Byla 2-136/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Vilokta“ iškelta restruktūrizavimo byla Nr. B2-3284-601/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės DnB NORD banko (dabar – akcinė bendrovė DNB bankas) atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Vilokta“ iškelta restruktūrizavimo byla Nr. B2-3284-601/2011.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Vilokta“ administracijos vadovas Z. B. 2011-09-27 pareiškimu prašė iškelti restruktūrizavimo bylą šiai bendrovei, administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nustatyti 30 000 Lt (be PVM) administravimo išlaidų sąmatą, iš kurios 15 000 Lt atlyginimą administratoriui laikotarpiu nuo bylos iškėlimo iki įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimo, leisti iš atsiskaitomosios sąskaitos, esančios Nordea Bank Finland PlC Lietuvos skyriuje, mokėti einamąsias įmokas.

6Pareiškime nurodyta, kad bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra įvairios paslaugos: dujinių degalinių, automobilių plovyklos, motelio ir kt., taip pat nekilnojamojo turto nuoma, ekonominio sunkmečio metu susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, tačiau nenutraukė ūkinės komercinės veiklos. Tvirtino, kad nors šiuo metu įmonė nepajėgi įvykdyti visų prisiimtų įsipareigojimų kreditoriams, tačiau šie sunkumai būtų išspręsti pradėjus įmonės restruktūrizavimo procesą. Nurodė, kad bendrovės turto balansinė vertė yra 13 686 312 Lt, kreditorių reikalavimai – 10 330 516 Lt, iš kurių pradelsti – 2 047 931 Lt, todėl nėra pagrindo įmonei kelti bankroto bylą. Taip pat nurodė, kad 9 344 987 Lt skolos grąžinimas AB DnB NORD bankui (dabar – AB DNB bankas) yra užtikrintas nekilnojamojo, kilnojamojo ir turtinių teisių įkeitimu, bendrovės akcininko ir vadovo Z. B. laidavimu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 27 d. nutartimi UAB „Vilokta“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, išsprendė kitus klausimus. Nurodė, jog restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 4 d.). Įvertinęs tai, kad įmonė įsteigta 1994 m., turi finansinių sunkumų, nėra nutraukusi veiklos, bankrutuojanti ar bankrutavusi, nebuvo restruktūrizuojama, teismas padarė išvadą, kad bendrovė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje keliamus reikalavimus. Nustatė, kad ilgalaikio turto balansinė vertė –12 366 372 Lt, trumpalaikio – 1 319 940 Lt, kreditorių reikalavimai – 10 787 337 Lt (tarp jų nepradelsti), o išanalizavęs metmenyse nurodytas priemones, skirtas kaštų mažinimui bei pajamų didinimui (nenaudojamo nekilnojamojo turto pardavimas, naujos kartos automatinės greitaeigės automobilių plovyklos ir kitos paskirties komercinių patalpų pastatymas, Bosch autoserviso veiklos išvystymas, motelio užimtumo padidinimas, organizacinės struktūros pertvarkymas ir kt.), konstatavo, kad pateikti restruktūrizavimo plano metmenys atitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas (dabar – AB DNB bankas) atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Teismas netinkamai aiškino ir taikė ĮRĮ 5 straipsnio, 7 straipsnio 5 dalies nuostatas ir įvertino įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, todėl tinkamai nenustatė įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio bei struktūros (ĮRĮ 12 str. 2 d.), metmenys yra abstraktaus pobūdžio, formalūs, o juose numatytos priemonės bendrovės veiklos plėtrai yra susiję su papildomu finansavimu, kuris nėra aptartas. Apelianto nuomone, bendrovės veiklai atkurti papildomai reikėtų 2,9 mln. Lt. Teigia, kad jis, kaip kreditorius, kurio reikalavimai sudaro 90 proc., nesutiks nei su nuolaidomis bendrovei, nei su restruktūrizavimo plano patvirtinimu. Be to, UAB „Vilokta“ pateikė teismui klaidingus finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuose nėra nurodyta 2 mln. Lt pradelsta skola jam. Teigia, kad nekilnojamąjį turtą bendrovė gali parduoti ir be restruktūrizavimo.

122. Teismas visiškai nevertino ir nepasisakė dėl Banko, kaip pagrindinio bendrovės kreditoriaus, pozicijos restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimu, nors prašymas įtraukti trečiuoju asmeniu teismui pateiktas 2011-10-27 9 val., t. y. iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje. Mano, kad jo pozicija turi esminę reikšmę, nes tvirtinant restruktūrizavimo planą Bankas turės lemiamą balsą.

13Ieškovas UAB „Vilokta“ administracijos vadovas ir atsakovas atsiliepime į skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

141. Teismas teisingai nustatė, kad bendrovė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimus ir nėra ĮBĮ 7 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų dėl atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą.

152. Apelianto argumentai dėl restruktūrizavimo plano metmenų neatitikties ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams yra nepagrįsti, jame, kaip preliminariame verslo plane, yra numatytos visos priemonės, būtinos pagal ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalį, o nurodyti bendrovės piniginiai srautai ir pelno prognozės atitinka duomenis, pateiktus Bankui dėl UAB „Vilokta“ paskolų refinansavimo ir esamos kredito linijos pratęsimo bei naujų paskolų gavimo, dėl kurių Bankas nereiškė jokių pretenzijų. Be to, pats Bankas 2011 m. liepos mėn. patvirtino, kad sutinka pratęsti kredito liniją, sumažinti kai kurių paskolų palūkanas ir suteikti naują 3,1 mln. Lt paskolą. Teismas tinkamai įvertino metmenyse numatytų priemonių visumą – veiklos plėtrą, turto pardavimą, perkainojimą, nurašymą ir kt., todėl apeliantas klaidingai tvirtina, jog teismas kaip pagrindą restruktūrizavimo bylai iškelti nurodė vien metmenų teiginius apie veiklos plėtrą. Teigė, kad nuo 2011-09-13 iki 2011-10-31 grąžino Bankui 47 689 Lt paskolos, neturi pradelstų skolų darbuotojams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio fondo valdybai, kad būtent dėl Banko veiksmų prarado galimybę už 550 000 eurų parduoti nenaudojamą nekilnojamąjį turtą.

163. ĮRĮ redakcija, įsigaliojusi nuo 2010-10-01, nenumato, kad įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti yra būtinas kreditorių pritarimas, todėl tokios bylos iškėlimas pats savaime negali pažeisti Banko teisių. Be to, net ir tuo atveju, jeigu kreditoriai nepritartų restruktūrizavimo planui ir ši byla būtų nutraukta, Banko interesai nebus pažeisti, nes privalomų įmokų, palūkanų ir netesybų skaičiavimas atnaujinamas nuo jų skaičiavimo sustabdymo pradžios (ĮBĮ 28 str. 4 d.).

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Nagrinėjamoje byloje keliamas teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

19Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog pagal juridinių asmenų restruktūrizavimą reglamentuojantį ĮRĮ įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytos sąlygos ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki. Priešingu atveju, tokią bylą atsisakoma iškelti.

20Skundžiama nutartimi teismas atsakovui iškėlė restruktūrizavimo bylą, nustatęs, jog yra visos įstatyme numatytos procesinio ir materialaus pobūdžio sąlygos. Tuo tarpu apelianto AB DNB banko manymu, teismas turėjo atsisakyti iškelti šią bylą, nes pateikti plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimų, t. y. preliminarus verslo planas nėra pagrįstas konkrečiais duomenimis ir skaičiavimais, o numatytų priemonių visuma neužtikrins atsakovo veiklos tęstinumo ir mokumo atkūrimo. Teisėjų kolegijos nuomone, apelianto argumentai neduoda pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

21Iš tiesų, kaip teigia apeliantas, teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi patikrinti ne vien tai, kaip plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytas įmonės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, bet ir įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios įmonės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Taip pat turi būti įvertinta ir konkrečios faktinės situacijos specifika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Kita vertus, tuo pačiu metu turi būti vertinama ir tai, ar kreditorių nurodomi argumentai ir aplinkybės dėl metmenų ydingumo (trūkumų) yra pagrįsti, ar šie trūkumai gali būti ištaisomi (pakoreguojami, patikslinami) iki restruktūrizavimo plano tvirtinimo.

22Nagrinėjamu atveju teismas teisingai nustatė, jog pagal plano metmenis atsakovas ketina atkurti mokumą ir normalią ūkinę komercinę veiklą šiomis priemonėmis: parduoti dalį tiesioginei veiklai nereikalingo nekilnojamojo turto, pastatyti Šiaurės miestelio degalinėje naujos kartos automatinės greitaeigės automobilių plovyklą, į kurios statyba jau yra investuota 182 573,84 Lt, išvystyti turimo Bosch autoserviso veiklą, iki 40 proc. padidinti motelio užimtumą, iki 2013-2015 m. įrengti motelį ,,Lytagros“ degalinės patalpose, pertvarkyti bendrovės organizacinę struktūrą, įkurti dukterinę įmonę ,,Egas Lt“, peržiūrėti sutartis ir kt., t. y. tiek optimizuoti vykdomą veiklą, tiek ją plėsti. Nurodyta, kad bendrovė ir toliau ketina gauti pajamas iš ilgalaikių 4 degalinių nuomos sutarčių, kurios yra vykdomos jau 10 metų, iš kitos veiklos, 850 000 Lt iš planuojamos vykdyti parduotuvės/operatorinės rekonstrukcijos į greito maisto restoraną (gauti savivaldybės leidimai) ir kt. Be kita ko, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovui priklauso 4 degalinės, 3 degalinių parduotuvės, autoservisas ir kitas turtas, su kuriuo yra siejamas restruktūrizavimo priemonių įgyvendinimas. Todėl teisėjų kolegija sutinka su teismo išvada, kad plano metmenyse nurodytos priemonės nėra nerealios įmonei, kuri daugiau nei 16 metų vykdo veiklą, todėl restruktūrizavimo bylos iškėlimas neprieštarauja įstatymų reikalavimams (ĮRĮ 5 str., 12 str. 2 d.).

23Apeliantas teigia, kad plano metmenų prognozės be pagrindo yra grindžiamos kreditorių geranoriškumu. Šiuo klausimu teisėjų kolegija pažymi, kad Bankas, būdamas didžiausias atsakovo kreditorius, turintis 90 proc. visų reikalavimų ir iš esmės pripažindamas tai, kad bendrovė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, atskirojo skundo negrindžia ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, pagal kurį privaloma atsisakyti iškelti restruktūrizavimo byla, jei įmonė yra nemoki. Tuo pačiu byloje nėra duomenų apie tai, kad naudodamasis sutartinėmis kreditoriaus teisėmis bei vykdydamas minimas pareigas Bankas būtų teikęs šiai bendrovei pasiūlymus dėl veiklos optimizavimo, kuriuos atsakovas būtų ignoravęs ar be pagrindo atmetęs, kas leistų konstatuoti jo nesąžiningumą. Tokių įrodymų Bankas nepateikė taip pat ir apeliacinės instancijos teismui. Esant tokioms aplinkybėms, teismas turėjo pagrindą išvadai, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimas atitinka šio proceso esmę bei paskirtį, neprieštarauja ĮRĮ normoms (ĮRĮ 2 str. 3 d.).

24Apelianto argumentai, kad jis nepritars įmonės restruktūrizavimui, koks yra numatytas plano metmenyse, šioje proceso stadijoje taip pat nesudaro pagrindo spręsti, kad ši byla iškelta neteisėtai. Kaip žinia, šiame įmonės restruktūrizavimo proceso etape turi būti pateikiami tik pagrindiniai perspektyvos bruožai, kurie konkretizuojami įmonės restruktūrizavimo plane, kur, skirtingai nei plano metmenyse, turi būti numatytos išsamios įgyvendintinos priemonės (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1410/2009). Be to, šiuo metu galiojantis ĮRĮ 5 straipsnio 3 punktas numato, kad plano metmenis turi patvirtinti įmonės dalyvių susirinkimas, tačiau restruktūrizavimo bylai iškelti neprivalu gauti kreditorių sutikimą. Kita vertus, kaip jau minėta, tiek įmonės, tiek jos kreditorių tarpusavio bendradarbiavimas turi esminę reikšmę šio proceso sėkmei (CPK 185 str.).

25Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus dėl tikrovės neatitinkančių duomenų UAB „Vilokta“ finansinės atskaitomybės dokumentuose, nes iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas neneigia 2 mln. Lt pradelsto įsipareigojimo, jį nurodo tiek plano metmenyse, tiek kreditorių sąraše (1 t., 75 b. l.).

26Pasisakydama dėl apelianto nurodytų proceso teisės normų pažeidimo, teisėjų kolegija laiko, jog yra būtina pažymėti tai, kad Bankas, kaip profesionalia finansine veikla užsiimantis juridinis asmuo, turi verslo bei turto vertinimo, įmonių veiklos analizės galimybes, be to, pagal Kredito sutarties sąlygas turi teisę gauti, o skolininkas, nagrinėjamu atveju UAB „Vilokta“, turi pareigą teikti išsamią ir plačią informaciją bei dokumentus, apibūdinančius tiek bendrovės veiklą, tiek jos turto apimtį bei būklę (2 t., 6-98 b. l.). Be to iš bylos medžiagos matyti, kad Banko teisiniams interesams atstovauja profesionalus teisininkas (advokatas). Iš bylos medžiagos matyti, kad pranešimas apie šį kreipimąsi į teismą Bankui buvo išsiųstas 2011-09-26, t. y. prieš mėnesį iki skundžiamos teismo nutarties priėmimo (1 t., 149, 152 b. l.), todėl jis turėjo visas galimybes susižinoti apie būsimą teismo posėdį, ir turint omenyje ĮRĮ reikalavimus dėl proceso koncentracijos bei ekonomiškumo, užtikrinti, savalaikį prašymų, kitų dokumentų pateikimą, kad tokie veiksmai nesukliudytų išnagrinėti šią bylą. Tuo tarpu pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Banko prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu bei pozicija dėl šios bylos iškėlimo teismui buvo pateikti tik 2011-10-27, t. y. teismo posėdžio dieną. Teisėjų kolegijos nuomone, tokie Banko veiksmai negali būti laikomi tinkamais CPK 7, 8 straipsnių, 42 straipsnio 5 dalies, ĮRĮ 7straipsnio nuostatų kontekste (CPK 185 str.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi Bankas yra įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, yra priimtas jo atskirasis skundas, kuriame išdėstyti argumentai yra išnagrinėti šioje nutartyje. Taigi nėra pagrindo išvadai, kad tokiu būdu buvo pažeista Banko teisė būti išklausytam.

27Netenkinus trečiojo asmens skundo, iš dalies tenkinamas atsakovo UAB „Vilokta“ prašymas ir iš Banko jam priteisiama 1 000 Lt (CPK 93, 98 str., CK 1.5 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Vilokta“ (juridinio asmens kodas 122889941) iš akcinės bendrovės DNB banko (juridinio asmens kodas 112029270) 1 000 Lt (vienas tūkstantis litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Vilokta“ administracijos vadovas Z. B. 2011-09-27... 6. Pareiškime nurodyta, kad bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra įvairios... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 27 d. nutartimi UAB „Vilokta“... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas (dabar – AB DNB bankas) atskiruoju skundu... 11. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė ĮRĮ 5 straipsnio, 7 straipsnio 5... 12. 2. Teismas visiškai nevertino ir nepasisakė dėl Banko, kaip pagrindinio... 13. Ieškovas UAB „Vilokta“ administracijos vadovas ir atsakovas atsiliepime į... 14. 1. Teismas teisingai nustatė, kad bendrovė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio... 15. 2. Apelianto argumentai dėl restruktūrizavimo plano metmenų neatitikties... 16. 3. ĮRĮ redakcija, įsigaliojusi nuo 2010-10-01, nenumato, kad įmonės... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Nagrinėjamoje byloje keliamas teismo nutarties iškelti įmonei... 19. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog pagal juridinių asmenų... 20. Skundžiama nutartimi teismas atsakovui iškėlė restruktūrizavimo bylą,... 21. Iš tiesų, kaip teigia apeliantas, teismų praktikoje pripažįstama, kad... 22. Nagrinėjamu atveju teismas teisingai nustatė, jog pagal plano metmenis... 23. Apeliantas teigia, kad plano metmenų prognozės be pagrindo yra grindžiamos... 24. Apelianto argumentai, kad jis nepritars įmonės restruktūrizavimui, koks yra... 25. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus dėl tikrovės... 26. Pasisakydama dėl apelianto nurodytų proceso teisės normų pažeidimo,... 27. Netenkinus trečiojo asmens skundo, iš dalies tenkinamas atsakovo UAB... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.... 30. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Vilokta“ (juridinio asmens kodas...