Byla e2-1424-570/2016
Dėl negrąžintos paskolos, palūkanų, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui A. B. dėl negrąžintos paskolos, palūkanų, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Nordecum“ prašo priteisti iš atsakovo A. B. 289,60 Eur negrąžinto kredito, 196,90 Eur palūkanų 246,41 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 16 Eur žyminio mokesčio.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (CPK 142 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2012-04-29 buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr.SP61344, pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 347,54 Eur kreditą 60 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą bei mokėti 68 proc. metines palūkanas, tačiau šios prievolės nevykdė. Ieškovės paskaičiavimais atsakovo skola 289,60 Eur negrąžinto kredito, 196,90 Eur palūkanų 246,41 Eur delspinigių.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina teismui pateikti rašytiniai įrodymai – Vartojimo kredito sutarties bendroji ir specialiosios dalys, sąskaitos išrašai, kita bylos medžiaga.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo priteistina 289,60 Eur negrąžinto kredito.

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 196,90 Eur palūkanų (metinė kredito grąžinimo norma - 182.81%, metinės palūkanos - 68%). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylose, susijusiose su pagal sutartis priteisiamų palūkanų dydžio nustatymu, taip pat į reikalaujamą priteisti palūkanų sumą, teismas, užtikrindamas prievolės šalių interesų pusiausvyrą, turi pagrindą reikalaujamų priteisti palūkanų dydį peržiūrėti ex officio. Neprotingai didelės palūkanos praranda savo, kaip mokėjimo už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, funkciją ir faktiškai tampa skolininko nubaudimo priemone. Pagal CK 1.5 str., teismas turi teisę mažinti tiek pagal sutartį nustatytas šalių palūkanas kaip pelno ir atlyginimo už naudojimąsi svetimais pinigais dydį, tiek palūkanų kaip netesybų dydį. Vien prievolės ir prašomų priteisti palūkanų dydžio santykis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstamas pakankamu pagrindu teismui sumažinti priteistinų palūkanų sumą, vadovaujantis CK 1.5 str., 6.37 str. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į prašomos priteisti palūkanų bendros sumos 196,90 Eur ir pagrindinės skolos 289,60 Eur santykį, bei į tai, jog ieškovė prašomo priteisti palūkanų dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, ieškovės ilgą delsimą imtis aktyvių veiksmų išieškant įsiskolinimą bei tai, jog sutartis atsakovo sudaryta prisijungimo būdu, palūkanų dydis mažintinas iki 98,45 Eur sumos, t.y. ½ dalimi reikalaujamos palūkanų sumos, kuri pripažintina atitinkančia įstatymo keliamus reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Toks teismo sprendimas neatima iš ieškovės teisės į įrodytų ir priteistų nuostolių (jeigu ieškovė tokių patyrė), skirtumo išieškojimą.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 246,41 Eur delspinigių, paskaičiuotų nuo 2013-04-25 iki 2016-02-01 (1031 d.), taikant 1 procento delspinigių dydį. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d., teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 str. 2 d. įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal Vartojimo kredito sutarties 8.3 p., atsakovas įsipareigojo mokėti po 1 proc. už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-502/2009). Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovei priteistinų delspinigių suma mažintina iki 0,02 proc. dydžio, t.y. iki 58,67 Eur. (289,60 Eur x 0,02 proc. x 1013 d.) Tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

12CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovės prašymu iš atsakovo priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-03-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Sutinkamai su CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo ieškovei proporcingai tenkintinų reikalavimų daliai priteistina 15 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis valstybei (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.).

14LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovei UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232, buveinės adresas Žemaitės g. 21, Vilnius, a.s. Nr. LT97 7300 0101 2400 6990, AB Swedbank, 289,60 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 60 ct) negrąžinto kredito, 98,45 Eur (devyniasdešimt aštuonis eurus 45 ct) palūkanų, 58,67 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus 67 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-03-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai