Byla 2-1112-178/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 6 d. nutarties, kuria pakeistas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Trading Project Team“ bankroto byloje Nr. B2-4028-431/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Trading Project Team“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 6 d. nutarties, kuria pakeistas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Trading Project Team“ bankroto byloje Nr. B2-4028-431/2015.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartimi UAB „Trading Project Team“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Indepozit“.

5BUAB „Trading Project Team“ kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su prašymu atstatydinti BUAB „Trading Project Team“ bankroto administratorių UAB „Indepozit“ ir paskirti naują bankroto administratorių UAB „Mokumo sprendimai“. Nurodo, jog bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo J. V. pateikė informaciją apie jam, kaip UAB „Indepozit“ vadovui ir įgaliotam asmeniui, bandomą daryti poveikį bei negalėjimą tinkamai vykdyti bankroto administratoriaus pareigų. Siekiant užtikrinti, kad bankroto procedūra būtų baigta kaip galima per trumpesnį laiką ir su minimaliomis sąnaudomis, būtų racionalu, kad ją baigtų tas pats fizinis asmuo, kuris jas vykdė iki šiol. Įvertinus tai, kad J. V. yra UAB „Mokumo sprendimai“ direktorius bei 100 % akcijų savininkas, niekas negali daryti jam poveikio per akcininkus ar kitus asmenis. Kreditorių komitetas priėmė nutarimą atstatydinti UAB „Indepozit“ iš administratoriaus pareigų. Vietoje jo nauju bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Mokumo sprendimai“, būtų užtikrintas nepertraukiamas bankroto procedūrų vykdymas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 6 d. nutartimi atstatydino UAB „Indepozit“ iš BUAB „Trading Project Team“ bankroto administratoriaus pareigų ir BUAB „Trading Project Team“ bankroto administratoriumi paskyrė R. P.. Teismas nurodė, kad BUAB „Trading Project Team“ kreditorių komiteto susirinkime, įvykusiame 2014 m. gruodžio 12 d., kuriame dalyvavo 4 iš 5 kreditorių komiteto narių, vienbalsiai buvo nutarta atstatydinti UAB „Indepozit“ iš administratoriaus pareigų, nauju BUAB „Trading Project Team“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mokumo sprendimai“. BUAB „Trading Project Team“ pirmojo kreditorių susirinkimo, vykusio 2014 m. birželio 25 d., metu buvo sudarytas kreditorių komitetas, išrinkti jo nariai bei nustatytos komiteto teisės (ĮBĮ 25 str. 3 d.). Minėto kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina, kad kreditoriai sudarė kreditorių komitetą iš 5 atstovų ir suteikė jam visas kreditorių susirinkimo teises. Todėl teismas pripažino, kad kreditorių komiteto nutarimas buvo priimtas nepažeidžiant jo priėmimo tvarkos ir buvo teisėtas (ĮBĮ 25 str. 4 d.). Teismas sprendė, kad vienas iš UAB „Indepozit“ savininkų yra suinteresuotas bankrutuojančios įmonės turto pardavimu konkretiems asmenims. Kreditorių susirinkimo pirmininko VSDFV Vilniaus skyriaus prašymas yra motyvuotas, patenkinus prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus skyrimo nebus pažeisti kitų kreditorių interesai ar viešasis interesas. Todėl atstatydino UAB „Indepozit“ iš BUAB „Trading Project Team“ bankroto administratoriaus pareigų.

8Teismas nurodė, kad prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo buvo pateiktas 2014 m. gruodžio 12 d. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi atsisakė tenkinti BUAB “Trading Project Team” kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, todėl nesikreipė į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos dėl naujo siūlomo bankroto administratoriaus UAB “Mokumo sprendimai” kandidatūros suderinimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. vasario 17 d. nutartimi panaikino minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį ir perdavė klausimą nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Įmonių bankroto įstatymo redakcija, pakeitusi bankroto administratorių skyrimo tvarką. Todėl Įmonių bankroto valdymo departamentas nuo 2015 m. sausio 1 d. nebederina bankroto administratorių kandidatūrų. Atsižvelgiant į tai, teismas nurodė, kad negali paskirti kreditorių komiteto siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Mokumo sprendimai”, bet taikė naują bankroto administratoriaus atrankos tvarką (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Teismas, atlikęs naujo bankroto administratoriaus atranką, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, kuri parinko administratorių R. P.. Nurodytas administratorius pateikė sutikimą administruoti BUAB „Trading Project Team“, deklaracijoje nurodė, kad nėra ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatytų apribojimų teikti nurodytos įmonės bankroto administravimo paslaugas. Todėl teismas BUAB „Trading Project Team“ administratoriumi skyrė R. P..

9III. Atskirojo skundo argumentai

10BUAB „Trading Project Team“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo J. V. (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Skundžiama nutartis yra nepagrįsta, nes priimta pažeidžiant teisės normas ir teisės principus. Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius su prašymu į Vilniaus apygardos teismą kreipėsi 2014 m. gruodžio 15 d. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. vasario 17 d. nutartyje nurodė, jog pirmosios instancijos teismas naujo administratoriaus kandidatūrą turėjo derinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu, kaip tai yra numatyta ĮBĮ 11 straipsnio 2 d., 12 d. (įstatymo redakcija iki 2014 m. gruodžio 31 d.), tačiau pirmosios instancijos teismas naujo administratoriaus skyrimui taikė ĮBĮ 2015 m. sausio 1 d. redakcijos nuostatas, tuo pažeisdamas svarbų teisės principą lex retro non agit, kad įstatymai ir kiti teisės aktai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios.
  2. Teismas, nagrinėdamas VSDFV Vilniaus skyriaus prašymą ir priimdamas skundžiamą nutartį, turėjo vadovautis ne nutarties priėmimo metu galiojusia ĮBĮ redakcija, bet teisės normomis, galiojusiomis minėtam kreditoriui pateikus prašymą dėl naujo administratoriaus skyrimo, t.y. ĮBĮ redakcija, galiojusia iki 2014 m. gruodžio 31 d. Skundžiama nutartis priimta netinkamai pritaikius CPK 3 straipsnį.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

13Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl BUAB „Trading Project Team“ bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Apeliacinis procesas nutrauktinas.

15Atskirajame skunde administratoriaus atstatydinimo pagrįstumas nėra kvestionuojamas. Apeliantas nesutinka tik su skundžiamos nutarties dalimi, kuria paskirtas naujas administratorius. Apelianto manymu, paskyrimo procedūra turėjo būti atlikta ne skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusia ĮBĮ redakcija, bet teisės normomis, galiojusiomis VSDFV Vilniaus skyriui pateikus prašymą dėl naujo administratoriaus skyrimo, t.y. ĮBĮ redakcija, galiojusia iki 2014 m. gruodžio 31 d. Tokia pozicija nėra pagrįsta.

16Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

17Pagal iki 2014 m. gruodžio 31 d. galiojusį administratorių skyrimo tvarką, skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas privalėjo suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Šios institucijos pritarimo administratoriaus kandidatūrai gavimas buvo būtina sąlyga administratoriaus kandidatūros tinkamumui konstatuoti. 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Įmonių bankroto įstatymo 4, 10, 11, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 13, 13-1, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 36-1725), kuriuo iš esmės pakeista iki tol galiojusi ĮBĮ įtvirtinta administratorių skyrimo tvarka. Pagal naująją tvarką bankroto administratoriaus kandidatūrą iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašą ir ĮBĮ nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (-es), parenka bankroto bylą nagrinėjantis teismas, naudodamasis Programa, sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Įmonių bankroto valdymo departamentas nebeatlieka administratorių kandidatūrų derinimo, kadangi neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu patvirtintos Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklės.

18Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo priėmė 2015 m. kovo 6 d. Pagal ĮBĮ 4, 10, 11, 11-1, 11-2, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 11-8, 13, 13-1, 20, 21, 23, 29, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalį, vykdant bankroto procesus, pradėtus iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet įgyvendinamos šiam įstatymui įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą ir esant tokiai situacijai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai bankroto administratoriaus kandidatūrą parinko pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusią jų atrankos bei skyrimo tvarką. Toks reglamentavimas atitinka ir Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196-381/2015; 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-857-186/2015; 2015 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-958-236/2015 ir kt.). Šiame kontekste pastebėtina, kad apeliantas nepagrįstai akcentuoja Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 17 d. nutarties šioje byloje motyvus, kad pirmosios instancijos teismas turėjo derinti siūlomo administratoriaus kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu, kaip pagrindą skundžiamai nutarčiai panaikinti. Toje nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kaip turėjo elgtis pirmosios instancijos teismas iki 2015 m. sausio 1 d., bet nekonstatavo, jog taip elgtis privalu ir po šios datos.

19Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 338 str.). Jeigu minėtos aplinkybės (trūkumai) paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

20Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirąjį skundą padavė dėl teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius. Pirmosios instancijos teismas bankroto administratorių atrinko ir paskyrė vadovaujantis nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ nustatytos tvarkos (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Bankroto teisinius santykius reglamentuojančiame ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismo nutartis, kuria bankroto administratorius paskirtas pagal Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą, sukurtą vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, yra neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota. Taigi, skundžiamos nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo nagrinėjamu atveju negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Kaip minėta, paaiškėjus šiai aplinkybei bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, apeliacinis procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.).

21Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas apelianto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 6 d. nutarties turėjo atsisakyti priimti, nes ši skundžiamos nutarties dalis pagal įstatymus nėra apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Paaiškėjus šiam trūkumui, t. y. kad nutartis negali būti apeliacijos objektu, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, apeliacinis procesas, pradėtas pagal apelianto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 6 d. nutarties, nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

23Apeliacinį procesą, pradėtą pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Trading Project Team“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 6 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartimi UAB „Trading Project... 5. BUAB „Trading Project Team“ kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 6 d. nutartimi atstatydino UAB... 8. Teismas nurodė, kad prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. BUAB „Trading Project Team“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo J.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 13. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl... 14. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 15. Atskirajame skunde administratoriaus atstatydinimo pagrįstumas nėra... 16. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 17. Pagal iki 2014 m. gruodžio 31 d. galiojusį administratorių skyrimo tvarką,... 18. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį dėl bankroto... 19. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą apeliacinis (atskirasis) skundas... 20. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirąjį skundą padavė dėl teismo... 21. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės...