Byla e2-18-736/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, sekretoriaujant Svajonei Jasiūnienei,

2nedalyvaujant ieškovės UAB „4finance“ atstovui, atsakovei R. J.,

3viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei R. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

4iškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės R. J. 122,40 Eur negrąžintą paskolos sumą, 137,09 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-06-17 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovės R. J. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kurioje šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei 231,70 Eur sumą 30 dienų terminui. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovė pratęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl 2011-09-15 atsakovė turėjo grąžinti 231,70 Eur paskolos sumą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovei 231,70 Eur, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

5Kėdainių rajono apylinkės teismas 2016-10-18 sprendimu už akių ieškovės UAB „4finance“ ieškinį tenkino visiškai, iš atsakovės R. J. priteisė 122,40 Eur negrąžintą paskolą, 137,09 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2016-07-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „4finance“.

62016-11-25 gautas atsakovės R. J. patikslintas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Atsakovė R. J. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2012-07-04 su ieškove visiškai atsiskaitė. Atsakovės teigimu, ieškovė ieškinyje nepaaiškino, kas sudaro skolos likutį ir nuo kokios sumos ji yra paskaičiuota, kodėl tai įvardijama kaip skola, kuri yra sumokėta prieš 4 metus. Be to, ieškovės paskaičiuotas palūkanas laiko neprotingai didėlėmis, atsižvelgdama į tai, kad ieškovė daugiau nei 4 metus nesikreipė į teismą, negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pati yra kalta dėl patiriamų nuostolių, prašo sumažinti palūkanų dydį.

7Ieškovė atsiliepime į pareikštą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad 2011-06-17 atsakovė paskolos sutartį sudarė 30 dienų terminui, du kartus pratęsė paskolos grąžinimo terminą, taigi 2011-09-15 turėjo grąžinti 231,70 Eur paskolos sumą ir 23,17 Eur palūkanas už naudojimąsi paskolos suma. 2012-07-04 atsakovė sumokėjo 254,87 Eur, tačiau atsakovė paskolą ir palūkanas nurodytas sutartyje turėjo sumokėti 2011-09-15. Dėl šios priežasties, atsakovei nuo 2011-09-16 iki 2012-04-23 buvo skaičiuotos vėlavimo palūkanos.

8Kėdainių rajono apylinkės teismas 2016-12-16 nutartimi sprendimą už akių panaikino ir atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės, paskyrė bylą nagrinėti 2016-12-29 teismo posėdyje.

92016-12-19 gautas ieškovės UAB „4finance“ prašymas nagrinėti bylą nedalyvaujant jos atstovui, nurodė remtis byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

102016-12-28 gautas atsakovės R. J. prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Nurodė, kad neturi galimybės atvykti į teismo posėdį, todėl prašo vadovautis pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo išdėstytomis aplinkybėmis.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Nustatyta, kad 2011-06-17 ieškovė UAB „4finance“ ir atsakovė R. J. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 89873402, kuria remiantis ieškovė atsakovei suteikė 800,00 Lt (231,70 Eur) kreditą 30 dienų terminui, o atsakovė pagal sutarties sąlygas (3.7, 3.10 p.) du kartus pratęsusi kredito grąžinimo terminą, įsipareigojo jį grąžinti iki 2011-09-15 ir sumokėti 80,00 Lt (23,17 Eur) kredito kainą. Pateiktas mokėjimo nurodymas patvirtina, kad ieškovė 2011-06-17 pervedė į atsakovės sąskaitą 800,00 Lt (231,70 Eur) sumą. Iš atsakovės pateikto kvito matyti, kad ji 2012-07-04, pagal 2011-09-12 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, sumokėjo ieškovei 880,00 Lt (254,87 Eur).

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė ieškovei 2012-07-04 grąžino gautą 800,00 Lt (231,70 Eur) kreditą ir sumokėjo 80,00 Lt (23,17 Eur) kredito kainą, todėl ieškovės reikalavimas dėl 122,40 Eur negrąžintos paskolos sumos priteisimo, nesant byloje įrodymų paneigiančių šias aplinkybes, atmestinas. Nors atsakovė grąžino gautą kreditą ir sumokėjo kredito kainą, tačiau tai padarė akivaizdžiai praleidusi sutartyje numatytą kredito grąžinimo terminą, todėl spręstinas ieškovės prašomų palūkanų po kredito grąžinimo termino priteisimo klausimas.

14Tuo atveju, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261, 6.210 straipsniai). Taigi, šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi.

15Pagal tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties 7.1. punktą, kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta bendra kredito kainos metinė norma (218,87 proc.) yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Vadovaudamasi įvardintais sutarties punktais, ieškovė atsakovei paskaičiavo 137,09 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino už laikotarpį nuo 2011-09-16 iki 2012-04-23 (už 230 dienų) ir prašo jas priteisti iš atsakovės.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Jeigu kuris nors šių santykių subjektas dominuoja kito atžvilgiu, gali kilti abejonių dėl sutarties šalių lygybės nustatant sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2008). Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Fizinio asmens (vartotojo) ekonominė padėtis paprastai yra silpnesnė negu kitos vartojimo sutarties šalies – pardavėjo ar paslaugų teikėjo (verslininko). Vartotojo, dalyvaujančio vartojimo sutartiniuose santykiuose, derybinės galios yra apribotos, neretai šis asmuo nepasirengęs deryboms arba nesugeba derėtis. Taigi, sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtina vadovautis teisės normos ir suformuota teismų praktika, kurios saugo silpnesniąją šalį ir įpareigoja šiuo atveju paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus.

17Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuota, kad tos palūkanos, kurios mokamos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, atlieka kompensuojamąją (bet ne mokėjimo) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Nagrinėjamu atveju sutarties 7.1. punkte šalys iš esmės aptarė būtent tokią situaciją, kuri susiklosto esant sutarties pažeidimui. Pažeidusi kredito grąžinimo terminą atsakovė įsipareigojo mokėti būtent kompensacines palūkanas t. y. palūkanas po kredito grąžinimo termino.

18Vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo teisė susitarti dėl netesybų dydžio yra ribojama specialiuoju įstatymu nustatant maksimalų neįrodinėtinų kreditoriaus nuostolių dydį - Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas (toliau – VKĮ), redakcija galiojusi nuo 2011-04-01 iki 2012-01-01. Pagal VKĮ 11 straipsnio 8 dalį, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos.

19Teismas pažymi, kad VKĮ 11 straipsnio 8 dalies nuostata taikoma būtent netesyboms, t. y. tokiems mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad ieškovės nustatytų kompensacinių palūkanų dydis negalėjo viršyti nustatyto VKĮ, todėl jis mažintinas iki 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Taikant 0,05 proc. palūkanų tarifą, už ieškinyje prašomą pradelstą laiką ieškovei priteistina iš viso 29,31 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino (254,87 Eur x 0,05 proc. x 230 dienų = 29,31 Eur), o likusi reikalavimo dalis dėl palūkanų priteisimo atmestina. Atkreiptinas ieškovės dėmesys, kad ji turėtų teisę prisiteisti galimai didesnius faktinius nuostolius, jei įrodytų žalos dydį ir priežastinį ryšį, tačiau tokių įrodymų teismui nepateikė.

20Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi nuostatomis, ieškovei iš atsakovės taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-07-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Ieškovei iš atsakovo priteistinas jo sumokėtas minimalus 15,00 Eur žyminis mokestis – Lietuvos Respublikos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovės sumokėtas žyminis mokestis dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo iš ieškovės nepriteistinas, kadangi nenustatyta svarbių priežasčių, kurios lėmė ieškovės pasyvumą (CPK 288 straipsnio 7 dalis).

22Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios sumos (5,23 Eur x 11,3 proc. (patenkintų ieškinio reikalavimų dalis) = 0,59 Eur), todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 1, 6 dalys).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

24ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovės R. J., a. k. ( - ), 29,31 Eur (dvidešimt devynių eurų 31 ct) palūkanas po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2016-07-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „4finance“, į. k. 301881644.

26Likusią ieškinio dalį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius,... 2. nedalyvaujant ieškovės UAB „4finance“ atstovui, atsakovei 3. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. iškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 5. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2016-10-18 sprendimu už akių ieškovės... 6. 2016-11-25 gautas atsakovės R. J. patikslintas... 7. Ieškovė atsiliepime į pareikštą pareiškimą dėl sprendimo už akių... 8. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2016-12-16 nutartimi sprendimą už akių... 9. 2016-12-19 gautas ieškovės UAB „4finance“ prašymas nagrinėti bylą... 10. 2016-12-28 gautas atsakovės R. J. prašymas nagrinėti... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Nustatyta, kad 2011-06-17 ieškovė UAB „4finance“ ir atsakovė 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1... 14. Tuo atveju, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, jis... 15. Pagal tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties 7.1. punktą, kredito... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės... 17. Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuota, kad tos palūkanos,... 18. Vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo teisė susitarti dėl... 19. Teismas pažymi, kad VKĮ 11 straipsnio 8 dalies nuostata taikoma būtent... 20. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi nuostatomis,... 21. Ieškovei iš atsakovo priteistinas jo sumokėtas minimalus 15,00 Eur žyminis... 22. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 270 straipsniais,... 24. ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovės R. J., a. k. 26. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...