Byla 2-1083/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Valumina“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1746-798/2011 pagal ieškovo D. P. firmos „Akvija“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“ dėl neskelbiamų supaprastintų derybų rezultatų I, II bei III šio pirkimo dalyse pripažinimo neteisėtais.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 29 d. nutartimi patvirtino taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo D.P. firmos „Akvija“ ir atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“.

6Tretysis asmuo UAB „Valumina“ pateikė teismui prašymą priimti papildomą sprendimą civilinėje byloje Nr.2-6899-798/2010 ir priteisti iš ieškovo 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui atsakovo pusėje. Nurodė, jog prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų nebuvo išspręstas, nors buvo nutraukta civilinė byla ir ieškovas ieškinio atsisakė, todėl vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., 94 str. 2 d. trečiajam asmeniui UAB „Valumina“ patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos iš ieškovo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 7 d. nutartimi trečiojo asmens UAB „Valumina“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo atmetė. Nurodė, kad papildomo sprendimo institutas skirtas teismo sprendimo trūkumams pašalinti, tačiau teismas, nutartimi tvirtindamas tarp šalių 2010 m. lapkričio 29 d. taikos sutartį, CPK nuostatų nepažeidė ir nutartimi civilinę bylą nutraukė, o ne priėmė sprendimą, todėl nėra teisinio pagrindo priimti papildomą sprendimą trečiojo asmens UAB „Valumina“ atžvilgiu. Teismas taip pat pažymėjo, kad civilinėje byloje taikos sutartis sudaryta ir ieškinys atsiimtas ne nuo ieškovo priklausančių priežasčių, nes atsakovas nutraukė viešąjį pirkimą, todėl nėra pagrindo bylinėjimosi išlaidas paskirstyti taip, lyg ieškinys būtų atmestas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Tretysis asmuo UAB „Valumina“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti papildomą nutartį civilinėje byloje ir iš ieškovo priteisti trečiajam asmeniui UAB „Valumina“ jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Šį prašymą grindė šiais argumentais:

111.

12Teismas priimdamas nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo, remiantis CPK 94 str. 2 d. nuostatomis, turėjo pareigą ex officio paskirstyti bylinėjimosi išlaidas trečiojo asmens atžvilgiu, tačiau to nepadarė. Remiantis CPK 277 str. nuostatomis, šis nutarties trūkumas turėjo būti ištaisytas priimant papildomą sprendimą. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiama nutartimi atmetė trečiojo asmens prašymą nagrinėjamoje byloje priimti papildomą sprendimą.

132.

14Pirmosios instancijos teismas neįvertino tos aplinkybės, kad ieškovas ieškinio atsisakė ne tik dėl to, kad atsakovas nutraukė viešąjį pirkimą, bet ir dėl to, kad jo ieškinys buvo pareikštas nepagrįstai. Tai patvirtina bylos šalių taikos sutartyje numatyta nuostata, kad ieškovas atlygina dalį atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų. Tretysis asmuo byloje buvo atsakovo pusėje ir dėl to jis taip pat turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

15Atsakovas pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens atskirąjį skundą. Nurodė, kad dėl apelianto keliamų reikalavimų priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir jų dydžio turėtų spręsti teismas savo nuožiūra, vadovaujantis CPK normomis.

16Ieškovas pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

171.

18Nagrinėjamoje byloje taikos sutartis tarp šalių sudaryta ir ieškinys atsiimtas dėl objektyvių priežasčių, t. y. dėl to, kad ginčo objektu esantis viešasis pirkimas pasibaigė, o ne nuo ieškovo priklausančių aplinkybių. Dėl šios priežasties nėra pagrindo bylinėjimosi išlaidas paskirstyti taip, lyg ieškovo ieškinys būtų atmestas.

192.

20CPK nenumato galimybės bylinėjimosi išlaidas priteisti trečiajam asmeniui, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra pagrįsta ir protinga, atsižvelgiant į proceso dalyvių interesus. Nagrinėjamoje byloje nėra aplinkybių, kurios pagrįstų bylinėjimosi išlaidų priteisimo būtinybę trečiajam asmeniui. Be to, tokioje situacijoje, kaip ši, teismui priteisus bylinėjimosi išlaidas, ginčo šalys analogiškose bylose būtų skatinamos nesudarinėti taikos sutarčių, nes taikos sutarties sudarymas sukeltų analogiškas pasekmes kaip ir bylos pralaimėjimo atveju.

213.

22CPK 277 str. nuostatos taikytinos tik tuo atveju, jei byla buvo užbaigta sprendimu. Nagrinėjamu atveju minėtosios nuostatos negali būti taikomos, nes šioje byloje nebuvo priimtas sprendimas, o tik teismo nutartis.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

26CPK 270 straipsnio penktosios dalies 3 punktas nustato, kad teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodymas apie bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Todėl ir klausimas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo turi būti išnagrinėtas toje pačioje byloje, kurioje priimtas procesinis sprendimas dėl ginčo esmės. Teismas, išsprendęs bylą iš esmės, sprendimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje turi nurodyti išlaidų, tarp jų ir advokato pagalbai, paskirstymą. Jei teismas sprendime (nutartyje) to nepadaro, šiuo klausimu priimamas papildomas sprendimas/nutartis (CPK 3 str. 6 d., 277 str. 1 d. 3 p., 302 str.). Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.).

27Nagrinėjama byla buvo baigta bylos šalims sudarius taikos sutartį (b. l. 17) ir Vilniaus apygardos teismui 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi ją patvirtinus. Taikos sutartyje numatyta, kad ieškovas atsakovui atlygina dalį patirtų bylinėjimosi išlaidų t. y. 5 000 Lt. Trečiojo asmens atsakovo pusėje UAB „Valumina“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo šalys taikos sutartimi neišsprendė. Šio klausimo neišsprendė ir Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą paskirstyti bylinėjimosi išlaidas ir trečiojo asmens atžvilgiu, nes tretysis asmuo 2010 m. spalio 13 d. pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas ir įrodymus, pagrindžiančius patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį t. y. 1 000 Lt (b. l. 10-12). Dėl tos priežasties, kad Vilniaus apygardos teismas bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens atžvilgiu nepaskirstė 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo atmesti trečiojo asmens prašymo dėl papildomo sprendimo, kuriuo būtų išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas trečiojo asmens atžvilgiu, priėmimo. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiama nutartimi atmetė trečiojo asmens prašymą. Dėl šios priežasties skundžiama nutartis naikintina.

28Vadovaujantis LR CPK 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir LR CPK 93 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

29Kaip minėta, taikos sutartyje nustatyta, kad ieškovas atsakovui atlygina dalį patirtų bylinėjimosi išlaidų t. y. 5 000 Lt. Iš bylos medžiagos matyti, kad tai yra pusė visų atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų (b. l. 61). Tai reiškia, kad ieškovas pripažįsta, jog jo ieškinys iš dalies nepagrįstas. Šios aplinkybės lemia, jog atitinkamai turi būti priteistos bylinėjimosi išlaidos trečiojo asmens atsakovo pusėje atžvilgiu. Taigi trečiajam asmeniui UAB „Valumina“ priteistina 500 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

30Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutartį panaikinti.

33Priteisti iš ieškovo D. P. firmos „Akvija“ ( - ) 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens atsakovo pusėje uždarosios akcinės bendrovės „Valumina“ ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 29 d. nutartimi patvirtino taikos... 6. Tretysis asmuo UAB „Valumina“ pateikė teismui prašymą priimti papildomą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 7 d. nutartimi trečiojo asmens UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Tretysis asmuo UAB „Valumina“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 11. 1.... 12. Teismas priimdamas nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo, remiantis CPK... 13. 2.... 14. Pirmosios instancijos teismas neįvertino tos aplinkybės, kad ieškovas... 15. Atsakovas pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens atskirąjį skundą.... 16. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu... 17. 1.... 18. Nagrinėjamoje byloje taikos sutartis tarp šalių sudaryta ir ieškinys... 19. 2.... 20. CPK nenumato galimybės bylinėjimosi išlaidas priteisti trečiajam asmeniui,... 21. 3.... 22. CPK 277 str. nuostatos taikytinos tik tuo atveju, jei byla buvo užbaigta... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 26. CPK 270 straipsnio penktosios dalies 3 punktas nustato, kad teismo sprendimo... 27. Nagrinėjama byla buvo baigta bylos šalims sudarius taikos sutartį (b. l. 17)... 28. Vadovaujantis LR CPK 98 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 29. Kaip minėta, taikos sutartyje nustatyta, kad ieškovas atsakovui atlygina... 30. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 32. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutartį panaikinti.... 33. Priteisti iš ieškovo D. P. firmos „Akvija“ ( - ) 500 Lt (penkis...