Byla 2-1312-669/2017
Dėl skolos priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Petroleum“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Palska“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 149,33 Eur skolą, 46,55 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2017-01-05 atsakovui pardavė prekes pagal dvi PVM sąskaitas - faktūras, o atsakovas pagal PVM sąsakitas faktūras įsipareigojo atsiskaityti už prekes. Ieškovas savo sutartines prievoles įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas už prekes pagal vieną PVM sąskaitą – faktūrą neatsiskaitė už jam parduotas prekes, todėl susidarė 1 149,33 Eur įsiskolininimas. Už netinkamai vykdomas prievoles, ieškovas atsakovui priskaičiavo 46,55 Eur sumą.

4Ieškovo reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, atsižvelgiant į ieškovo prašymą, byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai, pagal kuriuos ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui užsakytas prekes, o atsakovas atsiskaityti už prekes. Ieškovas įvykdė savo įsipareigojimus, perdavė atsakovui užsakytas prekes, išrašė sąskaitas faktūras Nr. BPDK007940 ir Nr. BPDK007941 (b. l. 6-7). Atsakovas neapmokėjo sąskaitoje faktūroje Nr. BPDK007941 nurodytos sumos, todėl susidarė 1 149,33 Eur įsiskolinimas, kurį ieškovas prašo priteisti iš atsakovo. Šalys bandė taikiai išspręsti skolos grąžinimo klausimą, tačiau taikos sutarties teismui pateikti nepavyko, atsakovas skolos nesumokėjo (b. l. 5).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 str.1 d. nustatyta, kad pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę sumokėti sutartą kainą už gautas prekes, byloje nėra (CPK 178 str.), todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1 149,33 Eur sumą pagrįstas ir tenkintinas.

8Ieškovas prašo teismo priteisti 46,55 Eur delspinigius (b. l. 5). Ši suma yra pagrįsta ir priteistina iš atsakovo (CK 6.71 str. 1 d.).

9CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už suteiktas prekes, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

10Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 36.00 Eur žyminis mokestis (b. l. 3), šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 7 d., 93 str. 1 d., 425 str. 3 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 427 straipsniu, 428 strapsniu,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Petroleum“, įm. kodas 111703588, iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Palska“, įm. kodas 169954278, 1 149,33Eur (vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt devynių eurų 33 ct) skolą, 46 Eur (keturiasdešimt šešeris eurus) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (1 195,33 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-05-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 36,00 Eur (trisdešimt šešerių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti preliminarųjį sprendimą arba pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

15Jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas nei kasacine, nei apeliacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai