Byla 2S-814-480/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys S. V., Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. V. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-28-652/2016 pagal pareiškėjo A. V. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys S. V., Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Antstolio S. V. kontoroje buvo vykdoma vykdomoji byla Nr. 0127/08/06493 pagal Lazdijų rajono apylinkės teismo 2002-05-06 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-010-02/2002 dėl 912,00 Lt išieškojimo iš pareiškėjo A. V. išieškotojos Valstybinės ligonių kasos naudai. 2014-07-01 antstolio patvarkymu vykdomoji byla buvo užbaigta ir vykdomasis dokumentas grąžintas Lazdijų rajono apylinkės teismui. 2014-07-24 antstolio kontoroje buvo gautas skolininko 2014-07-23 skundas dėl antstolio S. V. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493. Antstolis 2014-07-29 patvarkymu Nr. S-14-18111 atsisakė atnaujinti praleistą terminą skolininko skundo padavimo terminą dėl antstolio veiksmų, kadangi skolininkas, žinojo apie turimą skolą ir jai išieškoti atliekamus vykdymo veiksmus.

4Pareiškėjas A. V. pateikė papildomą patikslintą skundą, kuriuo prašė: 1) 2014-07-29 antstolio S. V. patvarkymą reg. Nr. S-14-18111, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0127108106493, dalyje atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą dėl antstolio S. V. veiksmų teisėtumo, vykdant 2002-05-06 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų išieškojimo išieškotojui - Valstybinei ligonių kasai prie LR SAM ir teismo nuosprendžio dalies vykdymo išlaidų išieškojimo, pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti; 2) pripažinti absoliučiai visus antstolio S. V. veiksmus ir dėl jų priimtus patvarkymus neteisėtais, susijusius su 2002-05-06 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalies dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų išieškojimo išieškotojai - Valstybinei ligonių kasai prie LR SAM ir teismo nuosprendžio dalies vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdomojoje byloje Nr. 0127108106493, o jo priimtus patvarkymus panaikinti; 3) įpareigoti antstolį S. V. atgręžti įvykdytą 2002-05-06 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų išieškojimo išieškotojai - Valstybinei ligonių kasai prie LR SAM ir teismo nuosprendžio dalies vykdymo išlaidų išieškojimo, t. y. grąžinti jam absoliučiai visas išieškotas pinigines lėšas; 4) įpareigoti antstolį S. V. sustabdyti visus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0127108106493 dėl 2002-05-06 Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalies dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų išieškojimo išieškotojui - Valstybinei ligonių kasai prie LR SAM ir teismo nuosprendžio dalies vykdymo išlaidų išieškojimo iki bus įvykdytas 2004-04-05 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. 18-380-2004, kuriuo atsakovas - LR SAM yra įpareigotas pavesti Valstybinei medicininio audito inspekcijai atlikti Medicinini auditą dėl J. M. hospitalizavimo Alytaus apskrities St. Kudirkos ligoninės Chirurgijos skyriuje. Pareiškėjas nurodė, kad antstolio patvarkymas dalyje atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą yra akivaizdžiai neteisėtas, nepagrįstas, o padarytos išvados absurdiškos ir visiškai neatitinka faktinių bylos aplinkybių, antstolis neteisingai aiškino procesines teisės normas. Skundo padavimo terminas turi būti atnaujintas, kadangi apie antstolio vykdomą išieškojimą jis sužinojo tik 2014-06-09 atvykęs į DNB NORD banko skyrių, kuriame banko darbuotoja jam paaiškino, kad antstolio patvarkymu yra areštuota pareiškėjo banko sąskaita. 2014-07-09 jis kreipėsi į antstolį dėl susipažinimo su vykdomąja byla ir tik tuomet sužinojo apie vykdomą išieškojimą. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų tinkamai informuotas apie antstolio priimtus patvarkymus, todėl terminas skundui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo jo susipažinimo su vykdomąja byla dienos. Skolininkas skunde nurodė, kad jam nebuvo sudaryta galimybė visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus, sudaryti galimybę su išieškotoju sudaryti taikos sutartį, informuoti išieškotoją apie jo pareigą atsisakyti išieškojimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2016 m. sausio 15 d. nutartimi skundą tenkino iš dalies; praleistą įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti dėl antstolio S. V. veiksmų, susijusių su 2014-06-02, 2014-06-23, 2014-06-25 ir 2014-07-01 priimtais patvarkymais vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493, atnaujino; dėl kitų antstolio S. V. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493 terminą skundui paduoti atsisakė atnaujinti; pareiškėjo A. V. skundą dėl 2014-06-02, 2014-06-23, 2014-06-25 ir 2014-07-01 priimtų patvarkymų neteisėtumo vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493, atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjas 2014-07-24 antstolio S. V. kontorai paduotame 2014-07-23 skunde skundžia antstolių D. K. ir J. V. veiksmus, atliktus vykdomoje byloje nuo 2007-12-22, t. y., nuo tada, kai antstolė D. K. jam išsiuntė raginimą vykdyti sprendimą geruoju. Antstolių veiksmams, atliktiems iki 2014-04-25, t. y. 90 dienų iki skundo padavimo dienos, apskųsti naikinamasis terminas yra pasibaigęs, todėl jis negali būti atnaujintas. 2014-07-01 buvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo, 2014-06-25 buvo priimtas patvarkymas dėl piniginių lėšų arešto panaikinimo, o 2014-06-02 ir 2014-06-23 buvo priimti patvarkymai dėl išieškotų lėšų paskirstymo, nuo kurių priėmimo, naikinamasis 90 dienų terminas nėra suėjęs, todėl jis gali būti atnaujintas. Skunde pareiškėjas nurodė, kad terminą apskųsti antstolių veiksmus praleido dėl to, kad apie antstolio vykdomą išieškojimą jis sužinojo tik 2014-06-09 atvykęs į DNB NORD banko skyrių. Pareiškėjui nebuvo žinoma apie vykdomąją bylą ir joje atliktus vykdymo veiksmus iki 2014-07-09, t. y. iki tos dienos, kai buvo leista susipažinti su ja. Nuo 2011-01-04 iki 2014-06-06 pareiškėjas sirgo ir buvo priverstinai gydomas VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. Šias aplinkybes patvirtina 2014-05-19 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartis ir VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės išduota pažyma dėl gydymosi. Teismas, įvertinęs pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir pateiktus duomenis, padarė išvadą, kad pareiškėjas neturėjo galimybės įgyvendinti savo teisių ir apginti savo teisėtų interesų, todėl pareiškėjo nurodytas termino skundui paduoti dėl antstolio veiksmų praleidimo priežastis pripažino svarbiomis. Be to, vykdomojoje byloje nėra pateikta jokių dokumentų, objektyviai patvirtinančių, kad antstolis S. V. pareiškėją tinkamai informavo apie jo 2014-06-02, 2014-06-23, 2014-06-25 ir 2014-07-01 priimtus patvarkymus bei atliekamus vykdymo veiksmus ir jų atlikimo teisinį pagrindą. Teismas atnaujino terminą skundui paduoti dėl antstolio veiksmų, įformintų minėtais patvarkymais, teisėtumo. Teismas taip pat nurodė, kad 2014-06-02 patvarkymu antstolis išieškotus iš skolininko 402,56 Lt paskyrė papildomoms vykdymo išlaidoms, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje, padengti. Taip pat patvarkyme nurodyta, kad liko neišieškota 4,92 Lt vykdymo išlaidų. 2014-06-23 antstolis S. V. priėmė patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo, kuriame išieškotą iš skolininko A. V. 54,92 Lt sumą paskirstė taip: 4,92 Lt paskyrė papildomoms vykdymo išlaidoms, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje, padengti, o 50 Lt nurodė grąžinti skolininkui. Vykdymo išlaidos buvo apskaičiuotos 2013-11-24 apskaičiavime, kuriame nurodyta, kad vykdomosios bylos Nr. 0127/08/06493 vykdymo išlaidas sudaro 791,16 Lt. Tą pačią dieną buvo priimtas patvarkymas dėl jų išieškojimo. Šių vykdymo išlaidų dydis atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 14 punkte nustatytą dydį. Teismas nurodė, kad nepasisako dėl faktinių šių išlaidų dydžio ir pagrįstumo, kadangi vykdymo išlaidos apskaičiuotos 2013-11-24 vykdymo išlaidų apskaičiavime, dėl kurio terminas skundui paduoti yra praleistas ir neatnaujintas. Teismas sprendė, kad antstolis pagrįstai paskyrė išieškotas iš skolininko sumas vykdomų išlaidų padengimui, o išieškotą sumą, viršijančią paskaičiuotą vykdymo išlaidų sumą, nurodė grąžinti skolininkui, taip pat padarė išvadą, kad antstolis 2014-06-02 ir 2014-06-23 patvarkymais dėl išieškotų lėšų paskirstymo CPK nustatytos išieškotų lėšų paskirstymo tvarkos nepažeidė, patvarkymai priimti laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Padengus skolą ir vykdymo išlaidas, 2014-06-25 patvarkymu areštas skolininko turtui buvo panaikintas pagrįstai. Antstolis pagrįstai priėmė 2014-07-01 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, kadangi skola išieškota buvo 2012-10-02, o vykdymo išlaidos išieškotos - 2014-06-03. Teismas pažymėjo, kad įstatymas nenumato galimybės sustabdyti vykdomąją bylą dėl skolininko skunde nurodytų priežasčių, taip pat įstatymas nenumato galimybės, užbaigus vykdomą bylą, sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus, sudaryti galimybę su išieškotoju sudaryti taikos sutartį. Teismas konstatavo, kad, atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493, antstolis nepažeidė CPK XLVII skyriuje nustatytų išieškojimo iš skolininko turto bendrųjų taisyklių ir, vykdymo procesą atliko pagrįstai ir teisėtai, panaikinti antstolio patvarkymų nėra pagrindo, todėl skolininko skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Pareiškėjas nei teismo posėdžio metu, nei savo skunde nenurodė, dėl kokių priežasčių nesikreipė į antstolį dėl vykdomosios bylos sustabdymo nuo 2014-06-09 iki šiolei, tačiau prašo teismo įpareigoti antstolį S. V. sustabdyti visus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0127108106493 iki bus įvykdytas 2004-04-05 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. 18-380-2004. Teismas negali įpareigoti antstolio daryti ar uždrausti daryti tai, kas ne teismo kompetencijoje (įpareigoti antstolį stabdyti), nes šis pareiškėjo reikalavimas nėra suformuluotas kaip prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o juo labiau vykdomoji byla yra baigta. Atliktų vykdymo veiksmų stabdyti neįmanoma, o neva būsimų vykdymo veiksmų (pareiškėjo neįvardintų kokių) jau baigtoje vykdomojoje byloje stabdyti taip pat negalima. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti antstolį atgręžti įvykdytą 2002 m. gegužės 6 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų išieškojimo išieškotojai - Valstybinei ligonių kasai prie LR SAM ir teismo nuosprendžio dalies vykdymo išlaidų išieškojimo, t. y. grąžinti jam absoliučiai visas išieškotas pinigines lėšas, netenkintas, nes tai yra išvestinis reikalavimas iš pagrindinio reikalavimo, kuris šia nutartimi yra netenkintas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Pareiškėjas A. V. atskirajame skunde (2 t. b. l. 39-46) prašo 2016 m. sausio 15 d. Alytaus rajono apylinkės teismo nutartį dėl 2014 m. liepos 29 d. antstolio S. V. patvarkymo Nr. S-14-18111 vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493 dalyje atsisakyti atnaujinti praleistą skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminą ir dėl kitų antstolio S. V. veiksmų bei dėl jų priimtų patvarkymų teisėtumo, panaikinti ir išspręsti šiuos klausimus iš esmės, t. y. šią civilinę bylą Nr. 2YT-28-652/2016 m. sustabdyti ir kreiptis į LR Konstitucinį Teismą dėl LR Civilinio proceso kodekso 512 straipsnio, kuriame yra numatytas 90 dienų naikinamasis terminas skundui paduoti dėl antstolio veiksmų teisėtumo, t. y. dėl jo atitikimo LR Konstitucijos 23 straipsniui dėl privačios nuosavybės neliečiamumo; 2014 m. liepos 29 d. antstolio S. V. patvarkymą Nr. S-14-18111, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493, dalyje atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą dėl antstolio S. V. veiksmų teisėtumo vykdant 2002 m. gegužės 6 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų išieškojimo išieškotojai Valstybinei ligonių kasai prie LR SAM ir teismo nuosprendžio dalies vykdymo išlaidų išieškojimo, pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti; pripažinti absoliučiai visus antstolio S. V. veiksmus ir dėl jų priimtus patvarkymus neteisėtais, susijusius su 2002 m. gegužės 6 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalies dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų išieškojimo išieškotojai - Valstybinei ligonių kasai prie LR SAM ir teismo nuosprendžio dalies vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493, o jo priimtus patvarkymus panaikinti; įpareigoti antstolį S. V. atgręžti įvykdytą 2002 m. gegužės 6 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų išieškojimo išieškotojai Valstybinei ligonių kasai prie LR SAM ir teismo nuosprendžio dalies vykdymo išlaidų išieškojimą, t. y. grąžinti pareiškėjui absoliučiai visas išieškotas pinigines lėšas; įpareigoti antstolį S. V. sustabdyti visus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493 dėl 2002 m. gegužės 6 d. Lazdijų rajono apylinkės teismo nuosprendžio dalies dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų išieškojimo išieškotojui - Valstybinei ligonių kasai prie LR SAM ir teismo nuosprendžio dalies vykdymo išlaidų išieškojimo iki bus įvykdytas 2004 m. balandžio 5 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. 18-380-2004, kuriuo atsakovas - LR SAM yra įpareigotas pavesti Valstybinei medicininio audito inspekcijai atlikti Medicininį auditą dėl J. M. hospitalizavimo Alytaus apskrities St. Kudirkos ligoninės Chirurgijos skyriuje; atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliantas nurodo šiuos argumentus:

9Teismo nutartis yra antikonstitucinė, diskriminacinė ir absoliučiai neteisėta, nutartyje nurodytos išvados yra absurdiškos ir visiškai neatitinka faktinių bylos aplinkybių, nes nutartyje nurodytų teismo išvadų nepatvirtina atitinkami įrodymai. Nebuvo išsamiai išaiškintos visos turinčios reikšmę bylos aplinkybės, kurios turėjo lemti visapusišką, pilnutinį ir objektyvų šios civilinės bylos išnagrinėjimą, o tai sutrukdė teismui priimti teisingą nutartį.

10Teisėja nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas skundžia antstolės D. K. veiksmus, nes jis šios antstolės veiksmų neskundžia, kadangi antstolis S. V. pats turėjo įsitikinti, kad toks raginimas skolininkui buvo įteiktas laikantis CPK reikalavimų. Dėl raginimo įteikimo pareiškėjas skundžia būtent antstolio S. V. veiksmus. Apie piniginių lėšų sąskaitoje Nr. ( - ) areštą pareiškėjas sužinojo 2014-06-09 atvykęs į DNB NORD banko skyrių, esantį ( - ), Vilniuje. 2014-07-09 antstoliui S. V. pareiškėjas pateikė prašymą leisti susipažinti su vykdomąja byla dėl minėtos sąskaitos arešto. Susipažinęs su vykdomąja, pareiškėjas sužinojo, kad vykdomasis raštas teismo nuosprendžio vykdymui dalyje dėl nukentėjusiojo gydymo išlaidų išieškojimo buvo pateiktas dar 2007-12-17 antstolės D. K. kontorai. Antstolė D. K. pareiškėjui neva išsiuntė raginimą vykdyti sprendimą geruoju - 2007-12-22 adresu ( - ), nors šiuo adresu pareiškėjas negyvena dar nuo 2001-12-10. Vykdomojoje byloje nėra dokumento, kuris patvirtintų, kad raginimas vykdyti sprendimą geruoju pareiškėjui buvo įteiktas, o pareiškėjas yra informuotas apie tokį antstolio atliktą veiksmą ir minėto teismo nuosprendžio dalies vykdymą.

11CPK numato galimybę vykdymo procese sudaryti taikos sutartį ar išieškotojui atsisakyti išieškojimo. Dar 2004-04-05 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. 18-380-2004 atsakovas LR SAM yra įpareigota pavesti Valstybinei medicininio audito inspekcijai atlikti Medicininį auditą dėl nukentėjusiojo J. M. hospitalizavimo Alytaus apskrities St. Kudirkos ligoninės Chirurgijos skyriuje, nes nukentėjusysis simuliavo tariamai patirtą traumą ir hospitalizuotas buvo visiškai sveikas, tiktai girtas. Šis teismo sprendimas iki dabar nėra įvykdytas. Įvykdžius šį teismo sprendimą ir gavus atitinkamą Medicininio audito išvadą, išieškotoja turėtų teisę savo iniciatyva atsisakyti nuo išieškojimo, nes ne dėl pareiškėjo kaltės buvo patirtos tariamai nukentėjusiojo hospitalizavimo išlaidos. Tai būtų sudarę teisinį pagrindą vykdomąją bylą nutraukti (CPK 641 str.).

12Nuo 2011-01-04 iki 2014-06-06 pareiškėjas buvo gydomas VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, faktą apie pareiškėjo įkalinimą VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje patvirtina teismui pateiktas įsiteisėjusios 2014-05-19 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutarties baudžiamojoje byloje Nr. T-249-762/2014 nuorašas (kopija). VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje iš pareiškėjo buvo atimtas jo nešiojamasis kompiuteris ir USB kompiuterinių duomenų kaupiklis, uždrausta pareiškėjui rašyti skundus, prašymus, pareiškimus valstybės institucijoms bei teismui. Pareiškėjas buvo pateikęs vedėjai susipažinti 2004-04-05 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dėl Medicininio audito paskyrimo ir 2002-04-22 Teismo medicinos eksperto išvadą dėl nukentėjusiojo J. M. išorinių kūno sužalojimų nebuvimo, tačiau ji į tai nereagavo. Dėl minėtų priežasčių pareiškėjas pats neturėjo jokios galimybės atitinkamai informuoti antstolio ir pateikti žinias apie minėtas aplinkybes, sudaryti su išieškotoju taikos sutartį arba informuoti išieškotoją apie jo pareigą atsisakyti išieškojimo, pateikti žinias apie savo turtinę padėtį bei gaunamas pajamas. Jau vien pareiškėjo hospitalizavimo faktas sudarė teisinį pagrindą vykdomąją bylą sustabdyti. Jeigu antstolis būtų informavęs pareiškėją apie pradėtą vykdomąją bylą bei pareiškėjui būtų leista naudotis personaliniu kompiuteriu, pareiškėjas būtų pateikęs prašymą sustabdyti vykdomąją bylą iki bus įvykdytas 2004-04-05 VAAT sprendimas dėl medicininio audito paskyrimo.

13Teisėja skundžiamojoje nutartyje teisingai nurodė pagrįstą išvadą apie pareiškėjo negalėjimą apginti pažeistą teisę, t. y. per 20 dienų terminą pateikti teismui skundą. Esant tokioms aplinkybėms teisės paduoti skundą dėl visų antstolio veiksmų teisėtumo terminas turi būti pradėtas skaičiuoti nuo susipažinimo su vykdomąja byla dienos, t. y. nuo 2014 m. liepos 9 d. Pareiškėjas teismo posėdžio metu paprašė teismą kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl CPK 512 straipsnio, kuriame yra numatytas minėtas 90 dienų naikinamasis terminas skundui paduoti dėl antstolio veiksmų, t. y. dėl jo atitikimo Konstitucijos 23 straipsniui dėl privačios nuosavybės neliečiamumo, o šią civilinę bylą sustabdyti. Be to, 2016-01-12 pateikė prašymą prijungti prie bylos medžiagos 2016-01-11 prašymo ir su juo pateiktų dokumentų nuorašus (kopijas), tačiau teisėja 2016-01-14 nutartimi nepagrįstai atsisakė tai padaryti.

14Teismo nutartyje nurodytų išvadų nepatvirtina atitinkami įrodymai, t. y. antstolio priimtų patvarkymų dėl pinigų nuskaitymo nepatvirtina bankiniai pavedimai, o teisėja rėmėsi tik antstolio pateiktais paskaičiavimais. Teisėjos nutartyje nurodyti motyvai yra absurdiški ir objektyviai nepatvirtina jos padarytų išvadų. 2011-09-15 pažyma Nr. (Li.l)-S3 patvirtina apie pareiškėjo gydymą VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. DNB NORD banko internetinės bankininkystės sąskaitos išrašai liudija, kad antstolio S. V. patvarkymu iš pareiškėjo sąskaitos 2011-09-06, 2011-09-14 viso buvo nuskaityta 999,15 Lt. Tai nuskaityti pinigai, tačiau kažkodėl tik 729,60 Lt antstolio patvarkymu 2011-11-08 buvo grąžinti atgal į minėtą DNB NORD banko sąskaitą. Šias aplinkybes pareiškėjas išsiaiškino tik po to, kai 2014-08-18 teismui buvo pateiktas minėtas skundas. Antstolio kontoros darbuotos visiškai be jokio reikalo išsiuntinėjo raštus po visus Lietuvos bankus dėl tariamai pareiškėjo paslėptų turtų, o už tai priskaičiavo aiškiai nepagrįstai didelę vykdymo išlaidų pinigų sumą. Teisėja nutartyje nepagrįstai nurodė, kad antstolio paskaičiuotų vykdymo išlaidų dydis atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 14 punkte nustatytą dydį, nutartyje dėl šių veiksmų teisėtumo nepasisako.

15Teisėja absurdiškai nutartyje nurodo ir aiškina CPK 144 straipsnio reikalavimus dėl esą kokių tai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. pareiškėjui nesuprantama dėl ko ir kieno atžvilgiu jis turėtų prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

16Teisėja atmetė pareiškėjo skundo reikalavimą dėl įvykdyto sprendimo atgręžimo, nes esą tai yra išvestinis reikalavimas, todėl šia nutartimi netenkinamas. Teismas antstolio S. V. atliktus vykdymo veiksmus ir dėl jų priimtų patvarkymų teisėtumą turėjo patikrinti ex officio. Teismo nutartis netinkamai motyvuota, nepasisakyta dėl visų pareiškėjo reikalavimų. Teisėja tokią nutartį priėmė dėl jai daryto kokio nors poveikio, todėl pirmos instancijos teismas buvo neteisėtos sudėties, o teisėja turėjo nusišalinti.

17Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

18IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

20Civilinio proceso kodekso (CPK) 336 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0127/08/06493 medžiagą, atskirojo skundo argumentus sprendžia, kad žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo apeliantas iš esmės niekaip nepagrindė, todėl nėra poreikio taikyti CPK 336 straipsnio 1 d. numatytą išimtį ir skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti skundžiamos teismo nutarties teisėtumą bei pagrįstumą (CPK 320 str. 1 d.).

21Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

22Iš civilinės ir vykdomosios bylos Nr. 0127/08/06493 medžiagos nustatyta, kad antstolio S. V. kontoroje buvo vykdoma vykdomoji byla Nr. 0127/08/06493 pagal Lazdijų rajono apylinkės teismo 2002-05-06 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-010-02/2002 dėl 912,00 Lt išieškojimo iš pareiškėjo (skolininko) A. V. išieškotojos Valstybinės ligonių kasos naudai. 2014-07-01 antstolio patvarkymu vykdomoji byla buvo užbaigta ir vykdomasis dokumentas grąžintas Lazdijų rajono apylinkės teismui (CPK 632 str. 1 d. 1 p.). 2014-07-24 antstolio kontoroje buvo gautas skolininko 2014-07-23 skundas dėl antstolio S. V. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493. Antstolis 2014-07-29 patvarkymu Nr. S-14-18111 atsisakė atnaujinti praleistą skolininko A. V. skundo padavimo terminą dėl antstolio veiksmų, kadangi skolininkas žinojo apie turimą skolą ir jai išieškoti atliekamus vykdymo veiksmus. Pareiškėjas skundu dėl antstolio S. V. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493 skundė absoliučiai visus antstolio veiksmus, nurodydamas, kad apie piniginių lėšų sąskaitoje Nr. ( - ) areštą pareiškėjas sužinojo tik 2014-06-09 atvykęs į DNB NORD banko skyrių, esantį ( - ), Vilniuje. Susipažinęs su vykdomąja byla, pareiškėjas nustatė, kad vykdomojoje byloje nėra dokumento, kuris patvirtintų, kad raginimas vykdyti sprendimą geruoju pareiškėjui buvo įteiktas, o pareiškėjas yra informuotas apie tokį antstolio atliktą veiksmą ir minėto teismo nuosprendžio dalies vykdymą.

23CPK 510 straipsnio 2 dalis numato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje numatytą terminą. CPK 512 straipsnyje numatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Kasacinis teismas, formuodamas CPK 512 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką, nurodė, kad šiame straipsnyje nustatytas dvidešimties dienų terminas, skaičiuotinas nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, gali būti atnaujinamas, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių, o devyniasdešimt dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, yra naikinimasis ir, jį praleidus, teismo nebegali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2008; 2014-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2014).

24Nustatyta, kad pareiškėjas su pradiniu skundu dėl antstolio veiksmų kreipėsi tik 2014 m. liepos mėn., t. y. akivaizdžiai praleidęs CPK 512 straipsnio nustatytą devyniasdešimties dienų terminą skundui dėl antstolių veiksmų, atliktų iki 2014-04-25, paduoti. Kaip minėta, naikinamasis terminas teismo nebegali būti atnaujinamas ir asmuo praranda teisę atlikti procesinį veiksmą, kuriam atlikti terminas buvo nustatytas; tokiu atveju nebesprendžiamas praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo klausimas ir nesvarstomas asmens nurodytų svarbių priežasčių šiam terminui atnaujinti buvimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog antstolių veiksmams, atliktiems iki 2014-04-25, t. y. 90 dienų iki skundo padavimo dienos, apskųsti naikinamasis terminas yra pasibaigęs, skundžiama 2016 m. sausio 15 d. nutartimi pagrįstai atsisakė atnaujinti terminą pareiškėjo 2014-07-23 skundui paduoti dėl antstolių veiksmų, atliktų iki 2014-04-25. Kadangi antstolio veiksmams, atliktiems po 2014-04-25, naikinamasis 90 dienų terminas nėra suėjęs, pirmosios instancijos teismas pagrįstai praleistą įstatymo nustatytą dvidešimties dienų terminą skundui paduoti dėl antstolio S. V. veiksmų, susijusių su 2014-06-02, 2014-06-23, 2014-06-25 ir 2014-07-01 priimtais patvarkymais, atnaujino pripažinęs, jog pareiškėjas terminą praleido dėl svarbių priežasčių. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apelianto argumentai, jog pirmosios instancijos teismo buvo neteisingai išaiškintos procesinės teisės normos, reglamentuojančios skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminus, laikytini nepagrįstais (CPK 512 str.).

25Pirmosios instancijos teismas iš vykdomosios bylos Nr. 0127/08/06493 medžiagos nustatė, kad po 2014-04-25 buvo priimti sekantys antstolio patvarkymai: 2014-06-02 ir 2014-06-23 patvarkymai dėl išieškotų lėšų paskirstymo, 2014-06-25 patvarkymas dėl piniginių lėšų arešto panaikinimo ir 2014-07-01 patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo.

26Iš skolininko išieškotas pinigų sumas antstolis paskirsto ir išmoka išieškotojams Sprendimų vykdymo instrukcijoje (toliau Instrukcija) nustatyta tvarka (CPK 756, 758 str.). Reikalavimų išieškoti pagal vykdomuosius dokumentus patenkinimo eiliškumas numatytas CPK 753 straipsnyje. Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-06-02 patvarkymu antstolis išieškotus iš skolininko 402,56 Lt paskyrė papildomoms vykdymo išlaidoms, padengti, taip pat patvarkyme nurodyta, kad liko neišieškota 4,92 Lt vykdymo išlaidų. 2014-06-23 patvarkymu dėl išieškotų lėšų paskirstymo išieškotą iš skolininko A. V. 54,92 Lt sumą paskirstė taip: 4,92 Lt paskyrė papildomoms vykdymo išlaidoms, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje, padengti, o 50 Lt nurodė grąžinti skolininkui. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs minėtus antstolio veiksmus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, antstolis 2014-06-02 ir 2014-06-23 patvarkymai dėl išieškotų lėšų paskirstymo priimti laikantis CPK 753, 754, 755 ir 756 str. nustatytos tvarkos, todėl antstolis CPK nustatytos išieškotų lėšų paskirstymo tvarkos nepažeidė. Kadangi skola pagal vykdomąjį dokumentą ir vykdymo išlaidos buvo pilnai išieškotos, antstolis 2014-06-25 patvarkymu dėl piniginių lėšų arešto panaikinimo pagrįstai panaikino 2011-07-11 patvarkymą Nr. 0127/08/06493 dėl piniginių lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, taip pat priėmė 2014-07-01 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo (CPK 689 str., 631 str. 4 d., 632 str. 1 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad šiuo atveju antstolis S. V., atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0127/08/06493, nepažeidė CPK XLVII skyriuje nustatytų išieškojimo iš skolininko turto bendrųjų taisyklių, todėl panaikinti minėtus antstolio patvarkymus bei pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais nėra pagrindo, skolininko A. V. skundas dėl antstolio S. V. veiksmų skundžiama nutartimi atmestas pagrįstai.

27Pažymėtina, kad apeliantas atskirajame skunde aukščiau teismo padarytų išvadų neginčija, tačiau nurodo, kad teismas nutartyje nepagrįstai nurodė, jog antstolio paskaičiuotų vykdymo išlaidų dydis atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 14 punkte nustatytą dydį, nutartyje dėl šių veiksmų teisėtumo nepasisakė; antstolio kontoros darbuotos visiškai be jokio reikalo išsiuntinėjo raštus po visus Lietuvos bankus, todėl priskaičiavo aiškiai nepagrįstai didelę vykdymo išlaidų pinigų sumą. Taip pat iš atskirojo skundo motyvų matyti, kad apeliantas iš esmės skundžia antstolio S. V. 2007-2011 metais atliktus veiksmus. Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad vykdymo išlaidos buvo apskaičiuotos 2013-11-24 apskaičiavime, dėl kurio yra praleistas 90 dienų naikinamasis terminas antstolio veiksmams skųsti, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jame nurodytų vykdymo išlaidų dydžio ir pagrįstumo nenagrinėjo bei dėl jų nepasisakė. Dėl tų pačių priežasčių (praleisto naikinamojo termino) apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja apelianto argumentų antstolių 2007-2011 metais priimtų patvarkymų teisėtumo (CPK 512 str.).

28Apeliantas nurodo, jog vien pareiškėjo hospitalizavimo faktas sudarė teisinį pagrindą vykdomąją bylą sustabdyti. Pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį vykdomoji byla gali būti laikinai sustabdyta CPK nustatyta tvarka antstolio iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu. Vykdomosios bylos sustabdymas pagal sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 str.) ir fakultatyvųjį (CPK 627 str.). Pažymėtina, kad pagal CPK 627 straipsnio 2 ir 3 punktus antstolis gali, bet ne privalo, sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus, gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos, kai skolininkas sunkiai suserga, jeigu liga nėra chroniška, bei kai skolininkas gydosi ligoninėje. Kaip matyti iš vykdomosios bylos, antstoliui buvo žinoma apie pareiškėjo gydymąsi VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, tačiau antstolis nesustabdydamas vykdomosios bylos dėl šios aplinkybės teisės aktų nepažeidė.

29Apelianto teigimu, vykdymo procese galėjo būti sudaryta taikos sutartis ar išieškotojas galėjo atsisakyti išieškojimo, jei būtų įvykdytas 2004-04-05 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. 18-380-2004 dėl medicininio audito atlikimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šie apelianto argumentai yra pagrįsti prielaidomis, tačiau nepateikta jokių jas pagrindžiančių įrodymų. Antstolio vykdymo veiksmų pagrindas yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas, antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, neturi teisės vertinti dokumento, kurio pagrindu vykdomasis dokumentas išduotas, teisėtumo ir pagrįstumo, o privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 586 str. 1 d., CPK 634 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad išieškotojas ketintų atsisakyti ar būtų atsisakęs išieškojimo ar vykdomasis dokumentas buvo panaikintas, todėl apelianto argumentai dėl pagrindo vykdomąją bylą nutraukti CPK 641 straipsnyje nurodytais pagrindais atmestini kaip nepagrįsti.

30Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teisėja jam nepalankią nutartį priėmė dėl jai daryto kokio nors poveikio, todėl pirmos instancijos teismas buvo neteisėtos sudėties, o teisėja turėjo nusišalinti. Pažymėtina, kad asmuo, manydamas, jog bylą nagrinėjantis teisėjas yra šališkas, turi teisę CPK 68 straipsnyje nustatyta tvarka pareikšti motyvuotą nušalinimą, tačiau šia teise pareiškėjas nepasinaudojo. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjui buvo leista naudotis visomis jiems įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis, todėl atskirajame skunde pateikiamas deklaratyvus teiginys apie teisėjo šališkumą ar jam darytą poveikį, nesudaro pagrindo abejoti bylą nagrinėjusio teisėjo nešališkumu. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas aptartus atskirojo skundo argumentus laiko nepagrįstais ir juos atmeta.

31Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus dėl netinkamo pirmosios instancijos teismo nutarties motyvavimo, su tuo susijusių CK ir CPK nustatytų normų pažeidimu. Pirmosios instancijos teismas nutartyje pasisakė dėl esminių bylos aplinkybių, tyrė ir vertino pareiškėjo paaiškinimus, pateiktus įrodymus, vykdomosios bylos medžiagą, teismo nutartį motyvavo, išvadas pagrindė faktinėmis aplinkybėmis ir teise. Vien tik ta aplinkybė, jog teismo nutartis ir jos motyvai neatitinka apelianto pozicijos, nutartyje nėra aptarti absoliučiai visi apelianto skunde bei patikslintuose, papildytuose skunduose išdėstyti teiginiai ir reikalavimai, automatiškai nereiškia, kad teismo priimta nutartis yra nemotyvuota ar netinkamai motyvuota. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka CPK 291 straipsnio reikalavimus, apelianto nurodyti argumentai nesudaro pagrindo pripažinti teismo nutartį negaliojančia dėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyto absoliutaus negaliojimo pagrindo buvimo, todėl šis atskirojo skundo argumentas atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

32Atskirojo skundo argumentų dėl kreipimosi į LR Konstitucinį Teismą apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja, kadangi CPK 512 straipsnio taikymas ir atitikimas Lietuvos Konstitucijai nekelia abejonių, be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs aiškią CPK 512 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką.

33Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

34Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Antstolio S. V. kontoroje buvo vykdoma vykdomoji byla Nr. 0127/08/06493 pagal... 4. Pareiškėjas A. V. pateikė papildomą patikslintą skundą, kuriuo prašė:... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2016 m. sausio 15 d. nutartimi skundą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Pareiškėjas A. V. atskirajame skunde (2 t. b. l. 39-46) prašo 2016 m. sausio... 9. Teismo nutartis yra antikonstitucinė, diskriminacinė ir absoliučiai... 10. Teisėja nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas skundžia antstolės D. K.... 11. CPK numato galimybę vykdymo procese sudaryti taikos sutartį ar išieškotojui... 12. Nuo 2011-01-04 iki 2014-06-06 pareiškėjas buvo gydomas VšĮ Rokiškio... 13. Teisėja skundžiamojoje nutartyje teisingai nurodė pagrįstą išvadą apie... 14. Teismo nutartyje nurodytų išvadų nepatvirtina atitinkami įrodymai, t. y.... 15. Teisėja absurdiškai nutartyje nurodo ir aiškina CPK 144 straipsnio... 16. Teisėja atmetė pareiškėjo skundo reikalavimą dėl įvykdyto sprendimo... 17. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 18. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Civilinio proceso kodekso (CPK) 336 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinės... 21. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 22. Iš civilinės ir vykdomosios bylos Nr. 0127/08/06493 medžiagos nustatyta, kad... 23. CPK 510 straipsnio 2 dalis numato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar... 24. Nustatyta, kad pareiškėjas su pradiniu skundu dėl antstolio veiksmų... 25. Pirmosios instancijos teismas iš vykdomosios bylos Nr. 0127/08/06493... 26. Iš skolininko išieškotas pinigų sumas antstolis paskirsto ir išmoka... 27. Pažymėtina, kad apeliantas atskirajame skunde aukščiau teismo padarytų... 28. Apeliantas nurodo, jog vien pareiškėjo hospitalizavimo faktas sudarė... 29. Apelianto teigimu, vykdymo procese galėjo būti sudaryta taikos sutartis ar... 30. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teisėja jam nepalankią... 31. Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus dėl... 32. Atskirojo skundo argumentų dėl kreipimosi į LR Konstitucinį Teismą... 33. Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į... 34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 36. Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartį palikti...