Byla e2-109-880/2017
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys N. A. ir UAB „Lengvam verslui“

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei B. M., dalyvaujant ieškovui K. D., jo atstovui advokatui Egidijui Balčiūnui, atsakovei A. A., J. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. D. ieškinį atsakovei A. A. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys N. A. ir UAB „Lengvam verslui“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 2120 eurų skolą, 34,29 eurų palūkanų, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2015 m. spalio 19 d. paskolino atsakovei, per jos įgaliotą asmenį, 1060 Eur. Atsakovės atstovas, patvirtindamas paskolos sutarties dalyko 1060 Eur perdavimą, ieškovui įteikė rašytinės formos 2015 m. spalio 19 d. Paprastąjį neprotestuotiną vekselį 1060 Eur sumai, pagal kurį atsakovė įsipareigojo ieškovui paskolintą 1060 Eur sumą grąžinti 2016 m. gegužės 20 d. 2015 m. spalio 20 d., ieškovas papildomai paskolino atsakovei 1060 Eur. Atsakovės atstovas, patvirtindamas paskolos sutarties dalyko 1060 Eur perdavimą, ieškovui įteikė rašytinės formos 2015 m. spalio 20 d. Paprastąjį neprotestuotiną vekselį 1060 Eur sumai, pagal kurį atsakovė įsipareigojo ieškovui paskolą grąžinti 2016 m rugpjūčio 20 d. Ieškovui pareikalavus grąžinti pagal vekselius gautas sumas, atsakovė šio reikalavimo neginčijo, bet šių sumų iki šiol neapmokėjo bei nepateikė jokio paaiškinimo dėl skolos neapmokėjimo priežasčių. Vilniaus 30-asis notarų biuras atsisakė išduoti vykdomuosius įrašus, kadangi atsakovės įgaliotiniui išduotame įgaliojime nėra kalbama apie vekselius. Atsižvelgiant į tai, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo ieškininės teisenos tvarka.

5Atsakovė A. A. prašė ieškovo ieškinį atmesti. Atsakovė nurodė, šioje byloje nagrinėjama situacija turi būti aiškinama plačiau nei tik remiantis į bylą pateiktais paprastaisiais neprotestuotinais vekseliais, kaip neva įrodančiais paskolos suteikimą. Visų pirma, ieškovas ieškinyje pripažįsta, kad vekseliai negalioja bei yra laikytini tik paskolos rašteliais. Ieškovas kartu su ieškiniu nepateikė jokių įrodymų, kad nurodytą 2120 Eur sumą būtų perdavęs atsakovei, t. y. vekseliai tapę paskolos rašteliais nepatvirtina paskolos sutarties dalyko perdavimo atsakovei. Todėl nėra pagrindo teigti, kad tarp šalių susiklostė paskoliniai santykiai, o ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo laikytinas visiškai nepagrįstu. Atsakovė taip pat nurodo, kad ieškovas yra UAB „Lengvam verslui“ akcininkas. UAB „Lengvam verslui“ ir UAB „Nord Service“ 2014 m. spalio 1 d. sudarė paskolos sutartį dėl 89500 Eur sumos UAB „Nord Service“ suteikimo. Prievolės užtikrinimui, 2014 m. spalio 1 d. tarp UAB „Lengvam verslui“ ir atsakovės buvo sudaryta Laidavimo sutartis. Kadangi atsakovė pagal sudarytą Laidavimo sutartį įsipareigojo atsakyti už pagrindinės skolos apmokėjimą, nuostolių atlyginimą, netesybų (delspinigių) sumokėjimą ir pan., paskolos gavėjui UAB „Nord Service“ netinkamai grąžinant paskolą, paskolos davėjo UAB „Lengvam verslui“ akcininkas K. D. pradėjo reikalauti einamosios skolos iš atsakovės, atstovaujamos sūnaus N. A.. Ieškovas parengė ir pateikė pasirašymui du vekselius, kurie buvo pasirašyti papildomai užtikrinant UAB „Nord Service“ prisiimtos prievolės UAB „Lengvam verslui“ įvykdymą. Ieškovui veikiant nesąžiningai, vekseliai buvo išduoti jam asmeniškai, o ne UAB „Lengvam verslui“. Paprastieji neprotestuotini vekseliai yra neginčijamai susiję su atsakovės laidavimu už UAB „Nord Service“, t. y. laikytini 2014 m. spalio 1 d. Laidavimo sutarties dalimi, tačiau jokiu būdu nereiškia paskolinių santykių atsiradimo, kadangi išdavus vekselius jokios sumos iš ieškovo gautos nebuvo. Šie vekseliai, būdami susiję su UAB „Nord Service“ ir UAB „Lengvam verslui“ sudarytos sutarties įvykdymo užtikrinimu, negali būti vertinami atskirai tiek nuo 2014 m. spalio 1 d. Paskolos sutarties, tiek ir nuo 2014 m. spalio 1 d. Laidavimo sutarties. Dėl paskolos sutarties vykdymo, tarp UAB „Lengvam verslui“ ir UAB „Nord Service“ laiduotojų (tarp jų ir atsakovės) yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-5745-661/2016, todėl atskiros bylos inicijavimas yra tik teismo klaidinimas ir dvigubo prievolių įvykdymo reikalavimas. Šioje byloje ieškovo reiškiamas reikalavimas dėl 2120 Eur priteisimo yra viena iš civilinėje byloje Nr. e2-5745-661/2016 visiems UAB „Nord Service“ laiduotojams pareikšto 99568,12 Eur reikalavimo dalis. Ieškovas jokio materialinio reikalavimo atsakovei neturi, kadangi visi atsakovės įsipareigojimai kyla tik iš 2014 m. spalio 1 d. Laidavimo sutarties, sudarytos su UAB „Lengvam verslui“.

6Trečiasis asmuo UAB „Lengvam verslui“ atsiliepime nurodė, kad 2014 m. spalio 1 d. UAB „Lengvam verslui“ ir UAB „Nord Service“ pasirašė paskolos sutartį. Paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimui buvo gautos šios garantijos: fizinių asmenų A. A., N. A., Ugnės B. A., G. J., R. K. - Jasiulienės, I. M., P. M., P. M. ir V. M. laidavimai kiekvieno iš jų po 89500,00 Eur sumai; UAB „Nord Service“ įkeitė nuosavybės teise valdomus keturis žemės sklypus; 2014 m. spalio 1 d. UAB „Nord Service“ išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 89500,00 Eur sumai, 2015 m. spalio 15 d. buvo išduotas naujas vekselis 89500,00 Eur sumai. Visos šios garantijos išduotos UAB „Lengvam verslui“ naudai, nes jis buvo paskolos davėjas. Jokių kitų garantijų ar vekselių pagal 2014 m. spalio 1 d. paskolos sutartį nebuvo gauta nei tiesiogiai, nei per kitus asmenis. Dėl UAB „Nord Service“ UAB ir „Lengvam verslui“ negrąžintos paskolos sumos, nesumokėtų palūkanų ir delspinigių Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-5745-661/2016. Šioje byloje UAB „Nord Service“ ir visiems laiduotojams pareikštas 99 568,12 Eur ieškinys. 2014 m. spalio 1 d. paskolos sutartyje buvo nustatytos 10 % metinės palūkanos už UAB „Nord Service“ naudojimąsi paskolos suma. UAB „Nord Service“ palūkanas visada mokėdavo bankiniais pavedimais. 2016 m. balandžio mėnesį UAB „Nord Service“ nustojo mokėti palūkanas, todėl UAB „Lengvam verslui“ vienašališkai 2016 m. birželio 6 d. nutraukė sutartį ir kreipėsi 2016 m. rugpjūčio 29 d. su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą. Per visą 2014 m. spalio 1 d. paskolos sutarties laikotarpį buvo mėnesių kada UAB „Nord Service“ vėluodavo sumokėti palūkanas, tačiau niekada jos nebuvo nurašytos ir kitaip mažinamos. Ieškovas K. D. nėra UAB „Lengvam verslui“ akcininkas, ar darbuotojas. Jam nėra suteikta jokių įgaliojimų atstovauti UAB „Lengvam verslui“ jokiuose sandoriuose su trečiaisiais asmenimis, juo labiau su atsakove A. A. ar jos sūnumi N. A.. UAB „Lengvam verslui“ niekada nebuvo gavęs iš atsakovės ar N. A. jokių vekselių, kurie garantuotų, ar laiduotų UAB „Nord Service“ mokėtinas palūkanas UAB „Lengvam verslui“ pagal 2014 m. spalio 1 d. paskolos sutartį, todėl teismo nutartyje nurodyti N. A. parodymai yra neteisingi. 2014 m. spalio 1 d. paskolos sutarties ir vėlesnio jos pakeitimo sąlygos buvo derinamos su UAB „Nord Service“ direktoriumi G. J.. Ieškovo pareikštas reikalavimas šioje byloje priteisti skolą pagal vekselius iš atsakovės, visiškai nesietinas su 2014 m. spalio 1 d. UAB „Lengvam verslui“ ir UAB „Nord Service“ pasirašyta paskolos sutartimi ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civiline byla Nr. e2-5745-661/2016.

7Trečiasis asmuo N. A. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o teismo posėdžio metu prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nes pinigai nebuvo skolinami, o vekseliai buvo pasirašyti tik kaip laidavimas pagal paskolos sutartį su UAB „Lengvam verslui“.

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2015 m. spalio 19 d. ir 2015 m. spalio 20 d. ieškovas paskolino atsakovei, veikiančiai per jos įgaliotą asmenį jos sūnų N. A., 2120 Eur. Atsakovės atstovas patvirtindamas pinigų perdavimą ir paskolos sutarties sudarymą ieškovui įteikė du 2015 m. spalio 19 d. ir 2015 m. spalio 20 d. paprastuosius neprotestuotinus vekselius, kuriais įsipareigojo grąžinti paskolintą 2120 Eur sumą po 1060 Eur 2016 m. gegužės 20 d. ir 2016 m. rugpjūčio 20 d. (el.b.l. 9-10). Šių sumų vekseliuose nurodytais terminais atsakovė ieškovui negrąžino. Ieškovas siuntė atsakovei prašymus grąžinti paskolintas sumas, tačiau atsakovė į siųstus prašymus nereagavo, pinigų negrąžino, priežasčių nenurodė (el.b.l. 11-14).

11Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir teigia, kad jokių pinigų pagal vekselį nei ji, nei jos atstovas negavo, o vekseliai buvo išrašyti tik kaip laidavimas pagal paskolos sutartį su UAB „Lengvam verslui“, t. y. kaip papildoma užtikrinimo priemonė. Ieškovas teigia priešingai - jis nurodo, kad pinigus perdavė atsakovės įgaliotam asmeniui, jie buvo realiai paskolinti ir nebuvo jokia prievolės užtikrinimo priemonė.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditoriaus reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio teisinio santykio, laikoma galiojančia, kol neįrodyta priešingai. Dėl to, kad vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas, ir prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio, taip pat yra abstrakti, vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. ir kt. v. G. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-181/2011; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-605/2012). Taigi, kai teisinis santykis atsiranda iš abstraktaus sandorio, skolininkas (vekselio davėjas) privalo įrodyti, kad nėra tokio teisinio santykio pagrindo. Tuo atveju, kai vekselio davėjas teigia, kad pagal paskolos sutartį, buvusią prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindu, jis negavo pinigų ar daiktų ar gavo jų mažiau, būtent jis, o ne vekselio turėtojas turėtų pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. I. v. D. O., bylos Nr. 3K-3-171/2013; 2014 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. G. J., bylos Nr. 3K-3-82/2014; 2015 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. K. K., bylos Nr. 3K-3-23-248/2015).

13Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad atsakovė neįrodė, kad pinigų pagal išrašytus vekselius negavo ir kad jie buvo išrašyti tik kaip laidavimas pagal paskolos sutartį su UAB „Lengvam verslui“. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Lengvam verslui“ pagal 2014 m. spalio 1 d. Paskolos sutartį paskolino UAB „Nord Service“ 89500 Eur. Tos pačios dienos Laidavimo sutartimi atsakovė A. A. laidavo už minėtą paskolą 89500 Eur sumai. Paskolos užtikrinimui taip pat buvo įkeisti keturi žemės sklypai ( - ) (el.b.l. 64-67). Iš Vilniaus apygardos teismui pateikto ieškovo UAB „Lengvam verslui“ ieškinio matyti, kad UAB „Nord Service“ paskolos UAB „Lengvam verslui“ negrąžino ir ieškiniu prašoma priteisti skolą iš laiduotojų A. A., N. A., Ugnės B. A., G. J., R. K. - Jasiulienės, I. M., P. M., P. M. ir V. M.. Visi šie asmenys laidavo savo turtu už UAB „Nord Service“ gautą paskolą. Nei paskolos sutartyje, nei kitame dokumente nėra nieko nurodyta apie papildomas garantijas ar papildomą laidavimą vekseliais. Kadangi realiai pinigus skolinosi atsakovės įgaliotas asmuo N. A., kuris yra verslininkas, manytina, kad vekselio išdavimas kaip prievolės užtikrinimo priemonė būtų kažkokiu būdu įformintas. Pažymėtina ir tai, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų – ir išrašydamas vekselį, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimas tokio teisinio veiksmo pasekmes. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo.

14Pažymėtina tai, kad tiek ieškovas, tiek tretysis asmuo N. A. bei liudytojai G. J. ir P. M. nurodė, kad jie su ieškovu pasirašė po tris ar po keturis vekselius po 1060 Eur. Jie taip pat nurodė, kad po vieną vekselį yra apmokėję. Nors G. J., N. A. ir P. M. teigia, kad šie vekseliai buvo tik prievolės užtikrinimo priemonė, teismo vertinimu, jau dalinis skolos apmokėjimas rodo, kad tarp šalių buvo susiformavę paskoliniai santykiai. Priešingu atveju, vekseliai būtų visiškai neapmokėti arba kažkur atsispindėtų dalinis prievolės įvykdymas, o to šiuo atveju nėra. Šią išvadą iš dalies patvirtina ir G. J. parodymai, kad jis jo išrašytų K. D. vekselių neginčija ir juos apmokės.

15Be to, visiškai nesuprantama, kodėl vekseliai kaip užtikrinimo priemonė pagal paskolos sutartį su UAB „Lengvam verslui“ išrašyti fizinio asmens K. D., o ne UAB „Lengvam verslui“ vardu. Teismas negali sutikti su trečiojo asmens N. A. teiginiu, kad jis manė, jog ieškovas yra UAB „Lengvam verslui“ direktorius, todėl jam ir išrašė vekselius. Iš bylos medžiagos matyti, kad paskolos sutartį tarp UAB „Nord Service“ ir UAB „Lengvam verslui“ pasirašė UAB „Lengvam verslui“ direktorė K. R.. Ji taip pat pasirašė laidavimo sutartį tarp UAB „Lengvam verslui“ ir atsakovės, kurią atstovavo tretysis asmuo N. A.. Iš SODROS duomenų matyti, kad ieškovas nuo 2013 m. birželio 19 d. dirba Lietuvos vaikų ir jaunimo centre“ ir nedirba bei nėra akcininkas UAB „Lengvam verslui“. Tai patvirtino ir teismo posėdžio metu apklaustas UAB „Lengvam verslui“ direktorius M. R., kuris taip pat nurodė, kad visuomet sutartis sudarinėjo direktorė K. R., o ieškovas jokių įgaliojimų veikti UAB „Lengvam verslui“ vardu neturėjo. Atsižvelgiant į tai, kad G. J., kuris yra vienas iš UAB „Nord Service“ akcininkų, buvo geras M. R. draugas (kartu su šeimomis važinėjo į keliones ir buvo ankstesnis UAB „Lengvam verslui“ akcininkas), darytina išvada, jog jam jokių tarpininkų sprendžiant sutarties vykdymo klausimus nereikėjo.

16Nesudaro pagrindo priešingai išvadai ir elektroninio susirašinėjimo laiškai su ieškovu dėl taikos sutarties sudarymo. Trečiojo asmens UAB „Lengvam verslui“ direktorius teismo posėdžio metu nurodė, kad jis susipyko dėl negrąžinamos skolos su G. J.. Kadangi K. D. tiek G. J., tiek A. A. buvo skolingi, o K. D. bendravo su G. J., K. D. pabandė sutarti dėl abiem kreditoriams taikaus skolų grąžinimo, tačiau susitarti nepavyko. Taigi, elektroninis susirašinėjimas nepatvirtina, kad vekseliai buvo išrašyti kaip laidavimas pagal paskolos sutartį bei tai, kad ieškovas realiai nepaskolino pinigų atsakovei per jos įgaliotą asmenį. Be to, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika derybų dėl taikaus ginčo sprendimo susirašinėjimas negali būti teisme vertinamas kaip įrodymas.

17Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad labiau tikėtina, kad ieškovas atsakovei per įgaliotą asmenį, pasirašius vekselį perdavė 2120 Eur, nei tai, kad minėti pinigai buvo kaip papildoma užtikrinimo priemonė pagal 2014 m. spalio 1 d. paskolos sutartį tarp UAB „Nord Service“ ir UAB „Lengvam verslui“. Be to, nors liudytojai P. M. ir G. J. teigia, kad pinigai nebuvo perduoti, paskolos santykiuose įrodinėti pinigų perdavimo fakto liudytojų parodymais neleistina, minėti liudytojai irgi skolingi ieškovui ir yra atsakovės sūnaus N. A. verslo partneriai, todėl jų parodymai vertintini kaip duoti suinteresuotų bylos baigtimi asmenų, nes jų parodymų nepatvirtina ir jokie rašytiniai įrodymai.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.133 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Atsakovė paskolos sutartis sudarė veikdama per savo įgaliotinį. Įgaliojimas sudarytas 2015 m. birželio 1 d. notarine tvarka (el.b.l. 4-7). Įgaliojime nurodyta, kad įgaliotinis turi teisę sudaryti paskolos sutartis savo nuožiūra pasirenkant sąlygas. Taigi darytina išvada, kad paskolos sutartys tinkamai sudarytos atsakovės vardu.

19Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.871 straipsnio 3 dalis numato, kad rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai šio skyriaus normos šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui (CK 6.878 straipsnis). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). CK 6.873 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu paskolos sumos grąžinimo terminas sutartyje nenustatytas arba paskola turi būti grąžinta pagal pareikalavimą, tai paskolos sumą paskolos gavėjas privalo grąžinti per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį, jeigu sutartis nenustato ko kita. Reikalavimas įvykdyti prievolę atsakovei buvo išsiųstas 2016 m. kovo 24 d., įteiktas 2016 m. kovo 26 d., taigi reikalavimo įvykdymo terminas baigėsi 2016 m. balandžio 26 d. Suėjus reikalavimo įvykdymo terminui, atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė.

20CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal prievolės esmę, skolininkas privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (LR CK 6.1 str.). CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Atsakovė neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 2120 Eur skola.

21Ieškovas, remdamasis Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 2 punktu, prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio įstatymines palūkanas, iš viso 34,29 Eur. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos atveju minėtas įstatymas negali būti taikomas, kadangi 2015 m. spalio 19 ir 20 d. išduoti paprastieji neprotestuotini vekseliai laikytini paskolos sutartimis, kurioms minėtas įstatymas nėra taikomas. Su aplinkybe, kad paprastieji neprotestuotini vekseliai laikytini paskolos sutartimis, sutinka ir pats ieškovas. Atsižvelgiant į tai, palūkanos paskaičiuotinos remiantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu, taikant 5 procentų metinių palūkanų dydį. Pagal 2015 m. spalio 19 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį priteisiama 20,90 Eur palūkanų (5% / 365 d. x 1060 Eur x 144 d. = 20,90 Eur), o pagal 2015 m. spalio 20 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį priteisiama 7,55 Eur palūkanų (5% / 365 d. x 1060 Eur x 52 d. = 7,55 Eur). Iš viso ieškovui priteistina iš atsakovės 28,45 Eur palūkanų.

22CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovės ieškovui priteisiama 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016 m. spalio 14 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Atsižvelgiant į tai, kad teismas patenkino 99,73 procentus ieškovo reikalavimų, spręstina, kad teismas ieškinį praktiškai patenkino visiškai, kadangi buvo sumažinta tik nedidelė dalis prašomų priteisti palūkanų. CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, patyrė 773 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 48 Eur žyminio mokesčio ir 725 Eur išlaidų už advokato suteiktas teisines paslaugas (el.b.l. 20-22, 79-80, 132-133, 153-154, 179-181). Ieškovo atstovas šioje byloje parengė ieškinį, atsiliepimą į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, taip pat rengėsi bei dalyvavo trijuose teismo posėdžiuose, į juos vyko iš Vilniaus. Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (Nauja redakcija nuo 2015-03-20, Nr. 1R-77) nurodytus maksimalius dydžius, į ieškovo atstovo suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį, jo darbo ir laiko sąnaudas, į bylos sudėtingumą ir apimtį, į bylos nagrinėjimo trukmę, vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, mano, kad šis bylinėjimosi išlaidų dydis nėra per didelis ir neviršija Rekomendacijose nurodytų dydžių. Ieškinį patenkinus visiškai, šios bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai priteisiamos iš atsakovės.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovės A. A., a. k. ( - ) ieškovo K. D., a. k. ( - ) naudai 2120 Eur skolos, 28,45 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. spalio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 773 Eur bylinėjimosi išlaidų.

27Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

28Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 5. Atsakovė A. A. prašė ieškovo ieškinį atmesti. Atsakovė nurodė, šioje... 6. Trečiasis asmuo UAB „Lengvam verslui“ atsiliepime nurodė, kad 2014 m.... 7. Trečiasis asmuo N. A. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o teismo posėdžio... 8. Teismas... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2015 m. spalio 19 d. ir 2015 m.... 11. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir teigia, kad jokių pinigų pagal vekselį... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditoriaus... 13. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad atsakovė neįrodė, kad pinigų... 14. Pažymėtina tai, kad tiek ieškovas, tiek tretysis asmuo N. A. bei liudytojai... 15. Be to, visiškai nesuprantama, kodėl vekseliai kaip užtikrinimo priemonė... 16. Nesudaro pagrindo priešingai išvadai ir elektroninio susirašinėjimo... 17. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad labiau tikėtina, kad ieškovas... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.133 straipsnio 1 dalyje... 19. Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas)... 20. CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 21. Ieškovas, remdamasis Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų... 22. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo... 23. Atsižvelgiant į tai, kad teismas patenkino 99,73 procentus ieškovo... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovės A. A., a. k. ( - ) ieškovo K. D., a. k. ( - ) naudai... 27. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...