Byla 2A-66-553/2012
Dėl skolos priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Zitos Smirnovienės,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo BĮ Lietuvos rusų dramos teatro apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-05-02 sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui BĮ Lietuvos rusų dramos teatrui dėl skolos priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

7Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 6 707 Lt patirtų nuostolių, 5 000 Lt neturtinę žalą bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad susitarė su atsakovu dėl atlygintinų paslaugų teikimo už 6 707 Lt. Pagal atsakovo užsakymą ieškovas padarė dekoracijas spektakliui „Žydrasis rojus“, atliko remonto darbus bei paruošė dekoracijas kitiems spektakliams. Ieškovui įvykdžius jam pavestus darbus buvo pasirašytas aktas dėl darbų įvykdymo. Ieškovui pranešė, kad jis privalo nuvykti pas tuometinį teatro vadovą V. C.. Ieškovui nuvykus pas V. C., pastarasis pasakė, jog atlyginimas už ieškovo atliktus darbus turi būti mažesnis. Ieškovui nepavyko susitarti su V. C. dėl darbų atlyginimo. Pasikeitus teatro vadovybei, ieškovas kreipėsi į naują teatro vadovą J. V.. Jis pavedė spręsti ieškovo atliktų darbų atlyginimo klausimą direktoriaus pavaduotojai K. U.. Pokalbio su K. U. ir V. C. metu pastarasis pasakė, kad nematė, kaip ir kokius darbus atliko ieškovas. Išaiškėjo, jog susitarimo dėl darbų atlikimo metu V. C., tuo metu buvęs teatro vadovu, nepasirašė 2007-11-20 sutarties ir 2007-12-28 darbų atlikimo akto. Be to, V. C. įžeidė ieškovą, pasakydamas, kad A. P. yra sukčius. Ieškovas labai susinervino, dėl patirto nervinio šoko pablogėjo jo sveikata ir jam teko ilgai gydytis. Ieškovas iki šiol vartoja vaistus. A. P. ne kartą kreipėsi į teatro vadovą J. V. dėl atliktų darbų atlyginimo, tačiau teigiamo atsakymo taip ir negavo. Teatro vadovas savo atsisakymą sumokėti už atliktus darbus motyvavo tuo, kad buvo netinkamai įforminti dokumentai, įrodantys darbų atlikimą. Atsakovas neturėjo jokių pretenzijų ieškovui dėl pastarojo atliktų darbų, tačiau už juos iki šiol neatsiskaitė, dėl ko ieškovui padaryta 6 707 Lt turtinė žala. Kadangi dėl atsakovo kaltės ieškovas patyrė ir dvasinius išgyvenimus, atsakovas turi atlyginti ieškovui padarytą neturtinę žalą. Teismo posėdžių metu ieškovas ir jo atstovas papildomai paaiškino, kad 2007 metų rudenį ieškovas atliko metalo virinimo darbus spektakliams „Dviejų pasaulių viešbutis“ – liftą, „Katės namai“ – karkasą su ratukais rojaliui, „Žydrasis rojus“ – pakylą su laiptais. Taip pat paaiškino, kad tuo metu, kol darė minėtus darbus teatre, paprašytas atlikdavo ir papildomų smulkių virinimo darbų. Projektai, pagal kuriuos turėjo būti atlikti darbai, jam pateikti nebuvo. Todėl turėjo pats juos pasidaryti, suplanuoti ir apskaičiuoti, kaip atlikti darbus, kad padarytos dekoracijos būtų stabilios (b. l. 42-44). Padaryta pakyla su laiptais spektakliui „Žydrasis rojus“ nepatiko dailininkui, todėl reikėjo ją perdaryti, taigi darbo buvo ypatingai daug. Darbus atliko atsakovo patalpose iš jo pateiktų medžiagų, pats papildomai pirko smulkių detalių, dėl to patirtų išlaidų papildomai atlyginti neprašo. Ieškovas nurodė apskaičiavęs, kad atlikdamas minėtus darbus atsakovui dirbo 566 valandas.

8Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovas su ieškovu dėl jokių darbų atlikimo nesitarė. Ieškovo teismui pateikta 2007-11-20 darbų atlikimo sutartis nėra pasirašyta atsakovo, neregistruota įmonėje, sutartį pasirašė tik ieškovas. Atsakovas šios sutarties nematė, nesiderėjo dėl jos sąlygų, todėl ši sutartis atsakovo neįpareigoja. Iš ieškovo pateiktos jo pasirašytos sutarties, taip pat iš pridėtų brėžinių nėra aišku, dėl kokių konkrečių darbų galėjo būti susitarta. Sutartyje nurodyta, esą ieškovas pagal sutartį įsipareigojo sukonstruoti ir pagaminti spektakliams „Katės namai“, „Žydrasis rojus“ metalo konstrukcijos dekoracijas, tačiau, kaip teigia ieškovas, jis padarė dekoracijas, taip pat atliko remonto darbus, kurie nenumatyti ir ieškovo pateiktoje sutartyje. Pridėtos Sutarties 2.10.3 p. numatyta, kad darbai atliekami iš užsakovo medžiagų, tačiau atsakovas jokių medžiagų ieškovui neteikė, jokių nurodymų ieškovui nebuvo duota. Faktą, kad dėl sutarties su atsakovu nebuvo tartasi, patvirtina ir tai, kad nėra jokių sutarties priedų, t. y. lokalinės sąmatos, darbų aprašymų, brėžinių ar specifikacijos. Taigi nesant rangos sutarties dalyko, taip pat nesusitarus dėl esminių rangos sutarties sąlygų sutartis negali būti laikoma sudaryta, todėl atsakovui nekyla pareiga atlyginti tariamus ieškovo nuostolius. Atsakovas, siekdamas surasti rangovus, galinčius atlikti darbus už atsakovui priimtiną kainą ir pateiktus reikalavimus, taip pat sudarydamas kitas sutartis, laikosi Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų reikalavimų. Nesant tinkamos projektinės dokumentacijos, nesant aiškiai darbų apimčiai, sutartis negalėjo būti sudaryta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovas turi darbuotoją – teisininką, kuris vykdo viešuosius pirkimus, prižiūri visas atsakovo sudaromas sutartis, jas vizuoja, pateikia tvirtinti vadovui, tačiau šiuo konkrečiu atveju sutartiniai teisiniai santykiai tarp ieškovo ir atsakovo nesusiklostė, ir jam nekyla pareiga atlyginti tariamus ieškovo nuostolius. Be to, ieškovo pateiktame priede – darbų priėmimo – perdavimo akte – nurodyta, kad ieškovas veikė pagal verslo liudijimą, galiojusį 2007-04-01 – 2007-04-30. Tuo tarpu darbų atlikimo sutartis ieškovo pasirašyta 2007-11-30, kai ieškovo verslo liudijimas nebegaliojo. Ieškovas pats rengė sutarties tekstą, nepateikė projektinės dokumentacijos ir tokiu būdu pats prisiėmė tokių veiksmų riziką. Šioje situacijoje neturtinė žala ieškovui nebuvo padaryta. Ieškovas nepagrindė jokių neturtinę žalą apibūdinančių veiksnių, todėl jo prašymas dėl neturtinės žalos atlyginimo turi būti atmestas.

9Nagrinėjant bylą teismo posėdyje, atsakovo atstovė papildomai paaiškino, jeigu ieškovas ir atliko teatrui kokius nors darbus, tai darė savo rizika, nesudaręs sutarčių, todėl atlyginimas už šiuos darbus jam nepriklauso.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-5-02 priėmė sprendimą ieškinį tenkinti iš dalies: priteisti iš atsakovo 6 707 Lt atlyginimo už atliktus darbus ir 7 72,27 Lt bylinėjimosi išlaidų (viso 7479,27 Lt) ieškovo naudai, o kitoje dalyje ieškinį atmesti. Teismas nustatė, kad ieškovas teismui pateikė darbų atlikimo sutartį, kurioje nurodyta, kad už metalo konstrukcijos dekoracijų padarymą atsakovas ieškovui įsipareigoja sumokėti 6707 Lt dydžio užmokestį. Pateikta sutartis atsakovo nėra pasirašyta (b. l. 39-40). Ieškovas taip pat pateikė teismui aktą dėl darbų įvykdymo (b. l. 41), kuris nėra patvirtinąs atsakovo vadovo. Darbus priėmę, teisme liudytojais apklausti, tuo metu atsakovo darbuotojais buvę S. Z., I. Š. ir G. K. patvirtino, kad pasirašė darbų priėmimo aktą, kadangi ieškovas jame minimus darbus atliko, kaip ir nurodyta akte, numatytu laiku ir gerai. Jie taip pat paaiškino, kad jiems nėra žinoma, dėl kokių priežasčių šis aktas nebuvo patvirtintas įstaigos vadovo. Teismas kaip visiškai nepagrįstą atmetė atsakovo poziciją, kad jis neužsakė, jog ieškovas atliktų jam metalo virinimo darbus bei nesudarė su juo jokių sutarčių dėl darbų, už kuriuos ieškovas prašo atlyginti. Aplinkybę, kad šalis siejo sutartiniai rangos teisiniai santykiai, pagal kuriuos ieškovas atliko dekoracijų metalo suvirinimo darbus spektakliams „Žydrasis rojus“, „Dviejų pasaulių viešbutis“ ir „Katės namai“ (atitinkamai – pakylą ir laiptus, metalinę lifto konstrukciją bei karkasą su ratukais rojaliui), teismas laikė visiškai įrodyta ieškovo paaiškinimais, liudytojų R. D. (b. l. 123-125), V. G. (b. l. 128-129), S. Z. (b. l. 125-128), I. Š. (b. l. 180-181), G. K. (b. l. 182-183) parodymais. Teismas kritiškai vertino atsakovo atstovės argumentus apie tai, kad darbai spektakliui „Dviejų pasaulių viešbutis“ buvo daromi dar 2007 balandžio mėn., anksčiau nei teigia ieškovas buvo padarytos dekoracijos ir spektakliui „Katės namai“, todėl negalėjo būti priimti vienu metu. Bylos nagrinėjimo metu šalių paaiškinimais bei liudytojų parodymais nustatyta, kad būtent ieškovo įvardintieji kaip jo padaryti metalo virinimo darbai buvo reikalingi ir faktiškai atlikti spektakliams „Katės namai“, „Žydrasis rojus“ ir „Dviejų pasaulių viešbutis“. Tuo tarpu spektaklių sąmatose (b. l. 167-171) metalo virinimo darbams lėšų apskritai nebuvo numatyta. Teismas nepagrįstais laikė atsakovo atstovės argumentus apie tai, kad jei ieškovas ir dirbo, nesudaręs su teatru sutarties, tai darė savo rizika, todėl už tokius darbus jam atlyginta būti negali. Vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalimi, atlikęs darbus ir perdavęs juos užsakovui (atsakovui), rangovas (ieškovas) turi teisę gauti atlyginimą už jų atlikimą. Teismas nustatė, kad įrodinėjimo procese nebuvo paneigta aplinkybė, kad ieškovas su atsakovu susitarė, jog už atliktus darbus jam bus sumokėtas 6707 Lt dydžio užmokestis. Byloje nėra objektyvių duomenų apie tai, kad ieškovas su atsakovu būtų taręsi dėl kitokios, nei ieškovo nurodyta, sutarties kainos. Įrodinėjimo procese nebuvo paneigta ir aplinkybė, kad ieškovo atsakovui atlikti darbai verti jo prašomos priteisti 6707 Lt dydžio sumos. Vertindamas šalių paaiškinimus apie tai, kad darbai spektakliui „Žydrasis rojus“ bei darbai spektakliui „Viskas tau, mano meile!”, kuriuos ieškovas buvo atlikęs anksčiau ir gavęs už juos 3000 Lt dydžio atlygį (b. l. 36-38), buvo panašios apimties, teismas atsižvelgia į ieškovo paaiškinimus apie tai, kad atlikdamas darbus spektakliui „Viskas tau, mano meile!” jis pirmą kartą darė teatro dekoracijų konstrukcijas, atlikdamas darbus jis sugaišo daugiau nei tikėjosi, o darbai buvo sudėtingesni, nei manė, todėl antrą kartą imdamasis tokio darbo, su atsakovu tarėsi dėl didesnės sumos. Be to, bylos nagrinėjimo metu liudytojų parodymais bei paties ieškovo paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas, atlikdamas darbus spektakliams „Katės namai“, „Žydrasis rojus“ ir „Dviejų pasaulių viešbutis“ dirbo ilgai. Liudytojas S. Z. paaiškino, kad jo atlikti darbai buvo labai sudėtingi (b. l. 127). Liudytojas R. D., tuo metu dirbęs atsakovui vairuotoju, paaiškino matęs, kad ieškovas spektakliui „Katės namai“ darė metalinį karkasą pianinui po sceną važinėti, spektakliui „Žydrasis rojus“ pats ruošė eskizus ir brėžinius, po to padarė pakylas, laiptus, spektakliui „Dviejų pasaulių viešbutis“ padarė lifto metalinį karkasą. Ieškovas dirbo garaže, o liudytojas ten nuolat būdavo. Paaiškino, kad ieškovas dirbo daug, netgi naktimis (b. l. 123-125). Liudytojas V. G., teatre dirbęs santechniku, paaiškino, kad kol ieškovas darė laiptus ir pakylą, dirbo labai daug – visą mėnesį beveik gyveno teatre, nakvodavo liudytojo kambarėlyje greta garažo ant sofos, darbus baigdavo vėlai, pamiegodavo ir tęsdavo. Dirbo 2007 m. vasarą ir rudenį (b. l. 128-129). Todėl teismas laiko nepaneigta ieškovo nurodytą aplinkybę, kad šiems darbams atlikti jis sugaišo 566 valandas. Teismas atsižvelgia ir į ieškovo pateiktą UAB „Minivara“ pažymą, iš kurios matyti, kad viena metalo virinimo darbų valanda kainuoja 14,22 Lt. Todėl 566 darbo valandos gali būti vertinamos 8 048,52 Lt suma. Atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą, teismas kaip visiškai nepagrįstus vertina atsakovo atstovės argumentus, kad metalo suvirinimo darbai, atlikti spektakliams „Katės namai“, „Žydrasis rojus“ ir „Dviejų pasaulių viešbutis“ gali būti vertinami tik kiek daugiau nei 1 000 Lt. Teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje esančių įrodymų visumą, konstatavo, kad ieškovas su atsakovu susitarė dėl 6 707 Lt dydžio užmokesčio už metalo virinimo darbų, reikalingų atsakovui 2007 metų antrojoje pusėje, atlikimą, todėl ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 6 707 Lt už atliktus darbus yra pagrįstas ir turi būti tenkinamas.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas BĮ Lietuvos rusų dramos teatras apeliaciniu skundu prašo 2011-05-02 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą panaikinti iš dalies ir priimti naują sprendimą – nustatyti protingumo kriterijus atitinkančią ginčo darbų kainą. Atsakovas prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

121. Apeliantas neginčija darbų atlikimo fakto, tačiau nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta rangos darbų apimtimi ir su atliktų rangos darbų kaina. Pažymi, kad šalys nebuvo susitarusios nei dėl darbų apimties, nei dėl kainos. Kilus ginčui dėl konkrečių darbų kainos, kuomet nėra šalių susitarimo nei dėl sutarties kainos, nei pačios rašytinės rangos sutarties, pirmosios instancijos teismo išvada, kad „byloje nėra objektyvių duomenų apie tai, kad ieškovas su atsakovu būtų taręsi dėl kitokios, nei ieškovo nurodyta, sutarties kainos“, yra nepagrįsta. Teismas tokiu atveju privalėjo vadovautis CK 6.198 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis ir nustatyti protingumo kriterijus atitinkančią kainą.

132. Ieškovas nepateikė ginčo darbų kainą pagrindžiančių rašytinių įrodymų (darbų priėmimo akto, kuriame nurodyta darbų kaina, darbų vertinimo ekspertizės ir pan.). Ieškovo teiginiai apie ginčo darbų kaina neįrodyti, todėl vertinti kaip prielaida (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis).

143. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad ieškovas dirbo dviejuose darbuose, iš kurių darbas Lietuvos rusų dramos teatre buvo antraeilis. Teismo išvada, kad laikotarpiu nuo 2007-11-20 iki 2007-12-28 „šiems darbams atlikti jis (ieškovas) sugaišo 566 valandas“ prieštarauja kitiems byloje esantiems parodymams.

154. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė tik į ieškovo UAB „Minirava“ pateiktą pažymą ir, remdamasis ieškovo vienašališkai nurodytomis darbo valandomis (566 valandos), padarė nepagrįstą išvadą, kad darbo valandos gali būti vertinamos 8 048,52 Lt suma. UAB „Minirava“ rangos darbai įvertinti 8048,52 Lt, tačiau iš pateikto vertinimo nėra aišku, kokiais kriterijais vadovaujantis nustatyta konkreti darbų atlikimo kaina. Tokia darbų atlikimo vertė (nurodyta kaina) neadekvati nei faktiškai atliktiems darbams, nei jų mastui ar faktiškai dirbtų valandų skaičiui, teisingo, sąžiningo ir racionalaus atlygio už atitinkamus darbus kriterijaus. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Minirava“ siūloma darbų atlikimo kaina buvo pateikta bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigoje, t. y. atsakovui nespėjus bylos medžiagos papildyti kitų ūkio subjektų siūlomomis rangos darbų kainomis, apeliacinės instancijos teismo apeliantas prašo priimti naujus įrodymus – apelianto užsakymu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Suvirinimo ir medžiagotyros problemų instituto atliktą ekspertizės aktą (Raštas Nr. 2011-04), kuriame nurodyta, kad bendri suvirintojo darbo atlygio ir suvirinimo įrangos kaštai sudaro 115,65 Lt.

165. Nustatydamas kainą už rangos darbų atlikimą pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino liudytojo R. D. parodymų, kad spektakliui „Katės namai“ buvo atlikti nedidelės apimties darbai. Liudytojas S. Z. paaiškino, kad sąmatas sudarydavo S. Z., su dailininku tariamasi, kokios medžiagos reikalingos, tik tada pradedami rengimo darbai. Taigi ieškovui pagal pareigas nepriklausė eskizų ir brėžinių braižymas. Teismas nevertino liudytojo S. Z. parodymų, kad darbai spektakliui „Žydrasis rojus“, kuriam, liudytojo teigimu, „labai daug darbo <...>, galėjo kainuoti brangiai, nes iš pradžių pastatė, po to taisė, kažkur darbas tik apie 700 – 800 Lt <...>“.

17Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, o apelianto skunda atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad byloje neginčytinai nustatyta, kad ieškovas atliko nurodytus darbus. Darbų priėmimo aktu darbai buvo priimti atsakovo sudarytos komisijos. Atsakovas ginčija darbų vertę, bet nepateikia įrodymų, kad ieškovo atlikti darbai turėtų kainuoti mažiau.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18CPK 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovo apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

19Pagrindinis apelianto argumentas, pagrindžiantis skundžiamo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą yra ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas materialines ir procesines teisės normas, neteisingai nustatė rangos darbų kainą, todėl apeliantas prašo šioje dalyje sprendimą panaikinti ir nustatyti protingumo kriterijus atitinkančią ginčo darbų kainą. Nagrinėjamos bylos atveju kaip protingą kainą pagrindžiantį įrodymą apeliantas pateikia jo užsakymų Vilniaus Gedimino technikos universiteto Suvirinimo ir medžiagotyros problemų instituto parengtą ekspertizės aktą, kuriame nurodyta, kad ieškovo atliktų suvirinimo darbų vertė yra 115,65 Lt.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienoje civilinėje byloje yra labai svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka teisingai paskirstyti šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktiniu duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, konstatavo, kad ieškovas su atsakovu susitarė dėl 6 707 Lt dydžio užmokesčio už metalo virinimo darbų, reikalingų atsakovui 2007 metų antrojoje pusėje, atlikimą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija vertina, kad apeliaciniame skunde atsakovo pateikti argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių ir padarytų išvadų. Pažymėtina, kad atsakovo pozicija dėl to, ar ieškovas atsakovui atliko pastarojo užsakytus darbus, tiek nagrinėjant bylą pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme, yra prieštaringa. Nors atsakovas nurodo, kad tarp šalių nebuvo jokio susitarimo, tačiau vėliau pats nurodo, kad neginčija darbų atlikimo fakto (b. l. 202-203). Iš apeliacinio skundo reikalavimo matyti, kad atsakovas ginčija tik atliktų darbų kainą, kurią nustatė pirmosios instancijos teismas, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pasisako dėl minėtos kainos apeliaciniame skunde nurodytų atsakovo argumentų ribose.

21Atsakovo teigimu, ieškovas nepateikė ginčo darbų kainą pagrindžiančių įrodymų (darbų priėmimo akto, kuriame nurodyta darbų kaina, darbų vertinimo ekspertizės ir pan.). Iš bylos medžiagos matyti, kad vienintelis rašytinis įrodymas, kuriame nurodyta ieškovo reikalaujama priteisti iš atsakovo atliktų darbų kaina, yra 2007-11-20 Darbų atlikimo sutartis Nr. F8 (b. l. 39-40), kurios 3.1 punkte nurodyta, kad užsakovas Lietuvos rusų dramos teatras už atlikus darbus vykdytojui A. P. sumoka viso 6 707 Lt. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, pateikta sutartis atsakovo nėra pasirašyta (b. l. 39-40). Ieškovas taip pat pateikė teismui aktą dėl darbų įvykdymo (b. l. 41), kuris nėra patvirtintas atsakovo vadovo, tačiau akte nurodyta, kad darbus priėmė teisme liudytojais apklausti tuo metu atsakovo darbuotojais buvę S. Z., I. Š. ir G. K., kurie patvirtino, kad pasirašė darbų priėmimo aktą, kadangi ieškovas jame minimus darbus atliko, kaip ir nurodyta akte, numatytu laiku ir gerai. Tokiu būdu darytina išvada, kad atsakovo naudai ieškovo atlikti dekoracijų metalo virinimo darbai buvo atsakovo priimti, atsakovo rodomose spektakliuose „Žydrasis rojus“, „Katės namai“ ir „Dviejų pasaulių viešbutis“ buvo naudojama ieškovo suvirinta pakyla ir laiptai, metalinis karkasas su ratukais pianinui bei lifto metalinė konstrukcija. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas su atsakovu susitarė dėl 6 707 Lt dydžio užmokesčio už metalo virinimo darbų, reikalingų atsakovui 2007 metų antrojoje pusėje, atlikimą. Kadangi šalys susitarė dėl kainos, pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos vadovautis CK 6.198 straipsnio nuostatomis.

22Dėl apelianto argumento, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, jog ieškovo darbas Lietuvos rusų dramos teatre buvo antraeilis, teisėjų kolegija pažymi, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Be to, minėtas apelianto argumentas nepaneigia jo pareigos ieškovui sumokėti sutartos 6 707 Lt sumos už ieškovo atliktus metalo suvirinimo darbus, kadangi kitame darbe atsakovas dirbo pagal slankųjį darbo grafiką (kas ketvirtą parą) (b. l. 105), todėl nėra pagrindo abejoti byloje apklaustų tiek buvusių, tiek esamų atsakovo darbuotojų parodymais, kad ieškovas prie šio atsakovo užsakymo dirbo ilgą laiką. Liudytojų paaiškinimai šioje situacijoje atitinka leistinumo reikalavimą (CPK 177 straipsnis) ir teismas neabejotinai jais remtis galėjo.

23Dėl atsakovo argumento, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas tik į UAB „Minirava“ pateikta pažymą dėl metalo virinimo darbų valandos kainos, nepagrįstai nustatė, kad ieškovo nurodytos 566 Lt darbo valandos gali būti vertinamos 8 048,52 Lt, teisėjų kolegija pažymi, kad šis apelianto argumentas nepaneigia skundžiamo sprendimo pagrįstumo, kadangi, kaip nurodyta anksčiau, pirmosios instancijos teismas, išsamiai įvertindamas kitus byloje surinktus įrodymus, nustatė, kad šalys susitarė dėl 6 707 Lt dydžio užmokesčio už metalo virinimo darbų, reikalingų atsakovui 2007 metų antrojoje pusėje, atlikimą.

24Apelianto su skundu pateiktas naujas įrodymas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Suvirinimo ir medžiagotyros problemų instituto parengtas ekspertizės aktas (b. l. 209-2010)– nepriimtinas ir dėl jo įrodomosios reikšmės nepasisakytina. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apelianto argumentas, kad jis nespėjo bylos medžiagos papildyti kitų ūkio subjektų siūlomomis rangos darbų kainomis, nes UAB „Minirava“ siūloma darbų atlikimo kaina buvo pateikta bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigoje, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi su darbų kaina atsakovas nesutiko viso bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme proceso metu, kai atsakovas visą laiką buvo atstovaujamos advokato, todėl teisėjų kolegija vertina, kad atsakovui buvo žinoma apie jo pareigą rinkti ir teikti įrodymus, pagrindžiančius atitinkamus argumentus (CPK 178 straipsnis). Teismas aiškiai dispozityvioje byloje pareigos savo iniciatyva rinkti įrodymus neturėjo. Tokiu būdu darytina išvada, kad apeliantas apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, kad pirmosios instancijos teismas būtų atsisakęs priimti šį dokumentą, ar kad jo pateikimo būtinybė iškilo vėliau, todėl CPK 314 straipsnyje nustatyta išimtis šiuo atveju netaikytina.

25Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį atsakovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu atsakovo apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmestinas.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Atsakovo BĮ Lietuvos rusų dramos teatras apeliacinį skundą atmesti.

28Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-05-02 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,... 3. kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Zitos Smirnovienės,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo BĮ... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 6.
  1. Ginčo esmė
...
7. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškininiu reikalavimu priteisti... 8. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 9. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje, atsakovo atstovė papildomai paaiškino,... 10. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-5-02 priėmė sprendimą ieškinį... 11. Atsakovas BĮ Lietuvos rusų dramos teatras apeliaciniu skundu prašo... 12. 1. Apeliantas neginčija darbų atlikimo fakto, tačiau nesutinka su pirmosios... 13. 2. Ieškovas nepateikė ginčo darbų kainą pagrindžiančių rašytinių... 14. 3. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad ieškovas dirbo dviejuose... 15. 4. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė tik į ieškovo UAB... 16. 5. Nustatydamas kainą už rangos darbų atlikimą pirmosios instancijos... 17. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą... 18. CPK 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine... 19. Pagrindinis apelianto argumentas, pagrindžiantis skundžiamo sprendimo... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienoje... 21. Atsakovo teigimu, ieškovas nepateikė ginčo darbų kainą pagrindžiančių... 22. Dėl apelianto argumento, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, jog... 23. Dėl atsakovo argumento, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas tik... 24. Apelianto su skundu pateiktas naujas įrodymas – Vilniaus Gedimino technikos... 25. Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 27. Atsakovo BĮ Lietuvos rusų dramos teatras apeliacinį skundą atmesti.... 28. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-05-02 sprendimą palikti nepakeistą....