Byla 2-848-732/2016
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,

2dokumentinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Orfis“ ieškinį atsakovui UAB „Kietaviškių statyba“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „Orfis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ priteisti 1 467 EUR skolos, 145,38 EUR sutartinių delspinigių, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 24 EUR žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2013-09-02 su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui parduoti prekes iš esamo asortimento pagal kainas, nurodytas kainininke arba pagal atskirai suderintas kainas, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti ne vėliau, kaip per 40 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Pagal sutarties 1.2 p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita faktūra atlieka priėmimo-perdavimo akto funkciją, t. y. pasirašydamas PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitinka reikalavimus ir taip pat, kad prekės jam perduotos. Atsakovas pažeidė sutartį ir nesumokėjo už įsigytas prekes 1 467,46 EUR sumos pagal PVM sąskaitas faktūras 2016-03-21 Nr. ORF-V 0058543, 2016-04-26 Nr. ORF-V 0058933. Remiantis sutarties 5.1 ir 4.2 p., atsakovui priskaičiuota 145,38 EUR delspinigių. Taip pat atsakovas privalo mokėti 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį UAB „Orfis“ prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Ieškinys tenkintinas.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d., LR CK 6.200 str. 1 d.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.). Šaliai neįvykdžius savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti ją įvykdyti.

6Sutartimi Nr. 13-706M šalys susitarė, kad ieškovas įsipareigoja parduoti prekes iš ieškovo prekių asortimento pagal kainininke nurodytas ar atskirai suderintas kainas, o atsakovas įsipareigoja prekes priimti ir už jas atsiskaityti. Pagal sutarties 1.2. p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita faktūra atlieka priėmimo-perdavimo akto funkciją, t. y. pasirašydamas PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitinka faktiniams perduotų prekių kiekiams, dydžiams, svoriams, kainoms ir asortimentui (b. l. 6-8).

72016-03-21 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-V0058543 (1 144,19 EUR) sumai (b. l. 10), 2016-04-26 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ORF-V0058933, 1 016,28 EUR sumai

8(b. l. 9). Sąskaitos yra pasirašytos, tai patvirtina, kad prekių kiekiui ir kokybei atsakovas pretenzijų neturi. Skolų suderinimo akte nurodyta, kad atsakovo skolos likutis 2016-09-01 sudarė 1 447,46 EUR (b. l. 11). Darytina išvada, kad su tokia skolos suma atsakovas sutiko. Ieškovas nurodė, kad atsakovas ieškinio parengimo dieną pagal aukščiau nurodytas sąskaitas skolingas 1467,46 EUR.

9Be to, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytos sutarties 5.1. p. numatyta, kad uždelsus atsiskaityti atsakovas moka ieškovui 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, o jei mokėjimo vėlavimas nors pagal vieną PVM sąskaitą faktūrą viršija 30 kalendorinių dienų, skaičiuojami 0,1 proc. dydžio delspinigiai. Kadangi skolą vėluojama sumokėti daugiau, nei 30 dienų, už pavėluotą atsiskaityti laikotarpį (124 dienas ir 88 dienas) ieškovas priskaičiavo 145,38 EUR delspinigių.

10Kadangi atsakovas laiku ir tinkamai nevykdė piniginės prievolės, privalo mokėti ieškovui 6 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Byla Molėtų rajono apylinkės teisme buvo iškelta 2016-09-15 (b. l. 2), tad palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

11Pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 93 str. 1 d. iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 24 EUR žyminio mokesčio (b. l. 5).

12Atsižvelgiant į tai, kad priimant preliminarų sprendimą šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidų nėra, jų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.

13Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 262 str. 1 d., 428 str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui UAB „Orfis“, j. a. k. 167508747, buveinės adresas Melioratorių g. 2, Molėtai, iš atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“, į. k. 302687293, buveinės adresas Birutės g. 15, Naujosios Kietaviškės, Elektrėnų sav., Vilniaus r., 1467,46 EUR (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt septynis eurus, 46 ct) skolos, 145,38 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt penkis eurus, 38 ct) sutartinių delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1612,84 EUR), skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-09-15 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 24 EUR (dvidešimt keturis eurus) žyminio mokesčio išlaidų.

16Atsakovas UAB „Kietaviškių statyba“ per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo jam įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam Molėtų rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

17Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai