Byla 2-3304-494/2014
Dėl tėvų valdžios neterminuoto apribojimo, vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant Eglei Drungilaitei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei J. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams G. T., R. G., trečiajam asmeniui BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams dėl tėvų valdžios neterminuoto apribojimo, vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė neterminuotai apriboti G. T., a. k. ( - ) motinos valdžią jos nepilnamečių vaikų A. G., a. k. ( - ) V. G., a. k. ( - ) atžvilgiu. Neterminuotai apriboti R. G., a. k. ( - ) tėvo valdžią jo nepilnamečių vaikų A. G., a. k. ( - ) V. G., a. k. ( - ) atžvilgiu. Nustatyti A. G.. a. k. ( - ) V. G., a. k. ( - ) nuolatinę globą (rūpybą). Nepilnamečių A. G., a. k. ( - ) V. G., a. k. ( - ) globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas ( - ), buveinės adresas ( - ). Nustatyti A. G., a. k. ( - ) V. G., a. k. ( - ) globos (rūpybos) vietą adresu ( - ). Priteisti nepilnamečiams A. G., a. k. ( - ) V. G., a. k. ( - ) iš motinos G. T., a. k. ( - ) po 250 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis vaiko išlaikymo lėšas, lėšas išieškant globojančiai institucijai, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą. Priteisti nepilnamečiams A. G., a. k. ( - ) V. G., a. k. ( - ) iš tėvo R. G., a. k. ( - ) po 400 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis vaiko išlaikymo lėšas, lėšas išieškant globojančiai institucijai, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą. Paskirti A. G., a. k. ( - ) V. G., ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoju Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

3Ieškinyje nurodė, kad G. T. ir R. G. šeima dėl netinkamos vaiko priežiūros, piktnaudžiavimo alkoholiu, nuolatinių konfliktų vaiko akivaizdoje, tėvystės gebėjimų bei socialinių įgūdžių trūkumo nuo 2013 m. vasario 7 d. buvo įrašyta į Vilniaus miesto socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus, sąrašą, kadangi šeima tuo metu gyveno ( - ). Šeima augino sūnų A. G., G. T. laukėsi antro vaiko. Vilniaus miesto specialistai su G. T. buvo sudarę šeimai individualų darbo planą, kuriame abu sugyventiniai buvo įsipareigoję gerinti tarpusavio santykius, užtikrinti mažamečiui sūnui tinkamą priežiūrą, gerinti buitines gyvenimo sąlygas, sugyventiniai buvo įpareigoti lankyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos šeimai skyriaus specialistų konsultacijas dėl alkoholio vartojimo problemos sprendimo bei dėl tėvystės įgūdžių gebėjimų ugdymo. Atsižvelgiant į tai, kad su šeima nuolat buvo dirbamas socialinis darbas, teikiamos konsultacijos, šeimoje pagerėjimas buvo tik laikinas, R. G. naudojo fizinį smurtą prieš savo sugyventinę sūnaus akivaizdoje, buvo nuspręsta G. T. kartu su savo sūnumi laikinai apgyvendinti Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centre, kur buvo teikiamos visai šeimai kompleksinės socialinės paslaugos.

4G. T. kartu su savo sūnumi gyveno Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centre nuo 2013 m. birželio 5 d. iki 2013 m. spalio 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus 2013 m birželio 5 d sprendimu Nr. ( - ) motinai ir sūnui buvo skirtos socialinės paslaugos: intensyvi krizių įveikimo pagalba bei laikinas apgyvendinimas Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centre. 2013 m. rugpjūčio 9 d. G. T. pasišalino iš Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro, nuvažiavo pas sugyventinį R. G., kur pagimdė V. G., gim. ( - ). Mergaitė gimė neišnešiota, ji iškart buvo paguldyta į Santariškių vaikų ligoninę, kur beveik penkis mėnesius buvo gydoma. K. V. G. buvo gydoma Santariškių vaikų ligoninėje, abu tėvai nebuvo nė karto jos aplankė, nesidomėjo jos sveikata, vystymusi. Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras G. T. nuolat primindavo apie asmens higieną, kad turi prižiūrėti ir rūpintis savo sūnumi, pagaminti jam valgyti, apiprausti jį ir pan. Centre buvo pastebėta, kad G. T. nemoka suplanuoti biudžeto, pasigendama vidinės kontrolės, nenoriai mokosi, kas reikalinga ir naudinga, kartais ignoruodavo patarimus. Taip pat pastebėtina, kad jai trūksta asmeninio jos noro panaudoti savo sugebėjimus kokioje nors veikloje. Savo apsileidimą (pvz. nesiprausimą) dažniausiai argumentuodavo bloga savijauta. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras padėjo sutvarkyti medicininius dokumentus, dėl ko jai buvo nustatytas darbingumo lygis keturiasdešimt penki procentai nuo 2013 m. spalio 10 d. iki 2014 m. spalio 9 d. Neįgalumo pensija yra šiuo metu G. T. pragyvenimo šaltinis. Su R. G. socialinį darbą vykdė Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono ( - ) seniūnijos specialistai. R. G. tikino, kad nori susigrąžinti vaikus į šeimą, stengiasi sudaryti jiems gyvenimo sąlygas, statosi namą ir neketina ateityje gyventi kartu su vaikų motina, tačiau jo veiksmai buvo priešingi jo žodžiams ir jis nepadarė nieko, kad situacija pasikeistų. Nuolat vykdant socialinį darbą su R. G. pastebėtina, kad jis nereaguoja į specialistų pastabas, pastoviai keičia darbo vietas, neužsilaiko ilgesniam laikui viename darbe dėl savo priklausomybės alkoholiui neišeina į darbą dėl ko būna atleistas.

5Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 29 d įsakymais Nr. ( - ), Nr. ( - ) A. G. bei V. G. nustatyta laikinoji globa. Vaikų globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, adresu ( - ). Nustačius vaikams laikinąją globą su vaikų tėvais buvo dirbamas socialinis darbas. Socialiniai darbuotojai skatino motiną ir jos sugyventinį lankyti vaikus kūdikių namuose, nuolat palaikyti su jais ryšį ir stengtis gerinti savo gyvenimo kokybę, įsidarbinti, sutvarkyti buitį, atsikratyti nesaikingo alkoholio vartojimo problemos ir siekti susigrąžinti vaikus į šeimą Nustačius vaikams laikinąją globą tėvai kelis kartus buvo kartu arba atskirai aplankę vaikus Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Į vaiko laikinosios globos plano sudarymą R. G. nebuvo atvykęs, nors apie tai buvo informuotas raštu ir telefonu. Vykdant vaikų globos peržiūrą, paaiškėjo, kad abu sugyventiniai negyvena kartu jau kelis mėnesius, nė vienas iš tėvų nedirba ir neturi galimybių susigrąžinti vaikus į šeimą. Vaikų globos peržiūros pabaigoje vaikų tėvas R. G. pats pasiūlė, kad vaikams būtų nustatyta nuolatinė globa.

6G. T. bei R. G. nevykdo savo konstitucinės pareigos, nes nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, materialiai neišlaiko ir nėra vilties, kad ateityje jų elgesys galėtų pasikeisti, todėl yra pakankamas pagrindas taikyti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą. Priimant sprendimą dėl tėvų valdžios apribojimo sprendžiamas klausimas dėl nuolatinės globos vaikams nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo. Kadangi neatsirado fizinių asmenų, norinčių ir galinčių globoti A. G. bei V. G., todėl 2014 m. gegužės 12 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje Vaikų teisių apsaugos skyriuje vykusioje vaiko laikinosios globos peržiūroje buvo priimtas sprendimas skirti vaikų globėju globos instituciją – Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kur vaikams yra nustatyta laikinoji globa. Apribojant vaikų atžvilgiu tėvų valdžią, išlieka atsakovų pareiga teikti vaikams išlaikymą. Šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis ar jų neturėjimu, bloga turtine padėtimi, todėl atsakovei G. T. dėl objektyvios priežasties, turint neįgalumą, prašo priteisti vaikų išlaikymui po 250 Lt kas mėnesį iki vaikų pilnametystės. R. G. būnant darbingam, taikant LR CK 3.192 str. 2 d., kuris nurodo, kad vaikų išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas, priteisti vaikų išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį iki vaikų pilnametystės iš R. G..

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes. Papildomai nurodė, kad atsakovai nusišalinę nuo vaikų priežiūros ir auklėjimo. Nei vienas iš tėvų nedirba, vaikams išlaikymo neteikia. Atsakovė turi tik 45 procentų darbingumą, todėl iš jos išlaikymas priteistinas mažesne suma.

8Trečiojo asmens BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai. Atsiliepime prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant atstovui iš kūdikių namų, todėl byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant. Pateiktame atsiliepime ieškinį palaikė, nurodė, kad A. G. kūdikių namuose auga nuo 2013-10-29, vaikas atvežtas iš Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro, kur nuo 2013-06-05 iki 2013-10-29 gyveno kartu su mama G. T.. V. G., gim. ( - ), kūdikių namuose gyvena nuo 2013-11-07, kadangi gimė neišnešiota ir ilgą laiką buvo gydoma ligoninėje. Mergaitė atvežta iš Vaikų ligoninės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Neišnešiotų naujagimių skyriaus. Tėvas R. G. savo vaikus A. ir V. kūdikių namuose lanko epizodiškai, maždaug kartą per mėnesį, nei sauskelnių, nei vaišių, nei jokių lauktuvių neatneša, prie vaikų išlaikymo neprisideda. Mama G. T. savo vaikus yra aplankiusi keletą kartų, tačiau nuo šių metų sausio 10 dienos vaikų nelanko, nesiteirauja telefonu, jų gyvenime nedalyvauja, yra visiškai nusišalinusi nuo vaikų auklėjimo. Kūdikių namų administracijos manymu, toks tėvų elgesys neatitinka vaikų interesų, kadangi tėvai neatlieka savo kaip tėvų pareigų.

9Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovams nedalyvaujant (LR CPK 246 str.). Atsiliepimo teismui nepateikė.

10Ieškinys tenkintinas.

11Pagal CK 3.155 str. vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi ir tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

12CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato tėvų valdžios ribojimo sąlygas, t. y. kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. CK 3.159 str. 1 d. nustatyta, kad tėvo ar motinos atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja. Tėvų, nevykdančių savo pareigų nepilnamečiams vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir pan., tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2005, 2008-05-30 nutartis Nr. 3K-3-236/2008, nutartis Nr. 3K-3-95/2009 ir kt.). Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, jog tėvai visiškai vaiku nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.).

13Iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovai G. T. ir R. G. yra mažamečių vaikų A. G., a. k. ( - ) ir V. G., a. k. ( - ) tėvai (b. l. 8-11). Atsakovų šeima 2013-02-07 buvo įrašyta į socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus sąrašą (b. l. 12). Iš 2013-05-09 informacijos matyti, kad atsakovai gyveno skurdžiomis sąlygomis, gyvenamajame būste trūko tvarkos ir švaros. Atsakovai tarpusavyje konfliktavo (b. l. 13-14). 2013-08-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus akte pažymima, kad šeimos buities ir gyvenimo sąlygos išlieka prastos, nurodoma, kad manytina, jog G. T. be nuolatinės socialinio darbuotojo priežiūros ir kontrolės nėra pajėgi pasirūpinti savo mažamečiais vaikais (b. l. 16). Iš 2013-10-03 pareiškimo matyti, kad atsakovas sutiko, jog jo vaikams būtų nustatyta laikinoji globa, kol jis pagerins gyvenimo sąlygos ir susiras pastovų darbą. Atsakovas taip pat nurodė, kad su atsakove nenori kurti bendro gyvenimo (b. l. 17). Iš Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro psichologės ir socialinės pedagogės išvadų matyti, kad atsakovė nemoka planuoti biudžeto, trūksta vidinės kontrolės, ji neaktyvi, neiniciatyvi, nenoriai mokosi, kartais ignoruoja patarimus, atsakovas lankėsi krizių centre kelis kartus, tačiau konfliktavo su atsakove, turėjo problemų su darbdaviu (b. l. 19-21). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 29 d įsakymais Nr. ( - ), Nr. ( - ) A. G. bei V. G. nustatyta laikinoji globa (b. l. 22-23). Iš 2014-05-09 informacijos matyti, kad atsakovai vaikus lanko nereguliariai, nedirba, nebendrauja su socialine darbuotoja, nereaguoja į kvietimus, neatvyksta į konsultacijas. Atsakovas skambučius atmeta, neinformuoja apie pasikeitusią gyvenamąją vietą (b. l. 24-25). Iš 2014-05-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vaikų globos peržiūros aktų matyti, kad vaikams siūloma nustatyti nuolatinę globą (b. l. 26-31).

14Ieškovo atstovės paaiškinimai ir bylos medžiaga patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad atsakovai G. T. ir R. G. savo mažamečiais vaikais A. G. ir V. G. nesirūpina, juos paliko ir nerodo jokio noro bei pastangų susigrąžinti, pastovių ryšių nepalaiko, neišlaiko, duomenų, kad padėtis gali pasikeisti į gerąją pusę nėra, todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes bei nepilnamečių vaikų interesus, darytina išvada, jog atsakovai yra visiškai nusišalinę nuo vaikų priežiūros ir rūpinimosi, dėl to ieškinys tenkintinas, atsakovams neterminuotai apribotina tėvų valdžia vaikų A. G., a. k. ( - ) ir V. G., a. k. ( - ) atžvilgiu (CK 3.165, 3.180 str.). Priėmus sprendimą apriboti tėvų valdžią, vaikams skiriama nuolatinė globa (rūpyba) ir nustatoma vaikų gyvenamoji vieta (CK 3.183 str. 4 d.). Vaiko globėju skirtini BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, kurie sutinka globoti vaikus ir atitinka globėjui keliamus reikalavimus. A. G. ir V. G. nuolatinė globa ir gyvenamoji vieta nustatytina vaikų globos institucijoje (CK 3.238, 3.242, 3.248-3.249, 3.251 str. 1 d., 3.252, 3.256-3.257, 3.261 str., 3.263 str., 3.265 str.). Atsakovams apribojus tėvų valdžią, sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, bet išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.). Atsakovams išaiškinama, kad tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.181 str. 2 d.).

15Lietuvos Respublikos CK 3.195 str. nustato, kad tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas, todėl atsakovai privalo teikti nepilnamečiams A. G. ir V. G. išlaikymą.

16Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad išlaikymas skirtas vaiko kasdieniniams poreikiams patenkinti ir reikalingas nuolat, kiekvieną dieną, o ne kada nors ateityje, kai tėvai turės galimybę ar norą vaikų poreikius patenkinti, taigi yra svarbus ir vaiko išlaikymo stabilumo išsaugojimas. Globėjui tenka kasdienė vaiko priežiūra, rūpinimasis vaiku tiek moraliai, tiek materialiai. Kasacinis teismas formuodamas vienodą teismų praktiką nepilnamečių vaikų išlaikymo srityje, nurodė, kad orientaciniai kriterijai nustatant priteistino išlaikymo dydį, gali būti CK 6.461 str. 2 d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (LAT 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004 ir kt.). Išlaikymo našta turi būti paskirstyta tarp tėvų. Kasacinis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006 atkreipė dėmesį, kad siekiant, jog suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma ir dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejai svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus. Tėvų, privalančių išlaikyti vaiką, gaunamos minimalios pajamos, negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes kitaip būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas – tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.

17Bylos duomenimis abu atsakovai nedirba (b. l. 34-37), registruotino kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi (b. l. 35-36, 38-39). Atsakovei buvo nustatytas 45 procentų darbingumo lygis (b. l. 18). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atsakovų turtinę padėtį, jų sveikatos būklę, vaikų amžių ir poreikius, vadovaudamasis CK 3.192, 3.194, 3.196, 3.202 str., teismas daro išvadą, jog yra pagrindas priteisti mažamečiams A. G. ir V. G. iš motinos G. T. po 250 Lt kiekvienam vaikui, o iš tėvo R. G., po 400 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaikų pilnametystės, priteistų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskiriant globėją – BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

18Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas CPK 83 str. 1 d. 2 p., 5 p. pagrindu, o ieškinys tenkinamas, todėl iš atsakovų priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos. Iš atsakovės priteistina 144 Lt žyminio mokesčio už tėvų valdžios apribojimą, 180 Lt žyminio mokesčio už išlaikymo priteisimą ir pusė, t. y. 12,28 Lt teismo turėtų pašto išlaidų, iš viso 336,28 Lt. Iš atsakovo priteistina 144 Lt žyminio mokesčio už tėvų valdžios apribojimą, 288 Lt žyminio mokesčio už išlaikymo priteisimą ir pusė, t. y. 12,28 Lt teismo turėtų pašto išlaidų, iš viso 444,28 Lt (CPK 79, 80, 82, 85, 88, 93, 96 str.).

19Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-268, 270, 282, 406-407 str.,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Neterminuotai apriboti atsakovės G. T. (a. k. ( - ) motinos valdžią ir atsakovo R. G. (a. k. ( - ) tėvo valdžią jų vaiko A. G., gim. ( - ), (a. k. ( - ) atžvilgiu.

22Neterminuotai apriboti atsakovės G. T. (a. k. ( - ) motinos valdžią ir atsakovo R. G. (a. k. ( - ) tėvo valdžią jų vaiko V. G., gim. ( - ), (a. k. ( - ) atžvilgiu.

23Nustatyti A. G. nuolatinę institucinę globą ir jo globėju paskirti BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (į.k. ( - )) bei nustatyti šioje įstaigoje vaiko gyvenamąją vietą.

24Nustatyti V. G. nuolatinę institucinę globą ir jos globėju paskirti BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (į.k. ( - )) bei nustatyti šioje įstaigoje vaiko gyvenamąją vietą.

25Priteisti iš G. T. (a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui A. G. išlaikymą periodinėmis išmokomis po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) kas mėnesį, pradedant nuo 2014-08-07 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

26Priteisti iš G. T. (a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui V. G. išlaikymą periodinėmis išmokomis po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) kas mėnesį, pradedant nuo 2014-08-07 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

27Priteisti iš R. G. (a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui A. G. išlaikymą periodinėmis išmokomis po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį, pradedant nuo 2014-08-07 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

28Priteisti iš R. G. (a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui V. G. išlaikymą periodinėmis išmokomis po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį, pradedant nuo 2014-08-07 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

29Sprendimo dalis dėl vaikų išlaikymo priteisimo vykdoma skubiai.

30Paskirti A. G. ir V. G. priteistų išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (į.k. ( - )).

31Išieškoti iš G. T. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 336,28 Lt bylinėjimosi išlaidų (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, gavėjo bankas Swedbank AB, a. s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

32Išieškoti iš R. G. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 444,28 Lt bylinėjimosi išlaidų (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, gavėjo bankas Swedbank AB, a. s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė neterminuotai... 3. Ieškinyje nurodė, kad G. T. ir R. G. šeima dėl netinkamos vaiko... 4. G. T. kartu su savo sūnumi gyveno Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių... 5. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 29 d... 6. G. T. bei R. G. nevykdo savo konstitucinės pareigos, nes nesirūpina vaikais,... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas... 8. Trečiojo asmens BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovas į... 9. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Pagal CK 3.155 str. vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų... 12. CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato tėvų valdžios ribojimo sąlygas, t. y.... 13. Iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovai G. T. ir R.... 14. Ieškovo atstovės paaiškinimai ir bylos medžiaga patvirtina ieškinyje... 15. Lietuvos Respublikos CK 3.195 str. nustato, kad tėvų pareiga išlaikyti savo... 16. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad... 17. Bylos duomenimis abu atsakovai nedirba (b. l. 34-37), registruotino kilnojamojo... 18. Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas CPK 83 str. 1 d. 2 p., 5 p.... 19. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-268, 270, 282, 406-407 str.,... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Neterminuotai apriboti atsakovės G. T. (a. k. ( - ) motinos valdžią ir... 22. Neterminuotai apriboti atsakovės G. T. (a. k. ( - ) motinos valdžią ir... 23. Nustatyti A. G. nuolatinę institucinę globą ir jo globėju paskirti BĮ... 24. Nustatyti V. G. nuolatinę institucinę globą ir jos globėju paskirti BĮ... 25. Priteisti iš G. T. (a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui A. G. išlaikymą... 26. Priteisti iš G. T. (a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui V. G. išlaikymą... 27. Priteisti iš R. G. (a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui A. G. išlaikymą... 28. Priteisti iš R. G. (a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui V. G. išlaikymą... 29. Sprendimo dalis dėl vaikų išlaikymo priteisimo vykdoma skubiai.... 30. Paskirti A. G. ir V. G. priteistų išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto... 31. Išieškoti iš G. T. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 336,28 Lt... 32. Išieškoti iš R. G. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 444,28 Lt... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...