Byla e2-810-793/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Cool“ atstovui advokatui Dariui Krenciui, atsakovo A. Č. atstovui advokatui Algirdui Baužai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Cool“ ieškinį atsakovui A. Č. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 7 000,00 Eur skolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas pagal 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderį Nr. 230 išmokėjo atsakovui (kaip darbuotojui) 7 000,00 Eur avansą. 2017 m. sausio 3 d. A. Č. atleistas iš darbo, tačiau skolos UAB „Baltic Cool“ negrąžino. Pažymi, jog 2017 m. sausio 6 d. buvo surašytas aktas Nr. AK-1 Dėl A. Č. skolos, kuriame nurodyta, kad atsakovui pagal 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderį išduotas 7 000,00 Eur avansas. Su minėtu dokumentu atsakovas supažindintas pasirašytinai ir jokių prieštaravimų ieškovui nepateikė. Atsakovui vengiant grąžinti skolą, skolos grąžinimo užtikrinimui A. Č. 2017 m. sausio 9 d. Klaipėdos miesto 1-ajame notarų biure pasirašė paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo besąlygiškai sumokėti vekselio turėtojui UAB „Baltic Cool“ 7 000,00 Eur sumą. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 7 000,00 Eur (e. b. l. 35-36).

5Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, kad atsakovas nepasirašė 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 230 dėl 7 000,00 Eur avanso išdavimo. Teigia, jog Kasos darbo organizavimo ir atlikimo taisyklių 19 punkte nurodyta, jeigu kasos išlaidų orderyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti. Atsižvelgiant į tai, mano, jog suklastotas parašas prilygintinas pinigų gavėjo parašo nebuvimui, o tai laikytina pinigų atsakovui neišmokėjimu. Nesutinka, kad 2017 m. sausio 9 d. notaro patvirtintas paprastasis vekselis nagrinėjamu atveju turi įrodomąją reikšmę. Vekselis buvo surašytas ir būtų atiduotas ieškovui, jeigu UAB „Baltic Cool“ būtų sumokėjęs atsakovui vekselyje nurodytą 7 000,00 Eur sumą. Ieškovui tokios sumos nesumokėjus, atsakovas neturėjo pagrindo vekselį atiduoti ieškovui ir būti jam skolingas vekselyje nurodytą, bet realiai negautą pinigų sumą (e. b. l. 46-48).

6Ieškovo UAB „Baltic Cool“ atstovas advokatas Darius Krencius teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus. Nurodė, jog byloje atlikta rašysenos ekspertizė patvirtina, kad kasos išlaidų orderyje pasirašė atsakovas. Paaiškino, jog ieškovas vykdo rangos, subrangos darbus, todėl operatyviam darbų vykdymui/įrangos, medžiagų pirkimui atsakovui buvo išduota 7 000,00 Eur suma. Patvirtino, kad atsakovui išėjus iš darbo ir siekiant užtikrinti 7 000,00 Eur skolos grąžinimą, notarų biure A. Č. pasirašė vekselį.

7Atsakovo A. Č. atstovas advokatas Algirdas Bauža teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog nepaisant to, kad rašysenos ekspertizė patvirtino esant atsakovo parašui kasos išlaidų orderyje, tačiau A. Č. ginčo sumos realiai negavo. Nors akte dėl A. Č. skolos yra atsakovo parašas, tačiau tai nepatvirtina, jog tokiu būdu atsakovas pripažino skolos ieškovui buvimo aplinkybę. Nurodė, kad vekselį 7 000,00 Eur sumai pasirašė tikėdamasis šią sumą gauti iš ieškovo.

8Teismas konstatuoja:

9ieškinys tenkintinas visiškai.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 22 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta darbo sutartis Nr. 67, kurios pagrindu A. Č. nuo 2014 m. gruodžio 23 d. pradėjo dirbti pas ieškovą darbų vadovu (e. b. l. 174-175). 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderio Nr. 230 pagrindu ieškovas išdavė atsakovui 7 000,00 Eur avansą prekių pirkimui (e. b. l. 87). 2017 m. sausio 3 d. darbo sutartis su atsakovu nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalimi (e. b. l. 97). 2017 m. sausio 6 d. UAB „Baltic Cool“ surašė aktą Dėl A. Č. skolos Nr. AK-1, kuriame nurodyta, kad atsakovui išduotas avansas prekių pirkimui – 7 000,00 Eur pagal 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderį Nr. 230 negrąžintas, todėl A. Č. šią sumą skolingas ieškovui (e. b. l. 86). 2017 m. sausio 9 d. Klaipėdos miesto pirmajame notarų biure A. Č. išdavė paprastąjį vekselį, kuriuo patvirtino, jog besąlygiškai privalo 2017 m. birželio 1 d. vekselio turėtojui UAB „Baltic Cool“ sumokėti 7 000,00 Eur (e. b. l. 83).

11Nagrinėjamu atveju ginčas byloje tarp šalių kilo dėl 7 000,00 Eur avanso grąžinimo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo pagal 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderį išduotą 7 000,00 Eur avansą, teigdamas, jog A. Č. šios sumos UAB „Baltic Cool“ negrąžino, o atsakovas su ieškiniu nesutinka argumentuodamas, kad aptariamame kasos išlaidų orderyje nepasirašė ir 7 000,00 Eur sumos iš ieškovo negavo.

12Pažymėtina, jog teismų praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti. Sprendžiant, koks ginčo šalių poelgis yra labiau tikėtinas, svarbu atsižvelgti į nagrinėjamą situaciją apibūdinančias aplinkybes, tokias kaip šalių tarpusavio santykių pobūdis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2005.). Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nereikalaujama absoliutaus teismo įsitikinimo. Ši išvada ne kartą pabrėžta kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2011). Įrodinėjimo procesas yra skirtas išsiaiškinti konkrečiai civilinei bylai reikšmingų aplinkybių buvimą ar nebuvimą. Teisingai taikyti materialiosios teisės normas ir išspręsti šalių ginčą teismas gali tik tada, jeigu yra teisingai nustatytas įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje bei tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga (įrodinėjimo našta). Įrodinėjimo dalyką sudaro tam tikri juridiniai faktai (šių faktų egzistavimas arba neegzistavimas), su kuriais siejamas teisinių santykių atsiradimas, pasikeitimas arba pasibaigimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2010).

13Šioje civilinėje byloje atsakovui ginčijant 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 230 esantį A. Č. parašo tikrumą, atsakovo prašymu, 2018 m. sausio 11 d. nutartimi paskirta A. Č. rašysenos ekspertizė. 2018 m. vasario 23 d. gautas Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2018 m. vasario 22 d. ekspertizės aktas Nr. 11K-19(18), kuriame padaryta išvada, jog įvertinus bendrųjų ir specialiųjų parašų požymių sutapimus nustatyta, kad jie yra esminiai, pastovūs ir sudaro individualią požymių visumą, pakankamą išvadai, jog tirti pateiktame 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 230 rankraštinį įrašą „A. Č.“ parašė ir A. Č. vardu pasirašė A. Č. (e. b. l. 149-152).

14Nagrinėjamu atveju esant atliktai rašysenos ekspertizei ir pateiktai išvadai būtina nustatyti, kokia yra ekspertų išvados įrodomoji reikšmė ir jos vertinimas byloje esančių įrodymų kontekste.

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 212 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išsiaiškinti nagrinėjant bylą kylančius klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas gali skirti ekspertizę ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti ekspertą arba pavesti atlikti ekspertizę kompetentingai ekspertizės įstaigai. Prireikus gali būti skiriami keli ekspertai ar ekspertų komisija. Eksperto išvada teismui neprivaloma ir įvertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Tačiau teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas bylos sprendime arba nutartyje (CPK 218 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad jokie įrodymai nėra teismui privalomi, neturi iš anksto nustatytos galios (išskyrus įstatyme nustatytą išimtį – oficialiuosius įrodymus (CPK 197 str. 2 d.) ir vertinami pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Šis reikalavimas taikomas ir eksperto išvados įvertinimui (CPK 218 str.), ji neturi didesnės įrodomosios galios nei kiti įrodymai byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93-916/2017).

16Kasacinio teismo praktikoje dėl CPK 218 straipsnio taikymo išaiškinta, kad ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni negu duomenys, esantys kituose įrodymų šaltiniuose, tačiau, nepaisant to, eksperto išvada turi būti įvertinta pagal CPK 185 straipsnyje išdėstytas įrodymų vertinimo taisykles. Taigi turi būti įvertinti visi įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant vertinimą atsižvelgiama į tų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti kaip patikimą įrodymą arba priešingu atveju motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovaus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308-248/2016). Pagrindas atmesti kaip įrodymą eksperto išvadą ar jos dalį gali būti paties ekspertizės akto trūkumai: ekspertizės akto turinys prieštaringas, išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, neįvertinti tam tikri reikšmingi faktoriai, išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų; taip pat faktų, keliančių abejonių dėl eksperto nešališkumo, kvalifikacijos ar kompetencijos, paaiškėjimas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2011).

17Nagrinėjamu atveju vertinant ekspertizės išvadą kitų byloje esančių rašytinių įrodymų kontekste pažymėtina, jog bylos duomenimis jau nustatyta, kad 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 230, kurio pagrindu atsakovui išduotas 7 000,00 Eur avansas prekių pirkimui pasirašytas atsakovo A. Č.. Ginčo sumos išdavimo atsakovui aplinkybę patvirtina ir byloje esantis UAB „Baltic Cool“ kasos žurnalas už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. iš kurio matyti, kad 2016 m. spalio 10 d. dokumento Nr. 230 pagrindui A. Č. išduoti 7 000,00 Eur (e. b. l. 88-89). Minėtas 2017 m. sausio 6 d. aktas Dėl A. Č. skolos Nr. AK-1 taip pat yra pasirašytas atsakovo. Duomenų, kad atsakovas būtų pareiškęs kokius nors prieštaravimus ar nesutikimą su 2017 m. sausio 6 d. akte esančia informacija, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, teismas nesutinka su atsakovo argumentu, jog 2017 m. sausio 6 d. akte esantis A. Č. parašas nepatvirtina, kad jis pripažįsta skolos ieškovui buvimo faktą.

18Šioje civilinėje byloje įvertinus byloje esančių rašytinių įrodymų visumą, vadovaujantis šalių paaiškinimais darytina išvada, jog tarp šalių sudarytos darbo sutarties ir 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderio Nr. 230 pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Pagal CK 6.1 straipsnį prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Kaip teismo posėdžio metu paaiškino ieškovo atstovas, kadangi įmonė užsiima rangos ir subrangos darbais, todėl darbuotojams, šiuo atvejui atsakovui, buvo išduotas 7 000,00 Eur avansas prekių pirkimui. Byloje nėra jokių duomenų, kad A. Č. minėtą pinigų sumą būtų panaudojęs UAB „Baltic Cool“ naudai, t. y. nupirkęs atitinkamos įrangos, medžiagų, reikalingų darbams atlikti, ar pan. Priešingai, atsakovo teigimu, jis ginčo sumos iš ieškovo negavo, nors byloje esantys įrodymai šiuo atsakovo argumentus paneigia.

19Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 str.), be kita ko, suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-577-219/2015). Laisva valia pasirinkusios reikalavimų ir atsikirtimų pagrindą, šalys jų pasirinktomis įrodinėjimo priemonėmis pačios turi nurodytas aplinkybes įrodyti.

20Nagrinėjamu atveju atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo atsikirtimų į ieškinį aplinkybes. Nesutiktina su A. Č. argumentais, kad ginčijamame kasos išlaidų orderyje pasirašė ne atsakovas, ir minėtos 7 000,00 Eur sumos jis negavo. Aplinkybę, kad 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderyje rankraštinį įrašą „A. Č.“ parašė ir A. Č. vardu pasirašė A. Č. patvirtina ekspertizės išvada, su kuria nesutikti teismas neturi jokio teisinio pagrindo. Ekspertizė atlikta ekspertės, turinčios aukštąjį filologinį išsilavinimą, rašysenos teismo eksperto kvalifikaciją ir 14 metų ekspertinio darbo stažą bei eksperto, turinčio aukštąjį techninį išsilavinimą, rašysenos teismo eksperto kvalifikaciją ir 22 metų ekspertinio darbo stažą. Ekspertizės išvada išsami, abejonių ekspertų nešališkumu ar kompetencija nėra. Šioje byloje sprendžiant klausimą dėl kasos išlaidų orderyje esančio atsakovo parašo autentiškumo įvertintas kiekvienas įrodymas ir jų visuma. Pažymėtina, kadangi šiuo atveju ieškovas teigia, kad 2016 m spalio 10 d. kasos išlaidų orderyje pasirašė atsakovas, o A. Č. manymu, minėtame dokumente jis nepasirašė, o ekspertizės išvada yra tokia, kad kasos išlaidų orderį pasirašė atsakovas, tai įrodymų pakankamumo požiūriu tokių duomenų visuma yra pakankama išvadai, jog įrodyta, kad 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderyje Nr. 230 pasirašė A. Č., kuris neįrodė savo atsikirtimų (CPK 185 str.).

21Teismas atmeta kaip nepagrįstus ir neįrodytus atsakovo argumentus, kad 2017 m. sausio 9 d. notaro patvirtintas vekselis neturi įrodomosios reikšmės šioje byloje, kadangi jis nebuvo atiduotas ieškovui.

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir – CK) 1.105 straipsnyje įtvirtinta, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, – tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vekselis – vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. Vekselis gali būti įsakomasis arba paprastasis. Nurodyto straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad paprastasis vekselis – tai vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą.

23Bylos duomenimis jau nustatyta, kad 2017 m. sausio 9 d. Klaipėdos miesto pirmajame notarų biure A. Č. išdavė paprastąjį vekselį, kuriuo patvirtino, jog besąlygiškai privalo 2017 m. birželio 1 d. vekselio turėtojui UAB „Baltic Cool“ sumokėti 7 000,00 Eur. Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notaras 2017 m. rugsėjo 5 d. rašte Nr. S-301 patvirtino, kad 2017 m. sausio 9 d. notaras E. S. patvirtino paprastąjį vekselį, kuriuo A. Č. įsipareigojo besąlygiškai sumokėti UAB „Baltic Cool“ 7 000,00 Eur. Minėtą vekselį pasiėmė jo davėjas A. Č. Esant šioms nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms teismas neturi jokio pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, kad aptariamas vekselis neturi jokios įrodomosios reikšmės nagrinėjamos bylos kontekste. Priešingai, tai tik patvirtina atsakovo prievolės ieškovui buvimą. Be to, pabrėžtina, jog teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad vertinant vekselį šioje civilinėje byloje kaip įrodymą susidarytų situacija, jog atsakovas ieškovui yra skolingas 14 000,00 Eur, t. y. 7 000,00 Eur pagal kasos išlaidų orderį ir 7 000,00 Eur pagal vekselį. Su šiais atsakovo atstovo teiginiais nesutiktina, kadangi byloje esančių rašytinių įrodymų visuma sudaro pagrindą daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju 2017 m. sausio 9 d. vekselis turėjo atlikti pagal 2016 m. spalio 10 d. kasos išlaidų orderį Nr. 230 atsakovui išduotos 7 000,00 Eur sumos grąžinimo UAB „Baltic Cool“ užtikrinimo funkciją.

24Dėl vekselio, atlikusio sandorio užtikrinimo funkciją, galiojimo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007 išaiškino, kad vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje. Teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselis gali atlikti ir tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją: vekselyje įtvirtintos prievolės specifika, t. y. jos abstraktumas ir besąlygiškumas, suteikia kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta. Atlikdamas nurodytą užtikrinimo funkciją, vekselis netampa garantija ar laidavimu, taigi negali būti laikomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone. Kreditorius, gindamas dėl sandorio netinkamo vykdymo pažeistas savo teises, iš už prievolės įvykdymą atsakingų asmenų (tarp jų ir iš vekselio davėjo) gali reikalauti tik tiek, kiek jo iš sandorio kilusi teisė yra pažeista. Kreditorius neturi teisės išsiieškoti tos pačios pinigų sumos dvigubai, t. y. ir pagal pirminį sandorį, ir pagal vekselį, atlikusį to sandorio užtikrinimo funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013).

25Teismas taip pat laiko nepagrįsta atsakovo atstovo teismo posėdžio metu išsakyta pozicija, jog A. Č. 2017 m. sausio 9 d. išduodamas vekselį tokiu būdu tikėjosi, kad 7 000,00 Eur sumą atsakovui turi sumokėti ieškovas. Minėta, jog vekselį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. Šioje civilinėje byloje jau nustatyta, kad vekselyje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog A. Č. besąlygiškai įsipareigojo vekselio turėtojui UAB „Baltic Cool“ sumokėti 7 000,00 Eur.

26Esant nustatytoms aplinkybėms, įvertinus byloje esančių rašytinių įrodymų visumą, vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu bei kasacinio teismo praktika konstatuotina, jog ieškovas savo reikalavimą pagrindė leistinais rašytiniais įrodymais, todėl ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo A. Č. priteistina 7 000,00 Eur skola ieškovo UAB „Baltic Cool“ naudai.

27Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininkų atsakomybė už tai, kad jie prievolės nevykdė geruoju, o jų kreditorius dėl to kreipėsi į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011). Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

28Esant nustatytoms aplinkybėms iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 7 000,00 Eur sumą, skaičiuojant nuo kreipimosi į teismą dienos, pateikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo - 2017 m. birželio 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 158,00 Eur žyminį mokestį ir patyrė 70,00 Eur atstovavimo išlaidų, iš viso 228,00 Eur. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistini 228,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

30Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. birželio 8 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

32ieškinį tenkinti visiškai.

33Priteisti iš atsakovo A. Č., asmens kodas ( - ) 7 000,00 Eur (septynis tūkstančius Eur 00 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 7 000,00 Eur sumos, skaičiuojant nuo 2017 m. birželio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 228,00 Eur (du šimtus dvidešimt aštuonis Eur 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Cool“, įmonės kodas 110859470, naudai.

34Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. birželio 8 d. nutartimi atsakovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 7 000,00 Eur... 5. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė,... 6. Ieškovo UAB „Baltic Cool“ atstovas advokatas Darius Krencius teismo... 7. Atsakovo A. Č. atstovas advokatas Algirdas Bauža teismo posėdžio metu su... 8. Teismas konstatuoja:... 9. ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 22 d. tarp ieškovo ir... 11. Nagrinėjamu atveju ginčas byloje tarp šalių kilo dėl 7 000,00 Eur avanso... 12. Pažymėtina, jog teismų praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese... 13. Šioje civilinėje byloje atsakovui ginčijant 2016 m. spalio 10 d. kasos... 14. Nagrinėjamu atveju esant atliktai rašysenos ekspertizei ir pateiktai išvadai... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 212... 16. Kasacinio teismo praktikoje dėl CPK 218 straipsnio taikymo išaiškinta, kad... 17. Nagrinėjamu atveju vertinant ekspertizės išvadą kitų byloje esančių... 18. Šioje civilinėje byloje įvertinus byloje esančių rašytinių įrodymų... 19. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 str.), be kita ko,... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų,... 21. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ir neįrodytus atsakovo argumentus, kad 2017... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir – CK) 1.105 straipsnyje... 23. Bylos duomenimis jau nustatyta, kad 2017 m. sausio 9 d. Klaipėdos miesto... 24. Dėl vekselio, atlikusio sandorio užtikrinimo funkciją, galiojimo Lietuvos... 25. Teismas taip pat laiko nepagrįsta atsakovo atstovo teismo posėdžio metu... 26. Esant nustatytoms aplinkybėms, įvertinus byloje esančių rašytinių... 27. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas... 28. Esant nustatytoms aplinkybėms iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio... 29. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 30. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 32. ieškinį tenkinti visiškai.... 33. Priteisti iš atsakovo A. Č., asmens kodas ( - ) 7 000,00 Eur (septynis... 34. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...