bet kadangi ji buvo be datos, todėl neinformatyvi, tokią pačią tik su 2017-02-20 data pateikė pakartotinai (b.l.39,74). Pažymoje nurodyta, kad reikalinga pakeisti viršutinę seifinę spyną CISA ir atlikti durų klibėjimo pašalinimo darbus, kas kainuotų 222,00 EUR. Paaiškindamas atsakovas nurodė, kad minėtoje pažymoje išdėstyti nekokybiški darbai buvo nustatyti iš karto po durų pristatymo ir sumontavimo. Iš karto po atliktų darbų apie tai neinformavo ieškovės, nes laukė, kada bus pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas. Teismui įpareigojus šalis panaikinti prieštaravimus dėl nekokybiškų darbų buvimo, nes ieškovė nepripažino atsakovo nurodytų trūkumų dėl kokybės, prieštaravimai po faktinės padėties patikrinimo nebuvo pašalinti, nes po durų apžiūros 2017-02-13 akte ieškovė tvirtina, kad atsakovo nurodytų trūkumų nerasta (b.l. 69).

7Šioje byloje tarp šalių kilęs ginčas dėl atsakovo prievolės sumokėti ieškovei už atliktus darbus 347,00 EUR.

8Statybos rangos sutarčiai reglamentuoti skirtos CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus pirmojo ir trečiojo skirsnių normos.

9CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Be to sutarties vykdymo metu statybos rangos sutarties šalys turi pareigą bendradarbiauti (kooperuotis) (CK 6.691 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos sutartį, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę – nepriimti atliktų darbų ir nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-07-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo – perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo – perdavimo akto požymius. Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009). Pagal CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti galimybę užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009). Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo. Esant vienašališkai pasirašytam aktui, užsakovui neginčijant atsisakymo jo pasirašyti, atsisakymo pasirašyti aktą faktas gali būti nustatytas ne aktu, o kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Esant nustatytoms aplinkybėms, kad ginčo darbai buvo atlikti ir perduoti, užsakovui pripažinus, kad rangovas jam pateikė darbų perdavimo aktus, tačiau užsakovas jų nepasirašė, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokius aktus kvalifikuoti pasirašytais vienašališkai, sukeliančiais užsakovo pareigą įvykdyti priešpriešines prievoles pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

11Pagal šalių 2014-01-23 sudarytos sutarties, kuri pagal darbų pobūdį atitinka statybos rangos sutartį (toliau tekste Rangos sutartis) sąlygas nėra apibrėžta, kaip ir kada darbų perdavimas - priėmimas turėjo būti įforminamas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu. Sutartyje nurodyta, kad atsiskaitoma su rangovu po montavimo ir darbų priėmimo. Nagrinėjamu atveju ieškovei 2014 m. kovo mėn. pabaigoje atlikus darbus pagal 2014-01-23 Rangos sutartį, laikytina, kad atsakovas priėmė darbus be pastabų savo veiksmais, nors darbų priėmimo – perdavimo aktas rašytine forma ir nebuvo pasirašytas. Tokią išvadą teismas daro, nes atsakovas, kaip užsakovas pažeidė pareigą bendradarbiauti (LR CPK 6.691 str.1d.) ir taip vykdyti prievolę priimti perduotus darbo rezultatus, t.y. atsakovas privalėjo nedelsiant informuoti rangovą, kad nepriima darbų, nes jie atlikti nekokybiškai, o ne po 2 metų laiko tarpo, gavus ieškinį dėl darbų apmokėjimo, pateikti duomenis, kad darbai atlikti nekokybiškai ir dėl to atsisako sumokėti. Teismas pažymi, kad atsakovo pateikti duomenys dėl nekokybiškai atliktų rangos darbų jau minėtos UAB „Elemūras ir Ko“ pažymos, nelaikytini pagrįstais įrodymais, nes tokiu atveju, ypač, kai apžiūrėjus darbus su ieškovės atstovu, prieštaravimai dėl nekokybiškai atliktų darbų liko nepašalinti. Teismas, įvertinęs aukščiau aptartus rašytinius įrodymus, šalių argumentus, sprendžia, kad atsakovas pažeidė įstatymo nustatytą užsakovo pareigą priimti atliktus darbus nors toks aktas pateiktas tik bylos nagrinėjimo metu, nors faktiškai darbus priėmė 2014 m. kovo mėn. pabaigoje. Pažymėtina, kad atsakovo į bylą pateiktos pretenzijos dėl darbų kokybės surašytos be datos, kada nurodomi trūkumai užfiksuoti, po 2 metų nuo ieškovės atliktų darbų ir po to, kai ieškovė teisme pareiškė reikalavimą dėl skolos už atliktus darbus priteisimo. Todėl esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovė rangos darbus pagal 2014-01-23 yra atlikusi kokybiškai, atsakovas faktiškai darbus yra priėmęs, todėl atsakovas savo atsisakymą nemokėti už darbus nepagrįstai grindžia tuo, jog nėra pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas; ieškovo vienašališkai pasirašytas aktas sukelia atsakovui priešpriešinę prievolę sumokėti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.662 str., 6.694 str.).

12.Nuo bylos iškėlimo teisme dienos ieškovei priteistinos įstatyme nustatytos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Patenkinus ieškinį dėl skolos priteisimo, priteisiamos ieškovei bylinėjimosi išlaidos - 20,00 EUR sumokėtas žyminis mokestis(CPK 93 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovei UAB „Linkomeda“ iš atsakovo A. M. 347,00 EUR skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 347,00 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-03-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 20,00 EUR bylinėjimosi išlaidų.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai