Byla e2S-832-258/2016
Dėl skolos priteisimo, Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Golbena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-17 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovui UAB „Golbena“ dėl skolos priteisimo, Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-10-16 sprendimu už akių ieškovo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo UAB „Golbena“ ieškovo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ naudai 380,68 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 380,68 Eur nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 85,05 EUR bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas UAB „Golbena“ pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime nurodė, kad priimant sprendimą už akių buvo remtasi tik ieškovo paaiškinimais. Ieškinys negalėjo būti tenkinamas, kadangi ieškovas realiai savo pareigų nevykdė, taip pažeisdamas komunalinių atliekų išvežimo sutartį. Pagal minėtą sutartį atsakovas įsipareigojo vykdyti komunalinių atliekų išvežimą, tuo tarpu atsakovas įsipareigojo tinkamai ir laiku susimokėti ieškovui už suteiktas paslaugas. Ieškovas nevykdo savo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdyti komunalinių atliekų išvežimą.

5Ieškovas atsiliepime į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad atsakovo pareiškimas neatitinka teisės aktų reikalavimų, kadangi atsakovas nenurodė aplinkybių, liudijančių atsiliepimo į ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą ir tokias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Nesant žinomų priežasčių, pateisinančių atsakovo pasyvumą, lėmusį sprendimo už akių priėmimą, negali būti tenkinamas sprendimo panaikinimo ir bylos nagrinėjimo atnaujinimo klausimas. Pareiškime esanti informacija nesudaro pagrindo panaikinti sprendimą už akių. Kartu su 2015-06-17 pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ir 2015-08-14 ieškiniu į civilinę bylą ieškovas pateikė visus reikalingus dokumentus, patvirtinančius skolos egzistavimo faktą – komunalinių paslaugų sutarties, pagal kurią atsakovui buvo suteiktos paslaugos, kopija, PVM sąskaitų – faktūrų nuorašai, pažyma dėl atsakovo atsiskaitymų su ieškovu bei pranešimų dėl savalaikio sutarties vykdymo nuorašai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi atsakovo UAB „Golbena“ prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino.

8Teismas sprendė, kad atsakovas nenurodė dėl kokių priežasčių nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas, būdamas tinkamai informuotas apie šią civilinę bylą, apie jam pareikštą ieškinį, pareigą pateikti atsiliepimą, su teismu nebendradarbiavo, neprašė pratęsti termino atsiliepimui pateikti, atsiliepimo nepateikė, byla nesidomėjo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau-CPK 142) straipsnis, 7-8 straipsniai). Teismas, vadovaujantis teisingumo, proporcingumo, kooperacijos ir proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principais, konstatavo, kad atsakovo UAB „Golbena“ procesinio pasyvumo priežastys, kurios teismui nenurodytos – laikytinos nesvarbiomis, nevykdant įstatymiškai jam nustatytos ir teismo pranešimu nurodytos pareigos laiku pateikti atsiliepimą, o nepateikus prisiimti pasekmes, numatytas CPK 142 straipsnyje. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ir kitus atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytus argumentus, susijusius su tuo, kad neva ieškovas nevykdo savo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdyti komunalinių atliekų išvežimą, nes atsakovo nurodytos aplinkybės yra visiškai nepagrįstos įrodymais, kai tuo tarpu ieškovas šioje byloje esančiais rašytiniais įrodymais pagrindė ieškinio pagrindą ir dalyką.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) UAB „Golbena“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-17 nutartį ir priimti naują nutartį – UAB „Golbena“ pareiškimą tenkinti ir panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-16 sprendimą už akių bei atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodo, kad priimant sprendimą už akių buvo remiamasi tik ieškovo paaiškinimais. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Priimdamas nutartį, teismas ignoravo tai, kad iš esmės atsakovas nepateikė jokių kitų dokumentų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie paslaugų, numatytų sutartyje atlikimo faktą. Todėl skola priteista nepagrįstai.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-17 nutarties bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas, teikdamas atskirąjį skundą, praleido terminą atskirajam skundui pateikti. Atsakovas nutarties kopiją gavo 2015 m. gruodžio 29 d., taigi paskutinė diena atskirajam skundui pateikti buvo 2016 m. sausio 6 d., o tuo tarpu atskirąjį skundą atsakovas išsiuntė 2016 m. sausio 7 d. Nors terminas buvo praleistas tik viena diena, tačiau, atsakovui kaip profesionaliam verslo subjektui turint suvokti procesinių terminų skaičiavimo taisykles ir vis vien atskirajame skunde nenurodant jokių termino praleidimo priežasčių, todėl turėtų būti atmestas kaip pateiktas pasibaigus teisei atlikti tokius procesinius veiksmus (CPK 75 str.).

12Ieškovas pažymi, kad sprendimas už akių priimtas 2015 m. spalio 16 d., o pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turėjo būti pateiktas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos (CPK 279 str. 2 d.), tai yra iki 2015 m. lapkričio 5 d. Tuo tarpu atsakovas pareiškimą teismui išsiuntė tik 2015 m. lapkričio 11 d., t. y. reikšmingai praleidęs terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti. Atsakovas nepateikė prašymo atnaujinti pareiškimo pateikimo termino kaip praleisto dėl svarbių priežasčių, pareiškime niekaip nepagrįstas toks procesinis pasyvumas, jokio šio termino praleidimo pagrindo atsakovas nenurodė ir atskirajame skunde.

13Atsakovo pareiškimas neatitiko CPK 287 str. 2 dalyje keliamų tokio procesinio dokumento turinio reikalavimų. Atsakovas pareiškime nenurodė aplinkybių, liudijančių atsiliepimo į ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą ir tokias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Nesant žinomų priežasčių, pateisinančių atsakovo pasyvumą, lėmusį sprendimo už akių priėmimą, pirmos instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovo prašymo dėl sprendimo panaikinimo ir bylos nagrinėjimo atnaujinimo klausimo. Pareiškime esanti informacija nesudarė pagrindo panaikinti sprendimą už akių. CPK 288 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos dvi sąlygos, iš kurių nors vienai esant nustatytai sprendimas už akių turi būti panaikinamas ir bylos nagrinėjamas atnaujinamas: 1) šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui; 2) byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Atsakovas prie pareiškimo nepridėjo jokių savo poziciją patvirtinančių įrodymų, pasirėmė vien deklaratyviais ir niekuo nepagrįstais teiginiais apie ieškovo neva nesuteiktas paslaugas. Be to, šioje byloje 2015 m. liepos 15 d. prieštaravimuose atsakovas ne tik pripažino skolą, bet ir teigė įvykdęs ieškovo byloje iškeltus reikalavimus (tačiau, kaip nurodoma ieškinyje ir ką patvirtina prie ieškinio pridėtas ieškovo atsiskaitomosios sąskaitos išrašas, ieškovas apmokėjimo negavo). Toks atsakovo pozicijos pasikeitimas dėl atseit nesuteiktų paslaugų tik patvirtina atsakovo siekį nesąžiningai išvengti sutartinių įsipareigojimų vykdymo. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų LR CPK 329 str. 2 d., nenustatyta. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, reiškia, jog teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo (nutarties) ar jos dalies teisėtumą ir pagrįstumą.

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, 2015-10-16 buvo priimtas teismo sprendimas už akių.

18Pagal CPK 288 straipsnio 4 dalį, išnagrinėjęs pareiškimą, teismas panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą, jeigu konstatuoja bent vieną iš šių aplinkybių: 1) šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui; 2) byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Teismas, priimdamas sprendimą už akių pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį atliko tik formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, tai yra jų netyrė ir neanalizavo.

19Nagrinėjamu atveju teismo sprendimas už akių priimtas apeliantui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį. Apeliantas nei savo prieštaravimuose, nei atskirajame skunde nenurodo, kodėl nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Pažymėtina, jog apeliantui buvo žinoma apie procesą, procesiniai dokumentai jam įteikti įstatymo nustatyta tvarka, todėl atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, buvo prielaidos sprendimo už akių priėmimui.

20Kaip jau minėta, siekdamas sprendimo už akių panaikinimo, apeliantas turėtų įrodyti egzistuojant abi CPK 288 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas, išskyrus tuos atvejus, kai teismui pateikiami įrodymai akivaizdžiai patvirtina teismo priimto sprendimo už akių neteisėtumą ir/ar nepagrįstumą. Taigi atsakovui, siekiančiam teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo, ypač tais atvejais, kai nustatoma, jog jis negali pateisinti savo procesinio pasyvumo, nepakanka pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodyti savo nesutikimą ar abejones teismo priimtu sprendimu – atsakovo pateikti įrodymai turi besąlygiškai patvirtinti tai, jog priimtas sprendimas yra akivaizdžiai neteisingas ir turėtų būti teismo panaikintas nepaisant atsakovo netinkamo naudojimosi procesinėmis teisėmis. Nagrinėjamu atveju apeliantas nurodė, kad sprendimas už akių negalėjo būti priimtas dėl to, kad ieškovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, todėl apeliantas neturi pareigos mokėti už netinkamai atliktas paslaugas. Tačiau apeliantas teismui nepateikė jokio tokius savo teiginius pagrindžiančio įrodymo. Tokių įrodymų nėra ir byloje. Priešingai ieškovo prašymu priėmus teismo įsakymą šioje byloje, apeliantas pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, jog teismo įsakymą atsakovas įvykdė bei pateikė neva pagrindžiantį įrodymą – mokėjimo nurodymą, nors priteistų sumų pagal teismo įsakymą nemokėjo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atsakovo procesinis elgesys šioje byloje buvo ne tik pasyvus, bet ir nesąžiningas, turintis piktnaudžiavimo procesu požymių.

21Apeliantui pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodžius aplinkybių ir nepateikus įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Kiti neaptarti atsakovo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, nes ginčijamos nutarties pagrįstumo neįtakoja, todėl teismas dėl jų nepasisako.

23Vilniaus apygardos teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-10-16 sprendimu už akių ieškovo UAB... 4. Atsakovas UAB „Golbena“ pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių... 5. Ieškovas atsiliepime į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi atsakovo... 8. Teismas sprendė, kad atsakovas nenurodė dėl kokių priežasčių nepateikė... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) UAB „Golbena“ prašo panaikinti... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Atliekų tvarkymo... 12. Ieškovas pažymi, kad sprendimas už akių priimtas 2015 m. spalio 16 d., o... 13. Atsakovo pareiškimas neatitiko CPK 287 str. 2 dalyje keliamų tokio procesinio... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas... 17. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad per teismo nustatytą... 18. Pagal CPK 288 straipsnio 4 dalį, išnagrinėjęs pareiškimą, teismas... 19. Nagrinėjamu atveju teismo sprendimas už akių priimtas apeliantui per teismo... 20. Kaip jau minėta, siekdamas sprendimo už akių panaikinimo, apeliantas... 21. Apeliantui pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodžius... 22. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad skundžiama Vilniaus miesto... 23. Vilniaus apygardos teismas, remdamasis Civilinio proceso... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 17 d.