Byla 2S-2101-324/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Nijolios Indreikienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1314-151/2010 pagal Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Aliferus“, V. K., tretiesiems asmenims A. B., savivaldybės įmonei „Santakos butų ūkis“, valstybės įmonei Registrų centrui, uždarajai akcinei bendrovei „Prekybos namai „Giro“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Aliferus“ priešieškinį dėl dalies potvarkio panaikinimo, valdymo fakto nustatymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. kovo 2 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos Nr. 2-982-151/2006 nagrinėjimą iki bus išspręstas trečiajam asmeniui A. B. nuosavybės teisių atkūrimo būdo pakeitimas.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl civilinės bylos atnaujinimo, nustačiusi, kad neišnyko pagrindas, dėl kurio buvo sustabdyta byla, ir įpareigojo ieškovą nedelsiant išspręsti nuosavybės teisių atkūrimo būdo pakeitimą pinigine kompensacija A. B.

5Tretysis asmuo A. B. teismui pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutarties įvykdymui. Nurodė, kad Kauno miesto savivaldybė A. B. prašymo nesprendė nei teigiamai, nei neigiamai, o sustabdė administracinę procedūrą motyvuodama tuo, kad Kauno miesto apylinkės teismas neišnagrinėjo civilinės bylos Nr. 2-1314-151/2010, kuri yra sustabdyta iki bus išspręstas trečiajam asmeniui A. B. nuosavybės teisių būdo pakeitimas.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 23 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens A. B. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Sprendė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis nelaikytina vykdomuoju dokumentu CPK 587 straipsnio prasme, kadangi ja nėra išsprendžiamas ginčas ar tam tikras klausimas (pvz. dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) iš esmės, o tik atmestas ieškovo prašymas ir ieškovui nustatytas konkretus įpareigojimas. Nurodė, kad ieškovui nevykdant įpareigojimo, teismas už įpareigojimų nevykdymą gali skirti atitinkamas sankcijas.

7Atskiruoju skundu tretysis asmuo A. B. nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

8Neatsižvelgta, kad pareiškėja neturi kitos galimybės apginti savo pažeistų interesų. Teismas, vadovaudamasis savo paties nutartimi ir CPK 587 straipsnio 1 dalies 1 punktu, privalėjo išduoti vykdomąjį raštą dėl skubaus savo nutarties įvykdymo (įpareigoti Kauno miesto savivaldybę nedelsiant išspręsti nuosavybės teisių atkūrimo būdo pakeitimą pinigine kompensacija A. B.), nes teismo nutartis, įpareigojanti atlikti tam tikrus veiksmus (pvz. įpareigojanti perduoti vaiką), yra vykdomasis dokumentas CPK 587 straipsnio prasme ir jis išsprendžia ginčą ar tam tikrą klausimą iš esmės, net ir tuo atveju, jeigu ginčas išsprendžiamas ne pareiškėjos naudai.

9Prašo nutartį panaikinti ir išduoti vykdomąjį raštą, įpareigojantį Kauno miesto savivaldybę nedelsiant išspręsti A. B. prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo pakeitimo pinigine kompensacija.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad Kauno miesto savivaldybė 2010 m. liepos 1 d. raštu Nr. (A2V124)-R-3397 pakartotinai kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, prašydama vėl atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-1314-151/2010 nagrinėjimą bei nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A-2286 „Dėl administracinės procedūros, pradėtos pagal A. B. skundą, sustabdymo“, sustabdyta administracinė procedūra pagal A. B. 2010 m. vasario 9 d. (reg. Nr. R13-B185) ir 2010 m. gegužės 24 d. (reg. Nr. R20-200) prašymus išspręsti nuosavybės teisių atkūrimo būdo, nustatyto Kauno miesto valdybos 1994 m. lapkričio 22 d. potvarkio Nr. 1550-v 1.6 punktu, papildytu Kauno miesto valdybos 1995 m. vasario 14 d. potvarkio Nr. 204-v 2 punktu, pakeitimo ir piniginės kompensacijos už 23,90 kv.m. bendrojo ploto patalpas ūkio pastate 2Jl/p ( - ), išmokėjimo klausimą, kol teismas išnagrinės civilinę bylą pagal Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams UAB „Aliferus“, V. K. dėl iškeldinimo iš sandėliukų (12/2,46 kv.m. ir 13/2,48 kv.m.), esančių pastate (2Jl/p) ( - ), ir atsakovo UAB „Aliferus“ priešieškinį dėl Kauno miesto valdybos 1994 m. gegužės 3 d. potvarkio Nr. 627-v 3 punkto dalies, Kauno mieto valdybos 1994 m. lapkričio 22 d. potvarkio Nr. 1550-v 1.6 punkto ir Kauno miesto valdybos 1995 m. vasario 14 d. potvarkio Nr. 204-v 2 punkto 1 dalies panaikinimo bei patalpos 12/2,46 kv.m., esančios pastate 2Jl/p ( - ), valdymo UAB „Aliferus“ nuosavybės teise fakto nustatymo. Teismas civilinės bylos nagrinėjimo neatnaujino. 2010 m. gegužės 4 d. nutartyje teismas nenurodė, kad klausimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo pakeitimo pinigine kompensacija turėtų būti išspręstas teigiamai, kaip mano A. B., be to, tokio įpareigojimo teismas ir negalėjo formuluoti, kadangi nuosavybės teisių atkūrimo klausimai sprendžiami specialiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir tik nustačius visas šiuose teisės aktuose nustatytas sąlygas. Laikytina, kad Kauno miesto savivaldybė šį įpareigojimą įvykdė, priimdama Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. A-2286 „Dėl administracinės procedūros, pradėtos pagal A. B. skundą, sustabdymo“, bei apie tai informavo teismą 2010 m. liepos 1 d. raštu Nr. (A27V124)-R-3397. A. B. savo manomai pažeistas teises ar interesus gali ginti administracinėje byloje, kuri iškelta pagal A. B. skundą dėl šio administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Teismo nutartis, kurios įvykdymui prašoma išduoti vykdomąjį raštą, priimta bylos nagrinėjimo sustabdymo laikotarpiu. Ji nėra apeliacijos objektas CPK 336 ir 337 straipsniuose apibrėžtų apeliacinės instancijos teismo teisių realizavimo aspektu, tačiau teisėjų kolegija privalo 2010 m. gegužės 4 d. nutartį įvertinti, pasisakydama dėl atskirojo skundo dalyko – galimybės išduoti vykdomąjį dokumentą joje priimto įpareigojimo įvykdymui.

13Ieškinio, pagal kurį 2002 m. gruodžio 17 d. iškelta byla, dalykas – Kauno m. savivaldybės reikalavimas iškeldinti atsakovus UAB „Aliferus“ ir V. K. iš dviejų negyvenamųjų patalpų ( sandėliukų), esančių pastate 2J1/p ( - ), į kurias 1994 m. lapkričio 12 d. ir 1995 m. vasario 14 d. savivaldybės potvarkiais trečiajam asmeniui A. B. atkurta nuosavybės teisė, grąžinant pastatus natūra ( t. 1 b.l. 85-86). Priešieškiniu UAB „Aliferus“ prašė panaikinti 1994 m. gegužės 3 d. Kauno m. valdybos potvarkio nr. 627-v 3 punkto ir 1994 m. lapkričio 22 d. potvarkio nr. 1550-v 1.6 punkto dalis, kuriomis sandėliukai grąžinti A. B., bei pripažinti ginčo patalpų valdymo nuosavybės teise faktą UAB „Aliferus“. Reikalavimą grindė tuo, kad sandėliukus kaip butų priklausinius pagal Butų privatizavimo įstatymą įsigijo nuosavybėn butų savininkai, po to butus su priklausiniai pardavę UAB „Aliferus“ ( t. 2 b.l. 79-83).

14Bylos nagrinėjimo metu ginčą šalys ketino išspręsti taikiai nuosavybės teisių atkūrimo būdo pakeitimu ir tuo tikslu 2006 m. kovo 2 d. nutartimi bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas ( t. 2 b.l. 185-186; CPK 164 str. 1 p.).

152010 m. sausio 26 d. raštu nr. 10-2-28 Kauno m. savivaldybės administracijos turto valdymo departamento nuosavybės teisių atkūrimo skyrius teismui nurodė, kad ginčo patalpos A. B. yra grąžintos Kauno miesto valdybos potvarkiais. Iki šie potvarkiai teismine tvarka nebus panaikinti ar pakeisti, nėra teisinio pagrindo A. B. skirti piniginę kompensaciją ( t. 3 b.l. 30). Vadovaudamasis nurodyta aplinkybe, 2010 m. balandžio 20 d. Kauno m. savivaldybės meras prašė teismą sustabdytos bylos nagrinėjimą atnaujinti. Nurodė, kad tol, kol teisme nebus išnagrinėtas ginčas dėl potvarkių teisėtumo, nėra galimybės administracine tvarka nagrinėti A. B. prašymą dėl kompensacijos išmokėjimo už ginčo patalpas.

16Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui arba įvykiais, kurie kaip bylos sustabdymo pagrindai numatyti CPK 163, 164 straipsniuose, apibrėžtam laikotarpiui. Byla atnaujinama išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta, šalių pareiškimu ar teismo iniciatyva ( CPK 167 straipsnis). Sistemiškai aiškinant minimas normas darytina išvada, kad bylos sustabdymo metu negalimi jokie procesiniai veiksmai, kuriais teismas priimtų sprendimus dėl dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir pareigų. Kauno miesto apylinkės teismas, 2006 m. kovo 2 d. nutartimi sustabdęs bylos Nr. 2-982-151/2006 nagrinėjimą iki bus išspręstas trečiajam asmeniui A. B. nuosavybės teisių atkūrimo būdo pakeitimas ir 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi netenkinęs ieškovo prašymo dėl civilinės bylos atnaujinimo, nustačius, kad neišnyko pagrindas, dėl kurio buvo sustabdyta byla, įpareigojo ieškovą nedelsiant atlikti veiksmus, kurie buvo bylos sustabdymo pagrindas.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ši nutartis akivaizdžiai prieštaringa. Pažeidęs įstatymų leidėjo nuostatą dėl draudimo atlikti procesinius veiksmus bylos sustabdymo laikotarpiu, teismas įpareigojo ieškovą atlikti veiksmus, kurie nėra nei ieškinio, nei priešieškinio dalykas, ir kurių privalomo atlikimo prievolė ( įpareigojimas) ieškovui teismo procesiniu sprendimu nėra nustatyta.

18Iš bylos duomenų matyti, kad ginčo patalpos Kauno m. savivaldybės potvarkių pagrindu nuosavybės teise priklauso A. B. Institucija, kuri pagal LR piliečių nuosavybės teisių atkūrimo įstatymą įgyvendino valstybės pavestą funkciją atlikti nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą veiksmus, nuosavybės teisę atkūrė, grąžinant nekilnojamąjį turtą natūra. Pagal minimo įstatymo 19 straipsnį šios institucijos sprendimai gali būti apskųsti teismui. Nuosavybės neliečiamumą saugo Konstitucijos 23 straipsnis. Nėra įstatymų leidėjo nustatytų pagrindų, kuriais vadovaujantis valstybės įgaliota institucija galėtų pati panaikinti ar pakeisti savo sprendimus nuosavybės teisių grąžinimo klausimu. CPK 3 straipsnio pirmoji dalis įpareigoja teismą nagrinėti bylas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais teisės aktais. Teismo nutartis, įpareigojanti valstybės instituciją atlikti įstatymo nenumatytus veiksmus, nepriklausomai nuo joje konstatuoto teigiamo ar neigiamo šių veiksmų atlikimo būdo, pagal CPK 3 straipsnio pirmosios dalies nuostatas negali būti laikoma CPK 584 straipsnio pirmosios dalies 1 punkte nurodytu vykdomuoju dokumentu.

19Sutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad nuosavybės teisių atkūrimo klausimai sprendžiami specialiuose teisės aktuose reglamentuota tvarka ir tik nustačius visas šiuose teisės aktuose numatytas sąlygas. Pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegijos manymu, turėtų spręsti ne sankcijų už 2010 m. gegužės 4 d. nutarties nevykdymą paskyrimo klausimą, o apsvarstyti, ar Kauno miesto savivaldybė teismo įpareigojimo nėra įvykdžiusi, priimant Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. A-2286 „Dėl administracinės procedūros, pradėtos pagal A. B. skundą, sustabdymo“ ir apie tai teismą informuodama 2010 m. liepos 1 d. raštu Nr. (A27V124)-R-3397, bei tuo vadovaujantis spręsti sustabdytos bylos nagrinėjimo atnaujinimo klausimą.

20Nutaręs, kad 2010 m. gegužės 4 d. nelaikytina vykdomuoju dokumentu, apylinkės teismas pagrįstai atsisakė išduoti vykdomąjį raštą, todėl apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

21Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. kovo 2 d. nutartimi sustabdė... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi netenkino... 5. Tretysis asmuo A. B. teismui pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 23 d. nutartimi atmetė... 7. Atskiruoju skundu tretysis asmuo A. B. nurodo, jog nutartis neteisėta ir... 8. Neatsižvelgta, kad pareiškėja neturi kitos galimybės apginti savo... 9. Prašo nutartį panaikinti ir išduoti vykdomąjį raštą, įpareigojantį... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo nutarties nekeisti. Nurodo,... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Teismo nutartis, kurios įvykdymui prašoma išduoti vykdomąjį raštą,... 13. Ieškinio, pagal kurį 2002 m. gruodžio 17 d. iškelta byla, dalykas – Kauno... 14. Bylos nagrinėjimo metu ginčą šalys ketino išspręsti taikiai nuosavybės... 15. 2010 m. sausio 26 d. raštu nr. 10-2-28 Kauno m. savivaldybės administracijos... 16. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ši nutartis akivaizdžiai prieštaringa.... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad ginčo patalpos Kauno m. savivaldybės... 19. Sutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad nuosavybės... 20. Nutaręs, kad 2010 m. gegužės 4 d. nelaikytina vykdomuoju dokumentu,... 21. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 23...