Byla 1-1034-576/2013

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant Jekaterinai Piotrovskai, Laimai Avižienytei, Rūtai Purickaitei, dalyvaujant prokurorui G. J., kaltinamojo gynėjui advokatui Anatolijui Novikovui, nukentėjusiajam A. S., nukentėjusiojo atstovui advokatui Mindaugui Kukaičiui, kaltinamajam A. D.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. D., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), teistas:

31)2009-02-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 154 str. 2 d., 155 str. 1 d. , 63 str. 5 d. 1 p. bauda 30 MGL dydžio (3 900 litų);

42) 2010-04-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 245 str. laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 06 val., jei tai nėra susiję su darbu;

53)2011-06-29 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 245 str. laisvės apribojimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 06 val., jei tai nėra susiję su darbu.Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., paskirtoji bausmė subendrinta su 2010-04-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme dalinio bausmių sudėjimo būdu ir nustatyta subendrinta bausmė – laisvės apribojimas vieneriems metams devyniems mėnesiams, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 06 val., jei tai nėra susiję su darbu;

64)2011-09-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 154 str. 2 d. bauda 40 MGL dydžio (5 200 litų);

75)2011-12-21 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 245 str. laisvės apribojimu vieneriems metams ir septyniems mėnesiams, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose nuo 22 val. iki 06 val., jei tai nėra susiję su darbu.Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., paskirtoji bausmė subendrinta su 2011-06-29 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir subendrinta bausmė nustatyta laisvės apribojimas dvejiems metams, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose nuo 22 val. iki 06 val., jei tai nėra susiję su darbu;

8kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 245 str. padarymu,

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10A. D. nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o būtent:

11jis, žinodamas, kad 2009-04-10 priimtu ir 2009-05-10 įsiteisėjusiu Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo sprendimu, nesusijusiu su bausme, civilinėje byloje Nr. 2-117-734-2009 jam ir UAB „Laisvas laikraštis“ uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu, būdamas UAB „Laisvas laikraštis“ direktoriumi ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“, kurio redakcija yra Vilniuje, Konstitucijos pr. 23, redaktoriumi, nevykdydamas minėto 2009-04-10 teismo sprendimo, 2012-05-12 savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ (2012 gegužės 12-18 Nr. 19 (375)) straipsnyje „Ištirti pedofilijos bylos nužudymų D. V. neleidžia VSD?“ A. S. siejo su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir viešai paskleidė šiuos teiginius:

12„<...> Aš tai išbandžiau, nes pats esu nuteistas pagal melagingus A. S. parodymus, kad jis neva nedalyvavo AB „Mažeikių naftos" privatizavime“.

13Apklaustas kaltinamuoju A. D. kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos neprisipažino. Parodė, kad jis yra keturis kartus nuteistas pagal melagingus A. S. parodymus. Apie 2009-04-10 įsiteisėjusį Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje žino. Tą teismo sprendimą, jo draudimus supranta. Yra uždrausta sieti A. S. su AB „Mažeikių nafta“, kurios savininkas jis buvo, jo privati įmonė „Ekskomisarų biuras“ valdė Mažeikių naftą. Jis asmeniškai ruošė ir pripažino, kad yra Mažeikių naftos privatizavimo įstatymų autorius, tai kaip kitaip dar galima dalyvauti privatizavime. Frazė, nurodyta šioje konkrečioje byloje, atsirado per atsitiktinumą. Buvo ilgas interviu su D. G. ir jam išsprūdo tokia frazė, kuri po to buvo parašyta. Penkeri metai jis yra tąsomas už tai, kad parašė tiesą ir ta nuoskauda niekur nedingo. Jo vertinimu, šiuo sakiniu A. S. su Mažeikių nafta nesiejamas. Tas sakinys teigia, kad A. S. davė melagingus parodymus, kurių pagrindu jis (A. D.) buvo nuteistas.

14Dar teisme A. D. nurodė, kad pats sakinys skamba: „Aš tai išbandžiau, nes pats esu nuteistas pagal melagingus A. S. parodymus, kad jis neva nedalyvavo AB“Mažeikių naftos“ privatizavime“.Tai buvo interviu su D. G.. Kiek pamena, yra tokia frazė išsprūdusi. Tačiau pats teiginys taip kaip jis suformuluotas, tai A. S. nėra siejamas su Mažeikių naftos privatizavimu. Ta žinia, kuri yra siunčiama skaitytojui, yra kad jis (A. D.) nuteistas pagal melagingus A. S. parodymus.

15Nukentėjusysis A. S. parodė, kad A. D. duodamas parodymus teisme kalbėjo apie tai, kad jis, A. S., dalyvavo AB Mažeikių nafta privatizavime. Pabrėžė, kad kalbant apie kaltinime nurodytą sakinį, turima omeny teiginys, kad jis dalyvavo Mažeikių naftos privatizavime. Vargu, ar tą sakinį galima kitaip suprasti. Jeigu būtų padėtas taškas po žodžių „pagal melagingus A. S. parodymus“, tai žodis „melagingi parodymai“ vienareikšmiškai būtų suprantami kaip įžeidžiantys ir neatitinkantys tikrovės. Tuomet jis būtų kreipęsis dėl šmeižimo remiantis žodžiu „melagingi parodymai“. Jis jokių melagingų parodymų teismuose nėra davęs. Tačiau sakinys vienareikšmiškai suprantamas dėl jo dalyvavimo Mažeikių naftos privatizavime, kad jis neva privatizavo Mažeikių naftą. Kitaip to sakinio niekaip negalima suprasti. Buvo interesas parodyti, kad pagal A. D. supratimą jis dalyvavo Mažeikių naftos privatizavime, o tas yra uždrausta teismo. Jis pats tą sakinį supranta vienareikšmiškai, bet kuris skaitytojas tai supranta. Todėl buvo pažeistas teismo draudimas. Jam tik kyla klausimas kodėl A. D. tai daro jau ketvirtą kartą. Tas interesas yra piktybinis teismo sprendimo nevykdymas. Pareikštą byloje civilinį ieškinį palaiko. Tai, ką A. D. daro ištisus metus, jį skaudina, žeidžia jo garbę bei orumą, atiliepia moraliniam stoviui. Tai tik didina ir stiprina jo pergyvenimus. Šis straipsnis jam sukėlė pasekmes, asmeninius išgyvenimus. Jį žeidžia tai, kad kaltinamasis A. D. nevykdo teismo sprendimo. Teismas jam yra uždraudęs šituos dalykus. Skaitytojui šiuo sakiniu ne tik teigiama mintis, kad jis dalyvavo Mažeikių naftos privatizavime, skaitytojui teigiama ir mintis, kad galima nevykdyti teismo sprendimo. Mažeikių naftos privatizavime jis nedalyvavo.

16Apklausta teismo posėdyje specialistė L. K., Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, habilituota daktarė, profesorė, parodė, kad sakinys: „Aš tai išbandžiau, nes pats esu nuteistas pagal melagingus A. S. parodymus, kad jis neva nedalyvavo AB „Mažeikių naftos" privatizavime“, laikytinas klausiamuoju, nes yra klaustuko ženklas. Sakinyje kvestionuojamas teiginys :pats esu nuteistas pagal melagingus parodymus, kad jis neva nedalyvavo. Šiuo sakiniu A. S. tikrai siejamas su AB „Mažeikių nafta“, su privatizavimu, nes parašyta „neva nedalyvavo“, o čia du neiginiai, tai išeina, kad dalyvavo. Šis sakinys yra teksto dalis, sakinys reiškia teigimą, kad dalyvavo. Šiuo sakiniu siunčiama ne viena žinia skaitytojui. Vienas teiginys – aš pats esu nuteistas ir ši dalis nekvestionuojama niekaip.Yra savarankiška sakinio dalis – aš tai išbandžiau. Tai yra teigimas. Tada yra paaiškinimas, kad yra „tai“. Yra teiginys, kad pats esu nuteistas pagal melagingus parodymus , o toliau yra pažyminys parodymų, kokie parodymai melagingi, ir tada paaiškinama jų turinys. Rašantysis paaiškina, kodėl jis tuos parodymus laiko melagingais.

17Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumą, daro išvadą, kad byloje surinkti ir ištirti įrodymai leidžia teigti, jog A. D. nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 245 str.

18LR BK 245 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausmėmis. LR BK 245 str. numatyto baudžiamojo nusižengimo normos saugoma vertybė – teismų sprendimų privalomumas.

19Iš byloje esančio Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009 matyti(b.l.14-17,1t., 21-24,2t.), kad juo buvo tenkintas prevencinis ieškinys ir uždrausta A. D. ir UAB „Laisvas laikraštis“ savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu. Sprendimas įsiteisėjo 2009 m. gegužės 10 d.

20Iš savaitraščio „Laisvas laikraštis“ matyti, kad 2012 m. gegužės 12-18 d. Nr. 19 (b.l.60-65,1t.) jame buvo paskelbtas straipsnis „Ištirti pedofilijos bylos nužudymų D. V. neleidžia VSD?“ , kuriame paskelbta teiginiai: „<...> Aš tai išbandžiau, nes pats esu nuteistas pagal melagingus A. S. parodymus, kad jis neva nedalyvavo AB „Mažeikių naftos" privatizavime“.

21A. D. kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos neprisipažino. Duodamas parodymus teisme teigė, kad apie 2009-04-10 priimtą sprendimą civilinėje byloje žinojo, jį gavo, tačiau jau po to, kai buvo praėjęs terminas skundui paduoti ir sprendimas įsiteisėjo. Šį teismo sprendimą, jo draudimus, supranta. Straipsnis – tai jo interviu su D. G.. Pats teiginys taip kaip jis suformuluotas, tai jame A. S. nėra siejamas su Mažeikių naftos privatizavimu. Žinia, kuri yra siunčiama skaitytojui yra konkreti, kad jis(t.y. A. D.) nuteistas pagal melagingus A. S. parodymus. Niekur nerašoma, kad A. S. dalyvavo ar susijęs su Mažeikių naftos privatizavimu. Tuo sakiniu A. S. nesiejamas su Mažeikių nafta. Dar nurodė, kad A. S. yra Mažeikių naftos privatizavimo įstatymų autorius ir pateikė, jo nuomone, tai patvirtinančius dokumentus.

22Teismas kaltinamojo parodymus apie tai, kad A. S. kaltinime nurodytais teiginiais nėra siejamas su AB „Mažeikių nafta“ ir privatizavimu, vertina kaip gynybos poziciją ir jais nesivadovauja. Tokia kaltinamojo A. D. versija paneigta teisme apklaustos specialistės L. K. parodymais, kuria netikėti teismas neturi jokio pagrindo. L. K. nurodė, kad šiame sakinyje A. S. tikrai siejamas su AB „Mažeikių nafta“, privatizavimu, nes parašyta „neva nedalyvavo“. Šis sakinys reiškia teigimą, kad dalyvavo.

23Teismas vadovaujasi ir nukentėjusiojo A. S. parodymais, kuris nurodė, kad nors teismas yra patenkinęs prevencinį ieškinį ir uždraudęs sieti A. D. bei UAB „Laisvas laikraštis“ jį su AB Mažeikių nafta, jos privatizavimu ir G. K. nužudymu, tačiau A. D. minėto draudimo nesilaiko, tai jį žeidžia. Nukentėjusysis teisme nurodė, kad jo supratimu sakiniu:“ Aš tai išbandžiau, nes pats esu nuteistas pagal melagingus A. S. parodymus, kad jis neva nedalyvavo AB „Mažeikių naftos" privatizavime“, jis yra siejamas su Mažeikių nafta ir jos privatizavimu.

242012-12-28 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas(b.l.57,1t.) patvirtina, kad A. S. pateikė dokumentą – 2012 m. gegužės 12-18 d. savaitraščio „Laisvas laikraštis“Nr. 19(375) originalą, kuris apžiūrėtas(b.l.58-65,1t.) ir prijungtas prie bylos medžiagos.

25Ištirtų įrodymų pagrindu, darytina išvada, kad išleistame savaitraščio „Laisvas laikraštis“ 2012 m. gegužės 12-18 d. Nr. 19 leidinyje (b.l.60-65,1t.) buvo paskelbtas straipsnis „Ištirti pedofilijos bylos nužudymų D. V. neleidžia VSD?“ , kuriame paskelbta teiginiai: „<...> Aš tai išbandžiau, nes pats esu nuteistas pagal melagingus A. S. parodymus, kad jis neva nedalyvavo AB „Mažeikių naftos" privatizavime“, kuriais A. S. buvo siejamas su AB „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu. Teismas vertina ne tik sakinio teiginius, bet ir publikacijos turinį. Straipsnis atitinka rašinio sąvoką, nes jame pateikta uždrausta informacija, ją perteikiant rašto ženklias.

26A. D. minėto straipsnio publikavimo metu buvo UAB „Laisvas laikraštis“ direktoriumi ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“, kurio redakcija yra Vilniuje, Konstitucijos pr. 23, redaktoriumi(b.l.65-67, 165,1t.). Kaltinamasis teisme nurodė, kad jam buvo žinomas 2009-04-10 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimas, jame nustatytus draudimus jis supranta. Taigi, kaltinamojo A. D. veiksmai rodo, kad jis žinodamas, jog yra įsiteisėjęs Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimas, draudžiantis jam ir UAB „Laisvas laikraštis“ savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu, tyčia nevykdė teismo sprendimo, t.y. jis suvokė, kad neteisėtai nevykdo savo pareigos ir to norėjo. Šią teismo išvadą patvirtina ir tai, kad A. D. yra tris kartus nuteistas už minėto sprendimo nevykdymą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-04-26 , 2011-06-29 ir 2011-12-21 nuosprendžiais.

27A. D. veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 245 straipsnį. Baudžiamojoje byloje nustatytų aplinkybių visuma nekelia teismui abejonių, kad A. D. veiksmuose yra baudžiamojo nusižengimo, numatyto BK 245 str. požymiai, taip pat ir tiesioginė tyčia padaryti minėtą nusikalstamą veiką.

28Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjimo teisme ribas nustato kaltinamasis aktas. Šiuo atveju A. D. kaltinamas nevykdęs teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, pagal LR BK 245 str., todėl kaltinamojo A. D. pozicija, kad jis kaltinime nurodytu teiginiu išsakė tiesą, esant įsiteisėjusiam ir nepanaikintam 2009-04-10 teismo sprendimui, nėra teisiškai reikšminga.

29Dar pažymėtina, kad nukentėjusysis A. S. duodamas parodymus teisme šioje byloje buvo įspėtas už melagingų parodymų davimą, prisiekė nustatyta tvarka ir priesaiką pasirašė. Teismas nenustatė, kad A. S. melagingai liudijo teisme ar tyčia pateikė tikrovės neatitinkančias žinias.

30Bausmės skyrimas

31Skiriant kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus.

32Ištyrus kaltinamojo asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis A. D. teistas 5 kartus, tame tarpe ir už analogiškų nusikalstamų veikų padarymą, teistumas neišnykęs, išvadų nedaro ir vėl nusikalto. Jis administracine tvarka nebaustas, dirba.

33Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo įvykdyta nusikalstama veika, numatyta LR BK 245 str. yra baudžiamasis nusižengimas (LR BK 12 str.).

34Teismas, įvertinęs visas baudžiamojoje byloje ištirtas aplinkybes ir vadovaudamasis LR BK 54 str., daro išvadą, kad bausmės tikslai ir paskirtis gali būti pasiekti paskiriant kaltinamajam sankcijoje numatytą bausmę – laisvės apribojimą.

35Civilinis ieškinys

36Nukentėjusysis A. S. pareiškė 20 000 Lt dydžio civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo(b.l.53-55,1t.). Teismo posėdžio metu nukentėjusysis A. S. pareikštą byloje civilinį ieškinį palaikė. Nukentėjusiojo atstovas prašė ieškinį tenkinti.

37CK 6.250 str. 2 d. yra įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo ar asmens sveikatai. Remiantis CK 6.250 str. neturtinė žala yra suvokiama kaip asmeninė žala, priklausanti nuo paties asmens išgyventų emocijų. Tai yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Galiojančios materialinės teisės normos teismui nustato teisę įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą, nurodydamos, kad teisėjas, įvertindamas priteistinos neturtinės žalos dydį, turi atsižvelgti į visas reikšmingas bylai aplinkybes, žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, taip pat vadovautis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais (CK 6.250 str. 2 d., CK 1.5 str.). Teismas turi nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę kompensaciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusio neturtinėms vertybėms padarytą žalą.

38Spręsdamas civilinio ieškinio klausimą teismas vadovaujasi ir LR BPK X skyriaus”Žalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys byloje pareiškiamas” nuostatomis.

39Nagrinėjant bylą nustatyta, kad ieškovui A. S. padaryta dvasinio pobūdžio neturtinės žalos pasekmės. Nukentėjusysis civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo motyvuoja tuo, kad dėl įvykdytos nusikalstamos veikos jis patyrė dvasinius išgyvenimus, skausmą, nepatogumus.

40Nustatydamas neturinės žalos dydį teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis A. D. įvykdė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą LR BK 245 str., minėtą nusikalstamą veiką padarė pakartotinai, savaitraščio „Laisvas laikraštis“ buvo išleista 12 400 egzempliorių, publikuotas vienas bylai reikšmingas sakinys, nukentėjusiojo nuotrauka nepublikuota, į tai, kad ikiteisminis tyrimas nesitęsė ilgą laiko tarpą. Teismui nekyla abejonių, kad dėl kaltinamojo A. D. nusikalstamos veikos nukentėjusysis A. S. patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus.

41Taip pat teismas atsižvelgia į kaltinamojo turtinę ir socialinę padėtį. Kaltinamasis dirba, vedęs, administracine tvarka nebaustas. Neturtinės žalos atlyginimo funkcija nėra nubaudimas ar turtinės padėties pagerinimas. Jos paskirtis kompensacinė, nukreipta į socialinio teisingumo atkūrimą (kasacinė byla Nr. 2K-551/2010). Neturtinės žalos atlyginimas negali būti praturtėjimo šaltiniu ir turi būti pagrįstas sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais. Pažymėtina, kad teismai, nagrinėdami bylas, kuriose A. D. buvo nuteistas pagal LR BK 245 str. nusikalstamos veikos padarymą dėl 2009-04-10 sprendimo nevykdymo, sprendė ir neturtinės žalos atlyginimo klausimą. Atsižvelgiant į nurodytą bei teismų praktiką, darytina išvada, kad nukentėjusiojo prašoma 20 000 litų suma neturtinei žalai atlyginti yra mažintina, todėl civilinis ieškinys tenkinamas iš dalies.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 302, 304, 307, 308 str.,

Nutarė

43A. D. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 245 str. ir nuteisti laisvės apribojimu vieneriems metams dešimt mėnesių, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos; neatlygintinai išdirbti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

44Vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d. paskirtąją bausmę subendrinti su 2011-12-21 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme dalinio bausmių sudėjimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę A. D. nustatyti laisvės apribojimą dvejiems metams, įpareigojant bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos; neatlygintinai išdirbti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

45Kardomosios priemonės A. D. iki nuosprendžio įsiteisėjimo nepaskirti.

46Nukentėjusiojo A. S. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš kaltinamojo A. D. 4000 Lt (keturis tūkstančius litų ) nukentėjusiojo A. S. naudai. Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

47Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - 2012 m. gegužės 12-18 d. savaitraščio „Laisvas laikraštis“Nr. 19(375) originalą, palikti saugoti byloje.

48Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nida Vigelienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A.... 3. 1)2009-02-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 154... 4. 2) 2010-04-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 245... 5. 3)2011-06-29 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 245... 6. 4)2011-09-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 154... 7. 5)2011-12-21 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 245... 8. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 245 str. padarymu,... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 10. A. D. nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o būtent:... 11. jis, žinodamas, kad 2009-04-10 priimtu ir 2009-05-10 įsiteisėjusiu Vilniaus... 12. „<...> Aš tai išbandžiau, nes pats esu nuteistas pagal melagingus A.... 13. Apklaustas kaltinamuoju A. D. kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos... 14. Dar teisme A. D. nurodė, kad pats sakinys skamba: „Aš tai išbandžiau, nes... 15. Nukentėjusysis A. S. parodė, kad A. D. duodamas parodymus teisme kalbėjo... 16. Apklausta teismo posėdyje specialistė L. K., Lietuvių kalbos instituto... 17. Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų ir ištirtų įrodymų... 18. LR BK 245 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas nevykdė... 19. Iš byloje esančio Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10... 20. Iš savaitraščio „Laisvas laikraštis“ matyti, kad 2012 m. gegužės... 21. A. D. kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos neprisipažino.... 22. Teismas kaltinamojo parodymus apie tai, kad A. S. kaltinime nurodytais... 23. Teismas vadovaujasi ir nukentėjusiojo A. S. parodymais, kuris nurodė, kad... 24. 2012-12-28 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolas(b.l.57,1t.)... 25. Ištirtų įrodymų pagrindu, darytina išvada, kad išleistame savaitraščio... 26. A. D. minėto straipsnio publikavimo metu buvo UAB „Laisvas laikraštis“... 27. A. D. veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 245 straipsnį. Baudžiamojoje... 28. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjimo teisme ribas nustato kaltinamasis... 29. Dar pažymėtina, kad nukentėjusysis A. S. duodamas parodymus teisme šioje... 30. Bausmės skyrimas... 31. Skiriant kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. numatytus... 32. Ištyrus kaltinamojo asmenybę nustatyta, kad kaltinamasis A. D. teistas 5... 33. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių... 34. Teismas, įvertinęs visas baudžiamojoje byloje ištirtas aplinkybes ir... 35. Civilinis ieškinys ... 36. Nukentėjusysis A. S. pareiškė 20 000 Lt dydžio civilinį ieškinį dėl... 37. CK 6.250 str. 2 d. yra įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra... 38. Spręsdamas civilinio ieškinio klausimą teismas vadovaujasi ir LR BPK X... 39. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad ieškovui A. S. padaryta dvasinio pobūdžio... 40. Nustatydamas neturinės žalos dydį teismas atsižvelgia į tai, kad... 41. Taip pat teismas atsižvelgia į kaltinamojo turtinę ir socialinę padėtį.... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297- 298, 302, 304, 307, 308... 43. A. D. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 44. Vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d. paskirtąją bausmę subendrinti su... 45. Kardomosios priemonės A. D. iki nuosprendžio įsiteisėjimo nepaskirti.... 46. Nukentėjusiojo A. S. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš... 47. Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti - 2012... 48. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...