Byla B2-805-368/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. D. įmonei

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. D. įmonei,

Nustatė

2Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. D. įmonei. Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola valstybės biudžetui siekia 150 758,71 Lt, atsakovės administratoriumi prašė paskirti M. V..

3Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. D. įmonei tenkintinas.

4Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

5Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi įpareigojo atsakovės R. D. įmonės vadovą per 5 dienas nuo šios nutarties gavimo dienos pateikti teismui šiuos dokumentus: įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį (išskirti įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį 2014 m.), informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Iki nutartyje nustatytos datos atsakovė nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui svarbių duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą / nemokumą.

6Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (pvz., 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2011).

7Minėta, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai valstybės biudžetui siekia 150 758,71 Lt.

8Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

9Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė R. D. įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

10Įmonės administratoriumi skirtina M. V.. Nenustatyta aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, dėl kurių M. V. negalėtų būti R. D. įmonės administratoriumi. Teismas, įgyvendindamas jam suteiktą diskrecijos teisę, sprendžia, kad šio administratoriaus paskyrimas R. D. įmonės administratoriumi užtikrins sklandžią, ĮBĮ reikalavimus atitinkančią bankroto proceso eigą.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

12Iškelti bankroto bylą R. D. įmonei (įmonės kodas 155300090, buveinės adresas: Biržų r. sav., Biržų m., Vytauto g. 61).

13Bankrutuojančios R. D. įmonės administratoriumi paskirti M. V. (bankroto administratoriaus pažymėjimas Nr. 724c, asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA421).

14Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl R. D. įmonės turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

15Uždrausti R. D. įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti R. D. įmonės turtą.

16Nustatyti terminą R. D. įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

17Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

18Įpareigoti R. D. įmonės valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos R. D. įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

21Apie iškeltą R. D. įmonės bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

22Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 3. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei R. D. įmonei tenkintinas.... 4. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9... 5. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi įpareigojo... 6. Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip... 7. Minėta, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai valstybės biudžetui siekia... 8. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 9. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė R. D. įmonė yra... 10. Įmonės administratoriumi skirtina M. V.. Nenustatyta aplinkybių, nurodytų... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 12. Iškelti bankroto bylą R. D. įmonei (įmonės kodas 155300090, buveinės... 13. Bankrutuojančios R. D. įmonės administratoriumi paskirti M. V. (bankroto... 14. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl R. D.... 15. Uždrausti R. D. įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki... 16. Nustatyti terminą R. D. įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams... 17. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 18. Įpareigoti R. D. įmonės valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties... 19. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 20. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos R. D. įmonė įgyja... 21. Apie iškeltą R. D. įmonės bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 22. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...