Byla 2-2684-294/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,

2sekretoriaujant Ernestai Perednienei,

3dalyvaujant ieškovui G. L. T.,

4atsakovui V. K., atsakovo atstovui adv. Igoriui Manzurovui,

5vertėjai Irinai Pikčilingienei,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo G. L. T. ieškinį atsakovui V. K., trečiasis asmuo DNSB ,,Šilo kiemas“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

7Ieškovas pareikštame ieškinyje nurodo, kad gyvena daugiabučiame name, esančiame ( - ) 21- ame bute, 2 aukšte, kuris jam priklauso asmeninės nuosavybės teise. Virš jo, ( - ) bute gyvena atsakovas V. K., kuris savo bute vykdo remonto darbus - keičiamos pertvaros, grindys, keičiami elektros, vandentiekio , kanalizacijos tinklai ir kt. Ieškovas nurodo, kad 2015 m. rugsėjo 15 d. atsakovo butą remontuojantys darbininkai, keisdami suskilusią V. K. buto nuotekų šalinimo atšaką, kuri buvo įjungta į kanalizacijos stovą žemiau perdenginio, tai yra ieškovo buto san. mazge, išlaužė tarpaukštiniame gelžbetoniniame perdenginyje apie 0,5 metro dydžio skylę, sulaužė esamą kanalizacijos stovą, kuris iki tol jokių defektų neturėjo, nekokybiškai atstatė pažeistą stovo dalį (pro stovų sandūrą tekėjo į butą nuotekos), o skylę gelžbetoniniame perdenginyje paliko neužtaisytą. Į žodinius prašymus, pašalinti minėtus pažeidimus atsakovas nereagavo ir atsisakė ką nors taisyti. Ieškovas 2015-09-28 rašytiniu prašymu kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos prašydamas įpareigoti atsakovą permontuoti nekokybiškai sumontuotą kanalizacijos stovą ir užbetonuoti įlaužtą skylę. Statybos inspekcija 2015-10-06 raštu informavo, kad to padaryti negali, nes tai nėra jos kompetencijos sritis ir dėl pažeistų teisių turėtų kreiptis į teismą. Ieškovas 2015-10-12 raštu atsakovui pareiškė pretenziją, dėl pažeistų pastato konstrukcijų atstatymo, kurioje oficialiai pareiškė, kad jeigu iki 2015 m. spalio 20 d. geranoriškai nebus pašalinti pažeidimai, kreipsis į teismą dėl priverstinio įpareigojimo tai padaryti. Atsakovo nurodymu 2015 m. spalio 18 d. kanalizacijos stovo defektus statybininkai ištaisė ir dėl šio pažeidimo ieškovas daugiau pretenzijų neturi. Tačiau skylė gelžbetoniniame perdenginyje liko neužbetonuota ir toliau atsisakoma tai padaryti. Ieškovas pažymi, kad užbetonuoti skyle galima tik iš viršaus, tai yra iš atsakovo buto, prie lubų pritvirtinus lentų klojinį. Ieškovas mano, kad atsakovas remontuodamas savo butą ir to pasekoje pažeisdamas pagrindinę namo konstrukciją pažeidė ieškovo buto sanitarinio mazgo lubas, ir tuo pažeidė jo teisę į nuosavybę, nes perdenginys tarp butų yra šių butų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovas prašo įpareigoti atsakovą atstatyti pažeistą pastato konstrukciją, tai yra atstatyti išdaužtoje skylėje pažeistą armatūrą, užbetonuoti perdengimo skylę ir atstatyti pažeisto perdenginio dalyje hidroizoliaciją, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas V. K. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti žemiau nurodytais motyvais. Atsakovas teigia, kad ieškovo pateiktas ieškinys yra nekonkretus, nesąžiningas ir nepagrįstas. Atsakovas pasiūlė ieškovui ir ( - ) buto savininkui pastebėjus, kad vandens nuotekų vamzdis yra blogoje būklėje jį pakeisti už darbus sumokant kartu, kas bendroje sumoje sudarė 200 EUR. Ieškovas kategoriškai atsisakė mokėti už darbus ir patikino, kad jis po vamzdžio pakeitimo pats susitvarkys tualeto kambario lubas. Atsakovo žiniomis ieškovas asmeniškai prašė atsakovo samdytų darbuotojų jo tualeto patalpoje paslėpti dalį atsišakojusio vamzdžio kaip kituose butuose tuo pagerinant estetinį ieškovo buto vaizdą, tačiau tam santechnikui reikėjo atitinkamai išgriauti dalį lubų. Ieškovas pats prašė ir net reikalavo, kad tai būtų padaryta, pats stebėjo šį procesą ir tam neprieštaravo. Prieš vamzdžių keitimą ieškovas užtikrino, kad lubas savo buto tualete susitvarkys pats, tokiu būdu už padarinius atsakydamas pats, nes su atsakovu tokių veiksmų nederino. Atsakovas taip pat teigia, kad ieškovas piktybiškai teikia teismui melagingą informaciją, neva pakeitus nuotekų vamzdį pro jį į ieškovo tualetą tekėjo fekalijos, vamzdis buvo drėgnas. Kaip matyti iš fotomedžiagos jokių pratekėjimų fiziškai negalėjo būti, nes namas yra trijų aukštų, virš atsakovo buto tik stogas, kito buto nėra, o jo bute vamzdynas nėra prijungtas prie klozeto. Atsakovo teigimu, ieškovas be jokio teisinio pagrindo svetimomis lėšomis nori atsiremontuoti tualeto lubas, kurios buvo jo prašymu ir netgi reikalavimu išlaužtos.

9Trečiasis asmuo daugiabučio namo savininkų bendrija ,,Šilo kiemas“ teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka žemiau nurodytais motyvais. Trečiasis asmuo nurodė, kad namas statytas 1955 metais, garsėjo kaip vienas šalčiausių ir brangiausiai mokančių už šildymą, jį reikėjo renovuoti. 2013 m. buvo sudaryta sutartis su statybų bendrove UAB ,,Sivysta“, kuri atliko renovacijos darbus. Buvo apšiltintos sienos, pakeistas stogas, šildymo, vėdinimo sistemos, sutvarkyti smengantys pamatai, laiptinėse pakeisti elektros laidai ir apšvietimas, dalinai pakeista kanalizacijos ir vandentiekio sistema. Kanalizacijos stovai irgi buvo labai prastos būklės, daugelyje butų drėko lubos tualetuose, tačiau kai kurių butų savininkai nesutiko keisti stovų, motyvuodami tuo, kad nenori po keitimo remontuoti tualetų savo sąskaita, ieškovas aktyviai priešinosi ir kitus kaimynus agitavo nekeisti vamzdynų. Trečiasis asmuo teigė, kad apie konfliktą sužinojo tik 2015 m. lapkričio mėnesį, kai gavo raštą iš savivaldybės Administracijos miesto ūkio ir transporto departamento, būstų administravimo skyriaus. Trečiasis asmuo kreipėsi į tuo metu namą aptarnaujančią įmonę UAB ,,Remeks“ su prašymu įvertinti ar yra padaryta žala namo konstrukcijai ir 2016 m. sausio 19 d. gavo apžiūros rezultatus, kad nuotekų stovas pakeistas tinkamai yra tvarkingas ir nedrėksta, atsakovo buvo perdangos grindų apdaila atstatyta tinkamai. Ieškovo buto lubų skylės apdaila po vamzdžio pakeitimo neatlikta, ir kad lubų apdailos pažeidimai nėra pagrindinis namo konstrukcijos elementas. Pagal šią išvadą trečiasis asmuo veiksmų nesiėmė, nes butų vidaus apdaila yra savininkų reikalas. Nuo 2015 m. gruodžio mėn. nebuvo girdėti jokių skundų, jog drėktų ieškovo tualeto lubos ar kas griūtų. Trečiojo asmens nuomone kanalizacijos vamzdžio keitimas buvo atliktas abipusiu susitarimu, ieškovas pats įsileido statybininkus į savo butą ir galėjo kontroliuoti procesą. Taip pat jis turėtų būti dėkingas atsakovui, kad jis savo sąskaita sutaisė vamzdį. Trečiasis asmuo teigia, kad ieškovas nuolat konfliktuoja su bendrijos gyventojais, renovacijos metu jo vonioje rastas neteisėtai prijungtas radiatorius ir ,,gyvatukas“, prijungtas prieš karšto vandens skaitiklį, tuo būdu šildėsi viršutinių kaimynu sąskaita, todėl bendrijos nariai vargiai gali pasitikėti ieškovu.

10Ieškovas teismo posėdžio metu palaikė reikalavimus ieškinyje išdėstytais motyvais.

11Atsakovas V. K. ir jo atstovas adv. Igoris Manzurovas teismo posėdžio metu su pareikštu ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

12Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko. Prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

13Ieškinys atmestinas.

14Iš ieškovo, atsakovo ir jo atstovo paaiškinimų ir rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-10-12 ieškovas atsakovui pareiškė pretenziją dėl pažeistų pastato konstrukcijų atstatymo (b. l. 5). 2015 m. spalio 23 d. iš antstolio Dariaus Stakeliūno gautas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriuo buvo nustatyta ir užfiksuota 21 buto situacija (b. l. 6-9). 2015 m. rugsėjo 9 d. buvo sudaryta rangos sutartis tarp rangovo V. B. ir užsakovo L. K. (atsakovo sutuoktinės) (b. l. 16-17). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio transporto departamento Būsto administravimo skyriaus 2016-01-13 raštas Nr. A51-2881/16 (3.3.10.2-EM4), kuriuo bendrijos pirmininkė buvo įpareigota imtis būtinų priemonių ir iki 2016-02-01 likviduoti bendrojo naudojimo konstrukcijų defektus ieškovo bute, kad konstrukcijos tenkintų esminius statinio reikalavimus (b. l. 60-61)

15Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą atstatyti pažeistą pastato konstrukciją, tai yra atstatyti išdaužtoje skylėje pažeistą armatūrą, užbetonuoti perdengimo skylę ir atstatyti pažeisto perdenginio dalyje hidroizoliaciją.

16Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktą bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai), tarpaukštinių laiptų konstrukcijos, nuožulnos).

17Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalį bendrijos pirmininkas atsako už bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) šio įstatymo nustatytais atvejais arba visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) prašymu; bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir savivaldybės vykdomajai institucijai ir, įregistravus Juridinių asmenų registre bendriją, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašų pateikimą savivaldybės vykdomajai institucijai; informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; bendrijos narių sąrašo (nustatyta tvarka išrinktų bendrijos narių įgaliotinių sąrašo) sudarymą ir tvarkymą. Šiame sąraše (šiuose sąrašuose) turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų (įgaliotinių) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Bendrijos narių ar jų atstovų sąrašo (įgaliotinių sąrašo) duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus, bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą; pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą, taip pat bendrojo naudojimo žemės sklypo (sklypų) naudojimą ir tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektų parengimą ir jų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos tvarkymą ir šių lėšų naudojimą pagal paskirtį; bendrijos metinių pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir jos pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); duomenų pateikimą bendrijos revizijos komisijai ir (ar) auditoriui, taip pat savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotiems asmenims, turintiems teisę prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka jiems pagal šį įstatymą priskirtas funkcijas.

18Pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 ,,Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ IV skyrių Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: reikalavimai išlaikyti daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – gyvenamasis namas), jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus; reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti, kad patalpų ir kitų pastato dalių naudojimas atitiktų jų naudojimo paskirtį, nebūtų pažeisti esminiai architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimai, nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. gyvenamojo namo būklė turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą per visą ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę.

192016-01-13 pateiktame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio transporto departamento Būsto administravimo skyriaus rašte Nr. A51-2881/16 (3.3.10.2-EM4) buvo nurodyta, kad privalomųjų reikalavimų visumą sudaro reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jų dalių savybes atitinkančias esminius statinio reikalavimus, taip pat reikalavimai gyvenamąjį namą tvarkyti ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Kaip teigiama, nustatyti defektai yra susiję su statinio privalomaisiais reikalavimais, remonto darbai turi būti organizuojami privalomai, jiems atlikti patalpų savininkų sutikimo nereikia, todėl bendrija, atstovaujama pirmininkės, turėjo pareigą rūpintis konstrukcijos defektu. Iš to paties rašto Nr. A51-2881/16 (3.3.10.2-EM4) matyti, kad bendrijos pirmininkė buvo įpareigota imtis būtinų priemonių ir iki 2016-02-01 likviduoti bendrojo naudojimo konstrukcijų defektus ieškovo bute, kad konstrukcijos tenkintų esminius statinio reikalavimus. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio transporto departamento Būsto administravimo skyriaus 2016-02-25 pateiktame rašte Nr. A51-13975/16 (3.3.10.2-EM4) taip pat nurodoma, kad Bendrijos pirmininkės pareiga buvo imtis būtinų priemonių likviduoti bendrojo naudojimo konstrukcijos defektus namo bute Nr. 21 (tai yra ieškovo), kad konstrukcijos tenkintų esminius statinio reikalavimus.

20Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

21Išvykstamojo teismo posėdžio metu, apžiūrėjus ieškovo butą aiškiai matyti, kad pažeistos perdangos, o tokie pažeidimai galėjo būti atlikti tik iš ieškovo buto, vadinasi ir su jo sutikimu. Be to, ieškovas teismui yra patvirtinęs, kad turi eksperto kvalifikaciją (statybos srityje), todėl jam turėjo būti žinoma apie tai, kokiems darbams atlikti būtinas bendrijos sutikimas, o kuriems ne.

22Teismui nepateikti įrodymai, kad bendrija, atstovaujama pirmininkės, ėmėsi veiksmų aukščiau nurodytiems defektams likviduoti. Ieškovo prašoma atstatyti namo konstrukcija, pagal teisės aktus yra bendroji pastato dalis, todėl ieškovas, atlikdamas remonto darbus turėjo juos iš anksto suderinti su bendrija ir gauti jos sutikimą (leidimą).

23Teismo posėdyje teismas ieškovui buvo pasiūlęs pakeisti šalį šioje byloje, tai yra atsakovą, vietoje V. K. į daugiabučio namo savininkų bendriją ,,Šilo kiemas“ Ieškovas kategoriškai nesutiko keisti atsakovo, nurodydamas, kad pageidauja ieškinį reikšti būtent V. K..

24Pagal CK 45 str. 1 d. normą nagrinėjančiam bylą teismui suteikta teisė, nustačius, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris pagal ieškinį turi atsakyti, ar ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, nenutraukiant bylos vienos iš šalių motyvuotu prašymu pakeisti pradinį ieškovą ar atsakovą tinkamu ieškovu ar atsakovu. Tačiau sprendimo teisė dėl tinkamo ieškovo ar tinkamo atsakovo įtraukimo byloje priklauso išimtinai ieškovui (CPK 45 str. 3 d.), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (pvz., CPK 414 str. 2 d.). Kita vertus teismas, nustatęs, kad reikalavimas pareikštas ne tam atsakovui, kuris turėtų atsakyti, ar nustatęs materialųjį asmenų bendrininkavimą, bet kuriuo atveju turi pasiūlyti ieškovui netinkamą atsakovą pakeisti tinkamu ar įtraukti į procesą ir kitą (naują) atsakovą, taip pat išaiškinti procesinius padarinius, jeigu ieškovas nesutinka to padaryti. Teismui pasiūlius ieškovui pakeisti atsakovą į naują, tai yra daugiabučio namo savininkų bendriją ,,Šilo kiemas“, ieškovas šios teisės atsisakė.

25Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad šioje byloje ieškovas pasirinko atsakovu netinkamą šalį ir teismui pasiūlius ją pakeisti, jos nepakeitė, todėl ieškovo ieškinys yra atmetamas, kaip pareikštas netinkamai šaliai.

26Kiti šalių pasisakymai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

27Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

28Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1-2 d.)

29Kadangi šioje byloje ieškovo ieškinys atmestas visiškai, pastarajam nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88, 93, 98 str.).

30Atsakovas V. K. prašo teismo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 2015 m. lapkričio 18 d. sumokėtus 100 EUR už teisinę pagalbą, 2016 m. sausio 14 d. sumokėtus 200 EUR už teisinę pagalbą, 2016 m. gegužės 17 d. sumokėtus 350 EUR už teisinę pagalbą. Vadovaujantis LR CPK 98 str. nuostatomis, išlaidos advokato pagalbai apmokėti šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, gali būti priteistos ne didesnės kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos Advokatų Tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. LR teisingumo ministro 2004 balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai už procesinių dokumentų parengimą bei atstovavimą teisme. Atsakovo prašomos priteisti atstovavimo išlaidos, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į vykusių teismo posėdžių skaičių, į reikalavimo sumą, yra ne per didelės ir negali būti pripažintos neprotingomis. Atsižvelgiant į CPK ir rekomendacijų normas, į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, darytina išvada, kad šioje byloje 650 EUR atstovavimo išlaidų dydis yra protingas, todėl ieškovo ieškinį atmetus jos priteistinos atsakovo naudai. Šios išlaidos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į teismo posėdžių skaičių bei parengtų procesinių dokumentų pobūdį laikytinos pagrįstomis ir ne per didelėmis (CPK 93, 98 str.).

31Trečiasis asmuo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl pastarosios iš ieškovo nėra priteisiamos (CPK 93, 98 str.).

32Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d., kadangi ieškovo ieškinys atmestas, kaip pareikštas netinkamam atsakovui, iš ieškovo valstybės naudai priteistina 7,88 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

33Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270 str. teismas

Nutarė

34Ieškovo G. L. T. ieškinį dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui V. K., trečiasis asmuo daugiabučio namo savininkų bendrija ,,Šilo kiemas“ atmesti, kaip pareikštą netinkamam atsakovui.

35Priteisti iš ieškovo G. L. T., a. k. ( - ) atsakovo V. K., a. k. ( - ) naudai 650 EUR (šeši šimtai penkiasdešimt eurų) teisinės pagalbos išlaidų.

36Priteisti iš ieškovo G. L. T., a. k. ( - ) valstybės naudai 7,88 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išaiškinti kad nurodytas išlaidas ieškovas turi sumokėti į sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

37Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,... 2. sekretoriaujant Ernestai Perednienei,... 3. dalyvaujant ieškovui G. L. T.,... 4. atsakovui V. K., atsakovo atstovui adv. Igoriui Manzurovui,... 5. vertėjai Irinai Pikčilingienei,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 7. Ieškovas pareikštame ieškinyje nurodo, kad gyvena daugiabučiame name,... 8. Atsakovas V. K. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 9. Trečiasis asmuo daugiabučio namo savininkų bendrija ,,Šilo kiemas“... 10. Ieškovas teismo posėdžio metu palaikė reikalavimus ieškinyje išdėstytais... 11. Atsakovas V. K. ir jo atstovas adv. Igoris Manzurovas teismo posėdžio metu su... 12. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko. Prašė bylą nagrinėti... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Iš ieškovo, atsakovo ir jo atstovo paaiškinimų ir rašytinių įrodymų... 15. Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą atstatyti pažeistą pastato... 16. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 17. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 18. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 ,,Privalomieji statinių... 19. 2016-01-13 pateiktame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto... 20. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 21. Išvykstamojo teismo posėdžio metu, apžiūrėjus ieškovo butą aiškiai... 22. Teismui nepateikti įrodymai, kad bendrija, atstovaujama pirmininkės, ėmėsi... 23. Teismo posėdyje teismas ieškovui buvo pasiūlęs pakeisti šalį šioje... 24. Pagal CK 45 str. 1 d. normą nagrinėjančiam bylą teismui suteikta teisė,... 25. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad šioje byloje... 26. Kiti šalių pasisakymai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai... 27. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 28. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79... 29. Kadangi šioje byloje ieškovo ieškinys atmestas visiškai, pastarajam nėra... 30. Atsakovas V. K. prašo teismo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas:... 31. Trečiasis asmuo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos teismui... 32. Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d., kadangi ieškovo ieškinys atmestas,... 33. Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270 str. teismas... 34. Ieškovo G. L. T. ieškinį dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui V.... 35. Priteisti iš ieškovo G. L. T., a. k. ( - ) atsakovo V. K., a. k. ( - ) naudai... 36. Priteisti iš ieškovo G. L. T., a. k. ( - ) valstybės naudai 7,88 EUR... 37. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...