Byla 2-196-381/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 20 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Go Baltic Travel“ iškelta bankroto byla ir paskirtas įmonės bankroto administratorius, bylos Nr. B2-5274-881/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo trečiojo asmens G. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 20 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Go Baltic Travel“ iškelta bankroto byla ir paskirtas įmonės bankroto administratorius, bylos Nr. B2-5274-881/2014.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties dalies, kuria paskirtas įmonės bankroto administratorius, teisėtumo klausimas.

6Ieškovės V. V., O. V. kreipėsi į teismą su tapačiais reikalavimais iškelti dėl nemokumo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Go Baltic Travel“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskirti UAB „Admivita“.

7Reikalavimą iškelti atsakovui bankroto bylą palaikė trečiasis asmuo G. D., kuris atsakovo administratoriumi prašė skirti UAB „Finresta“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 20 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“.

10Spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas trečiojo asmens pasiūlyto administratoriaus kandidatūros nesvarstė. Įvertinęs, kad UAB „Admivita“ atitinka Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ir ĮBĮ) nustatytus reikalavimus, teismas nutarė šią įmonę paskirti atsakovo bankroto administratoriumi.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskirajame skunde trečiasis asmuo G. D. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 20 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Finresta“.

13Skunde teigiama, kad trečiasis asmuo prašymą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teismui pateikė 2014 m. spalio 17 d., tačiau priimant skundžiamą teismo nutartį šio administratoriaus kandidatūra nebuvo svarstoma, o dėl šio prašymo rezoliuciją „Į bylą“ teisėja priėmė tik 2014 m. spalio 22 d. Trečiojo asmens pasiūlytas bankroto administratorius pagal kreditorių reikalavimų patenkinimo, vidutinės bankroto proceso trukmės duomenis yra geresnis už paskirtą teismo. Svarbu tai, kad ieškovės byloje dalyvauja ne savo iniciatyva, bet atsakovo vadovo ir akcininko prašymu. Šį faktą patvirtina aplinkybės, kad UAB „Go Planet Travel“, su atsakovu susijusios įmonės, administratoriumi įmonės darbuotojai taip pat siūlė skirti UAB „Admivita“.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovės O. V. ir V. V. prašo skundą atmesti, išreikalauti įrodymus: iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis apie apelianto darbo vietas; iš Juridinių asmenų registro – apie UAB „Laiptų fabrikas“ akcininkus ir vadovus; iš UAB „Go Planet Travel“ – apie R. Š. ir / arba UAB „Laiptų fabrikas“ pervestas lėšas.

15Atsiliepime teigiama, kad apelianto analizuojami duomenys apie administratorius yra subjektyvūs ir neteikia pagrindo išvadai, kad UAB „Admivita“ yra netinkamas administruoti atsakovo bankroto procesą. Tikėtina, kad apeliantas veikia R. Š., kuris yra atsakovo akcininko Grand Go Group akcininkas, interesais. Pastarasis prieš pat atsakovo bankrotą iš su atsakovu susijusios įmonės UAB „Go Planet Travel“ persivedė sau ar savo kontroliuojamai įmonei UAB „Laiptų fabrikas“ milijoną litų siekiančią sumą. Siekdamas, kad būtų paskirtas jam palankus bankroto administratorius, R. Š. siekia išvengti neteisėtai gautų lėšų grąžinimo. Šioms aplinkybėms pagrįsti teismas turėtų išreikalauti papildomus įrodymus.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindus, apeliacinio nagrinėjimo dalyką sudaro patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų apelianto prašymo dėl UAB „Go Baltic Travel“ bankroto administratoriaus paskyrimo priėmimo klausimą išspręsdamas po teismo posėdžio ir ar UAB „Admivita“ galėjo būti paskirta atsakovo bankroto administratoriumi (CPK 320, 338 straipsniai).

18Nustatyta, kad apeliantas 2014 m. spalio 17 d. pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Finresta“ (b. l. 90–91). Prašymo priėmimo klausimą bylą nagrinėjusi teisėja išsprendė 2014 m. spalio 22 d., t. y. po bylos išnagrinėjimo iš esmės teismo posėdyje 2014 m. spalio 20 d. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus skyrimo atsakovui klausimą, nesvarstė apelianto pasiūlytos administratoriaus kandidatūros. Nors apelianto iki teismo posėdžio pradžios paduoto prašymo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas turėjo išspręsti iki teismo posėdžio arba jo metu (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 245 straipsnio 2 dalis), tačiau šis proceso teisės normų pažeidimas nelėmė apelianto procesinių teisių ribojimo. CPK 42 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga. Prieš tai paminėta, kad siūlymą skirti atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Finresta“ apeliantas teismui pateikė 2014 m. spalio 17 d. – penktadienį, t. y. dar 2014 m. spalio 7 d. nutartimi paskirto teismo posėdžio išvakarėse. Pagal skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu galiojusios ĮBĮ redakcijos 11 straipsnio 2 dalį skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas privalėjo suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (toliau – ir ĮBVD). Pastaroji įstaiga administratoriaus kandidatūrą turėjo pareigą suderinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo paklausimo gavimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu patvirtintų Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 4 punktas). Taigi suinteresuotų asmenų teismui siūlomų skirti administratorių kandidatūrų derinimo procedūra lemdavo klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo ilgesnę trukmę.

19Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui teisme gauti 2014 m. liepos 29 d. ir priimti 2014 m. rugpjūčio 1 d. (b. l. 1). Pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios ĮBĮ redakcijos 9 straipsnio 6 dalį pareiškimai iškelti atsakovui bankroto bylą turėjo būti išnagrinėti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo jų gavimo dienos. Iš aptarto aišku, kad nagrinėjama civilinė byla iškelta 2014 m. rugpjūčio 1 d. (CPK 137 straipsnio 1 dalis), tačiau apeliantas prašymą įtraukti į bylą teismui padavė 2014 m. spalio 8 d. (b. l. 76). Nors jis turėjo galimybę kartu su prašymu būti įtrauktas į bylą galėjo pateikti ir siūlymą skirti atsakovo administratoriumi konkretų asmenį, tačiau šią savo teisę įgyvendino, kaip pasisakyta, tik teismo posėdžio išvakarėse. Toks apelianto pasyvus procesinis elgesys suponuoja, kad pirmosios instancijos teismas – net ir savalaikiai išsprendęs apelianto pateikto prašymo priėmimo klausimą, būtų turėjęs teisę nesvarstyti / nevertinti apelianto pasiūlyto administratoriaus kandidatūros (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vilniaus pramogų arena“ ir kt. v. UAB „Elvora“, bylos Nr. 2-1772/2012; 2014 m. gegužės 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Ave vita“ klinika ir kt. v. UAB „Lux vivere“, bylos Nr. 2-969/2014). Nurodytai procedūrai atlikti būtų buvę būtina atidėti paskirtą teismo posėdį ir kreiptis į ĮBVD, taip užvilkinant atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimą bei suteikiant apeliantui, pasyviai realizavusiam procesines teises, privilegijų prieš kitus byloje dalyvaujančius asmenis.

20Neišsprendęs apelianto prašymo dėl UAB „Go Baltic Travel“ bankroto administratoriaus paskyrimo priėmimo klausimo, pirmosios instancijos teismas apelianto siūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros nesvarstė ir atsakovo administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“, kurios kandidatūrą pasiūlė ieškovės. Atskirajame skunde teigiama, kad UAB „Admivita“ dėl savo veiklos rodiklių ir suinteresuotumo atsakovo bankroto procedūrų baigtimi nėra tinkama administruoti atsakovą.

21Iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios ĮBĮ redakcijos 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte buvo įtvirtinta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Juo galėjo būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusį administratorių skyrimo modelį, teismui administratorių, sutinkančių administruoti įmonę, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, kandidatūras turėjo teisę teikti visi tuo suinteresuoti asmenys (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Kurį iš pasiūlytų asmenų skirti administratoriumi naudodamasis jam suteiktais įgaliojimais spręsdavo teismas. Ši teisė nebuvo absoliuti, t. y. spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą teismas ne tik privalėjo patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pajėgs išsiaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, užtikrins bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Creative Media Services“ ir kt. v. UAB „Baltic Medical Exchange“, bylos Nr. 2-2196/2012).

22Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turėjo vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikė, jie buvo suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Avansas“ ir kt. v. UAB „Aktrija“, bylos Nr. 2-1347/2013; 2014 m. balandžio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Macrofinance“ v. UAB „Autoalėja“, bylos Nr. 2-823/2014). Vienintelis absoliutaus pobūdžio reikalavimas, ne kartą konstatuotas Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, – draudžiama bankroto administratoriumi skirti asmenį, jeigu yra abejonių dėl jo nešališkumo ir / ar nesuinteresuotumo bankroto bylos baigtimi (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje T. I. v. UAB „Fashion gates“, bylos Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. M. v. UAB „Jurolda“, bylos Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Inforo“ v. UAB „Ropokalnis“, bylos Nr. 2-1727/2013).

23Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą buvo konstatuota, kad vienas atvejų, kuris kelia objektyvių abejonių siūlomo administratoriaus nešališkumu ar jo galėjimu objektyviai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūras, kai siūlomas asmuo yra įmonės debitoriaus ar kreditoriaus administratorius (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje E. G. ir kt. v. UAB „Vyrokas“, bylos Nr. 2-1591/2012; 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Golden capital“ v. UAB „Runikos“ investicijų centras, bylos Nr. 2-2468/2013).

24Nustatyta, kad UAB „Admivita“, kurią pirmosios instancijos teismas paskyrė atsakovo administratoriumi, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje K. M. ir kt. v. UAB „Go Planet Travel“, bylos Nr. 2-2155/2014, buvo paskirta administruoti UAB „Go Planet Travel“ bankroto procedūras. Iš bylos svarstymui pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „Go Planet Travel“ ir atsakovas UAB „Go Baltic Travel“ yra susijusios įmonės: jų akcininku yra tas pats asmuo – Kipre registruota įmonė Grand Go Group Ltd, abi įmonės veikė tuo pačiu adresu. UAB „Go Planet Travel“ administratorius UAB „Admivita“ pateikė pranešimą, kuriame nurodo, kad UAB „Go Planet Travel“ ir UAB „Go Baltic Travel“ tarpusavyje susietos kreditoriniais ir debitoriniais santykiais. Dėl to norėdamas išvengti interesų konflikto UAB „Admivita“ prašo pakeisti šioje byloje apskųstą nutartį ir tenkinti atskirąjį skundą, t. y. atsakovo UAB „Go Baltic Travel“ administratoriumi paskirti kitą asmenį.

25Tokia UAB „Admivita“ pozicija bei nustatyti faktiniai duomenys dėl UAB „Go Planet Travel“ ir UAB „Go Baltic Travel“ tarpusavio ryšių, kuriuos mini ir apeliantas su ieškovėmis, implikuoja, kad vykdydama abiejų nurodytų įmonių bankroto procedūras UAB „Admivita“ susidurtų su sunkumais siekiant objektyvaus, skaidraus ir nešališko bankroto proceso užtikrinimo. Pirmosios instancijos teismo paskirtam administratoriui neatitinkant ĮBĮ reikalavimų, spręstinas jo pakeitimo klausimas (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo; 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Conlex“ ir kt. v. UAB „Simetrija“, bylos Nr. 2-1499/2012; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Agentus“ ir kt. v. UAB „Statybų kryptis“, bylos Nr. 2-1347/2013).

26Prieš tai nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas administratoriaus skyrimo procedūrą vykdė pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusioje ĮBĮ redakcijoje nustatytą tvarką. Pagal ją kiekvieno siūlomo skirti administratoriaus kandidatūra turėjo būti suderinta su ĮBVD. Šios institucijos pritarimo administratoriaus kandidatūrai gavimas buvo viena esminių sąlygų administratoriaus kandidatūros tinkamumui konstatuoti. Neturėdamas ĮBVD pritarimo konkrečiai administratoriaus kandidatūrai, teismas neturėjo teisės tokio asmens skirti administratoriumi (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Apsaga“ ir kt. v. UAB „Albikonas“, bylos Nr. 2-2607/2013). Rengiantis atskirojo skundo nagrinėjimui buvo nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas apelianto siūlyto administratoriaus UAB „Finresta“ kandidatūros su ĮBVD nesuderino. Siekiant atlikti šį procedūrinį veiksmą ĮBVD buvo pateiktas paklausimas dėl UAB „Finresta“ kandidatūros suderinimo. Atsakydamas į paklausimą, ĮBVD informavo, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. nebederina administratorių kandidatūrų, kadangi pasikeitė ĮBĮ nustatyta administratorių skyrimo tvarka bei neteko galios Taisyklės.

27Dėl pasikeitusios administratorių skyrimo tvarkos pažymėtina, kad 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 10, 11, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 13, 13-1, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 36-1725) (toliau – ir Įstatymas), kuriuo iš esmės pakeista iki tol galiojusi ĮBĮ įtvirtinta administratorių skyrimo tvarka. Pagal naująją tvarką bankroto administratoriaus kandidatūrą iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašą ir ĮBĮ nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (-es), parenka bankroto bylą nagrinėjantis teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos programa (toliau – ir Programa), sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis.

28Įstatyme klausimai, kaip turėtų būti vykdomos iki jo įsigaliojimo pagal seną tvarką pradėtos ir nebaigtos bankroto administratorių skyrimo procedūros, neaptarti. Kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija – ĮBVD, nebeatlieka administratorių kandidatūrų derinimo, akivaizdu, kad įstatymų leidėjas, nenustatydamas ĮBVD pareigos atlikti kandidatūrų derinimą pradėtose iki ĮBĮ pakeitimų įsigaliojimo, bet neužbaigtose procedūrose, nenumatė, jog praktikoje gali kilti situacijos, kai iki 2015 m. sausio 1 d. pradėtose bankroto administratoriaus skyrimo procedūrose atsiras administratoriaus kandidatūros derinimo būtinybė. Aptartas teisinio reguliavimo trūkumas yra antrinė teisės, arba kitaip – įstatymo – spraga. Prieš tai minėta, kad apelianto atsakovo administratoriumi siūlomo asmens kandidatūros pirmosios instancijos teismas su ĮBVD nederino. Dabar derinimo procedūrą ĮBVD atsisako atlikti. Neturint ĮBVD pritarimo UAB „Finresta“ kandidatūrai negalima užbaigti ir administratoriaus skyrimo procedūros, nes byloje nėra pasiūlyta kitų asmenų, kurie galėtų būti skiriami atsakovo administratoriumi. Dėl administratorių skyrimo tvarkos pokyčių taip pat negalima pasinaudoti ir iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios ĮBĮ redakcijos 11 straipsnio 2 dalyje numatyta teise prašyti ĮBVD pateikti administratorių, sutinkančių administruoti atsakovą, kandidatūras.

29Administratoriaus parinkimo ir skyrimo klausimu taip pat būtina akcentuoti, kad atsakovo administratoriaus skyrimo procedūros Lietuvos apeliacinis teismas negali užbaigti ir pagal naująją tvarką tiek dėl teisinių, tiek dėl techninių priežasčių. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartys, skirti asmenį, atrinktą naudojantis Programa, administratoriumi, yra neskundžiamos. Atskirasis skundas gali būti paduodamas tik dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis jis neskiria administratoriumi asmens, atrinkto naudojantis Programa. Iš tokių įstatymo nuostatų akivaizdu, kad apeliacinio nagrinėjimo dalyku pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusius ĮBĮ pakeitimus gali būti tik pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai dėl asmens neskyrimo administratoriumi. Nustatęs, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai atsisakė skirti administratoriumi naudojantis Programa atrinktą asmenį, Lietuvos apeliacinis teismas turėtų teisę tik panaikinti teismo nutartį ir administratoriumi paskirti nurodytą asmenį. Vadinasi, pagal naująją administratorių parinkimo ir skyrimo tvarką Lietuvos apeliacinis teismas iš esmės eliminuotas iš administratorių skyrimo procedūrų, t. y. administratoriaus skyrimo klausimų sprendimo teisėtumo vertinimo jo kompetencijai paliktas tik patikrinimo, ar teisėtai teismas atsisakė skirti administratoriumi naudojantis Programa atrinktą asmenį, aspektu. Dėl šios priežasties Lietuvos apeliaciniam teismui nėra užtikrintos ir techninės galimybės naudotis Programa.

30Remiantis tuo, kas aptarta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas atsakovo administratorius turi būti pakeistas kitu asmeniu. Vis dėlto įstatymo spraga užkerta kelią administratoriaus skyrimo procedūrą užbaigti apeliacinės instancijos teismui. Byloje nėra ginčo dėl pirmosios instancijos teismo atlikto atsakovo mokumo vertinimo teisėtumo bei pagrįstumo. Bankroto procedūrų pradžia yra siejama su teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimu (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis). Prasidėjus bankroto procedūroms įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų ir įmonės valdymą perima teismo paskirtas administratorius (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai). Negali būti tokių teisiškai neapibrėžtų bei ydingų situacijų, kai įsiteisėjusia teismo nutartimi iškelti bankroto bylą nebūtų paskiriamas bankroto administratorius. Dėl to, panaikinus apskųstą nutartį, pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti perduodamas ne tik atsakovo UAB „Go Baltic Travel“ administratoriaus skyrimo, bet ir bankroto bylos iškėlimo klausimas. Nagrinėdamas ginčo klausimą pakartotinai, teismas atsakovo administratoriumi skirtiną asmenį privalės parinkti pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusią jų atrankos bei skyrimo tvarką, reglamentuotą ĮBĮ 11 straipsnyje.

31Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį dėstomi argumentai dėl byloje dalyvaujančių asmenų teisinio suinteresuotumo atsakovo bankroto procedūrų baigtimi yra teisiškai nereikšmingi, todėl plačiau neaptariami. Ieškovų prašomi išreikalauti įrodymai nei paneigtų, nei patvirtintų bankroto bylos iškėlimui reikšmingų faktinių aplinkybių, todėl jų prašymo tenkinimui nėra teisinio pagrindo (CPK 180, 199 straipsniai).

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

33Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartį ir perduoti bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Go Baltic Travel“ klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo trečiojo asmens G. D.... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Atskirajame skunde keliamas teismo nutarties dalies, kuria paskirtas įmonės... 6. Ieškovės V. V., O. V. kreipėsi į teismą su tapačiais reikalavimais... 7. Reikalavimą iškelti atsakovui bankroto bylą palaikė trečiasis asmuo G. D.,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 20 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 10. Spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas trečiojo asmens... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskirajame skunde trečiasis asmuo G. D. prašo pakeisti Vilniaus apygardos... 13. Skunde teigiama, kad trečiasis asmuo prašymą dėl bankroto administratoriaus... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovės O. V. ir V. V. prašo skundą... 15. Atsiliepime teigiama, kad apelianto analizuojami duomenys apie administratorius... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindus, apeliacinio nagrinėjimo... 18. Nustatyta, kad apeliantas 2014 m. spalio 17 d. pateikė pirmosios instancijos... 19. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui teisme gauti 2014 m.... 20. Neišsprendęs apelianto prašymo dėl UAB „Go Baltic Travel“ bankroto... 21. Iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusios ĮBĮ redakcijos 10 straipsnio 4 dalies 1... 22. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turėjo vadovautis, parinkdamas... 23. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą buvo konstatuota, kad... 24. Nustatyta, kad UAB „Admivita“, kurią pirmosios instancijos teismas... 25. Tokia UAB „Admivita“ pozicija bei nustatyti faktiniai duomenys dėl UAB... 26. Prieš tai nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas administratoriaus... 27. Dėl pasikeitusios administratorių skyrimo tvarkos pažymėtina, kad 2015 m.... 28. Įstatyme klausimai, kaip turėtų būti vykdomos iki jo įsigaliojimo pagal... 29. Administratoriaus parinkimo ir skyrimo klausimu taip pat būtina akcentuoti,... 30. Remiantis tuo, kas aptarta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo... 31. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį dėstomi argumentai dėl byloje... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 33. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartį ir perduoti...