Byla 1-1664-961/2014
Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes nukentėjusiajai šaukiantis pagalbos, tuo metu atsidarius lifto durims, iš lifto išėjusi minėto namo gyventoja M. D. kartu su lauke stovėjusiu T. S. sulaikė Artūrą A. G., taip sutrukdydami jam užbaigti pradėtą nusikaltimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė, sekretoriaujant Aldonai Daudaitei, dalyvaujant prokurorams Nikolajui Kozliakui, Tomui Čepelioniui, kaltinamajam A. A. G., gynėjui advokatui Petrui Prijalgauskui, nukentėjusiosios E. V. įstatyminiam atstovui V. V., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei O. Ž., neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. A. G., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, specialaus vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB „( - )“ kiemsargiu, gyvenantis ( - ) neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį, 150 straipsnio 3 dalį, ir

Nustatė

2kaltinamasis A. A. G. 2014 m. sausio 22 d. apie 15.55 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, turėdamas tikslą tenkinti lytinę aistrą, sekdamas iš paskos nepilnametę E. V., gim. ( - )., įėjo į namo, esančio ( - ), laiptinę, kurioje prie lifto, siekdamas palaužti E. V. pasipriešinimą, sudavė ranka pastarajai du smūgius į pilvo sritį, tuo sukeldamas jai fizinį skausmą, po ko viena ranka griebė nukentėjusiąją už rankos, o kita ranka jai už smakro, taip atimdamas galimybę nukentėjusiajai priešintis, bei pasakęs: – „dabar tu man čiulpsi“, tokiu būdu reikalavo tenkinti jo lytinę aistrą oraliniu būdu prieš nukentėjusiosios E. V. valią, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes nukentėjusiajai šaukiantis pagalbos, tuo metu atsidarius lifto durims, iš lifto išėjusi minėto namo gyventoja M. D. kartu su lauke stovėjusiu T. S. sulaikė Artūrą A. G., taip sutrukdydami jam užbaigti pradėtą nusikaltimą.

3Apklaustas kaltinamuoju A. A. G. pripažino pavartojęs smurtą nukentėjusiosios atžvilgiu, tačiau neigė kėsinęsis ją seksualiai prievartauti. Paaiškino, kad buvo išgėręs kokius tris–keturis butelius vyno, užmigo autobuse. Išlipo nepažįstamoje vietoje. Bevaikščiodamas pamatė priekyje moterį ir nusprendė eiti paskui ją. Ji užėjo į laiptinę, ir jis paskui ją. Negali paaiškinti, kodėl ėjo paskui merginą, gal pasišildyt, parūkyt. Ji prie lifto, jis taip pat. Mergina iškvietė liftą. Liftui atvažiavus, jis paėmė ją už rankos, stumtelėjo ją į liftą. Nežino, kodėl tai padarė, nežino, kur ketino važiuoti liftu. Jis paėmė merginą už gerklės ir kažką pasakė. Viskas vyko šalia lifto. Jos smarkiai nestūmė, tai ji jį pastūmė, gal norėjo ranką ištraukti. Ji pradėjo šaukti. Mano, kad ji buvo jo išsigandusi, prašė paleisti. Kažką jis jai šnekėjo, gal tuos žodžius ir galėjo pasakyti, bet tokių minčių nebuvo. Matė, kad ji buvo pasimetusi, ir jis pats buvo pasimetęs, liepė jai nerėkti, tuo metu gal ir pasakė jai „dabar man čiulpsi“. Gal tuo momentu, kai paėmė už kaklo. Gal norėjo pagąsdinti. Ji sakė „viską paimk, pinigų turiu“. Siūlė paimt jos telefoną. Jis turi savo telefoną ir namuose dar vieną, nenorėjo jo atimt, bet paskui pamanė, gal telefoną pasilaikys. Kai atvažiavo liftas, jis merginos nelaikė, tarp jų vyko pašnekesys, jis sakė jai nurimti, kad jis tuoj atsigaus ir eis. Liftu atvažiavusi moteris į juos pažiūrėjo, nukentėjusioji jos prašė padėti, sakė, kad ją nori išprievartauti. Jis paneigė, sakė nurimti, nes nieko nenori jai padaryti, niekas nieko nenori išprievartauti; paleido nukentėjusiosios ranką ir jos abi išėjo. Jis akimirką pastovėjo ir pradėjo kilti laiptais į viršų, kad nestovėtų ant akių. Palipęs porą aukštų sustojo, ten pastovėjo. Paskui atėjo tas vyras, liudytojas, kuris liepė jam eit kartu, bet jis atsisakė. Vyras jo klausė, ar jis lindo prie merginos. Jis atsakė, kad lindo, ir atsiprašė. Turėjo omenyje, kad sudavė tai merginai, vadinasi, lindo prie jos. Elgėsi chuliganiškai, dėl to gailisi. Buvo apsvaigęs, gali būti, kad kažkokių detalių nepamena, jam 2001 m. buvo galvos trauma, daryta operacija. Žino, kad jam nustatytas 2,82 promilių girtumas. Pamena, kad sudavė jai ir paėmė už rankos. Už gerklės griebė tik kelioms sekundėms, paprašė nerėkti. Ji jam siūlė telefoną ir pinigus. Jie pasistumdė ir viskas, jis jai nieko smarkaus nedarė. Nukentėjusiosios veidą pirmą kartą pamatė prie lifto, kai ji atsisuko. Buvo juodais plaukais; pasidažiusi, jam pasirodė iki 20 metų amžiaus. Liftu jie tikrai nevažiavo. Buvo sudavęs merginai du kartus į pilvo sritį; negali paaiškinti, kodėl taip pasielgė, gal iš inercijos. Kaltės nepripažįsta dėl 150 straipsnio. Pripažįsta pavartojęs fizinį smurtą, bet ne seksualinį priekabiavimą. Neatmeta, kad galėjo pasakyti jai tuos žodžius. Gal išsprūdo. Buvo teistas prieš daug metų pagal 118 str.

4Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino, jo kaltė įrodyta žemiau aptartais įrodymais ir duomenimis.

5Teisme paskelbti nukentėjusiosios nepilnametės E. V. parodymai bei peržiūrėtas jos parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo teisėjui, įrašas. Nukentėjusioji paaiškino, kad 2014 m. sausio 22 d. ji grįžo iš ( - ) gimnazijos. Važiavo iš mokyklos ( - ) autobusu iki namų ir išlipo stotelėje. Nuo stotelės iki namų reikia eiti apie 10 minučių. Eidama klausėsi muzikos per ausinukus, nepastebėjo, kad kažkas eitų iš paskos. Priėjusi prie savo namo, esančio ( - ), ėjo link laiptinės. Jos laiptinė yra pačiame gale, paskutinė. Jau nuo vidurinės laiptinės lyg ir pastebėjo, kad kažkas eitų iš paskos, bet nelabai atkreipė dėmesį. Priėjo prie laiptinės, suvedė durų kodą. Durys yra stiklinės. Tada pamatė, kad už jos buvo kažkoks vyras. Ji pagalvojo, kad tai gal kaimynas, nes naujas namas, visų dar gerai nepažįsta, gal neseniai atsikraustė. Ji įėjo į laiptinę, vyras įėjo iš paskos. Ji priėjo prie lifto durų, paspaudė mygtuką išsikviesti liftą ir išsitraukė iš kišenės telefoną. Ji visada, kai prieina prie lifto, išsijungia muziką. Kai ji išsitraukė telefoną išsijungti muziką, pajuto smūgį į pilvą. Iš pradžių nesuprato, kas vyksta. Tada ji dar nebuvo spėjusi išsijungti muzikos, spaudė mygtukus telefone. Vyras jai vėl trenkė taip pat į pilvą. Ji išsitraukė ausines. Vyras pasakė: – „slėpk telefoną“. Ji labai išsigando, buvo taip pasimetusi, kad nesuprato, kas čia vyksta, įsidėjo telefoną į kišenę. Tada vyras paėmė ją už rankos. Ji pradėjo prašyti ją paleisti, maldavo paleisti. Tada jis paėmė jai su ranka už smakro ir pasakė: „dabar man čiulpsi!“. Ji prašė ją paleisti. Ji neklykė, nes namas naujas, nėra pilna laiptinė žmonių, ji bijojo, kad jei pradės klykti, jis jai ką nors padarys. Labai bijojo, prašė paleisti. Tuomet atsidarė lifto durys, nes ji buvo jį išsikvietusi. Vyras norėjo ją temptis į liftą, tačiau ji stovėjo tvirtai ir nesileido tempiama. Po to vyras norėjo lyg ir prie laiptų ją tempti ir ją šiek tiek pastūmė. Ji prašė ją paleisti, žadėjo išeiti, tik kad ją paleistų, tačiau vyras ją laikė. Ji jam siūlė pinigų, jei reikia – telefoną, sakė, kad daug gautų už telefoną, tik kad ją paleistų. Vyras lyg ir norėjo paimti telefoną, sakė, kad pasilaikys. Ji tą „pasilaikysiu“ suprato taip, kad ji negalėtų pasiskambinti. Ji tada nenorėjo duoti telefono. Tuo metu pamatė, kad vėl atvažiavo liftas, atsidarė durys ir išlipo jauna moteris. Ji (nukentėjusioji E. V.) pradėjo šaukti, prašyti padėti, sakė, kad ją užpuolė, nori išprievartauti. Moteris sustojo prie pat išėjimo durų, paklausė, kas čia darosi. Tada vyras ją (E. V.) tiesiog paleido. Ji priėjo prie moters ir jos kartu išėjo iš laiptinės. Prie laiptinės stovėjo kažkoks jaunas vyras. Jis baigė kalbėti telefonu, paklausė, kas atsitiko. Ji buvo visa apsiverkusi, pasakė, kad ją užpuolė, kad ją norėjo išprievartauti, kad užpuolikas vis dar laiptinėje. Tada vyras paprašė suvesti durų kodą, moteris suvedė kodą ir jie įėjo į laiptinę. To vyro, kuris ją užpuolė, jau nebebuvo pirmame aukšte. Vyras paprašė palaikyti lifto duris, nuėjo į viršų paieškoti ir tada atsivedė tą vyrą, kuris ją užpuolė. Vyras klausė to, kuris ją užpuolė, ar jis lindo prie jos (nukentėjusiosios), šis atsakė: –„taip“, paskui: – „atsiprašau“. Ji stovėjo apsiverkusi, visa drebėjo. Tada tas vyras iškvietė policiją, o ji paskambino savo broliui, nes jis tuo metu buvo bute (b.l. 23-26).

6Teisme apklaustas nukentėjusysis ir nepilnametės nukentėjusiosios E. V. atstovas V. V. parodė, kad apie įvykį sužinojo paskambinus sūnui. Po skyrybų gyvena atskirai nuo vaikų. Nuvyko į komisariatą, kalbėjo su sūnum, Evelina jam nieko nesakė. Sūnus pasakojo, kad prie lifto ją užpuolė vyras. Vaikai nesakė, kad tas vyras buvo girtas, jie nepastebėjo. Jam atvykus pas vaikus policijos nebuvo. Sūnus pasakojo sėdėjęs namie, girdėjęs skambutį. Pagal laiką E. turėjo pareit iš mokyklos. Sūnus patikrino, bet nieko nepamatė ir nieko neišgirdo. Po to išgirdo antrą skambutį, kai kodą surinko antrą kartą. E. labai uždaro būdo, jai sunku apie tai kalbėti, sakė nenorinti apie tai kalbėti, ir jie susitarė jai nepriminti to pokalbio. Jai stresas. Ji aukšta ir gal ir atrodo vyresnė pora metų, bet ji sėdi namie, iš jos sunku ką nors išpešti. Tą dieną ji atrodė išsigandusi ir kalta. Mano, jog dukra bijojo, kad jis ją apkaltins. Iš pradžių jis pagalvojo, kad kas nors iš jos atėmė telefoną. Po to įvykio ji buvo pas psichologą, jai dar reikia pagalbos. Ji uždaro būdo, jai sunku bendrauti su bendraklasėmis, po to įvykio situacija dar pablogėjo. Ieškinį palaiko, ieškinio suma tokia, nes girdėjo, kad maždaug tokia suma. Dukra buvo pas psichologę, bet jai niekuo nepadėjo, todėl kreipsis į specialistą privačiai. Po įvykio dukra tapo dar labiau uždara. Vaistų ji nevartojo. Ji labai išgyveno. Dukra sakė, kad iš pradžių buvo smūgis, ji iš pradžių nieko nesuprato.

7Teisme apklaustas liudytojas V. M., Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 4 kuopos pirmo būrio patrulis, parodė, kad gavus iškvietimą į ( - ) dėl išžaginimo ar išprievartavimo, atvyko į vietą su kolega M. P.. Vietoje buvo mergaitės brolis, dar vienas vaikinas ir panelė, taip pat kaltinamasis. Liudytojas, V. M., nuėjo pas mergaitę į butą pasikalbėti. Bet ji buvo apimta isterijos, verkė, drebėjo ir nieko negalėjo paaiškinti. Sakė paaiškins, kai nusiramins, bet jiems ten būnant ji neapsiramino. Jos brolis sakė, kad ją norėjo išprievartaut ar kažką dar padaryt; sakė, kad jai smogė kelis kartus į pilvą. Jis (mergaitės brolis) įvykio nematė, pasakojo iš sesers žodžių. Mergina buvo nemažo ūgio, bendra išvaizda apie 16 metų. Kaltinamasis stovėjo nuleidęs galvą, nieko nesakė, niekaip nereagavo į pareigūnus. Jis neatrodė girtas ir neatsiprašinėjo; ramiai stovėjo 1 aukšte prie lifto.

8Teisme apklaustas liudytojas M. P., Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės 2 kuopos ketvirto būrio patrulis, paaiškino, kad buvo gautas iškvietimas, jog pilietis bandė išžaginti ar įsitempti į liftą nepilnametę. Atvykę rado nepilnametės brolį, liudininkę iš tos pačios laiptinės, vaikiną ir kaltinamąjį. Nukentėjusiosios brolis paaiškino, kad kaltinamasis bandė įsitempti nepilnametę asmens seserį į liftą ir išžaginti ar išprievartauti. Liudytoja pasakojo išgirdusi riksmus, pagalbos šauksmą, pamatė verkiančią mergaitę, kuri pasakė, kad ją norėjo įsitempti į liftą ir išžaginti. Vaikinas pasakojo rūkęs lauke, kai jį pakvietė padėti. Pareigūnams atvykus kaltinamasis stovėjo, nebandė pabėgti. Atrodė, kad situacija jam neįdomi. Neatrodė išgėręs, nebuvo jokio kvapo. Nelabai jis bendravo. Kolega su tuo broliu nuvyko pas mergaitę.

9Teisme apklaustas liudytojas T. S. parodė, kad lauke prie laiptinės durų laukė sūnėno. Stovėdamas matė įeinančią į namą mergaitę balta striuke. Paskui ją ėjo vyras. Liudytojas nieko įtartino nepastebėjo. Į laiptinę tiedu įėjo kartu. Jų veidų nematė, todėl negali tvirtinti, kad buvo šitas asmuo (kaltinamasis), bet mano, kad tai buvo jis. Po kurio laiko iš namo išėjo dvi merginos, viena jų verkė, negalėjo nieko pasakyti. Kita mergina paaiškino, kad išeidama iš lifto, pamatė, kad vyras laiko prispaudęs mergaitę, kuri verkė, prašė pagalbos. Ją bandė išprievartauti. Jis suprato, kad ši mergaitė nuskriausta. Paprašė, kad jį įleistų į namą, o merginos neleistų užsidaryti lifto durims. Jis įėjo į namą ir kažkuriame aukšte, 5 ar 6, sulaikė minėtą vyrą, iškvietė policiją. Įėjęs į namą girdėjo lėtus žingsnius laiptais į viršų. Paklausė, kas eina, pamatė kaltinamąjį. Tada jis paspartino žingsnius, lipo aukštyn, paklausė, kas yra. T. S. pasiūlė lipti žemyn ir išsiaiškinti, kas yra. Vyras iš pradžių nesutiko lipti žemyn. Liudytojas pakartojo prašymą ir tada abu nusileido žemyn. Eidamas vyras kažką sakė. Įvykio aplinkybes liudytojas sužinojo iš kitos merginos, ne iš nukentėjusios. Mergina sakė, kad vyras norėjo išprievartauti mergaitę (nukentėjusiąją), kuri negalėjo net kalbėti, rijo orą. Pradėjo kalbėti gal po 20 minučių. Jis klausė kaltinamojo, ką čia daro; atsakė, kad nežino. Klausė, ar lindo prie mergaitės. Kaltinamasis lyg ir prisipažino, sunkiai dėliojo mintis, jautėsi stiprus alkoholio kvapas. Merginų liudytojas paklausė, ar tai tas pats vyras. Liudytoja patvirtino, kad tas pats, o nukentėjusioji nusisuko į kampą, bijojo kaltinamojo. Kai iškvietė policiją, kaltinamasis pradėjo intensyviai atsiprašinėti. Sakė, kad padarė netyčia, kad pats turi vaikų ir supranta, kuo įtariamas. Policiją liudytojas iškvietė iš karto, kai merginos patvirtino, kad tai tas pats vyras.

10Teisme apklausta liudytoja M. D. parodė, jog išėjusi iš lifto pamatė du žmones ir išgirdo, kad panelė prašo padėti, sako, kad ją nori išprievartauti. Liudytoja iš pradžių pamanė, kad mergina juokauja, nes tuo metu niekas jai nieko nedarė. Liudytoja nusisuko eiti ir mergina vėl paprašė pagalbos. Tada liudytoja pamatė jos akyse ašaras ir prie jos stovintį vyresnį vyrą, kuris atrodė sutrikęs. Ji pakvietė merginą ir jos išėjo į lauką. Mergina visa drebėjo, papasakojo, kad ją atsekė, liepė ausinukus užsidėti ir trenkė į pilvą. Ji norėjo merginą palydėti iki namų, bet pati bijojo. Pamatė netoliese vyrą, kalbantį telefonu, jam viską papasakojo. Jis liepė joms būti prie lifto, kad niekas nevažiuotų, ir nuėjo aukštyn. Atsivedė tą vyrą, panelė pasakė, kad tai jis. Panelė nuėjo namo, o jie visi liko laukti policijos. Vyras klausinėjo kaltinamojo ir šis pripažino, kad trenkė merginai. Sakė sekęs merginą, priėjus prie lifto trenkęs jai į pilvą. Sakė nieko nenorėjęs daryt. Dar lyg kaltinamasis ramino merginą, kad viskas gerai. Jis atrodė pasimetęs, gal kad pamatė ją (liudytoją). Jai matant, jis merginai nieko nedarė. Mergina atrodė 18-19 metų. Nepamena, ar mergina dar ką pasakojo.

11Iš 2014-02-10 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros objektas yra namo laiptinė, esanti ( - ). Namas yra monolitinis, 9 aukštų, daugiabutis. Įėjimas į laiptinę yra iš vidinio kiemo pusės. Laiptinės durys plastikinės su stiklais. Įeiti į laiptinę galima tik surinkus kodą arba paskambinus telefonspyne. Surinkus kodą ir įėjus pro duris patenkama į koridorių, kuriame yra kitos plastikinės durys. Įėjus pro antras duris patenkama į namo laiptinę. Įėjus į laiptinę, einant tiesiai yra laiptai į namo pirmą aukštą, dešinėje yra nedidelė aikštelė, kurioje yra liftas (b.l. 8-11).

12Alkotesterio duomenimis, 2014-01-22 16.39 val. A.A. G. buvo nustatytas 2,82 promilės girtumas (b.l. 73).

13Dėl kaltinamojo Artūro A. G. nusikalstamų veiksmų kvalifikavimo. Kaltinamajam inkriminuojama, kad jis pasikėsino seksualiai išprievartauti nepilnametį asmenį. Teisminio bylos nagrinėjimo metu šis kaltinimas pasitvirtino iš dalies.

14Pagal BK 150 straipsnio 1 dalį lytinės aistros tenkinimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę tais atvejais, kai tai daroma prieš nukentėjusio asmens valią esant bent vienam iš alternatyvių požymių: panaudojant fizinį smurtą, grasinant tuoj pat jį panaudoti, kitaip atimant galimybę priešintis ar pasinaudojant bejėgiška nukentėjusio asmens būkle. Pagal šio straipsnio 3 dalį atsako tas, kas minėtus veiksmus atliko nepilnamečiam asmeniui.

15Seksualinio prievartavimo nusikaltimo sudėtis yra formali, šis nusikaltimas yra baigtas nuo lytinės aistros tenkinimo pradžios nepriklausomai nuo to, ar kaltininkas patenkino lytinę aistrą, ar pajuto seksualinį pasitenkinimą arba malonumą, nes baudžiamoji atsakomybė už šią veiką kyla atlikus pavojingus veiksmus. Įvertinus kaltinamojo, nukentėjusiosios parodymus, kitus byloje ištirtus įrodymus darytina išvada, kad pilnai pasitvirtino, jog kaltinamasis, turėdamas tikslą tenkinti lytinę aistrą, siekdamas palaužti E. V. pasipriešinimą, sudavė ranka jai du smūgius į pilvo sritį, tuo sukeldamas jai fizinį skausmą, po to viena ranka griebė nukentėjusiąją už rankos, o kita ranka jai už smakro, taip atimdamas galimybę nukentėjusiajai priešintis, bei pasakęs: – „dabar tu man čiulpsi“, tokiu būdu reikalavo tenkinti jo lytinę aistrą oraliniu būdu prieš nukentėjusiosios E. V. valią.

16Kaltinamasis pripažino nukentėjusiosios nurodytas aplinkybes, kad sudavė nukentėjusiajai du smūgius į pilvą bei kad sugriebė ją už gerklės, liepė jai nerėkti, pripažino ir galėjęs pasakyti jai „dabar man čiulpsi“. Byloje nustatyta, kad nusikalstama veika padaryta sausio mėnesį, apie 15.50 val., t.y. tamsiu paros metu, uždaroje erdvėje (laiptinėje), pasinaudojus netikėtumo momentu nukentėjusioji bandyta įtempti į liftą ir jai suduoti smūgiai. Nukentėjusioji priešinosi tempiama į liftą, verkė, prašė ją paleisti, siūlė už tai atiduoti turimus pinigus ir telefoną. Kaltinamasis suprato, kad nukentėjusioji buvo išsigandusi, siūlė jam pinigų ir telefoną už tai, kad ją paleistų, tačiau pinigų kaltinamasis nepaėmė; taipogi jis pripažino, kad jam nereikėjo telefono ir neketino jo atimti. Priešingai, vartodamas smurtą pasakė „dabar man čiulpsi“ ir liepė nerėkti. Visos šios faktinės aplinkybės įrodo, kad smurtą jis panaudojo nukentėjusiosios pasipriešinimui įveikti, jo veiksmai buvo tikslingi, nukreipti lytinei aistrai tenkinti prieš nukentėjusiosios valią. Taigi, kaltinamojo veiksmai bei išsakytas ketinimas priversti nukentėjusiąją tenkinti jo lytinę aistrą oraliniu būdu esant tokiam nukentėjusiosios elgesiui rodo, kad kaltinamasis suvokė, jog ketina tenkinti lytinę aistrą su nukentėjusiąja prieš jos valią, pasipriešinimui įveikti panaudojęs fizinį smurtą, ir norėjo tokio lytinės aistros tenkinimo. Nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių – buvo sulaikytas kitų asmenų, tačiau tai neturi įtakos jo nusikalstamų veiksmų teisiniam vertinimui.

17Teismas kritiškai vertina kaltinamojo versiją, kad jis sekė nukentėjusiąją be jokio tikslo, kad į laiptinę užėjo tik pasišildyti ar parūkyti, kad nenorėjo nukentėjusiosios seksualiai prievartauti, kadangi jo veiksmai, atlikti įėjus į laiptinę, sutrikimas pasirodžius liudytojai M. D. bei pasišalinimas paneigia šiuos jo argumentus. Pažymėtina, kad byloje nekilo abejonių, jog nukentėjusiosios branda ir aplinkos suvokimas atitinka jos amžių, jog ji gali identifikuoti pasikėsinimą į jos seksualinį neliečiamumą. Pati nukentėjusioji kaltinamojo veiksmus suprato vienareikšmiškai. Ji M. D. iš karto pasakė, kad ją nori išprievartauti; apklaustų liudytojų M. D., T. S. ir V. M. parodymai apie E. V. būklę iš karto po įvykio, ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiosios duoti parodymai yra nuoseklūs ir atitinka kitas nustatytas objektyvias faktines aplinkybes, iš jos apklausos įrašo nenustatyta, kad nukentėjusiajai buvo užduoti menami klausimai ar kad ji buvo verčiama duoti parodymus. Taip pat nėra jokių duomenų, kad nukentėjusioji būtų suinteresuota kaltinamąjį apkalbėti, jam pakenkti.

18E. V. asmens duomenys patvirtina, kad nukentėjusioji yra nepilnametė, nusikalstamos veikos padarymo metu jai buvo 15 metų. Pagal Lietuvos Respublikos 150 straipsnio 3 dalį nukentėjusiojo nepilnametystė pripažįstama seksualinį prievartavimą kvalifikuojančiu požymiu. Kai kaltininkas nesuvokia nusikaltimą kvalifikuojančio požymio ir neturi ar negali suvokti, kvalifikuojantis požymis negali būti inkriminuotas, nes nėra asmens kaltės. Įvertinus tai, kad A.A. G. ir E. V. anksčiau nebuvo pažįstami, kaltinamojo paaiškinimą, kad nukentėjusioji jam pasirodė apie 20 metų amžiaus, nukentėjusiosios įstatyminio atstovo V. V. parodymus, kad jo dukra yra aukšta ir iš tiesų atrodo keleriais metais vyresnė, liudytojos M. D. parodymus, kad mergina jai atrodė 18-19 metų, taip pat teisiamojo posėdžio metu peržiūrėjus nukentėjusiosios apklausos vaizdo įrašą, iš kurio matyti nukentėjusiosios fiziniai duomenys, taip pat įvertinus ir tai, kad iki užpuolimo laiptinėje nukentėjusioji ir kaltinamasis nebendravo, net nesikalbėjo, darytina išvada, kad nėra objektyvių duomenų, kurie leistų konstatuoti, jog kaltinamasis žinojo nukentėjusiąją esant nepilnametę, jog jis turėjo ar galėjo tai suvokti. Atsižvelgdamas į išdėstytą teismas sprendžia, kad kaltinamajam inkriminuojamos veikos kvalifikuojantis požymis – nukentėjusiosios E. V. nepilnametystė – nepasitvirtino. Todėl Artūrui A. G. inkriminuotą pagal Lietuvos Respublikos BK 150 straipsnio 3 dalį jo nusikalstamus veiksmus kvalifikuojančią aplinkybę – pasikėsinimą seksualiai prievartauti nepilnametį asmenį – šalina iš šio kaltinimo kaip neįrodytą, kaltinamojo nusikalstami veiksmai iš Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalies, 150 straipsnio 3 dalies perkvalifikuojami į BK 22 straipsnio 1 dalį, 150 straipsnio 1 dalį.

19Teismas, skirdamas kaltinamajam bausmę, atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį, jo pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltės formą, kaltininko asmenybę, dėl jo nusikalstamų veiksmų atsiradusias pasekmes. Padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 150 straipsnio 1 dalyje, įstatymas priskiria prie sunkių nusikaltimų (BK 11 str. 5 d.). Nusikalstama veika padaryta veikiant tiesiogine tyčia, nutrūko pasikėsinimo stadijoje. Kaltinamojo teistumas už analogišką veiką yra išnykęs, duomenų apie kitus jo atžvilgiu priimtus ir įsiteisėjusius nuosprendžius nėra, todėl laikomas neteistu (b.l. 81-82). Jis baustas administracine tvarka (b.l. 76-80), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (b.l. 71), į Vilniaus priklausomybės ligų centro narkologinę įskaitą neįrašytas (b.l. 72). Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, jog nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Taigi, esant šioms aplinkybėms, skirtina griežtesnės rūšies – laisvės atėmimo bausmė, kurios trukmė nustatytina mažesnė nei įstatymo sankcijos vidurkis.

20Dėl civilinio ieškinio.

21Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Teismas, spręsdamas dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio, privalo atsižvelgti į CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatytus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, t. y.: 1) neturtinės žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) žalą padariusio asmens turtinę padėtį; 4) jei padaryta turtinė žala, į šios žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes bei sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus.

22Piniginės kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis yra ne nubausti žalą padariusį asmenį, o sudaryti materialines prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau kompensuoti žala padarytas pasekmes, atlyginti tai, ko žmogui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti. Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymo nustatyta tik piniginė satisfakcija, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį skausmą ir kt. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-03 nutartis Nr. 3K-3-196/2010, 2012-04-30 nutartis Nr. 3K3-202/2012, kt.). Nukentėjusioji civiliniame ieškinyje nurodė, jog dėl nusikalstamų kaltinamojo veiksmų ji patyrė dvasinių išgyvenimų ir dvasinių sukrėtimų, pažeminimą, psichotraumuojantį poveikį. Ji nukentėjo nuo seksualinės prievartos veiksmų būdama nepilnametė, patirtos pasekmės gali turėti neigiamos įtakos jos doroviniam, protiniam ir socialiniam vystymuisi, nusikalstamais veiksmais jai padaryta neturtinė žala, kurią įvertina 10000 litų ir prašo priteisti iš kaltinamojo. Teismo posėdžio metu V. V. nurodė, kad dukra po nusikaltimo tapo dar uždaresnė, vieną kartą lankėsi pas psichologą; vaistų nevartojo. Teismui nekyla abejonių, kad dėl kaltinamojo neteisėtų veiksmų – smurto, išsakytų nusikalstamų ketinimų nukentėjusioji patyrė išgąstį, sukrėtimą, pažeminimą ir dvasinių išgyvenimų, kurie turi būti atlyginti. Vertindamas ieškinio pagrįstumą teismas atsižvelgia į tai, kad nukentėjusioji yra nepilnametė, tačiau nusikaltimas nutrūko pasikėsinimo stadijoje, nusikalstami veiksmai truko neilgą laiko tarpą, sunkių, neatstatomų pasekmių nukentėjusiajai neatsirado. Jos fizinė sveikata sužalota nebuvo. Todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia, kaltinamasis yra darbingas, į tai, kad turtinės žalos nebuvo padaryta, spręstina, kad prašomos priteisti neturtinės žalos dydis neatitinka realiai patirtos žalos; taigi, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, suformuota teismų praktika dėl priteistino neturtinės žalos dydžio už panašias ir sunkesnes veikas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K–261/2014, Lietuvos apeliacinio teismo nutartys Nr. 1A-353/2014, Nr. 1A-198/2014), neturtinės žalos dydis mažintinas ir nukentėjusiajai priteistina 5 000 Lt suma neturtinei žalai atlyginti.

23Dėl daiktinių įrodymų.

24Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 91 straipsnį daiktais, turinčiais reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, laikomi materialūs objektai, kurie buvo nusikalstamos veikos padarymo įrankiais ar priemonėmis, nusikalstamos veikos rezultatais arba ant kurių išliko nusikalstamos veikos pėdsakų, arba kurie buvo kaltininko nusikalstamų veikų objektais, taip pat visi kiti daiktai, kurie gali būti priemonėmis nusikalstamai veikai atskleisti ir kaltininkams nustatyti arba kaltinimui paneigti ar atsakomybei palengvinti.

25Ikiteisminio tyrimo metu iš kaltinamojo paimti mobiliojo ryšio telefonas Nokia, dvi lojalumo kortelės „Ačiū“, raktas su pakabuku ir pirštinės, saugomi Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus saugojimo patalpose (2014-04-03 kvitas BBB Nr. LS000339) (b.l. 38-43). Byloje nenustatyta, kad šie daiktai turi reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, todėl nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini Artūrui A. G..

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 301 – 302 straipsniais, 304 – 305 straipsniais, 307 straipsniu, 308 straipsniu, 313 straipsniu,

Nutarė

27Artūrą A. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalyje, 150 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam laisvės atėmimo bausmę dvejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

28Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

29Į atliktos bausmės laiką įskaičiuoti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2014-01-22.

30Kardomąją priemonę – suėmimą – palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

31Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti E. V. iš Artūro A. G. 5000 Lt (penkis tūkstančius litų) neturtinei žalai atlyginti.

32Nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti Artūrui A. G. mobiliojo ryšio telefoną Nokia, dvi lojalumo korteles „Ačiū“, raktą su pakabuku ir pirštines, saugomus Vilniaus apskrities VPK Logistikos skyriaus saugojimo patalpose (2014-04-03 kvitas BBB Nr. LS000339).

33Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė, sekretoriaujant... 2. kaltinamasis A. A. G. 2014 m. sausio 22 d. apie 15.55 val., būdamas apsvaigęs... 3. Apklaustas kaltinamuoju A. A. G. pripažino pavartojęs smurtą... 4. Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino, jo kaltė įrodyta žemiau aptartais... 5. Teisme paskelbti nukentėjusiosios nepilnametės E. V. parodymai bei... 6. Teisme apklaustas nukentėjusysis ir nepilnametės nukentėjusiosios E. V.... 7. Teisme apklaustas liudytojas V. M., Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 8. Teisme apklaustas liudytojas M. P., Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 9. Teisme apklaustas liudytojas T. S. parodė, kad lauke prie laiptinės durų... 10. Teisme apklausta liudytoja M. D. parodė, jog išėjusi iš lifto pamatė du... 11. Iš 2014-02-10 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros... 12. Alkotesterio duomenimis, 2014-01-22 16.39 val. A.A. G. buvo nustatytas 2,82... 13. Dėl kaltinamojo Artūro A. G. nusikalstamų veiksmų kvalifikavimo.... 14. Pagal BK 150 straipsnio 1 dalį lytinės aistros tenkinimas užtraukia... 15. Seksualinio prievartavimo nusikaltimo sudėtis yra formali, šis nusikaltimas... 16. Kaltinamasis pripažino nukentėjusiosios nurodytas aplinkybes, kad sudavė... 17. Teismas kritiškai vertina kaltinamojo versiją, kad jis sekė... 18. E. V. asmens duomenys patvirtina, kad nukentėjusioji yra nepilnametė,... 19. Teismas, skirdamas kaltinamajam bausmę, atsižvelgia į padaryto nusikaltimo... 20. Dėl civilinio ieškinio.... 21. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250... 22. Piniginės kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis yra ne nubausti žalą... 23. Dėl daiktinių įrodymų.... 24. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 91 straipsnį daiktais,... 25. Ikiteisminio tyrimo metu iš kaltinamojo paimti mobiliojo ryšio telefonas... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 27. Artūrą A. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 28. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 29. Į atliktos bausmės laiką įskaičiuoti sulaikyme ir suėmime išbūtą... 30. Kardomąją priemonę – suėmimą – palikti galioti iki nuosprendžio... 31. Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti E. V. iš Artūro A. G. 5000... 32. Nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti Artūrui A. G. mobiliojo ryšio... 33. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...