Byla e2-1682-490/2017
Dėl skolos priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Damulienė,

2vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Kapitalo valda“ ieškinyje prašo priteisti jai iš atsakovo R. B. 230,19 Eur skolą, 427,24 Eur delspinigius, 23,02 Eur baudą, 20,30 Eur išlaidas už VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento pažymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2017-05-22, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnio reikalavimais – viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad pirminis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas 2006-07-28 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 607486754, pagal kurią atsakovas įsigijo mobilųjį telefoną „Samsung SGH D520“, nustatant dalinius kredito grąžinimus ir galutinį kredito sugrąžinimo terminą iki 2008-07-28. Atsakovas nuo 2007-02-28 jokių įmokų už įsigytą prekę nemokėjo, savo prievolės tinkamai nevykdė, todėl liko skolingas pirminiam kreditoriui 230,19 Eur (kas atitinka 794,81 Lt). Pirminis kreditorius 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą ieškovui (2009-03-04 perdavimo – priėmimo aktas Nr. 181). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui buvo išsiųstas pranešimas išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu, tačiau atsakovas prievolės iki šiol neįvykdė.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pagal išperkamosios nuomos sutartį, pirminis kreditorius perdavė atsakovui valdyti ir naudotis mobilųjį telefoną. Ieškovo teigimu, atsakovas už šią prekę neatsiskaitė, duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti byloje nėra, šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 178, 179 straipsniai), todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Atsakovui neįvykdžius prievolės atsiskaityti už įsigytą mobilųjį telefoną iš atsakovo ieškovei priteistina nesumokėta skola 230,19 Eur.

11Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad pirminiam kreditoriui pareikalavus, per 5 dienas atsakovas (sutartyje - nuomininkas) turi pateikti visus dokumentus, susijusius su atsakovo (nuomininko) finansine būkle ar turinčius reikšmės sutarties vykdymui bei sudaryti sąlygas pirminio kreditoriaus atstovams patikrinti kaip eksploatuojamas turtas. Sutarties 5.5. punkte numatyta, kad atsakovas (nuomininkas) turi informuoti per 5 dienas pirminį kreditorių, jeigu pasikeičia atsakovo (nuomininko) adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Išperkamosios nuomos sutartyje atsakovo (nuomininko) gyvenamoji vieta nurodyta ( - ). Atsakovas nebendradarbiauja, telefonu neatsiliepia, į raginimus nereaguoja. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs sutarties 5.5. punkte nustatytą pareigą ir informavęs apie gyvenamosios vietos pasikeitimą. Todėl išperkamosios nuomos sutarties 11.2. punkto pagrindu atsakovui kyla pareiga mokėti 10 procentų dydžio baudą nuo neišpirktos turto vertės, t. y. 23,02 Eur (CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

12Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti su ieškovu nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 176–179 straipsniai). Bylos duomenimis atsakovas skolos, palūkanų nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė.

13Ieškovė, remdamasi sutarties 11.1 punktu, kuriame numatyti 0,2 procentų dydžio sutartiniai delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną atsakovui laiku negražinus kredito, atsižvelgdamas į įstatyme numatytą delspinigių dydį 0,05 procentų, už laikotarpį nuo 2007-02-28 iki kreipimosi į teismą dienos, 2017-04-28, t. y. už 3 712 dienų, paskaičiavo įstatyminius 0,05 procentų dydžio delspinigius – 427,24 Eur.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluota taisyklė, jog netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.).

15Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pirminiu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (427,24 Eur) yra beveik dvigubai didesni už pačią skolą (230,19 Eur), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti daugiau nei už 10 metų, tai, kad tiek pirminis kreditorius, tiek ieškovas beveik 10 metų delsė kreiptis į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, įvertinus ir tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini.

16Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį (redakcija nuo 2016-02-01), kurioje nurodyta, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ne daugiau kaip už 180 dienų. Teismas pažymi, kad Vartojimo kredito įstatyme įtvirtinta nuostata dėl laikotarpio, už kurį gali būti skaičiuojamos netesybos, trukmės (180 d.), vertintina ne kaip ieškinio senaties norma (kai subjektas įgyja teisę, tačiau, laiku jos nerealizavęs, praranda galimybę ją įgyvendinti priverstinai), bet kaip ribojanti kredito davėjo teises. Kitaip tariant, kredito davėjas negali įgyti teisės skaičiuoti delspinigius už ilgesnį laikotarpį, nei 180 dienų, o jo reikalavimas taikyti netesybas už ilgesnį laikotarpį vertintinas kaip prieštaraujantis teisės aktų reikalavimams ir negali būti tenkinamas net ir nesant tuo klausimu skolininko prašymo. Ieškovas nesiėmė priemonių išieškoti skolą, savo teisių negynė, todėl tokie ieškovo veiksmai lėmė neadekvačias didžiąją skolos dalį sudarančias netesybas. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė Išperkamosios nuomos sutarties sąlygų, tačiau ši aplinkybė, įvertinus aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nelaikytina objektyviai svarbia ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingai ilgo delspinigių skaičiavimo laikotarpio. Nurodytais argumentais iš atsakovo ieškovui priteistina delspinigių suma, paskaičiuota už 180 dienų, ir sudaranti 20,72 Eur sumą (230,19 Eur × 0,05 proc. × 180 d. = 20,72 Eur). Ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, sumažinant prašomą priteisti delspinigių sumą nuo 427,24 Eur iki 20,72 Eur (CPK 3 straipsnio 7 dalis, CK 1.5 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

17Ieškovė taip pat prašo iš atsakovo priteisti 20,30 Eur išlaidas už VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento pažymą. Iš ieškinio priedų – 2016-08-23 sąskaitos apmokėti Nr. 12148740-1, 2016-08-23 mokėjimo nurodymo Nr. 3660, 2016-09-07 PVM sąskaitos-faktūros serija RC Nr. 4158924 nustatyta, kad ieškovė sumokėjo 20,30 Eur už septynias VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento pažymas. Iš minėtų dokumentų turinio nustatyta, kad vienos pažymos kaina yra 2,90 Eur, todėl šis ieškovės reikalavimas yra tenkinamas iš dalies ir iš atsakovo ieškovei priteistinos 2,90 Eur išlaidos už VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento pažymą.

18CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovas prievolių tinkamai nevykdė, iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (276,83 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-05-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnis, 6.37 straipsnis).

19Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 16 Eur žyminį mokestį. Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (39,50 proc.) (CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.71, 6.210 straipsniai). Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 92, 93 straipsniai).

20Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

21Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta – ( - ), ieškovės UAB „Kapitalo valda“, j. a. k. 126308223, buveinė: Kaunas, Savanorių pr. 192, a. s. Nr. LT55 7300 0100 7937 1644, „Swedbank“, AB, naudai 230,19 Eur (dviejų šimtų trisdešimties eurų 19 ct) skolą, 20,72 Eur (dvidešimties eurų 72 ct) delspinigius, 23,02 Eur (dvidešimt trijų eurų 02 ct) baudą, 2,90 Eur (dviejų eurų 90 ct) išlaidas už VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento pažymą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (276,83) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6,32 Eur (šešių eurų 32 ct) bylinėjimosi išlaidas.

24Likusią ieškinio dalį atmesti.

25Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Damulienė,... 2. vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Kapitalo valda“ ieškinyje prašo priteisti jai iš atsakovo... 5. Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad pirminiam... 12. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 13. Ieškovė, remdamasi sutarties 11.1 punktu, kuriame numatyti 0,2 procentų... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluota taisyklė, jog... 15. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad... 16. Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į Vartojimo... 17. Ieškovė taip pat prašo iš atsakovo priteisti 20,30 Eur išlaidas už VĮ... 18. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 19. Ieškovas už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 16 Eur žyminį mokestį.... 20. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 21. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta – ( -... 24. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 25. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 26. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...