Byla II-38-1093/2020
Dėl Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato 2020 m. kovo 26 d. nutarimo, kuriuo S. J. (gimusi (duomenys neskelbtini), gyvenanti (duomenys neskelbtini), dirbanti (duomenys neskelbtini), spec. aukštesniojo išsilavinimo, (duomenys neskelbtini)) nubausta pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 518 straipsnio 1 dalį 16 Eur bauda (ROIK: (duomenys neskelbtini))

1Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Monika Benetė, sekretoriaujant Onai Pumputienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui S. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. J. atstovės advokatės Irinos Beleškienės skundą dėl Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato 2020 m. kovo 26 d. nutarimo, kuriuo S. J. (gimusi ( - ), gyvenanti ( - ), dirbanti ( - ), spec. aukštesniojo išsilavinimo, ( - )) nubausta pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 518 straipsnio 1 dalį 16 Eur bauda (ROIK: ( - )).

3Teismas

Nustatė

41.

5S. J. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato tyrėjos (toliau ir – Institucija) 2020 m. kovo 26 d. nutarimu (toliau ir – Institucijos nutarimas) buvo nubausta už tai, kad ji ( - ), laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 14 d. 15 val. 00 min. iki 2019 m. rugsėjo 16 d. 10 val. 00 min., tikslus laikas nežinomas, savavališkai, manydama, kad pasiima savo daiktą, nuėmė lietvamzdį nuo M. P. priklausančio tvarto, esančio ( - ). Institucijos nutarime nurodyta, kad tokiais veiksmais S. J. padarė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau ir – ANK) 518 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, už tai jai buvo paskirta 16 Eur bauda.

62.

7S. J. advokatė Irina Beleškienė pateikė skundą teismui, prašydama panaikinti Institucijos nutarimą ir administracinio nusižengimo teiseną S. J. atžvilgiu nutraukti, nesant administracinio nusižengimo įvykio ir sudėties. Skunde nurodoma, kad S. J. yra M. J., mirusios ( - ), sūnaus A. J., mirusio ( - ), sutuoktinė. M. P. yra mirusios M. J. dukters dukra, t. y. mirusiosios M. J. vaikaitė. S. J. su mirusiu sutuoktiniu kartu su M. J. nuolat gyveno ( - ), ir prižiūrėjo pastatus, vykdė ūkinę veiklą žemės sklype. Po M. J. mirties S. J. paveldėjo dalį 9,0500 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ), esančių 13 pastatų, taip pat šiuos pastatus bendrosios dalinės nuosavybės teise paveldėjo A. J., P. J., o dovanojimo sutarties pagrindu dalį pastatų nuosavybės teise pradėjo valdyti M. P. bei G. V.. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmuose nagrinėtoje civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovių G. V. ir M. P. ieškinį atsakovams S. J., P. J. ir A. J. dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo ir pastatų atidalijimo, 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis, kuria šalys susitarė dėl pastatų padalijimo. Minėta nutartimi S. J. buvo leista iki 2019 m. rugsėjo 30 d. nusikelti vieną iš pastatų, taip pat nukelti šuns voljerą, šunį ir vištas. S. J. 2019 m. vasarą, nukeldama savo pastatą į naudojamą žemės sklypo dalį, nusiėmė nuo tvarto, kuris po Utenos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutarties įsiteisėjimo tapo bendrąja jungtine M. P. ir G. V. nuosavybe, jos pačios įsigytą lietvamzdį. Tai, kad lietvamzdis priklausė S. J., yra konstatuota Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2020 m. vasario 25 d. nutartyje. S. J. veiksmuose nebuvo administracinio nusižengimo – savavaldžiavimo, požymių, nes S. J. pasiėmė jai priklausiusį daiktą, kuris po tvarto įregistravimo kito asmens vardu netapo to asmens nuosavybe. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2020 m. vasario 25 d. nutartimi buvo panaikintas Institucijos 2019 m. spalio 23 d. nutarimas, kuriuo S. J. dėl šių savo veiksmų buvo nubausta Institucijos pagal ANK 518 straipsnį, ir grąžinta byla Institucijai pakartotiniam tyrimui. Tačiau Institucija, priimdama iš esmės analogišką nutarimą teismo panaikintam nutarimui, jame vėl aiškiai neapibrėžė, kokią konkrečią teisės akto normą pažeidė S. J., nuimdama jai priklausantį lietvamzdį nuo kitam asmeniui priklausančio tvarto. Institucija ne tik neatliko administracinio nusižengimo tyrimo, bet ir ignoravo teismo nurodymus dėl teisenos pažeidimo, dėl ko nebuvo ištirtos ir nustatytos visos reikšmingos bylai aplinkybės, patvirtinančios administracinio nusižengimo sudėties požymių buvimą. Institucija neužtikrino S. J. teisės žinoti, kuo ji yra kaltinama, ir nesudarė jai galimybės tinkamai realizuoti savo teisę į gynybą nuo jai pateikto kaltinimo. Tai yra esminis teisenos pažeidimas ir vien tik dėl to Institucijos nutarimas negali būti laikomas teisėtu bei paliktas galioti.

83.

9Teismo posėdyje S. J. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.

104.

11Institucija atsiliepimu į skundą prašė skundžiamą nutarimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad iš surinktos medžiagos matyti, kad S. J. tyčia, vykdydama tariamai savo teisę į minimo pastato dalį - lietvamzdį, jį savavališkai nuėmė nuo pastato, tuo įvykdydama administracinės teisės pažeidimą, numatytą ANK 518 straipsnio 1 dalyje.

125.

13Nukentėjusioji M. P. prašyme, kurį teismo posėdyje teismas nutarė laikyti atsiliepimu į skundą ir priėmė, prašo palikti galioti S. J. paskirtą baudą. Nurodo, kad Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi buvo patvirtinta šalių taikos sutartis, pagal kurią nukentėjusiajai ir jos seseriai atiteko dalis pastatų, tarp jų ir tvartas. Taikos sutartimi taip pat buvo susitarta dėl to, kad S. J. išsikels savo vištas, voljerą ir pavėsinę. Dėl jokių papildomų pastato dalių, kurias galėjo pasiimti S. J., taikos sutartimi nebuvo susitarta. Dėl to visos dalys, esančios ant nukentėjusiajai ir jos seseriai priklausančių pastatų, atiteko joms. S. J., slapta nuimdama lietvamzdį nuo nukentėjusiosios tvarto, pažeidė taikos sutartį ir pasisavino pastato (tvarto) dalį. S. J. iš pradžių prisipažino dėl administracinio nusižengimo padarymo ir nuoširdžiai dėl jo gailėjosi, o tik po to nurodė, kad kategoriškai nesutinka su tuo, kad padarė administracinį nusižengimą.

14Teismas

konstatuoja:

15Skundas tenkinamas.

166.

17Administracinio nusižengimo bylos duomenimis nustatyta, kad S. J. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato 2019 m. spalio 23 d. nutarimu buvo nubausta už tai, kad ji ( - ), laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 14 d. 15 val. 00 min. iki 2019 m. rugsėjo 16 d. 10 val. 00 min., tikslus laikas nežinomas, savavališkai, manydama, kad pasiima savo daiktą, nuėmė lietvamzdį nuo M. P. priklausančio tvarto, esančio ( - ). Šiame Institucijos nutarime buvo nurodyta, kad tokiais veiksmais S. J. padarė ANK 518 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, už tai jai buvo paskirta 16 Eur bauda ir ji įpareigota per 60 dienų atlyginti nukentėjusiajai M. P. 40 Eur žalą.

187.

19Šis nutarimas Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2020 m. vasario 25 d. nutartimi buvo panaikintas ir byla grąžinta Institucijai. Teismas nutartyje konstatavo, kad priimant nutarimą, buvo padarytas esminis teisenos pažeidimas, nes nutarime nenurodytas konkretus teisės aktas, kurį pažeidė S. J., nenurodytas nei teisės aktas (statybos techninis reglamentas ar pan. teisės aktas), numatantis, kad yra privalomas lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimas ne mieste esančiam statiniui, o lietvamzdis yra neatskiriama statinio dalis, nei konkreti tokio teisės akto norma. Taip buvo pažeista S. J. teisė žinoti, kuo ji yra kaltinama. Nutartyje teismas taip pat konstatavo, kad nutarimas buvo nepagrįstas ir dalyje dėl įpareigojimo atlyginti turtinę žalą. Teismas nurodė, kad Institucija, iš naujo tirdama veiką, turi pašalinti teismo nutartyje nurodytus teisenos trūkumus. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2020 m. vasario 25 d. nutartis nebuvo skundžiama ir yra įsiteisėjus.

208.

21Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato tyrėja 2020 m. kovo 26 d. nutarimu S. J. nubaudė už tai, kad ji ( - ), laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 14 d. 15 val. 00 min. iki 2019 m. rugsėjo 16 d. 10 val. 00 min., tikslus laikas nežinomas, savavališkai, manydama, kad pasiima savo daiktą, nuėmė lietvamzdį nuo M. P. priklausančio tvarto, esančio ( - ). Šiame nutarime nurodyta, kad tokiais veiksmais S. J. padarė ANK 518 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, už tai jai buvo paskirta 16 Eur bauda.

229.

23Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir jos atstovė neginčija nustatytų faktinių bylos aplinkybių, kad ji nuėmė nuo M. P. ir jos seseriai priklausančio tvarto lietvamzdį. Tačiau S. J. ir jos atstovė nemano, kad tokie jos veiksmai atitinka ANK 518 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo sudėtį, kadangi lietvamzdis priklausė S. J., kas taip pat konstatuota įsiteisėjusioje Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2020 m. vasario 25 d. nutartyje. Ant nukentėjusiosios tvarto kabojęs S. J. lietvamzdis netapo nukentėjusiosios nuosavybe, nes kilnojamųjų daiktų Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi patvirtina taikos sutartimi šalys nepasidalino. Šiems S. J. argumentams teismas iš esmės pritaria. Institucija, iš naujo tirdama veiką, teismo 2020 m. vasario 25 d. nutartyje nustatytų teisenos trūkumų nepašalino.

2410.

25ANK 518 straipsnyje įtvirtinta atsakomybė už savavaldžiavimą – tai savavališkas tikros ar tariamos savo teisės, kurią ginčija kitas asmuo, vykdymas nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, nepadaręs esminės žalos kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams. ANK 518 straipsnyje įtvirtintas nusižengimas gali pasireikšti įvairiais būdais, įvairių kitų teisės aktų pažeidimais. ANK 518 straipsnis yra blanketinė teisės norma, t. y. teisės norma, kurios esminiai turinio elementai išdėstyti kitame teisės akte. Kvalifikuojant asmens pažeidimą pagal blanketinę teisės normą, administracinio nusižengimo protokole būtina nurodyti ne tik pačią blanketinę teisės normą, bet ir konkrečią teisės normą (konkretų teisės aktą ir šio teisės akto straipsnį, dalį ar punktą), kurią asmuo kaltinamas pažeidęs, kad administracinio nusižengimo bylą nagrinėjantis teismas galėtų tinkamai įvertinti asmens veiką, o atsakomybėn patrauktas asmuo žinotų, kuo konkrečiai pasireiškė jam inkriminuojama veika ir duoti apie tai išsamius paaiškinimus, t. y. žinotų nuo ko jis turėtų gintis.

2611.

27Nagrinėjamoje byloje, net ir po to, kai Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmai 2020 m. vasario 25 d. nutartimi panaikino Institucijos nutarimą, nurodydami, kad nutarime turi būti nurodyta ne tik blanketinė teisės norma, bet ir konkretus teisės aktas, kurį asmuo kaltinamas pažeidęs (šios nutarties 7 punktas), tiek 2020 m. kovo 26 d. protokole, tiek skundžiamame 2020 m. kovo 26 d. Institucijos nutarime nurodyta tik blanketinė teisės norma (t. y. ANK 518 straipsnis), bendrais bruožais apibūdinant S. J. veiką, kad ji savavališkai, manydama, kad pasiima savo daiktą, nuėmė lietvamzdį nuo M. P. priklausančio tvarto, t. y. savavaldžiavo. Tai, kad Institucijos nutarime nėra nurodytas konkretus teisės aktas, kurį S. J. kaltinama pažeidusi, yra esminis teisenos pažeidimas, kurio Institucija nepašalino ir po pakartotinio administracinio nusižengimo tyrimo, ir vien tik dėl to Institucijos nutarimas negali būti laikomas teisėtu bei paliktas galioti (tokia praktika suformuota Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartyje, priimtoje administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-101-719/2017).`

2812.

29Teismas 2020 m. vasario 25 d. nutartyje konstatavo, kad aplinkybė, ar lietvamzdis laikytinas kilnojamuoju daiktu ar neatskiriama statinio dalimi, tampa viena iš esminių šioje byloje, nes tik tuo atveju, jei lietvamzdis yra neatskiriama statinio dalis (o ne tik pakabintas kilnojamasis daiktas, kuris, kaip nustatyta priklausė S. J.), jo savavališkas nuėmimas nuo statinio galbūt galėtų būti vertinamas kaip neteisėtas veikimas, t. y. šiuo atveju savo tikros teisės vykdymas, nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2020 m. gegužės 30 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartimi kilnojamieji daiktai tarp nukentėjusiosios ir S. J. bei kitų šalių nebuvo padalinti, todėl atlaisvinant pastatus ir pasiimant savo daiktus, savo lietvamzdžio, kaip kilnojamojo daikto, pasiėmimas, net tai darant pastato savininkui nematant, nėra neteisėtas ir įstatymo nedraudžiamas. Lietvamzdžio pasiėmimas, jį nukabinant nuo pastato, taptų neteisėtu tik tuo atveju, jei šis lietvamzdis pagal galiojančius teisės aktus būtų laikomas neatskiriama pastato dalimi. Tačiau nei teisės aktas (statybos techninis reglamentas ar pan. teisės aktas), numatantis, kad yra privalomas lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimas ne mieste esančiam statiniui, o lietvamzdis yra neatskiriama statinio dalis, nei konkreti tokio teisės akto norma nenurodyta nei protokole, nei skundžiamame nutarime.

3013.

31Administracinio nusižengimo tyrimo metu gauti duomenys, esantys administracinio nusižengimo byloje ir ištirti teismo posėdyje, nesudaro teismui pagrindo konstatuoti, kad nuo nukentėjusiosios tvarto nuimtas lietvamzdis yra neatskiriama pastato dalis, o S. J. savo lietvamzdį nuo nukentėjusiosios tvarto nusiėmė, nesilaikydama įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytos tvarkos. Taigi Institucija neįrodė, kad S. J. veiksmuose yra administracinio nusižengimo, numatyto ANK 518 straipsnyje, požymių, todėl Institucijos nutarimas naikinamas, o administracinio nusižengimo teisena S. J. atžvilgiu nutraukiama.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

33Skundą patenkinti.

34Panaikinti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato 2020 m. kovo 26 d. nutarimą Nr. 74-ANR_N-174-2020 ir administracinio nusižengimo teiseną S. J. atžvilgiu nutraukti.

35Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Monika... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto... 3. Teismas... 4. 1.... 5. S. J. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono... 6. 2.... 7. S. J. advokatė Irina Beleškienė pateikė skundą teismui, prašydama... 8. 3.... 9. Teismo posėdyje S. J. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.... 10. 4.... 11. Institucija atsiliepimu į skundą prašė skundžiamą nutarimą palikti... 12. 5.... 13. Nukentėjusioji M. P. prašyme, kurį teismo posėdyje teismas nutarė laikyti... 14. Teismas... 15. Skundas tenkinamas.... 16. 6.... 17. Administracinio nusižengimo bylos duomenimis nustatyta, kad S. J. Utenos... 18. 7.... 19. Šis nutarimas Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2020 m. vasario 25 d.... 20. 8.... 21. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos... 22. 9.... 23. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir jos atstovė neginčija... 24. 10.... 25. ANK 518 straipsnyje įtvirtinta atsakomybė už savavaldžiavimą – tai... 26. 11.... 27. Nagrinėjamoje byloje, net ir po to, kai Utenos apylinkės teismo Molėtų... 28. 12.... 29. Teismas 2020 m. vasario 25 d. nutartyje konstatavo, kad aplinkybė, ar... 30. 13.... 31. Administracinio nusižengimo tyrimo metu gauti duomenys, esantys... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 33. Skundą patenkinti.... 34. Panaikinti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono... 35. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar...