Byla I-530-281/2014

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, susipažinusi su R. S., A. L., R. Š., E. Ž.-V., I. K. skundu,

Nustatė

2pareiškėjos 2013-12-30 teismui padavė skundą, prašydamos priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vyriausybės, nepriskaičiuotą ir neišmokėtą darbo užmokesčio dalį už laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30: A. L. – 3910,69 Lt, R. S. – 4039,11 Lt, E. Ž.-V. – 964,28 Lt, R. Š. – 3928,60 Lt, I. K. – 4025,17 Lt, taip pat priteisti 5 proc. metinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str. nustatyta, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

6Pagal Vyriausybės 2010-07-07 nutarimo Nr. 992 „Dėl atstovavimo valstybei (Vyriausybei) bylose dėl neišmokėtos socialinių išmokų ir darbo užmokesčio dalies priteisimo“ 2 p., valstybei (Vyriausybei) Lietuvos Respublikos teismų nagrinėjamose bylose dėl darbo užmokesčio atstovauja valstybės institucijos (įstaigos), mokėjusios darbo užmokestį (atlyginimą). Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju dėl darbo užmokesčio nepriemokos pareiškėjoms priteisimo valstybės (Vyriausybės) atstovu yra Kretingos rajono apylinkės teismas.

7Kretingos rajono apylinkės teismo buveinė yra Kretingoje ir patenka į Kretingos rajono apylinkės teismo veiklos teritoriją. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str., Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorija apima Kretingos rajono apylinkės teismo veiklos teritoriją, todėl skundas nagrinėtinas Klaipėdos, o ne Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

8Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

9Atsisakyti priimti R. S., A. L., R. Š., E. Ž.-V., I. K. skundą.

10Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai